Versliniko etiketas
5 (100%) 1 vote

Versliniko etiketas

1121314151

PASISVEIKINIMO REIKALAVIMAI

PAVYZDŽIUI: „GERBIAMASIS MERE,

LEISKITE PRISTATYTI…“, „GERBIAMASIS

PROFESORIAU, LEISKITE PRISTATYTI…“

MOKSLO IR PEDAGOGINIAI MOKSLO

VARDAI PRISTATANT PASAKOMI KARTU

SU PAVARDE. JEI KAS NORS NE TAIP

IŠTARIA JŪSŲ VARDĄ, NESIJAUSKITE

ESĄS ĮŽEISTAS. VIS DĖL TO KLAIDĄ REIKIA

ČIA PAT IŠTAISYTI: „ATLEISKITE, KAD

PERTRAUKIU, TACIAU MANO

PAVARDĖ…“ KAI PRISTATO TREČIASIS

ASMUO, ŠALIMS PAPRASČIAUSIAI DERA

PASAKYTI „LABA DIENA“ ARBA „LABAS

VAKARAS“ (PAGAL PAROS METĄ) IR

„MALONU SUSIPAŽINTI“ (NEDERA

PAŽINDINTI LIFTUOSE).

NAUJĄ DARBUOTOJĄ ĮSTAIGOJE

PRISTATO PADALINIO VIRSININKAS.

„RANGO FORMULĖ“ NETAIKOMA, JEI

VIENAS IŠ ASMENŲ ĮEINA Į PAT ALP Ą, 0

KELI ASMENYS JO LAUKIA, – TUOMET

PRISISTATO ĮĖJUSYSIS (IŠIMTYS TAIKOMOS

EKSCELENCIJOMS, EMINENCIJOMS,

MAGNIFICENCIJOMS. KAI ATEINA JIE,

JIEMS PRISIST ATo VISI KITI).

JEI SUSIPAŽĮSTA KĄ TIK ATĖJĘ IR JAU

SĖDINTYS SVEČIAI, PRIIMTA, KAD VYRAI

ATSISTOTŲ, NESV ARBU, KAS PRIĖJO PRIE

STALO, – PORA, VYRIŠKIS AR MOTERIS. 0

MOTERIS PATI SPRENDŽIA,

ATSISTOTI JAI TOKIU ATVEJU AR NE.PRISTATYMAS

SUPAŽINDINANT – BŪTINAS TREČIASIS ASMUO

(JAU P AŽĮSTANTIS ABU NORINČIUS B END RA UTI).

PIRMIAUSIA KREIPIAMĖS Į SVARBESNĮ ASMENĮ

IR JAM PRISTATOME KITĄ PARTNERĮ.

(TĄ PAČIĄ INFORMACIJĄ VĖLIAU.

PAKARTOJAME PRIEŠINGA KRYPTIMI).

PAGRINDINIAI POŽYMIAI, Į KURIUOS BŪTINA

ATSIŽVELGTI PRISTATANT VIENĄ ŽMOGŲ

KITAM, YRA SIE:

1. LYTIS (MOTERIAI PRISTATOMAS VYRAS); __.

2. AMZIUS (JAUNUOLIS PRISTATOMAS

P AGYVENUSIAM ŽMOGUI);

3. PAREIGOS LAIPSNIS IR PAN. (AUKŠTESNIO

RANGO ASMENIUI PRISTATOMAS

ŽEMESNIO RANGO ASMUO IR T.T.).

ŽINYBOJE LEMIAMAS POŽYMIS BUS

UŽIMAMOS PAREIGOS, 0 RESTORANE AR

VAKARĖLYJE – LYTIS.

BE TO, REKOMENDUOJAMA INFORMACIJA,

SUTEIKIAMA PRISTATANT, SUSIDEDA IŠ ŠIŲ 3

ELEMENTŲ (JŲ EILĖS TVARKA NĖRA

GRIEŽTAI REGLAMENTUOTA):

1. INSTITUCIJA, KURIAI ATSTOVAUJA

ASMUO;

2. PAREIGOS IR TITULAI;

3. VARDAS, PAVARDĖ

Delegacijos nariai Delegacijos nariai

Delegacijos nariai V Delegacijos nariai

DV

DV1 Likusieji delegacijos nariai (pagal rangą)

