Visuotinė kokybės vadyba ir jos idėjos
5 (100%) 1 vote

Visuotinė kokybės vadyba ir jos idėjos

Turinys

Įvadas 3

1. Visuotinės kokybės koncepcija

1.1. Kas yra kokybė? 4

1.2.Kas yra visuotinė kokybė? 6

1.3.Kas yra visuotinės kokybės vadyba 7

2. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime

2.1. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekt 9

2.2. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime 10

3. Visuotinės kokybės vadybos siekiai puikios kokybės 12

4. „Planuok – daryk – tikrink – veik“ metodas 12

5. Die Zusammenfassung um der Qualitatmanagement 14

Išvados 15

Literatūra 16

ĮVADAS

Visuotinės kokybės vadyba yra palyginti naujas dalykas ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje. Šios disciplinos atsiradimą stimuliavo konkurencinė kova, kai per ketvirtį amžiaus po Antrojo pasaulinio karo Japonijos verslininkai sugebėjo pavyti ir pralenkti JAV ir Europos verslininkus produktų kokybės ir produktyvumo lygiu.

Disharmonija jaučiama visur: parduotuvėse, žmonių santykiuose, gamyboje, visuomenės santykiuose su gyvenamąją aplinka. Stambios ir smulkios įmonės netobulėja ir nestiprėja taip sparčiai kaip Europos ir viso pasaulio kompanijos, su kuriomis neišvengiamai konkuruoja ir konkuruos, bet vis tiek jos stengiasi kokybiškai ir priimtinai vartotojui gaminti produktus ar teikti paslaugas.

Visuotinė kokybės vadyba padeda ne tik sukurti kokybiškus produktus, kurie geriausiai tenkintų vartotojų poreikius, bet ir išvengti nuostolių, taigi pagaminti produktus pigiai.

Šio darbo tikslas aptarti, kas tai yra visuotinė kokybės vadyba ir kokios jos pagrindinės idėjos, uždaviniai ir sprendimai.

1. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija

1.1. Kas yra kokybė?

1 lentelė

Kokybės formulavimas

Autorius Kokybės formuluotė

Aristotelis

(III a. pr. m. e.) Skirtumai tarp daiktų

Diferenciacija pagal požymį ,geras – blogas

Hėgelis

(XIX a.) Kokybė – sąvoka, susijusi su buitimi, nes kažkas tampa niekuo, kai praranda savo kokybę

Kinių versija Heroglifas, reiškiantis kokybę, susideda iš dviejų elementų: pusiausvyra ir pinigai (Kokybė = pusiausvyra + pinigai), vadinasi, kokybė tolydi sąvokoms aukštos klasės, brangus

Šuchartas

(1931 m.) Kokybė turi du aspektus:

1. Objektyvios fizinės charakteristikos;

2. Subjektyvus vertinimas – kiek daiktas geras

Isikava (1950 m.) Kokybė – savybė, realiai patenkinanti vartotojų poreikius

Dž. M. Džuranas

(1979 m.) Tinkamiausias vartoti (paskirties atitikimas)

Subjektyvus vertinimas: kokybė –– vartotojo patenkinimo lygis (siekdamas kokybės gamintojas turi žinoti vartotojų poreikius, kad pagamintų tokią produkciją, kuri atitiktų jų poreikius

ГОСТ 18321 – 73

(СЭВ 1934 – 79) Produkcijos kokybė – visuma produkcijos savybių

Produkcijos kokybė – visuma produkcijos savybių, nusakančių jos gebėjimą patenkinti nustatytus poreikius

Tarptautinis standartas

ISO 9000 Kokybė – visuma produkcijos savybių ir charakteristikų arba paslaugų, kurios užtikrina galimybę patenkinti nustatytus arba numanomus poreikius

Kokybė ir kiekybė – dvi esminės žmogaus būties charakteristikos. Kokybė yra plati įvairiapusė sąvoka. Yra dešimtys kokybės apibrėžimų, jie gali būti klasifikuojami pagal požiūrį į kokybę. Davidas Garvinas išskyrė 5 pagrindinius požiūrius į kokybę:

1. transcendentinis požiūris;

2. produkto kokybė;

3. kokybė vartotojui;

4. kokybė gamyboje;

5. vertės požiūris.

Transcendentiniu požiūriu „kokybė nėra nei mintis, nei materija, bet trečia objektyvi realybė. Net jeigu kokybė negali būti apibrėžta, jūs žinote kas tai yra“ (Garvinas 1988). Kokybė yra pasiekimas arba siekimas aukštesnio standarto, kaip priešybė būti patenkintam prastu arba apgaulingu dalyku. Šiuo požiūriu kokybiškas produktas turi „įgimtą pranašumą“ prieš kitus produktus. Pavyzdžiui, dažnai teigiama, kad vienetinis gaminys, pagamintas rankomis, yra kokybiškesnis nei fabrikinės gamybos produktas.

