Versliniko etiketas
5 (100%) 1 vote

Versliniko etiketas

PASISVEIKINIMO REIKALAVIMAI

PAVYZDŽIUI: „GERBIAMASIS MERE,

LEISKITE PRISTATYTI…“, „GERBIAMASIS

PROFESORIAU, LEISKITE PRISTATYTI…“

MOKSLO IR PEDAGOGINIAI MOKSLO

VARDAI PRISTATANT PASAKOMI KARTU

SU PAVARDE. JEI KAS NORS NE TAIP

IŠTARIA JŪSŲ VARDĄ, NESIJAUSKITE

ESĄS ĮŽEISTAS. VIS DĖL TO KLAIDĄ REIKIA

ČIA PAT IŠTAISYTI: „ATLEISKITE, KAD

PERTRAUKIU, TACIAU MANO

PAVARDĖ…“ KAI PRISTATO TREČIASIS

ASMUO, ŠALIMS PAPRASČIAUSIAI DERA

PASAKYTI „LABA DIENA“ ARBA „LABAS

VAKARAS“ (PAGAL PAROS METĄ) IR

„MALONU SUSIPAŽINTI“ (NEDERA

PAŽINDINTI LIFTUOSE).

NAUJĄ DARBUOTOJĄ ĮSTAIGOJE

PRISTATO PADALINIO VIRSININKAS.

„RANGO FORMULĖ“ NETAIKOMA, JEI

VIENAS IŠ ASMENŲ ĮEINA Į PAT ALP Ą, 0

KELI ASMENYS JO LAUKIA, – TUOMET

PRISISTATO ĮĖJUSYSIS (IŠIMTYS TAIKOMOS

EKSCELENCIJOMS, EMINENCIJOMS,

MAGNIFICENCIJOMS. KAI ATEINA JIE,

JIEMS PRISIST ATo VISI KITI).

JEI SUSIPAŽĮSTA KĄ TIK ATĖJĘ IR JAU

SĖDINTYS SVEČIAI, PRIIMTA, KAD VYRAI

ATSISTOTŲ, NESV ARBU, KAS PRIĖJO PRIE

STALO, – PORA, VYRIŠKIS AR MOTERIS. 0

MOTERIS PATI SPRENDŽIA,

ATSISTOTI JAI TOKIU ATVEJU AR NE.PRISTATYMAS

SUPAŽINDINANT – BŪTINAS TREČIASIS ASMUO

(JAU P AŽĮSTANTIS ABU NORINČIUS B END RA UTI).

PIRMIAUSIA KREIPIAMĖS Į SVARBESNĮ ASMENĮ

IR JAM PRISTATOME KITĄ PARTNERĮ.

(TĄ PAČIĄ INFORMACIJĄ VĖLIAU.

PAKARTOJAME PRIEŠINGA KRYPTIMI).

PAGRINDINIAI POŽYMIAI, Į KURIUOS BŪTINA

ATSIŽVELGTI PRISTATANT VIENĄ ŽMOGŲ

KITAM, YRA SIE:

1. LYTIS (MOTERIAI PRISTATOMAS VYRAS); __.

2. AMZIUS (JAUNUOLIS PRISTATOMAS

P AGYVENUSIAM ŽMOGUI);

3. PAREIGOS LAIPSNIS IR PAN. (AUKŠTESNIO

RANGO ASMENIUI PRISTATOMAS

ŽEMESNIO RANGO ASMUO IR T.T.).

ŽINYBOJE LEMIAMAS POŽYMIS BUS

UŽIMAMOS PAREIGOS, 0 RESTORANE AR

VAKARĖLYJE – LYTIS.