VV1

DV Likusieji delegacijos nariai (pagal rangą)

V1 DV1 DV VDalykinis bendravimas raštu

Populiariausia verslininkų išorinio bendravimo raštu forma yra dalykiniai laiškai, nors skubūs pranešimai dar perduodami ęl.paštu, faksogramomis, telegramomis ir kt. Geraslaiškas yra tas, kuris:

1. tiksliai ir teisingai perteikia informaciją;

2. yra mandagus,draugiškas, nuoširdus;

3. rodo jūsų rūpinimąsi firmos reputacija;

4. aiškus, išsamus, išbaigtas;

5. yra lakoniškas ir sklandus (be nereikalingų intarpų ir frazių,

nesusijusių su pagrindinėmis laiško mintimis).

Laiškus būtina rašyti trumpus, lakoniškus. „Laikas – pinigai“ – daugumos verslininkų devizas. Todėl dalykiniame laiške reikia tiksliai, talpiai ir glaustai reikšti mintis, rašyti aiškiai ir suprantamai, esmę atskleisti keliais žodžiais.

Būkite mandagūs, geranoriški ir nuoširdūs. Jūsų laiško tonas visada turi būti mandagus. Laiške neturi atsispindėti neigiamos emocijos, turi vyrauti draugiškumas ar paslaugumas. Tuo atveju partneriai patikės jumis. Nesistenkime vien žodžiais „prašom“ ir „ačiū“, pasistenkime rasti individualesnių mandagumą išreiškiančių frazių.

Pavyzdžiui: „Nuoširdžiai jums dėkoju, Jūs buvote labai dėmesingas ir puikiai supratote mūsų ketinimus…“

„Labai Jums dėkojame už greitą atsakymą, kuriuo esame visiškai patenkinti… „

„Mes sutinkame su Jūsų nuomone, _.kadangi jūs esate visiškai teisus…“

„Mums buvo labai malonu sužinoti…“ ir pan.

Norėdami parašyti nuoširdų laišką, turite kalbėti su žmogumi, kreiptis i konkretų asmeni, 0 ne apskritai i kažką. Pateikiame keletą posakių, padedančių išreikšti nuoširdumą:

„Jūsų problema yra visiškai suprantama…“ „Mes sutinkame padaryti išimti ir Jums padėti…“ .

„Pritariu jums, kad maža dviejų_ savaičių šiai problemai išspręsti…“

Svarbu – įvaizdis. Kiekvienas dalykinis laiškas turi gretutinį tikslą – rūpinimąsi verslo bendrovės ivaizdžiu.

Gerą firmos vardą lemia šie kriterijai:

1. gera produkcija arba paslaugos,

2.etiškas elgesys,

3. puikus klientų aptarnavimas,

4. stropus dėmesys smulkmenoms, kruopštumas.

Įmonės darbuotojų etiškas elgesys, tesimas pažadas, laiku sumokėtos sąskaitos, melo vengimas, puikus klientų aptarnavimas, jos dori sandėriai visada lemia klientų lojalumą.

Laiškas turi būti nuoseklus, t.y. ankstesnė jo dalis turi būti susijusi su paskesne. Padrikas laiškas, kaip ir padrika kalba, yra sunkiai suprantamas. Nepamirškite, kad dalykiniame laiške svarbiausia minčių nuoseklumas ir logiškumas. Tam reiktų prieš p_radedant rašyti laišką, sudaryti jo planą.

Kiekvienas pastraipa turi išryškinti vieną pagrindinę mintį. Be to, pastraipos

nebūtų labai ilgos (6-8 eilučių). Tikslinga nesuskirstyti laiško labai mažamis pastraipomis (tai blaško dėmesį, kenkia laiško sklandumui). Visas laiškas turėtų būti 3-4 pastraipų.

Atsakomieji laiškai.

Į visus dalykinius laiškus reikia atsakyti (jei į pasiųstą laišką klientas nesulaukia atsakymo – tai didelė klaida). „Atsakomieji raštai padeda įmonei palenkti klientus. Svarbu atsakymą parašyti taip, kad pelnytume kliento palankumą.

Rašant atsakomuosius laiškus laikomasi pagrindinių keturių principų:

1. Atsakymo terminas. Reiktų į verslo laiškus atsakyti per 48 valandas nuo laiško gavimo datos (bet jei jūs tai padarysite per 24 valandas, sulauksite dar malonesnės gavėjo reakcijos).

