Xx amžiaus dailė
5 (100%) 1 vote

Xx amžiaus dailė

Turinys

1.Fovizmas……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2.Ekspresionizmas………………………………………………………………………………………………………………….. 4

3.Kubizmas……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

4.Futurizmas………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5.Surrealizmas……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

6.Abstrakcionizmas………………………………………………………………………………………………………………… 9

7.Abstraktusis ekspresionizmas……………………………………………………………………………………………….. 11

8.Popartas……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

9.Asambliažas……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

10.Instaliacija………………………………………………………………………………………………………………………… 13

11.Žemės menas…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

12.Hepeningas……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

13.Fluxus………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

14.Optinis menas……………………………………………………………………………………………………………………. 16

15.Konceptualus menas………………………………………………………………………………………………………….. 17

16.Literatūra………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

FOVIZMAS 1905-1907

Fovizmas [pranc. fauvisme – fauve – laukinis, plėšrūnas], XX a. pr. prancūzų modernistinės tapybos kryptis. Fovistai išgarsėjo ekspozicija, surengta 1905 m. rudens salone Paryžiuje, kurią kritikas Louis Vauxcelles‘is pavadino ,,laukinių žvėrių narvu“ .

Bruožai:

• Atsisakė realistinio vaizdavimo būdo.

• Kūrė sąlygiškus vaizdus, kuriems būdingas grynų, ryškių, kontrastingų spalvų koloritas.

• Dekoratyvios plokščios formos, ornamentinis piešinys, ekspresyvi ritmika.

• Portretai, natiurmortai, peizažai, figūrinės kompozicijos — pasižymi emocingumu, pakilia nuotaika.

• Atsirasti įtakos turėjo Paulio Gauguin‘o ir Vincento van Gogh‘o kūryba, primityvusis menas bei Rytų šalių dailė (keramika ir tekstilė).

Fovistų vadovas — tapytojas Henri Matisse‘as.

Žymiausi dailininkai: Andrė Derain, Maurice Vlaminck, Raoul Dufy, Albert Marguet.

Henri Matisse (1869-1954)

Šokis 1910m.

EKSPRESIONIZMAS

Ekspresionizmas (pranc. expressionisme – expression – išreiškimas, išraiškingumas, išraiška) – XX a. pirmųjų 3 dešimtmečių avangardistinė V. Europos dailės, literatūros, muzikos, architektūros ir teatro srovė, kuriai būdinga atviras, pabrėžtas autoriaus pasaulėjautos, emocijų, vizijų reiškimas, anarchistinės, pacifistinės ir antimiesčioniškos idėjos, apibendrinti, hiperbolizuoti, dažnai groteskiški vaizdai.

Žymiausi ekspresionistinio judėjimo menininkai:

• Max Beckmann

• Erich Heckel

• Wassily Kandinsky

• Oskar Kokoschka

• August Macke

• Franz Marc

• Otto Mueller

• Edvard Munch

• Elfriede Lohse-Wächtler

• Emil Nolde

• Max Pechstein

• Karl Schmidt-Rottluff

• Buster Soutine

• Ernst Ludwig Kirchner

Žymiausi ekspresionizmo atstovai muzikoje:

• Rychardas Štrausas

• Albanas Bergas

Eduardo Kosmako portretas Žvilgsnis į gatvelę

(Egon Schiele) (August Macke)

KUBIZMAS

Kubizmas (pranc. cubizme lot. cubus – kubas), 20 a. pradžios modernistinės dailės (daugiausia tapybos) kryptis. Nors kubistų paveikslai gali atrodyti abstraktūs ir geometriški, juose vaizduojami realūs objektai.

Kubistai radikaliai paneigė europietiškąją meninės kūrybos kaip gamtos mėgdžiojimo tradiciją, atsisakė geometrinės perspektyvos, taikė kelis žiūrėjimo taškus, gilinosi į daiktų struktūrą, siekdami trimatį tūrį pavaizduoti dvimate forma. Jie taip „iškloti” drobėje, kad kiekvienos formos skirtingos pusės gali būti matomos vienu metu įvairiais kampais.