BE TO, REKOMENDUOJAMA INFORMACIJA,

SUTEIKIAMA PRISTATANT, SUSIDEDA IŠ ŠIŲ 3

ELEMENTŲ (JŲ EILĖS TVARKA NĖRA

GRIEŽTAI REGLAMENTUOTA):

1. INSTITUCIJA, KURIAI ATSTOVAUJA

ASMUO;

2. PAREIGOS IR TITULAI;

3. VARDAS, PAVARDĖ

Delegacijos nariai Delegacijos nariai

Delegacijos nariai V Delegacijos nariai

DV

DV1 Likusieji delegacijos nariai (pagal rangą)

VV1

DV Likusieji delegacijos nariai (pagal rangą)

V1 DV1 DV VDalykinis bendravimas raštu

Populiariausia verslininkų išorinio bendravimo raštu forma yra dalykiniai laiškai, nors skubūs pranešimai dar perduodami ęl.paštu, faksogramomis, telegramomis ir kt. Geraslaiškas yra tas, kuris:

1. tiksliai ir teisingai perteikia informaciją;

2. yra mandagus,draugiškas, nuoširdus;

3. rodo jūsų rūpinimąsi firmos reputacija;

4. aiškus, išsamus, išbaigtas;

5. yra lakoniškas ir sklandus (be nereikalingų intarpų ir frazių,

nesusijusių su pagrindinėmis laiško mintimis).

Laiškus būtina rašyti trumpus, lakoniškus. „Laikas – pinigai“ – daugumos verslininkų devizas. Todėl dalykiniame laiške reikia tiksliai, talpiai ir glaustai reikšti mintis, rašyti aiškiai ir suprantamai, esmę atskleisti keliais žodžiais.

Būkite mandagūs, geranoriški ir nuoširdūs. Jūsų laiško tonas visada turi būti mandagus. Laiške neturi atsispindėti neigiamos emocijos, turi vyrauti draugiškumas ar paslaugumas. Tuo atveju partneriai patikės jumis. Nesistenkime vien žodžiais „prašom“ ir „ačiū“, pasistenkime rasti individualesnių mandagumą išreiškiančių frazių.

Pavyzdžiui: „Nuoširdžiai jums dėkoju, Jūs buvote labai dėmesingas ir puikiai supratote mūsų ketinimus…“

„Labai Jums dėkojame už greitą atsakymą, kuriuo esame visiškai patenkinti… „

„Mes sutinkame su Jūsų nuomone, _.kadangi jūs esate visiškai teisus…“

„Mums buvo labai malonu sužinoti…“ ir pan.

Norėdami parašyti nuoširdų laišką, turite kalbėti su žmogumi, kreiptis i konkretų asmeni, 0 ne apskritai i kažką. Pateikiame keletą posakių, padedančių išreikšti nuoširdumą:

„Jūsų problema yra visiškai suprantama…“ „Mes sutinkame padaryti išimti ir Jums padėti…“ .

„Pritariu jums, kad maža dviejų_ savaičių šiai problemai išspręsti…“

Svarbu – įvaizdis. Kiekvienas dalykinis laiškas turi gretutinį tikslą – rūpinimąsi verslo bendrovės ivaizdžiu.

Gerą firmos vardą lemia šie kriterijai:

1. gera produkcija arba paslaugos,

2.etiškas elgesys,

3. puikus klientų aptarnavimas,

4. stropus dėmesys smulkmenoms, kruopštumas.

Įmonės darbuotojų etiškas elgesys, tesimas pažadas, laiku sumokėtos sąskaitos, melo vengimas, puikus klientų aptarnavimas, jos dori sandėriai visada lemia klientų lojalumą.

Laiškas turi būti nuoseklus, t.y. ankstesnė jo dalis turi būti susijusi su paskesne. Padrikas laiškas, kaip ir padrika kalba, yra sunkiai suprantamas. Nepamirškite, kad dalykiniame laiške svarbiausia minčių nuoseklumas ir logiškumas. Tam reiktų prieš p_radedant rašyti laišką, sudaryti jo planą.

Kiekvienas pastraipa turi išryškinti vieną pagrindinę mintį. Be to, pastraipos

nebūtų labai ilgos (6-8 eilučių). Tikslinga nesuskirstyti laiško labai mažamis pastraipomis (tai blaško dėmesį, kenkia laiško sklandumui). Visas laiškas turėtų būti 3-4 pastraipų.

Atsakomieji laiškai.

Į visus dalykinius laiškus reikia atsakyti (jei į pasiųstą laišką klientas nesulaukia atsakymo – tai didelė klaida). „Atsakomieji raštai padeda įmonei palenkti klientus. Svarbu atsakymą parašyti taip, kad pelnytume kliento palankumą.