2. Būkite paslaugus. Reikia stengtis klientui padėti, kad jis būtų patenkintas. Viena. JAV firma speciaiioje į darbą priimamų darbuotojų pildomoje anketoje parašė: „Kai rašai laišką šios firmos klientui, įsivaizduok, kad kalbi su bosu“. Svarbiausia gerbti klientą rodyti susidomėjimą. juo ir nuoširdžius firmos ketinimus padėti.

3. Laiškas turi būti išbaigtas ir konkretus. Atsakykite į kliento klausimus tiksliai ir konkrečiai. Jei siunčiate bukletą, informacinę medžiagą, galima pridurti prierašą ranka. Tai visada maloniau nuteikia gavėją. Kai siunčiate spausdintą informaciją, gražia rašysena ranka prirašytas priedas oficialiam laiškui suteikia draugiškesnį toną {paprastai tai daroma pabaigoje po raidžių P .5. (post scriptum).

4. Būkite mandagus ir draugiškas. Tai svarbi nuoroda, verslininko etiketo atspindys. Gaunant nemažai panašių klausimų firma susikuria atsakymų šaplonus, iš anksto parengia spausdintus atsakymus ir kitą informacinę medžiagą. Tačiau jei laiškas bus individualesnis, skirtas tik konkrečiam partneriui su jam vienam tinkančiais draugiškais žodžiais sėkmė bus didesnė.

POKALBIAI TELEFONU

POKALBIO METU PAŠNEKOVAS ĮVERTINA

JŪSŲ TARTĮ, GEBĖJIMĄ REIKŠTI MINTIS,

TIRIA, AR ATIDŽIAI JO KLAUSOTĖS, TAIGI AR APSKRITAI

MOKATE PAGARBIAI ELGTIS.

LINKSMAS, AISKUS IR NUOSIRDUS BALSAS

LABIAUSIAI TINKA BENDRAUJANT TELEFONU.

KITA VERTUS, TELEFONO POKALBIS YRA

LAISVIAUSIA BENDRAVIMO FORMA. JUK

KALBANT TELEFONU PAŠNEKOVAS NEGALI ĮVERTINTI, KAIP JŪS APSIRENGĘS, NEMATO JŪSŲ VEIDO IŠRAIŠKOS TARIANT VIENUS AR KITUS ŽODŽIUS.

KALBĖDAMI TELEFONU SAVO GERAS

MANIERAS PARODOME VIEN TIK ZODZIAIS,

TODĖL JUOS REIKĖTŲ PARINKTI RŪPESTINGIAU NEGU KALBANTIS AKIS Į AKĮ.

POKALBIAI TELEFONU

Į VISUS TELEFONO SKAMBUČIUS BŪTINA

ATSAKYTI,

KAD ATSAKYMUI GALIOJA ĮVAIRIOS TAISYKLĖS. ĮSITVIRTINO THOMO EDISSONO

PASIŪLYTAS HELLO.

„ALIO“ TAI PATS POPULIARIAUSIAS BŪDAS ATSILIEPTI Į SKAMBUČIUS.

KAD DARBINIAI POKALBIAI VYKTŲ

SKLANDŽIAI

REFERENTAS (SEKRETORĖ) TURĖTŲ:

1. KALBĖTI TELEFONU MANDAGIAI IR

KOMPETENTINGAI;

2. TELEFONOGRAMAS UZRASYTI AISKIAI IR

PERDUOTI ATITINKAMIEMS FIRMOS DARBUOTOJAMS;

3. SUDARYTI SĄRASĄ ZMONIŲ, KURIEMS

VADOVAS TURI PASKAMBINTI;

4. PARENGTI DOKUMENTUS, KURIŲ

VADOVUI GALI PRIREIKTI SKAMBINANT TELEFONU.

ASMENINIAI POKALBIAI TURI BŪTI TRUMPI.

PATOGIAUSIA TAI DARYTI PIETAUJANT AR

PER KITĄ PERTRAUKĖLĘ.

