Vincas krėvė5
5 (100%) 1 vote

Vincas krėvė5

Vincas Mickevičius-Krėvė

Vincas Krėvė! Šis vardas verčia mus apie daug ką susimąstyti, atmintyje ir vaizduotėje sukelia įvairių prisiminimų, meninių paveikslų, žmonių likimų… Lietuvos praeitis, herojiški protėvių žygiai, vargana, bet poetiška dzūkų šiaudinė pastogė, legendomis apgaubti ežerai, kalvos ir miškai, lietuvių liaudies dvasinė kultūra, amžinieji būties klausimai, žmogaus prigimties sudėtingumas ir grožis, tolimųjų Rytų išmintis – visa tai V. Krėvės kūrybos ištakos ir šaltiniai, medžiaga ir temos. Iki jo lietuvių kūryboje dar nebuvo tokių plačių tematinių akiračių nei tokios reikšmingos problematikos, tokio gilaus ir įvairiopo žmogaus charakterio, taip gausiai ir kūrybiškai naudotos bei stilizuotos tautosakos.

Tad kas iš tiesų buvo šis lietuvių literatūros klasikas? Vincas Mickevičius, plačiai žinomas V. Krėvės slapyvardžiu, pasaulį išvydo 1882 m. spalio 19 d. Dzūkijoje, Alytaus apskrity, Merkinės parapijoje, Subartonių kaime, ūkininkų šeimoje. Dzūkija V. Krėvei yra ne tik gimtoji vieta, gimtoji tarmė, tai ir jo dvasios, jo kūrybos erdvė. Jis augo tarp žalių Dzūkijos pušynų, šviesių smėlynų, senų kapinių su aukštais, drožinėtais kryžiais, tarp mėlynų upių ir ežerų. Subartonių kaimas buvęs didelis. Daug įvairiausių charakterių, likimų. Kaimiškieji V. Krėvės veikėjai turi bruožų, paimtų iš Subartonių gyventojų. Kaime buvo didelių, senų medžių. Nepaprastai gražios, įspūdingos apylinkės. Smėlynai, Merkys, ant kurio aukštų kalnų tebebuvo žymių pilių vietos. Seni kaimai, išlaikę tolimos senovės papročius, apeigas, gyvenimo būdą. Gyvos legendos apie narsius tėvynės gynėjus, gražiausios dainos, gražiausios raudos.

V. Krėvė visą gyvenimą išliko dzūkų šiaudinės pastogės sūnus. Meilė, prieraišumas ir pagarba tėviškės žmonėms, istorijai, gamtai buvo bene ryškiausias V. Krėvės asmenybės bruožas. Nors iš gimto kaimo iškeliavo visai jaunas, vos penkiolikmetis vaikinukas, bet kiekvienais metais į jį sugrįždavo atostogų – ne tik aplankyti artimųjų, bet ir pasisemti dvasios stiprybės, lyg Antėjas pajusti gimtinės žemės šilumos ir kvapo. Gamtą V. Krėvė jautė ypač giliai Jis galėjo ištisas dienas praleisti miškuose ir paežerėse, įsiklausydamas medžių ošimo, paukščių balsų, vandens pliuškenimo. Jis išvažinėjo Kaukazą, matė derlingas Ukrainos lygumas, buvo nuvykęs net į Persiją ir vidurinę Aziją, lankėsi įvairiuose Europos kraštuose, bet niekur jam nebuvo taip miela, kaip smėlėtuose Dzūkijos pušynuose ir kalvose. Atostogų metu jis išvaikštinėdavo savo apylinkes skersai ir išilgai, užrašinėdavo tautosaką, šnekučiuodavosi su žmonėmis. Slenkant metams, meilė Dzūkijai ne tik nesumažėjo, bet dar labiau sustiprėjo, nes prisidėjo ilgesys ir suvokimas, kad tėvynė ir tėviškė – nenorom prarasta.

Mokantis Merkinės pradžios mokykloje, buvo matyti, kad Vincukas labai gabus, tad tėvas nusprendė jį mokyti, tikėdamasis sulaukti kunigo. Bet kunigu jis netapo. Pasimokęs du metus Vilniaus kunigų seminarijoje, iš jos išstojęs, išvyko į Kazanę, ten privačiai pasimokęs, gavo brandos atestatą, bet prarado tėvų paramą.

