Zemes nuomos mokestis
5 (100%) 1 vote

Zemes nuomos mokestis

ĮVADAS

Mums visiems iškyla klausimas kas reglamentuoja žemės mokestį? Aš turiu atsakyti į tai, todėl savo darbe aš trumpai pateiksiu žemės mokesčio įstatymą, ir papasakosiu apie žemės nuoma. Tai va žemės mokestį reglamenuoja žemės mokesčio įstatymas. Žemės ir žemės nuomos mokesčių našta didžia dalimi priklauso nuo žemės kainos nustatymo metodikos, todėl žemės kaina nustatoma Vyriausybės patvirtinta tvarka, atsižvelgiant į žemės naudojimą jos našumą, buvimo vietą, tikslinę žemės paskirtį ir kt. Paprastai žemės nominali kaina indeksuojama Vyriausybės patvirtintu žemės kainos ineksu. Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiai buvo apskaičiuojami atsižvelgiant į žemės plotą, kainą pagal Valstybinio žemės kadastro duomenis, kurios žemės ūkio ministerijos nustatytąją tvarką atitnkamos tarnybos pateikdavo valstybiniams mokesčių inspekcijoms, o šios apskaičiuodavo mokesčius. Todėl savo darbe aš pateikiu žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo formulę. Taip pat truputį supažindinu su lengvatomis. Taip pat trumpai supažindinu su Civiliniame kodekse esančiu sraipsniu apie žemės nuomos mokestį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS

1992 m. birželio 25 d. Nr. I-2675

Vilnius

I. MOKESČIO OBJEKTAS IR MOKĖTOJAI

1 straipsnis. Žemės mokesčio objektas yra privati žemė.

2 straipsnis. Žemės mokesčio mokėtojai yra privačios žemės

savininkai.

II. MOKESČIO TARIFAS

3 straipsnis. Žemės mokesčio tarifas metams – 1,5 procento

žemės kainos (miško žemės kainos – be medynų vertės).

III. MOKESČIO LENGVATOS

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1995 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. I-992 (Žin., 1995, Nr. 59-1468) redakcija

(taikoma apskaičiuojant žemės mokestį nuo 1995 metų)

Žemės mokesčiu neapmokestinama:

1) bendro naudojimo keliai;

2) žemės sklypai, nuosavybės teise priklausantys užsienio

valstybių diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms (pariteto

pagrindu);

3) miško žemė.

5 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1995 m. birželio 13 d. įstatymo Nr. I-944 (nuo 1995 m. birželio 28 d.) (Žin., 1995, Nr. 53-1299 ) redakcija

Mokesčio lengvatas už apsauginių miškų …

Yra taikomas tam tikras žemės nuomos apskaičiavimas:

Nuomos mokestis yra lygus žemės nuomos mokesčiui, kuris apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę:

ŽM = SV*3%*ŽK/12, kur

ŽM – žemės nuomos mokesčio mėnesio suma;

SV – Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinta žemės sklypo vertė;

3% – fiksuotas metinis žemės nuomos mokesčio tarifas;

ŽK – Vyriausybės tvarka patvirtintas žemės vertės koeficientas, kuris šios Sutarties pasirašymo dienai sudaro 0,5.

Teisiniams reikalavimams nustačius kitokius fiksuotus metinius žemės nuomos mokesčio tarifus ir/arba žemės vertės koeficientus, Nuomos mokestis yra automatiškai koreguojamas pagal faktinius privalomus VŠT žemės nuomos mokesčio mokėjimus, tačiau ne daugiau negu 100%.

Žemės mokestis ir žemės nuomos mokestis priskiriami skirtingoms grupėms, nes skiriasi jų mokesčių objektas: pirmuoju atveju tai yra turtas, antruoju – teisė naudotis valstybei priklausančia žeme.

1.Tiesioginiais mokesčiais apmokestinamos pajamos (pelnas), turtas, o netiesioginiais – (vartojimo) išlaidos, nors tarp šių mokesčių rūšių nėra griežtos ribos. Taigi galima teigti, kad fizinių asmenų pajamų mokestis, juridinių asmenų pelno mokestis ir visi nekilnojamojo turto mokesčiai (žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, paveldimo arba dovanojamo turto mokestis) priskiriami prie tiesioginių, o pridėtinės vertės mokestis ir akcizai – prie netiesioginių mokesčių tipų. Visi kiti mokesčiai gali būti abiejų tipų, tai priklauso nuo konkrečiai pasirinkto ėmimo būdo.

2. Plačiąja prasme sukurtas šalyje nacionalinis produktas, kuris yra universalus mokesčių bazės matas, kartu ženklina ir apmokestinimo ribas. Taip pat jau seniai buvo pastebėtas dėsningumas, kad egzistuoja hipotetinis ribinis mokesčių tarifas, kurį padidinus mokesčių įplaukos į biudžetą pradeda sparčiai mažėti, kadangi siaurėja mokesčių bazė, t.y. ūkio subjektai vengia mokėti mokesčius (šį efektą atspindi taip vadinama A.Laffero kreivė). Didėjantis mokesčių tarifas iki tam tikros ribos kompensuoja mokesčių bazės mažėjimą ir bendra mokesčių suma gali netgi didėti, bet tarifui pasiekus ribinį tašką mokesčių bazė „susitraukia“ labai greitai ir jos nekompensuoja padidėjęs tarifas, taigi mokesčių surinkimas taip pat krenta.

Vilniuje įmonėms yra mažinamas valstybės žemės nuomos mokestis. Todėl aš trumpai papasakosiu apie tai. Skatindama verslą ir subalansuotą sostinės plėtrą, gruodžio 21 dieną Vilniaus miesto taryba dar 247 sostinės įmonėms sumažino valstybinės žemės nuomos mokestį. Mokestis sumažintas atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, nuomojamą žemės plotą, darbo vietų skaičiaus didėjimą įmonėje bei žemės sklypo vietą mieste. Iš viso šioms įmonėms mokestis sumažintas 3,2
milijono litų. 0 proc. nuomos mokesčio tarifas bus taikomas 2 įmonėms, 1,5 proc. – 168 įmonėms,2proc.–77įmonėms.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos sostinėje Vilniaus miesto tarybos sprendimu taikomos nuo šių metų liepos mėnesio. Iš viso šiemet šis mokestis sumažintas820įmonių.

Dėl žemės nuomos sutarčių sudarymo iki šių metų gruodžio 31 dienos į savivaldybę ar apskritį nesikreipusioms įmonėms žemės nuomos mokestis nebus mažinamas trejus metus. Už nenaudojamą arba neefektyviai naudojamą žemę įmonės turės mokėti nustatytą tarifą.

Šiuo metu Jūs matote 54% šio straipsnio.
Matomi 859 žodžiai iš 1584 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.