POKALBIAI TELEFONU

SUSKAMBĖJUS TELEFONUI RAGELĮ REIKIA

STENGTIS PAKELTI KUO GREIČIAU, BET NE

ANKSCIAU KAIP PO ANTRO SKAMBUCIO. KELIANTIS

RAGELĮ PAPRASTAI PRISISTATO PIRMAS IR PASAKO TOKIĄ TIPINĘ TRIJŲ DALIŲ INFORMACIJĄ:

1. PASISVEIKINIMAS;

2. SAVO INSTITUCIJOS PRISTATYMAS;

3. SAVĘS PRISTATYMAS, PASAKANT

PAVARDĘ.

JEI SKAMBINANTIS ŽMOGUS NE TEN PATAIKĖ,

PAKLAUSKITE, GAL JAM KUO NORS GALITE

PADĖTI. JEI NE TUO NUMERIU PASKAMBINĘS

ŽMOGUS JŪSŲ ATSIPRAŠO, ATSAKYKITE: „NIEKO

TOKIO“.

KAI KURIE ORGANIZACIJŲ VADOVAI PATYS

ATSILIEPIA Į SKAMBUČIUS. TAI SUDARO

ATVIRUMO ĮSPŪDĮ, KURIS PAGYVINA ŠIUOLAIKINĮ

STANDARTIZUOTĄ PASAULĮ. TINKAMAI

ATSILIEPTI DERĖTŲ TAIP: „VILIUS MISEVIČIUS“.

JEI NORIME NUTRAUKTI POKALBĮ, MANDAGIAI ATSIPRAŠOME:

„ATLEISKITE, DABAR KALBĖTI

NEGALIU, TURIU EITI Į SUSIRINKIMĄ“ ARBA

„DABAR ESU UŽSIĖMĘS. GAL GALĖTUMĖTE SAVO

PASIŪLYMU SURAŠYTI IR ATSIŲSTI?“ TIK

NERODYKITE NEPASITENKINIMO, NET JEI

SUSIERZINOTE (IŠGIRDĘS SKAMBINANČIOJO

MINTĮ NESAKYKITE „JUK AŠ JUMS JAU

AIŠKINAU…“).

JEI SKAMBINATE JŪS, DUOKITE ŽMOGUI KITAME

LAIDO GALE PAKANKAMAI LAIKO ATSILIEPTI

TEGUL TELEFONAS SUSKAMBA MAŽIAUSIAI

ŠEŠIS KARTUS.

POKALBIAI TELEFONU

PASKAMBINĘ BŪTINAI PASISVEIKINKITE

IR PRISISTATYKITE. JEI SURINKOTE NE TO

ABONENTO NUMERĮ ARBA NE TAIP SUJUNGĖ,

NEPAMIRSKITE PASAKYTI“ ATSIPRASAU“

(0 NE TYLOMIS MESKITE RAGELĮ).

JEI POKALBIS GALI ILGAI TRUKTI ARBA JEI

MATOTE, KAD VIENO POKALBIO NEUŽTEKS,

PRIVALOTE PAKLAUSTI PAŠNEKOVO, KADA JAM BUS PATOGU

TĘSTI POKALBĮ (ARBA JIS NĖRA UŽSIĖMĘS IR GALI KALBĖTI).

JEI ASMUO NEGALI ATSILIEPTI AR

KALBĖTI TELEFONU, RAGELĮPAKĖLĘS

KITAS ASMUO TURI TRUMPAI PAAIŠKINTI PRIEŽASTĮ

IR PAKLAUSTI, AR PAŠNEKOVAS

NENORĖTŲ PALIKTI ŽINUTĖS (PVZ., „PONAS

MISEVICIUS YRA POSĖDYJE. GAL

GALĖČIAU KĄ NORS PERDUOTI?“). 0

PRAŠANT SKAMBINUSIOJO PALAUKTI

VISADA LENGVIAUSIA PASIŪLYTI

PASNEKOVUI PALIKTI ZINUTĘ.

JOJE TURI BŪTI: SKAMBINUSIOJO VARDAS,

PAVARDĖ, ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, TELEFONO NUMERIS IR,

JEI BŪTINA, PATOGIAUSIAS LAIKAS,

KADA BŪTŲ GALIMA JAM PASKAMBINTI.

KALBANT TELEFONU MŪSŲ BALSAS TURĖTŲ

SKAMBĖTI AIŠKIAI
IR LĖTAl, NES NERIŠLIAI

PATEIKTA INFORMACIJA GALI BŪTI

PERDUOTA IŠKRAIPYTA.