Rašant atsakomuosius laiškus laikomasi pagrindinių keturių principų:

1. Atsakymo terminas. Reiktų į verslo laiškus atsakyti per 48 valandas nuo laiško gavimo datos (bet jei jūs tai padarysite per 24 valandas, sulauksite dar malonesnės gavėjo reakcijos).

2. Būkite paslaugus. Reikia stengtis klientui padėti, kad jis būtų patenkintas. Viena. JAV firma speciaiioje į darbą priimamų darbuotojų pildomoje anketoje parašė: „Kai rašai laišką šios firmos klientui, įsivaizduok, kad kalbi su bosu“. Svarbiausia gerbti klientą rodyti susidomėjimą. juo ir nuoširdžius firmos ketinimus padėti.

3. Laiškas turi būti išbaigtas ir konkretus. Atsakykite į kliento klausimus tiksliai ir konkrečiai. Jei siunčiate bukletą, informacinę medžiagą, galima pridurti prierašą ranka. Tai visada maloniau nuteikia gavėją. Kai siunčiate spausdintą informaciją, gražia rašysena ranka prirašytas priedas oficialiam laiškui suteikia draugiškesnį toną {paprastai tai daroma pabaigoje po raidžių P .5. (post scriptum).

4. Būkite mandagus ir draugiškas. Tai svarbi nuoroda, verslininko etiketo atspindys. Gaunant nemažai panašių klausimų firma susikuria atsakymų šaplonus, iš anksto parengia spausdintus atsakymus ir kitą informacinę medžiagą. Tačiau jei laiškas bus individualesnis, skirtas tik konkrečiam partneriui su jam vienam tinkančiais draugiškais žodžiais sėkmė bus didesnė.

POKALBIAI TELEFONU

POKALBIO METU PAŠNEKOVAS ĮVERTINA

JŪSŲ TARTĮ, GEBĖJIMĄ REIKŠTI MINTIS,

TIRIA, AR ATIDŽIAI JO KLAUSOTĖS, TAIGI AR APSKRITAI

MOKATE PAGARBIAI ELGTIS.

LINKSMAS, AISKUS IR NUOSIRDUS BALSAS

LABIAUSIAI TINKA BENDRAUJANT TELEFONU.

KITA VERTUS, TELEFONO POKALBIS YRA

LAISVIAUSIA BENDRAVIMO FORMA. JUK

KALBANT TELEFONU PAŠNEKOVAS NEGALI ĮVERTINTI, KAIP JŪS APSIRENGĘS, NEMATO JŪSŲ VEIDO IŠRAIŠKOS TARIANT VIENUS AR KITUS ŽODŽIUS.

KALBĖDAMI TELEFONU SAVO GERAS

MANIERAS PARODOME VIEN TIK ZODZIAIS,

TODĖL JUOS REIKĖTŲ PARINKTI RŪPESTINGIAU NEGU KALBANTIS AKIS Į AKĮ.

POKALBIAI TELEFONU

Į VISUS TELEFONO SKAMBUČIUS BŪTINA

ATSAKYTI,

KAD ATSAKYMUI GALIOJA ĮVAIRIOS TAISYKLĖS. ĮSITVIRTINO THOMO EDISSONO

PASIŪLYTAS HELLO.

„ALIO“ TAI PATS POPULIARIAUSIAS BŪDAS ATSILIEPTI Į SKAMBUČIUS.

KAD DARBINIAI POKALBIAI VYKTŲ

SKLANDŽIAI

REFERENTAS (SEKRETORĖ) TURĖTŲ:

1. KALBĖTI TELEFONU MANDAGIAI IR

KOMPETENTINGAI;

2. TELEFONOGRAMAS UZRASYTI AISKIAI IR

PERDUOTI ATITINKAMIEMS FIRMOS DARBUOTOJAMS;

3. SUDARYTI SĄRASĄ ZMONIŲ, KURIEMS

VADOVAS TURI PASKAMBINTI;

4. PARENGTI DOKUMENTUS, KURIŲ

VADOVUI GALI PRIREIKTI SKAMBINANT TELEFONU.

ASMENINIAI POKALBIAI TURI BŪTI TRUMPI.