Kubizmas – tai viena iš labiausiai komplikuotų ir rafinuotų modernistinės dailės srovių. Manoma, kad kubizmas padarė perversmą dailėje, bei jos estetikoje. Jis atsirado ir išsivystė pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Prancūzijoje, o vėliau
išplito ir po kitus kraštus. Įtaką jiems darė Afrikos, Okeanijos, Pirėnų pusiasalio genčių primityvusis menas. Estetinės jo šaknys – Sera ir ypač Sezano kūryboje.

Po Sezano mirties buvo organizuota keletas jo darbų parodų, ir kažkada nesuprastas menininkas staiga tapo pasaulio garsenybe, įkvėpė jaunus dailininkus. Jo mokymu apie bet kokios formos geometrinę prigimtį netruko pasinaudoti ir toliau jį vystė kubizmo pradininkai. Kubizmo pradininkas ir žymiausias atstovai – Pablas Pikasas (Pablo Picasso) Žoržas Brakas (Georges Braque), Chunas Grisas (Juan Gris). Nuo šio judėjimo prasideda radikali modernizmo išraiška.

Skiriami trys raidos tarpsniai:

1. 1906-09 m. – prekubistinis (arba vad. sezaminis) laikotarpis. Ankstyvieji darbai apibendrintų, ritmiškų formų, supaprastintos ir išryškintos plastinės sąrangos. Pirmuosius darbus dar palyginti nesunku suprasti, nes galima suvokti kampuotų plokštumų prasmę.

2. Po to prasideda analitinis – grynojo kubizmo periodas, kuris apima 1910-14 m. Dabar dailininkai ieško ne tiek charakteringų žmogaus, reiškinių bruožų, kiek jų „pirminių elementų”, struktūros. Antro tarpsnio kūriniams (daugiausia natiurmortams) būdinga dinamiška, simultaninė skirtingų vaizduojamojo objekto rakursų ekspozicija, kuria paveikslo plokštumoje siekta perteikti erdvinio kūno konstrukciją. Vadovautasi intelektualiniu suvokimu. Viskas skaidoma geometrinėmis plokštumomis. Tokiam tikslui tinka ne gyvi ir sudėtingi žmonės, o žymiai paprastesni buities daiktai. Paveikslus užplūsta geometrizuoti smuikai, gitaros, ąsočiai. Žiūrovas, rinkdamas vienon vieton šiuos elementus, privalo sukurti pilną naujo daikto, dailininko sukurtos naujos realybės vaizdą. Į pirmą vietą iškilus vidinei daiktų struktūrai, vis mažiau reikšmės teikiama įprastiniam koloritui ir formai. Daugelis analitinio kubizmo eksperimentų artimi abstrakčiajai dailei. Analitinis kubizmas padėjo įsitvirtinti abstrakcionizmui ir suformavo naują, geometrinę kubizmo atšaką.

3. 1913-14 m. – vyrauja sintetinis kubizmas. Vėlyvojo tarpsnio paveikslai dekoratyvūs, vientisesnės formos, įvairesnių spalvinių derinių, išraiškingų faktūrinių efektų. Tuo metu vaizdinę analizę nustelbė daiktinių pavidalų sintetinimo uždaviniai. Susidomėta medžiagiškumo išraiška; paplito koliažo technika. Ch.Griso, Ž.Brako, P.Pikaso paveiksluose pradėjo atsirasti laikraščių, drabužių skiaučių, afišų gabaliukų, banknotų ir kitų realijų. Kartu su nutapytais daiktais jos sudarė savotiškai gyvą natiurmortą. Greta tapybos plėtota skulptūra, sukomponuota asambliažų. Nuo geometrinių plokštumų iki realių daiktų montažo – toks kubizmo tapybos kelias. Kita vertus, ar ne geriau žengti dar vieną žingsnį ir vietoj nutapytos daiktų esmės rodyti pačius daiktus arba bent jų dalis. Taip koliažas, pradėjo daiktų agresiją dailėje, kuri baigėsi naujos srovės – pop meno atsiradimu. Gimė visiškai nauja tapybos technika. Iš dalies ji praturtino tapybos faktūrą, o antra vertus – paneigė bet kokią tapybą.1. Ch.Grisas. Dailininko langas. 1925 m.