PRIVATŪS POKALBIAI TELEFONU

PRIVAČIAM ASMENIUI GALIMA SKAMBINTI TIK TUO ATVEJU,

JEI SAVO NAMŲ TELEFONO NUMERĮ YRA DAVĘS PATS ŠEIMININKAS (T.Y. JEIGU JIS NĖRA GAUTAS IŠ TREČIŲJŲ ASMENŲ). PASKAMBINĘ .

PRISISTATOME PIRMIEJI,

NESVARBU, AR ATSILIEPĖ MUMS

REIKALINGAS ASMUO,

AR KAS KITAS (ATSILIEPIANT PRISISTATYTI NEBŪTINA

SAKOMA TIESIOG „ALIO“).

„RYTAIS Į NAMUS GALIMA SKAMBINTI NUO 7 VAL.,

VAKARAIS – IKI 21 VAL.

(JEI SKAMBINAMA VĖLIAU, LEIDIMĄ DERA GAUTI

IŠ ANKSTO).

NEDERA SKAMBINTI Į NAMUS IR TUO METU,

KAI TRANSLIUOJAMA SVARBIAUSIA

INFORMACINĖ LAIDA ARBA KITOS

POPULIARIOS AR VISAI VISUOMENEI

SVARBIOS LAIDOS (PVZ., FINALINĖS

KREPŠINIO VARŽYBOS AR PREZIDENTO

KALBA).

ASMENINIO POKALBIO

TRUKMĖ NERIBOJAMA, BET JEI GERBSIME

PAŠNEKOVĄ IR TAUPYSIME PINIGUS, MINTIS

IŠMOKSIME RAIKŠTI TRUMPAI.

POKALBIO PABAIGĄ INICIJUOJA

SKAMBINANTYSIS.

KEBLIOS SITUACIJOS IR „NEPATOGŪS

SKAMBUČIAI“

JEI ĮSTAIGOJE ESATE VIENAS IR ŠNEKATE TELEFONU SU SVARBIU ASMENIU, KURIS TURI „DAUG KĄ PAPASAKOTI“,

PROTOKOLO POŽIŪRIU LEISTINA JĮ PERTRAUKTI IR PASAKYTI, KAD ESĄ TE UŽSIĖMĘS. TOKIU ATVEJU TURITE PASITEIRAUTI, AR JIS NEPRIEŠTARAUTŲ, JEI P AŠNEKESYS BŪTŲ KURIAM LAIKUI ATIDĖTAS.

SUSKAMBUS DVIEM TELEFONAMS (AR ŠNEKANTIS KELIOMIS LINIJOMIS), ATSILIEPĘ NUSPRENDŽIAME, KURIS PAŠNEKOVAS SVARBESNIS, IR TĘSIAME POKALBĮ SU JUO, PIRMA PAPRAŠĘ KITO PALAUKTI ARBA P AŽADĖJĘ JAM PASKAMBINTI PATYS.

JEI KAS NORS UZEINA Į ĮSTAIGĄ, 0 MES

TUO METU KALBAME TELEFONU,

ATSIPRASOME PASNEKOVO IR

PASITElRAUJAME LANKYTOJO, KUO GALĖTUME PADĖTI (TĘSTI ILGĄ POKALBĮ TELEFONU IR IGNORUOTI SVEČIĄ BŪTŲ PROTOKOLO TAISYKLIŲ NEPAISYMAS).

PASTABA. KLIENTUI AR SVEČIUI, TRUMPAM PASILIKUSIAM KABINETE VIENAM, NEDERA KELTI SUSKAMBUSIO TELEFONO RAGELIO, NEBENTJIS BŪTŲ ŠITO PAPRAŠYTAS.

PATARIMAI

JEI PATS NEGALITE ATSILIEPTI Į

SKAMBUTĮ (NES TUO METU VYKSTA

SVARBUS DAL YKINIS SUSITIKIMAS,

DERYBOS IR PAN., PRIES PRASIDEDANT

RENGINIUI REIKIA PAPRAŠYTI, KAD JUS

PRIE TELEFONO PAKEISTŲ KITAS ASMUO.

TAČIAU GERIAUSIA SUSITIKIMĄ ,

ORGANIZUOTI TOKIOJE PATALPOJE, KUR

NETRUKDO JOKIE TELEFONO SKAMBUČIAI.