PATOGIAUSIA TAI DARYTI PIETAUJANT AR

PER KITĄ PERTRAUKĖLĘ.

POKALBIAI TELEFONU

SUSKAMBĖJUS TELEFONUI RAGELĮ REIKIA

STENGTIS PAKELTI KUO GREIČIAU, BET NE

ANKSCIAU KAIP PO ANTRO SKAMBUCIO. KELIANTIS

RAGELĮ PAPRASTAI PRISISTATO PIRMAS IR PASAKO TOKIĄ TIPINĘ TRIJŲ DALIŲ INFORMACIJĄ:

1. PASISVEIKINIMAS;

2. SAVO INSTITUCIJOS PRISTATYMAS;

3. SAVĘS PRISTATYMAS, PASAKANT

PAVARDĘ.

JEI SKAMBINANTIS ŽMOGUS NE TEN PATAIKĖ,

PAKLAUSKITE, GAL JAM KUO NORS GALITE

PADĖTI. JEI NE TUO NUMERIU PASKAMBINĘS

ŽMOGUS JŪSŲ ATSIPRAŠO, ATSAKYKITE: „NIEKO

TOKIO“.

KAI KURIE ORGANIZACIJŲ VADOVAI PATYS

ATSILIEPIA Į SKAMBUČIUS. TAI SUDARO

ATVIRUMO ĮSPŪDĮ, KURIS PAGYVINA ŠIUOLAIKINĮ

STANDARTIZUOTĄ PASAULĮ. TINKAMAI

ATSILIEPTI DERĖTŲ TAIP: „VILIUS MISEVIČIUS“.

JEI NORIME NUTRAUKTI POKALBĮ, MANDAGIAI ATSIPRAŠOME:

„ATLEISKITE, DABAR KALBĖTI

NEGALIU, TURIU EITI Į SUSIRINKIMĄ“ ARBA

„DABAR ESU UŽSIĖMĘS. GAL GALĖTUMĖTE SAVO

PASIŪLYMU SURAŠYTI IR ATSIŲSTI?“ TIK

NERODYKITE NEPASITENKINIMO, NET JEI

SUSIERZINOTE (IŠGIRDĘS SKAMBINANČIOJO

MINTĮ NESAKYKITE „JUK AŠ JUMS JAU

AIŠKINAU…“).

JEI SKAMBINATE JŪS, DUOKITE ŽMOGUI KITAME

LAIDO GALE PAKANKAMAI LAIKO ATSILIEPTI

TEGUL TELEFONAS SUSKAMBA MAŽIAUSIAI

ŠEŠIS KARTUS.

POKALBIAI TELEFONU

PASKAMBINĘ BŪTINAI PASISVEIKINKITE

IR PRISISTATYKITE. JEI SURINKOTE NE TO

ABONENTO NUMERĮ ARBA NE TAIP SUJUNGĖ,

NEPAMIRSKITE PASAKYTI“ ATSIPRASAU“

(0 NE TYLOMIS MESKITE RAGELĮ).

JEI POKALBIS GALI ILGAI TRUKTI ARBA JEI

MATOTE, KAD VIENO POKALBIO NEUŽTEKS,

PRIVALOTE PAKLAUSTI PAŠNEKOVO, KADA JAM BUS PATOGU

TĘSTI POKALBĮ (ARBA JIS NĖRA UŽSIĖMĘS IR GALI KALBĖTI).

JEI ASMUO NEGALI ATSILIEPTI AR

KALBĖTI TELEFONU, RAGELĮPAKĖLĘS

KITAS ASMUO TURI TRUMPAI PAAIŠKINTI PRIEŽASTĮ

IR PAKLAUSTI, AR PAŠNEKOVAS

NENORĖTŲ PALIKTI ŽINUTĖS (PVZ., „PONAS

MISEVICIUS YRA POSĖDYJE. GAL

GALĖČIAU KĄ NORS PERDUOTI?“). 0

PRAŠANT SKAMBINUSIOJO PALAUKTI

VISADA LENGVIAUSIA PASIŪLYTI

PASNEKOVUI PALIKTI ZINUTĘ.