Vėliau baigė Kijevo ir Lvovo universitetus, kur studijavo filosofiją bei lyginamąją kalbotyrą. Kijevo universitetas už studiją “Indoeuropiečių protėvynė” apdovanojo V. Mickevičių aukso medaliu. V. Krėvė buvo aukštųjų mokslų žmogus. 1909 metais išvyko į Baku realinę gimnaziją. Naujai atvykęs mokytojas atrodė labai jaunai, be to, buvo toks… nedidukas. Vikentijus Josipovičius – taip mokykloje vadino V. Mickevičių ( literatūrinės jo pavardės niekas nė nežinojo) – turėjo didžiulį autoritetą. Jis stebino mokinius savo žinių gausumu ir gilumu, mokėjimu iš atminties deklamuoti ištisas poemas, žavėjo savo iškalba ir pilietiniu drąsumu, nes pasakodavo ir apie tokius rašytojus, kurie nebuvo įtraukti į programą, kaip “pavojingi”. Čia jis vedė gražią žydų tautybės merginą, sulaukė dukters Aldonos. Baku mieste V. Krėvė-Mickevičius mokytojavo apie dešimtį metų.

Atkūrus Nepriklausomą Lietuvos valstybę, 1920m. pavasarį su žmona ir šešiamete dukrele jis grįžo į Lietuvą. Įsteigus Kaune universitetą, V. Krėvė nuo 1922m. jame profesoriavo, dėstė įvairias literatūros disciplinas, dvylika metų buvo humanitarinių mokslų fakulteto dekanu.

Tačiau 1944 metų pavasarį, karo frontui artėjant prie Lietuvos, V. Krėvė, paveiktas antitarybinės propagandos ir bijodamas dėl žmonos, pasitraukė į vakarus. Iš pradžių gyveno Austrijoje, “perkeltųjų asmenų stovykloje” netoli Zalcburgo, labai ilgėjosi tėvynės, svajojo grįžti namo. Tų pačių metų žiemą jis rašė: “Kartais būna taip sunku ir liūdna, jog gyventi nesinori… Ir svajoju, ir sapnuoju dažnai, kad esu Lietuvoje, o kai nubundu, būnu visai nelaimingas, kad tai buvo tik sapnas.”

Tačiau aplinkybės taip susiklostė, kad 1947 m. jis atsidūrė Amerikoje, dirbo Pensilvanijos universitete, ten dėstė slavistiką. Bet ir ten nerado nei ramybės, nei paguodos. Jam viskas atrodė pilka, neįdomu ir nuobodu. Darbas ir kūryba jau nebeteikė jam džiaugsmo. Su širdgėla jis rašė: “…mano vardas liko Lietuvoje, čia atsivežiau tik pavardę, kuri jau nieko nereiškia.” “Mano
siela nesugeba nei priimti “amerikoniškojo” gyvenimo, jo pažiūrų, nei prisitaikinti…”

Gyvendamas svetur, V. Krėvė visą laiką svajojo bent numirti gimtinėje. “Aš nenoriu mirti Amerikoje, tik Lietuvoje. Mano šiandien didžiausias noras, kad Lietuvos žemelė galėtų priglausti mano senus kaulus ir tas pats kapinynas, kur ilsisi mano tėvai.”

Deja, 1954 m. jis mirė tolimoje Filadelfijoje, nepasiekęs gimtųjų Subartonių kalnelio.

1992 m. rudenį įvykdytas V. Mickevičiaus-Krėvės noras – palaikai sugrąžinti į Lietuvą, į Subartonis, prie artimųjų.

“Kas Krėvės nepažinojo, matydavo jį pirmą kartą, tam jis atrodė piktas, rūstus, neprieinamas, net nesukalbamas. Bet vos pradėjus su juo šnekėtis, susidarydavo kita nuomonė. Tokia Krėvės buvo prigimtis, charakteris. Visuomet būdavo susimąstęs, iš šalies nieko nematąs, paskendęs savo mintyse. Bet tai buvo jautrios sielos žmogus, visus atjautė, visus suprato, tiek savus, tiek svetimus ir, kiek leido aplinkybės, visiems padėjo tiek moraliai, tiek materialiai. Buvo tikras mamytės sūnus, savęs nežiūrėjo, negailėjo, tik kad kitiems būtų gerai, kad kitiems jis galėtų ką gera padaryti. Iš tėvo paveldėjo didelius gabumus, atkaklumą, stiprų nusistatymą savo tikslo pasiekti ir staigų pyktį, bet greit atleisdavo ir užmiršdavo visą savo piktumą. O savo švelnumą, gailestingumą, gerumą ir norą kitiems padėti turėjo mamytės”, – savo atsiminimuose apie brolį rašė Veronika Mickevičiūtė-Lapėnienė.

Šiuo metu Jūs matote 57% šio straipsnio.
Matomi 1113 žodžiai iš 1944 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.