JEI SUSITIKIMAS NĖRA LABAI SVARBUS

ARBA JEIGU DĖL JO NEBUVO IŠ ANKSTO

SUSITARTA, GALIMA KELTI RAGELĮ IR

PAČIAM, PRIEŠ TAI ATSIPRAŠIUS

PASNEKOVO. SVECIAS PATS PASIRENKA, AR

JAM LIKTI PATALPOJE, AR IŠEITI.

JEI LAUKIAME SVARBAUS SKAMBUČIO,0 TUO

METU PASKAMBINA NE TAS ASMUO, IŠ

KARTO PERSPĖJAME SKAMBINATĮJĮ IR PAŽADAME

JAM PASKAMBINTI, KAI TIK GALĖSIME.

JEI MUSŲ PRASO PALAUKTI, KOL

PAŠNEKOVAS ATSAKYS Į ĮSITERPUSĮ

SKAMBUTĮ, LAUKIAME PORĄ MINUCIŲ, BET

NE SULAUKĘ PADEDAME RAGELĮ, – ŠIS TURĖTŲ PASKAMBINTI PATS.

NEPAMIRŠKIME, KAD Į ĮSITERPUSĮ SKABUTĮ

ATSAKINĖTI VISAI NEBŪTINA, ŽINOMA,

JEIGU JIS NĖRA SVARBUS.PATARIMAI

JEI PAŠNEKOVAS NEPRISISTATO,

SEKRETORĖ TURĖTŲ JO, PAKLAUSTI: „AR

GALIU PASAKYTI PONUI MISEVICIUI KAS

SKAMBINA?“ (TIK NE: „KAS ČIA?“).

SEKRETORĖ DAR GALI PASITEIRAUTI: „AR GALĖČIAU PAKLAUSTI, KOKIU REIKALU?“ JEI SKAMBINANČIAM TOKS KLAUSIMAS NEPATINKA, SEKRETORĖ GALI PAAIŠKINTI: „PONAS MISEVIČIUS VISUOMET PRAŠO PASITEIRAUTI, KAS SKAMBINA“.

. .

P ASNEKOVUI SKIRKIME VISĄ DEMESĮ:

POKALBIO METU NEŠIURENKIME POPIERIAIS,

NESIBLAŠKYKIME, NEKRAMTYKIME GUMOS, NEV AL GYKIME IR NEGURKŠNOKIME, NESIKLAUSYKIME GARSIAI ĮJUNGTO RADIJO AR TELEVIZORIAUS, NEČIAUDĖKIME IR NEKOSĖKIME Į TELEFONO RAGELĮ.

JEI POKALBIS NUTRŪKSTA, JĮ TURI

ATNAUJINTI P ASKAMBINĘS ASMUO.

JEI ĮĖJĘ Į KABINE TĄ PATYS RANDAME

SEIMININKĄ KALBANTĮ TELEFONU,

PALAUKIME UŽ DURŲ (NEBENT JIS PATS

PAKVIESTŲ Į VIDŲ), VIS DĖL TO BŪTŲ

GERIAU ISEITI IR GRĮZTI VELIAU.

DARANT POKALBIO ĮRASĄ BUTINA ĮSPETI

.

PASNEKOVĄ, KAD POKALBIS ĮRASINEJAMAS.

A TSAKIKLIAI

JEI NAUDOJAMAS ATSAKIKLIS, JAME TURĖTŲ

BŪTI TRUMPA IR AIŠKI INFORMACIJA:

PAZADAS PASKAMBINTI SKAMBINUSIAJAM,

PRASYMAS NURODYTI SAVO VARDĄ,

TELEFONĄ IR PALIKTI TRUMPĄ ŽINŲT

(REIKIA PRIMINTI, KAD KALBĖTŲ PO VIENO

AR KELIŲ SIGNALŲ).

DAŽNAI PASITAIKO, KAD PASKAMBINĘS

ASMUO, PRIESINGAI PROTOKOLO

REIKALAVIMAMS, NEPALIEKA ATSAKIKLYJE

JOKIOS ŽINUTĖS TEISINDAMASIS NORĖJĘs ŠNEKĖTI

SU ŽMOGUMI, 0 NE SU „MAŠINA“. JEI Į SKAMBUTĮ ATSILIEPIA

ATSAKIKLIS, BŪTINA KALBĖTI BET KOKIU ATVEJU.