Produkto kokybė yra tikslus ir objektyviai išmatuojamas dydis. Kokybę atspindi produkto savybių ir požymių kiekis. Šiuo požiūriu geresnės kokybės produktai brangesni, nes pagaminti produktą, turintį daugiau savybių ir požymių, yra brangiau.

Kokybė vartotojui – tai vartotojo reikalavimų produktui atitikimo lygis. Šiuo aspektu produkto kokybė sunkiai nustatoma dėl skirtingo vartotojų skonio ir skirtingų jų poreikių.

Kokybė gamyboje apibrėžiama kaip atitikimas iš anksto numatytų parametrų, kurie išreiškiami standartais, techninėmis sąlygomis, receptais ir kitais dokumentais. Bet koks nukrypimas nuo standartų yra defektas. Kokybė gamyboje pasiekiama projektuojant procesą (patikimumo projektavimas) ir taikant statistinį proceso valdymą gamybos metu, prevenciškai pastebint nukrypimus nuo standartų ir tuo būdu išvengiant defektų.

Vertės požiūris. Šiuo požiūriu kokybė apibrėžiama kaštų ir kainos sąvokomis. Kokybiškas produktas – turintis geras charakteristikas arba efektyviai eksploatuojamas priimtinais kaštais ir kaina.

Tarptautinės kokybės vadybos standartas ISO 9000:2000 kokybę apibendrintai apibrėžia taip: „Kokybė – turimųjų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis“.

Nė vienas šių požiūriu atskirai nėra užbaigtas kokybės apibrėžimas, nes kokybės
atitikimas vienu šiuo požiūriu negarantuoja tinkamos kokybės kitu požiūriu. Ši problema, anot D. Garvino, kyla dėl to, kad egzistuoja kitos produkto kokybės kategorijos: pagrindinės produkto funkcijų charakteristikos; požymiai (antrinės produkto charakteristikos); patikimumas, tai yra tikimybė, jog produktas atliks savo funkcijas tam tikrą laikotarpį; ilgalaikiškumas, kuris apibrėžiamas kaip naudos vartotojui kiekis per visą produkto gyvavimo laikotarpį; gamintojo aptarnavimas – tai gamintojų aptarnaujančio personalo kompetencija, aptarnavimo sparta, reagavimo į nusiskundimus greitis; estetiškumas, t.y. produkto estetinės savybės.

1.2. Kas yra visuotinė kokybė?

Visuotinė kokybė yra „kokybė vartotojui“ požiūrio svarbos akcentavimas objektams, subjektams visoje organizacijos veikloje (pagrindiniame darbe, aptarnavime, informacijoje, procesuose, padaliniuose ir t.t.).

Visuotinė kokybė apima kokybę žmonių (darbininkų, inžinierių, vadovų), sistemų, užduočių, visos kompanijos.

Visuotinė kokybė reiškia „kokybė vartotojui“ požiūrio taikymą bet kurioje darbinėje bei visuomeninėje veikloje ir privačiame gyvenime.

Esamoje praktikoje dažniausiai dominuoja „Kokybė gamyboje“ požiūris. Siekiama atlikti atskiras operacijas ir pagaminti produktą pagal produkto kūrėjo pateiktas specifikacijas techninėse sąlygose, receptuose, standartuose ir kitoje dokumentacijoje. Jeigu faktiškai gauti parametrai atitinka specifikacijas, darbas arba produktas laikomas kokybišku. Tai kokybės vadyboje vadinama „darbas sandėliui“. Tokiu būdu įvertintus kokybiškus produktus po to siekiama parduoti.

1 Pav. Kokybė gamyboje

Visuotinėje kokybėje remiasi vartotojų poreikių patenkinimo būtinybė. Darbas nėra kokybiškai atliktas, gaminys nekokybiškas visais atvejais, kai darbo rezultatais ir produktu nepatenkinti vartotojai.

Visuotinės kokybės sąvokoje labai svarbios dvi vartotojų grupės: išoriniai ir vidiniai vartotojai.

Suprantama, kad kiekviena organizacija veikia tik todėl, kad turi išorinių vartotojų, kurių poreikių tenkinimas yra pagrindinių organizacijos veiklos uždavinys.

Tačiau kiekvienas padalinys ir kiekvienas darbuotojas organizacijoje atlieka tam tikrą integruotų veiklos procesų dalį. Jie organizacijoje vaidina du vaidmenis: vartotojų ir tiekėjų.

Remiantis grįžtamuoju ryšiu iš vartotojų, tobulinami veiklos darbo rezultatai ir produktai, siekiant patenkinti nuolat didėjančius vartotojų poreikius.

Visuotinę kokybę įgyvendinusios organizacijos yra labai dinamiškos, lanksčios, sugebančios adaptuotis prie pakitusių sąlygų. Jos gali sėkmingai reaguoti į nenumatytus greitus pasikeitimus: išorinių ir vidinių vartotojų bei visuomenės poreikių, technologijos, monetarinės sistemos, tarptautinės geopolitinės situacijos ir kitų pokyčių, kuriuos numatyti iš anksto sunku.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1105 žodžiai iš 3604 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.