Vydūno takais vydūnas filosofas ir moralistas
5 (100%) 1 vote

Vydūno takais vydūnas filosofas ir moralistas

Turinys

1. Įvadas 1

2. Kelias į filosofiją 2

3. Vydūnas filosofas 4

4. Vydūnas moralistas 6

5. Išvada 8

6. Literatūra 10

Įvadas

Vydūnas (Vilhelmas Storosta) gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičių kaime netoli Šilutės. Tuo metu šis kraštas priklausė Prūsijai. Vokiečiai Lietuvius niekino, laikė menkaverčiais žmonėmis, todėl lietuviai buvo nevieningi: dalis jų stengėsi išsaugoti savo protėvių kalbą ir papročius, kiti siekė perimti vokiečių kultūrą.

Labiausiai prie senųjų papročių, prosenelių kalbos buvo prisirišę valstiečiai. Mažas Vilhelmas stebėjo jų buitį, sunkią kovą dėl savo egzistencijos. Nuo pat vaikystės jis troško būti naudingas savo kraštui. ,,Vaikas būdamas ir pastebėjęs, kaip doriškai silpninami yra lietuviai vokiečių, kaip jiems pasireiškiama panieka, pasiryžau savo amžių tam skirt, kad lietuviai galėtų jaustis vertais žmonėmis. Iš pradžių nežinojau, kaip tai pradėjus“ – prisipažino vėliau mąstytojas.

1895 m. Vydūnas ėmė vadovauti prie Tilžės lietuvių bažnyčios įsikūrusiam chorui, kuris persiorganizavo į pasaulietinę Lietuvių giedotojų draugiją, įvairiose Prūsų Lietuvos vietose rengusią lietuviškus vaidinimus ir koncertus. Vydūnas pats dirigavo chorui, režisavo vaidinimus, rašė jiems dramas, kūrė dainų tekstus, o kai kada ir melodijas. Tų dainų rinkinius bei vaidintas dramas leido atskiromis knygomis.

Svarbiausi Vydūno kultūrinės veiklos tikslai buvo žadinti tautinę Prūsų savimonę bei savigarbą, kelti jų dvasinį lygį, artinti juos prie estetinių vertybių, taip pat ,,kelti garbėn lietuviškumą“, tai yra kitataučiams, ypač vokiečiams, rodyti savo tautos dvasinius sugebėjimus, jos kultūros turtingumą, savitumą ir patrauklumą.

Vydūnas buvo labai talentingas žmogus. Jis – ir filosofas, ir poetas, ir dramaturgas, ir muzikas. Vydūno kūrybinis palikimas didžiulis. Jį sudaro daugiau kaip 60 grožinių, filosofijos, istoriografijos, kalbos, autobiografinių knygų, jo paties ištisai prirašytų ir leistų žurnalų komplektai, daugybė filosofinių, literatūros kritikos, publicistinių straipsnių Mažosios ir Didžiosios Lietuvos periodikoje, keliolika neskelbtų darbų. Žymiausi jo grožinės literatūros kūriniai yra trilogija ,,Amžina ugnis“ (1912 – 1913), misterija ,,Prabočių šešėliai“ (1908), tragedija ,,Pasaulio gaisras“ (1922 – 1928), o geriausi filosofiniai traktatai yra ,,Slaptinga žmogaus didybė“ (1907), ,,Mūsų uždavinys“ (1911), ,,Tautos gyvata“ (1920), ,,Sąmonė“ (1936). Mąstytojas, savitai reikšdamas mintis, rengė žodynus, vadovėlius, kūrė įvairių mokslo sričių terminus.