TURIME TIKSLIAI PRISISTATYTI IR PALIKTI TRUMPĄ ŽINUTĘ.

JEI KOMPANIJA NAUDOJA BALSO PAŠT Ą,

REIKIA JĮ DAŽNIAU TIKRINTI IR

ATSAKYTI Į ĮRAŠYTUOSIUS „BALSO LAIŠKUS“.

YPAČ SVARBIŲ IR ASMENIŠKŲ ŽINUČIŲ

GERIAU NEDIKTUOTI (PAVYZDŽIUI,

NEVERTA PATIKĖTI ATSAKIKLIUI ŽINIOS

APIE TAI, KAD IŠVYKSTATE ILGAM IR NAMAI LIEKA TUŠTI).

MOBILIOJO RYSIO TELEFONAI

EITI GATVE IR KALBĖTIS TELEFONU GALIMA,

TACIAU VIETOS, KUR TRADICISKAI

LAIKOMASI TYLOS, MOBILIUOJU

TELEFONU KALBETIS DRAUDZIAMA.

TELEFONAS TURĖTŲ BŪTI IŠ ANKSTO

ISJUNGTAS BAZNYCIOJE, TEATRE, KINO

TEATRE, KONCERTŲ SALĖJE, OPEROJE,

MUZIEJUJE, BIBLIOTEKOJE, PASKAITOJE,

SEMINARE, KONFERENCIJOJE IR KITOSE

PANAŠIOSE VIETOSE.

RESTORANE GALIMA ŠNEKĖTIS TELEFONU ,.

SĖDINT PRIE STALIUKO, BET IR TEN TO

NEDERĖTŲ PRAKTIKUOTI NEP ASIKLAUSUS

STALO KAIMYNŲ.

RENGINIŲ PERTRAUKŲ METU MOBILIUOJU

TELEFONU KALBĖTIS GALIMA, TAČIAU

GERIAU, JEI TAI BŪTŲ
NUOŠALESNĖ VIETA.

JEI TELEFONAS SUSKAMBA, PAVYZDZIUI,

ĮEINANT Į KITO ASMENS KABINETĄ,

P AŽADA TE PASKAMBINUSIAJAM PATS

PASKAMBINTI VĖLIAU IR APARATĄ

ISJUNGlATE.

NEP AMIRŠKIME, KAD MOBILIEJI IR KITI BELAIDŽIAI TELEFONAI VEIKIA RADIJO BANGOMIS, TODĖL POKALBIUS GALI

NUGIRSTI PAŠALINIAI, TAI ŠIE TELEFONAI KONFIDENCIALIEMS POKALBIAMS

NE TINKA.

Nežodinis bendravimas

Gestai, mimika, intonacija – svarbi dalykinio bendravimo dalis. Jais (neverbaliniu būdu) galima pasakyti kur kas daugiau negu žodžiais (verbaliniu būdu).

Žodžiais perduodama 7% info_rmacijos, garso priemonėmis (įskaitant balso toną, intonaciją ir t.t.) – 38%, mimika, gestais, poza – 55%. .

Kitaip tariant, svarbu ne tai, __.kas pasakyta, bet kaip padaryta… Neverbaliniai bendravimo komponentai itin reikšmingi pirmomis susitikimo minutėmis.

„Pagal rūbą sutinka…“ – byloja liaudies patarlė. Ir tas „rūbelis“ ne tik kostiumas, bet pašnekovo poza, žvilgsnis, šypsena ir kt. Dar neištarus nė žodžio susiformuoja pirmas įvertinimas ir pokalbių metu jį pakeisti būna sunku.

Neverbalinės bendravimo priemonės yra šios:

· balso ypatybės, arba paralingvistika (mokslas, nagrinėjantis kalbą

lydinčius nekalbinius, garsinius reiškinius), – .tai intonacijos, pauzės, kalbos tempas, aiškumas, garso tonas, jo aukštumas ir stiprumas ir t.t. Ji praturtina kalbą ir atkreipia pašnekovo dėmesį;

· kinetika – gestai, pozos, judesiai; .

· regėjimo, tai yra akių, kontaktas; .

· tarpasmeninė erdvė;

· veido išraiška (mimika);

· kūno poza.

lšsamiau panagrinėsime keletąjų.

