Viduramžiai3
5 (100%) 1 vote

Viduramžiai3

VIDURAMŽIAI

500-1500m.(VI-XVa. Pab.)

Viiduramžiai – tai laikotarpis, padėjęs pamatus šiuolaikinei Europai

Viduramžiai skirstomi:

I.Ankstyvieji viduramžiai 476/500 – 1000m (VI-X a.)

Būdinga:

· V-Xa. Europoje įsigali feodalinė santvarka

· Ekonomikos nuosmukis

· Gyventojų skaišiaus sumažėjimas ( dėl karų, tautų kraustymosi, maro)

· Vyrauja romaninis stilius

· Vyrauja paprotinė teisė

· Vyrauja natūrinis ūkis, daugiau kaip 90% žmonių gyvena kaimuose

· VII – Ia. Vadinami agrariniu perversmu

· Susikuria Frankų valstybė(486m.). Nuo 800m. – Frankų imperij. Karolis Didysis. Verdeno sutartis 843m.

· IXa. Susikuria Anglijos ir Prancūzijos valstybės

· Nuo a. Atgimsta miestai

· 909m. Kliuni įkuria benediktinų vienuolyną

· Baudžiauninkų atsiradimas( dėl karų ir suiručių, vykusių po Vakarų Romos imperijos žlugimo 476m.)

· Lenkijos valstybės susikūrimas

· VIIIa. Pab. Dabartinėje Čekijoje iškilo pirmoji reikšminga slavų valstybė

Pasibaigus tautų kraustymuisi ( Va.) Bizantija atgavo savo galybę.

Ia. Europos istorija pasuko nauja linkme, turėjusia didelės įtakos vėlesniai Europos raidai. Rytinėje frankų imperijos dalyje susikūrė nauja didelė valstybė – Šventoji Romos imperija. Taigio Europoje atsirado dvi galingos valstybės – bizantija ir Šventoji Romos imperija. Tokio pasidalijomo priežastimi buvo Bažnyčios skilimas. Valstybės kovojo dėl įtakos, o dvi bažnyčios varžėsi dėl misijų vykdymo. Taip atsirado riba, dalijanti Europą į Rytų ir Vakarų.

Ia. Susikuria Kijevo Rusios valstybė. 998m. – Rusios krikštas.

Savokos:

· Prekariumas – tie,kas nesugebėjo išlaikyti alodo, prašė turtingesnio pagalbos. Žemė jau nebuvo jo privari nuosavybė.

· Komendacija – asmens laisvės praradimas, prašymas globos

· Feodas – paveldima valda.

· Beneficija – žemė ar kitas turtas, laikinai duodamas už karo tarnybą.

· Alodas – privati žemės valda

· Senjorai – stambieji žemvaldžiai

· Vasalai – kariniai tarnai, gavusieji žemės

· Imuninis raštas – raštas, suteikiantis feodalams teisę rinkti mokesčius, vykdyti administracijos ir teismo funkcijas.

· Imunitetas – stambių žemvaldžių privilegijos.

Svarbiausi feodalimo elementai

· Imunitetas

· Vasaliniai ryšiai

· Valstiečių įbaudžiavinimas

· Stambios feodalinės žemėvaldos susidarymas.

Brandieji viduramžiai 1000 – 1300.(XI –XIIIa.)

Būdinga:

· Išauga miestai. Tai tiesiogiai susijĘ su gyventojų skaičiaus padidėjimu, teigiamais žemės ūkio poslinkiais. Mistuose išryškėjo dideli socialiniai skirtumai.

· Gausėja gyventojų

· Didėja dirbamos žemės plotai, žemė gariau apdirbama, tobulėja darbo įrankiai

· Auga mainai, plečiasi tarptautinė prekyba

· Vyrauja gotikinis stilius

· 1000 – 1350m. Katalikų bažnyčia pasiekia didžiausią galią. Religija vaidina didelį vaidmenį žmonių gyvenime.

Apie Ia. beveik visa Europa jau buvo krikščioniška

1056m. įvyksta Rytų ir vakarų bažnyčios atsiskyrimas – schizma.

Popiežiaus Grigaliaus reformos – Bažnyčia yra aukčšiau už karalių( teokratinė teorija). Visi turi paklusti Bažnyčiai, priešingu atveju gali būti panaudota ekskomunika(X Ia. 2p.). Įvedamas celibatas.

1122m. priimamas Vormso konkordatas – vyskupus skiria dvasininkija

XIa. pab. – XIIIa. – kryžiaus žygių laikotarpis. 1204m. kryžiaus karo metu buvo nusiaubtas Kontontinopolis ir sužlugdyta Bizantijos imperija.

· Kuriasi universitetai( pirmasis buvo įsteigtas I. Pab. Italijoje, Bolonijos mieste)

· Susiformuoja luominė visuomenė( Atsiranda liomų susirinkimai: parlamentas 1265m., generalinai luomai 1302m.)

· Silpnėja karaliaus valdžia(bet ne visu laikotarpiu)

1215m. Anglijoje priimama Didžioji laisvių chartija, apribojanti karaliaus valdžią

· Xia. Vakaruose jau prasiveržia antisemitizmas

· Nuo XIIa. Itin didelę pažangą paadro medicina( nuo XII a. Prie medicininio švietimo prisideda universitetai)

· NuoXII a. Statomi vėjo malūnai

· XII a. Prasideda vokiečių feodalų veržimasis į rytus. XIII a. Vokiečių ekspansija į rytus paūėja, kuriami vokiečių ordinai.

· XIIIa. Susikuria Lietuvos valstybė

· XIIIa. Pr. Imama skustis, naudojamasi šaukštu ir peiliu; šakutė dar nežinoma

· Xa? Kliuni vienuolyno vienuoliai duoda pradžią sąjūdžiui dėl bažnyčios reformos

· Įsigali teocentrinė pasaulėžiūra

· XIIIa. Atsiranda inkvizicija.

Pasaulio įvaizdis viduramžiais

Žmonės žemę įsivaizdavo dvejopai:

o Vieni kaip plokščią diską, iš visų pusių supaą vandenyno

o Kiti rutulio formos, nejudančią.

Visatą jų manymu sudarė 4 elementai: žemė, vanduo, oras ir ugnis.

Iki XIIIa. Buvo laikomasi teologinės Žemės koncepsijos, kurios centras, žinoma buvo jeruzalė

Žemė buvo dalijama į 3 dalis: Europą, Aziją ir Afriką.

Sąvokos:

· Ekskomunika – atskyrimas nuo bažnyčios

· Cechai – amatininkų susivienijimas

· Gildijos – pirklių susivienijimai

· Teokratinė teorija – bažnytinė valdžia yra aukštesnė už pasaulietinę.

· Erezijos – įvairios religinės srovės, prieštaraujančios oficialiajai Bažnyčiai.

· Teocentrinė pasaulėžiūra – viskas šioje žemėje vyksta Dievo valai

· Inkvizicija – specialus teismas kovai su eretikais

· Luomai – gyventojų grupės, turinčios pveldimas, papročių ir įstatymų nustatytas
teises, pareigas ir privilegijas.( 3 Luomai: miestiečių, dvasininkų ir bajorų)

Vėlyvieji viduramžiai 1300 –1500m. ( XIVa. – XVa. IIp.)

Būdinga:

· Badas, maras ( XIVa. Išmirė 1/3 žmonių), valstiečių ir miestiečių maištai, gyventojų skaičiaus sumažėjimas. Maro epidemijos kartojosi ir 1400m. Europoje liko tik pusė gyventojų.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 774 žodžiai iš 2498 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.