Kelias į filosofiją

Filosofiniai Vydūno ieškojimai prasidėjo ieškant atsakymų ne į teorinius, o pirmiausia į praktinius, į gyvenimo realybės skaudžiai keliamus klausimus. Eidamas šitų ieškojimų keliu, Vydūnas ir susiformavo kaip praktinės orientacijos mąstytojas, siekęs esmingai atsiliepti į svarbiausias tautos aktualijas, reikšmingai prisidėti prie to gyvenimo tobulinimo. Pagrindinė aktualija, nulėmusi Vydūno intelektualinių ieškojimų kryptį bei filosofijos problematiką, buvo būtinybė padėti tėvynainiams efektyviai atsispirti prieš metodiškai vykdomą tautinę asimiliaciją. Baisiausias jaunojo Vydūno pamatyto šito nutautinimo darinys – morališkai sunykęs žmogus, kuris, praradęs ryšį su amžiais kurta tautos vertybių sistema, netekęs prasmingiausių savo egzistencijos orientyrų, yra tiesiog pasmerktas dvasios skurdui.

Ieškant priemonių, padedančių užguitiems tėvynainiams atsispirti nacionaliniam pavergimui, ir vyko filosofiniai būsimojo mąstytojo ieškojimai, atvedę jį prie dvasinio žmogaus ir tautos tobulėjimo koncepcijos, kurios praktinis pritaikymas, anot jo, turėtų tautą ne tik išgelbėti nuo pražūties, bet ir skatinti ją intensyviai kultūrinei kūrybai. Būtent tuose ieškojimuose formavosi, tvirtėjo ir visu įstabumu pasireiškė išskirtinis lietuvių kultūroje vydūnizmo fenomenas, nepaprastai panašus į to paties laikotarpio indų fenomeną – gandizmą.

Filosofiniai ieškojimai, bestudijuojant Vokietijos universitetuose, Vydūną atvedė į senąją indų filosofiją, kurioje jis pasijuto radęs esminius atsakymus į pagrindinius jam rūpėjusius klausimus, į tai, kuo jau vaikystėje domėtasi. Į tą filosofiją tarsi vedė pačios gyvenimo aplinkybės, besiformuojančio mąstytojo prigimties savitumai.

Būsimasis mąstytojas įnyko į teologijos, krikščionybės istorijos veikalus, susidomėjo iki krikščioniškais germanų, graikų, romėnų, persų ir kitų senovės tautų tikybiniais padavimais. Ypač imponavo imanentiškumo idėja, kuria remdamasis, vėliau savo filosofijoje Vydūnas aiškins dvasinę žmogaus esmės prigimtį, jos tolygumą dieviškumui. Tokie ieškojimai atvedė Vydūną į filosofinių dalykų studijas.

Vydūnas daugiausia ėmė mokytis kaip tik iš senosios indų filosofijos. Būtų neteisinga tvirtinti, jog Vydūną vienodai veikė visa indų filosofija. Jam visiškai buvo nepriimtinos materialistinės lokajatos sistemos pagrindinės idėjos, o visos viduramžiais susiformavusių idealistinių sistemų – vedantos, mimansos, sankjos, jogos, niajos, vaišešikos, budizmo ir džainizmo – koncepcijos nebuvo vienodai artimos.
Tačiau indų filosofija – kertinis Vydūno pažiūrų akmuo.

Giliausias ir labiausiai sugestionavusia pažinimo versmes jaunajam Vydūnui atvėrė Vedos, Upanišados, ,,Bhagavadgyta“. Iš čia paimama, tai, kas sudarys visą Vydūno filosofijos karkasą – būties ir žmogaus bei jo tobulėjimo sampratą.

Vydūnas filosofas

Vydūnas neturėjo tikslo būti filosofu, nepretendavo pateikti originalios filosofinės sistemos. Filosofu jis tapo kurdamas, jo požiūriu, tautai priimtiną, optimalų gyvenimo modelį, jis grįsdamas savo dvasiai artimomis filosofinėmis koncepcijomis ir pasaulio išminties bei stengdamasis jį pritaikyti savo krašto aktualijoms.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 858 žodžiai iš 2774 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.