Tarpasmeninė erdvė. JAV mokslininkas T. Hallas nustatė, jog bendraudami žmonės naudojasi keturiomis erdvės zonomis.

Intymioji Asmeninė Socialinė, Visuomeninė

zona zona zona zona

1 5-46 cm 46-120 cm 120-360 cm Per 360 cm

Intymiąją zoną (15-46 cm) suvokiame kaip tam tikrą nuosavybę. Ji svarbiausia, skirta artimam,

nuoširdžiam, patikliam bendravimui, susijusiam sų meile, globa, apsauga, nuraminimu ir t.t. Į šią erdvę leidžiama patekti tik labai artimiems, mieliems.

žmonėms (sutuoktiniams, draugams., giminėms).:;. Visų kitų žmonių isiveržimas i intymiąją zoną laikomas nederamu ir vertinamas kaip nemandagumas ar agresyvumas.

Asmeninė zona (46-120 cm) – atstumas tarp draugų, kokteilių vakarėlio, priėmimo dalyvių. Toks atstumas pas mus patogiausias draugiškam pokalbiui.

Socialinė zona (120-360 cm) tinkamiausia mažai

pažistamų ar nepažįstamų žmonių kontaktams. Šis atstumas tinka derybų metu aptariant verslo sutartis, santykius ir kitus būtinus kontaktus ir sandėrius.

Visuomeninė zona (per 360 cm) leidžia nekreipti dėmesio į nepatinkančius, nepažįstamus ar potencialiai pavojingus asmenis. Šioje zonoje žmonių kontaktai formalūs, beasmeniai. Ji liudija, jog asmeniniai dalykai turi likti_ nuošalyje. Tai tinka paskaitoms ir viešiems pasisakymams.

Ypač svarbu įvertinti tarpasmeninę erdvę bendraujant su užsienie_iais. Pavyzdžiui, amerikiečiai artimu atstumu tarp pašnekovų laiko zoną nuo 15 cm iki 1 m 20 cm, 0 tolimu – zoną nuo 1 m 20 cm iki 3 m ir daugiau. Prisiartinant ir atsitraukiant nuo pašnekovo „galima reguliuoti santykius su juo. Svarbu atkreipti dėmesi į partnerio norus bei jo reakciją laikantis bendravimo atstumų. Dalykiniuose pokalbiuose rusai prieina prie pašnekovo daug arčiau negu amerikiečiai. Toki atstumo sumažinimą amerikietis gali suvokti kaip „suvereniteto“ pažeidimą. Nereikalingą familiarumą, 0 rusai didinimą gali suprasti kaip santykių šaltumą, perdėtą oficialumą. Pavyzdžiui, teko stebėti vienos konferencijos metu amerikieti ir japoną, kurie kalbėdami vaikščioja per kambario Amerikietis manė, kad dalykinio pokalbio metu atstumas turi būti 90 cm ir visą laiką žengė žingsni į šoną, 0 japonas, kuriam toks atstumas 25 cm, visą laiką artinosi prie Jo.

Atkreipsime dėmesį-L s_irtingų

Atstumas Tauta

Artimas Arabai, japonai, Pietų Amerikos

gyventojai, prancūzai, negrai,

ispanai, italai

Vidutinis Anglai, austrai, vokiečiai, švedai,

švelcaral

Didelis Australai, Naujosios Zelandijos

gyventojai, baltieji Šiaurės

Amerikos Qyventojai

Tarpasmeninės erdvės ypatumai

Priėmimai

1. Taurė šampano (arba taurė vynO). Ši priėmimų rūšis labiausiai paplitusi bendravimo praktikoje. Priėmimas dažniausiai vyksta nuo 12 iki 13 valandos. Jo metu paprastai vaišinama ne tik šampanu galima užsisakyti ir degtinės, viskio ar vyno. Užkandžiai nebūtini, tačiau nebus klaidos, jei bus pasiūlyta sumuštinių, mažų pyragaičių, vaisių, riešutų. Svečiai vaišinami stovint. Ši priėmimo rūšis patogi tuo, kad užima mažai laiko ir nereikia sudėtingo pasiruošimo.

2. Dalykiniai pietūs. Rengiami dieną – tarp 12 ir 15 valandos ir trunka apie 1,5 valandos. Dalykinių pietų kviečiama norint ramioje aplinkoje aptarti verslo reikalus.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2951 žodžiai iš 5854 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.