2. P.Sezanas. Namas tarp medžių

3. P.Pikasas. Natiurmortas

4. P.Pikaso. Gitara. 1913 m.

5. Ž.Brakas. Violončelė ir žvakidė. 1910 m.

6. Ž.Brakas Namas L‘Estaque. 1908 m.

7. P.Pikasas. Žvakidė, ąsotis ir emaliuotas indas. 1945 m.

8. Ch.Grisas. Eilėraščio proza. 1915 m.

9. Ž.Brakas. Natiurmortas ant stalo. 1914 m.

FUTURIZMAS

Futurizmas – XX amžiaus pradžioje susikūrusi moderniojo meno šaka. Jo iniciatorius laikomas italų poetas Filipas Tomazas Marinetis, kuris 1909 m. paskelbė ateities meno – futurizmo – manifestą. Jame buvo laužomi visi standartai, tapyba ir skulptūra siekė perteikti judėjimą.

Futurizmo manifestas

Pasak Filipo Tamazo Martinečio, „reikia išmesti iš kūrybos sustabarėjusį, nudėvėtą turinį, nerti į šiuolaikinio gyvenimo sūkurį, karštą, didingą plieno ir svaiginančio greičio pasaulį“. Manifestas pradedamas teiginiu, kad senoji formos ir spalvos samprata nebetenkina augančios tiesos poreikio: visi daiktai juda, lekia, sparčiai keičiasi, tad menininkas privalo vaizduoti šį visuotinį judėjimą. Erdvė jau nebeegzistuoja pati savaime, ji – tik atmosfera, kurioje juda ir sąveikauja kūnai. Spalvos irgi kinta, mainosi, šešėliai švyti, virpa.

Bruožai

Panašiai dinamišką gyvenimo pusę akcentavo impresionistai, tačiau jie nesprendė problemos, kaip perteikti judėjimą statiškoje tapyboje ir skulptūroje. Futuristų sprendimas buvo kiek naivokas: lekiantis šuoliais žirgas, anot jų, turi ne keturias, o dvidešimt kojų, kurios juda trikampiu. Jie tapė arklius, šunis, žmones su daugybe paeiliui arba spinduliu išdėstytų kojų. Dinamiką ir judėjimą reiškė erdvę skaidančiais susikertančiais spinduliais, banguojančiais laukais. Garsą galima išreikšti bangų seka, spalvą – lūžtančio spektro ritmu. Bandydami perteikti judesį, futuristai sekė kinematografu; jų kūryba – tai veikiau plastiniai judesio simboliai negu pats judesys.

Menininkai

• Fransiso Pikabijas (Franciso Picabia; 1879–1953)

• Džokamo Balos (Giacomo Balla; 1871–1958)

• Marselio Diušampo (Marcel Duchamp; 1887–1968)

• Umberto Bočonio (Umberto Boccioni; 1882–1916)

Džokamo Balos paveikslas, futurizmo

pavyzdys

SIURREALIZMAS

Siurrealizmas (pranc. surrealisme – sur – virš + realizmas), superrealizmas, 20 a. modernistinės dailės kryptis. Siurrealizmas kilo Prancūzijoje 3-jame 20 a. dešimtmetyje.

Pasak garsiausio jo teoretiko, rašytojo Andre Bretono, siurrealizmo tikslas buvo „išspręsti ligi tol buvusias prieštaringas realybės ir sapno egzistavimo sąlygas”, o būdai, kaip to pasiekti, buvo labai įvairūs.

Dailininkai fotografiškai tiksliai tapė nelogiškus, gąsdinančius vaizdus, iš kasdieninių daiktų kūrė keistus vaizdinius ar naudojo savitas tapybos technikas, įgalinančias išreikšti pasąmonę.

Siurrealistų paveikslai, nors ir figūratyviniai, vaizduoja nepažįstamą pasaulį, atkuriantį ne tik ramią sapno nuotaiką, bet ir košmaro fantaziją. Dailininkai siurrealistai rėmėsi iracionalistinės, intuityvistinės filosofijos idėjomis, S.Freudo psichoanalizės teorija, dada ir metafizinės tapybos patirtimi.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1276 žodžiai iš 4129 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.