JOJE TURI BŪTI: SKAMBINUSIOJO VARDAS,

PAVARDĖ, ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, TELEFONO NUMERIS IR,

JEI BŪTINA, PATOGIAUSIAS LAIKAS,

KADA BŪTŲ GALIMA JAM PASKAMBINTI.

KALBANT TELEFONU MŪSŲ BALSAS TURĖTŲ

SKAMBĖTI AIŠKIAI
IR LĖTAl, NES NERIŠLIAI

PATEIKTA INFORMACIJA GALI BŪTI

PERDUOTA IŠKRAIPYTA.

PRIVATŪS POKALBIAI TELEFONU

PRIVAČIAM ASMENIUI GALIMA SKAMBINTI TIK TUO ATVEJU,

JEI SAVO NAMŲ TELEFONO NUMERĮ YRA DAVĘS PATS ŠEIMININKAS (T.Y. JEIGU JIS NĖRA GAUTAS IŠ TREČIŲJŲ ASMENŲ). PASKAMBINĘ .

PRISISTATOME PIRMIEJI,

NESVARBU, AR ATSILIEPĖ MUMS

REIKALINGAS ASMUO,

AR KAS KITAS (ATSILIEPIANT PRISISTATYTI NEBŪTINA

SAKOMA TIESIOG „ALIO“).

„RYTAIS Į NAMUS GALIMA SKAMBINTI NUO 7 VAL.,

VAKARAIS – IKI 21 VAL.

(JEI SKAMBINAMA VĖLIAU, LEIDIMĄ DERA GAUTI

IŠ ANKSTO).

NEDERA SKAMBINTI Į NAMUS IR TUO METU,

KAI TRANSLIUOJAMA SVARBIAUSIA

INFORMACINĖ LAIDA ARBA KITOS

POPULIARIOS AR VISAI VISUOMENEI

SVARBIOS LAIDOS (PVZ., FINALINĖS

KREPŠINIO VARŽYBOS AR PREZIDENTO

KALBA).

ASMENINIO POKALBIO

TRUKMĖ NERIBOJAMA, BET JEI GERBSIME

PAŠNEKOVĄ IR TAUPYSIME PINIGUS, MINTIS

IŠMOKSIME RAIKŠTI TRUMPAI.

POKALBIO PABAIGĄ INICIJUOJA

SKAMBINANTYSIS.

KEBLIOS SITUACIJOS IR „NEPATOGŪS

SKAMBUČIAI“

JEI ĮSTAIGOJE ESATE VIENAS IR ŠNEKATE TELEFONU SU SVARBIU ASMENIU, KURIS TURI „DAUG KĄ PAPASAKOTI“,

PROTOKOLO POŽIŪRIU LEISTINA JĮ PERTRAUKTI IR PASAKYTI, KAD ESĄ TE UŽSIĖMĘS. TOKIU ATVEJU TURITE PASITEIRAUTI, AR JIS NEPRIEŠTARAUTŲ, JEI P AŠNEKESYS BŪTŲ KURIAM LAIKUI ATIDĖTAS.

SUSKAMBUS DVIEM TELEFONAMS (AR ŠNEKANTIS KELIOMIS LINIJOMIS), ATSILIEPĘ NUSPRENDŽIAME, KURIS PAŠNEKOVAS SVARBESNIS, IR TĘSIAME POKALBĮ SU JUO, PIRMA PAPRAŠĘ KITO PALAUKTI ARBA P AŽADĖJĘ JAM PASKAMBINTI PATYS.

JEI KAS NORS UZEINA Į ĮSTAIGĄ, 0 MES

TUO METU KALBAME TELEFONU,

ATSIPRASOME PASNEKOVO IR

PASITElRAUJAME LANKYTOJO, KUO GALĖTUME PADĖTI (TĘSTI ILGĄ POKALBĮ TELEFONU IR IGNORUOTI SVEČIĄ BŪTŲ PROTOKOLO TAISYKLIŲ NEPAISYMAS).

PASTABA. KLIENTUI AR SVEČIUI, TRUMPAM PASILIKUSIAM KABINETE VIENAM, NEDERA KELTI SUSKAMBUSIO TELEFONO RAGELIO, NEBENTJIS BŪTŲ ŠITO PAPRAŠYTAS.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1763 žodžiai iš 5846 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.