Zmogaus egzistencijos problema
5 (100%) 1 vote

Zmogaus egzistencijos problema

TEMA: ŽMOGAUS EGZISTENCIJOS PROBLEMA

2003

VILNIUS

TURINYS

1. Įvadas …………………………………………………………………………… 3 – 4

2. Žmogus, jo egzistencijos problema …………………………………… 3 – 6

3. Išvada …………………………………………………………………………… 6

4. Naudota literatūra …………………………………………………………… 7

3

Įvadas

„ Žmogus – tai gamtos dalis, jį pažinti – filosofijos uždavinys.“ [ 1; 259 ].

Filosofijai tenka nemažas vaidmuo žmogaus gyvenime. O gyvenimas, tai žmogaus sąveika su aplinka ir kurioje atsiskleidžia žmogaus prigimtis. Žmogaus gimimas, tai žmogaus egzistencijos pradžia Kaipo egzistencijos pagrindą, žmogus laiko elementarius egzistavimo poreikius – informacijos, savisaugos, neaplenkiant ir orą, šviesą, maistą. Žinoma, žmogaus egzistencija šiame pasaulyje išugdė ir sudėtingesnius poreikius. Juk žmogui įgimta savaip gyventi, kovoti dėl savo gyvenimo. Sudėtingesni poreikiai virto žmogaus nepasotinamu apetitu, vedančiu žmoniją į pražūtį.

Gyvenimas žmogui visada kelia klausimus. Kodėl žmogui duotas gyvenimas? Kam reikia gyventi? Į šiuos ir kitus, žmogui keliamus klausimus, čia galėtų padėti atsakyti filosofija. Filosofijos dalyką žmogus supranta savaip. Trumpai būtų galima apibūdinti, kad filosofija yra pagrindinių būties, žmogaus egzistencijos, gyvenimo reiškinių aiškinimas. Tik pilnai suvokęs savo egzistenciją žmogus pasieks pilnutinio gyvenimo supratimą.

Tik pilnai suvokęs egzistencijos pradžią, suvokęs apie pasaulio ir žmogaus kilmę, savybes ir likimą, apie tikrovę, tikrovės pažinimo galimybes, apie pačio gyvenimo prasmę ir siekiančius tikslus, apie gyvenimo savybes, žmogus atras save, nes „ „ Žmogus“ yra unikalus žodis, nuo jo reikia pradėti ir į jį viską, nuo sodrių teiginių iki menkiausių detalių, sutelkti, jeigu nori, kad tai patiktų, sudomintų. „ [ 2; 209 ].

Žmogus, jo egzistencijos problema

Žmogaus egzistencija prasideda gemalo užuomazgoje. Aplinka- neišsemiama, begalinė ir būtina žmogaus egzistencijai ir gyvenimi. Gyventi- tai veikti, kovoti, pralaimėti ir nugalėti. Todėl svarbus suvokimas- normaliai funkcionuoti erdvėje ir laike. Tad, koks yra žmogaus egzistencijos tikslas? Aristotelis teigia „ žmogus yra protinga būtybė“, mąstymas yra jo esmės išraiška.

„Mąstančio žmogaus poreikis aiškintis savo egzistencijos prasmę nėra vien teorinis. Vienaip ar kitaip apsisprendus dėl gyvenimo prasmės, atsiskleidžia arba yra maskuojami vienokie ar kitokie jo

4

uždaviniai. Juk ne vis tiek, kaip žmogus traktuoja save- ar kaip Dievo kūrinį, ar kaip per tūkstantmečius atkeliavusią beždžionę: ir vienu, ir kitu atveju traktuodamas tikrovės faktus žmogus savyje girdės visiškai skirtingus įsakymus“ (A.Gehlenas, 1974) [3; 257].

Pasak I.Kanto, žmogus gimsta nei geras, nei blogas, bet turi duomenų ir gėriui ir blogiui vystytis. Žmoguje veikia gėrio ir blogio, tiesos ir melo svarstyklės. Jis gali tyrinėti, gali rinktis. Žmogus yra laisvas. „ Žmogus yra pirmutinis iš visų padarų peleistas į laisvę; jis stovi tiesus… Tačiau ir savo laisve- net ir piktnaudžiaudamas ja- jis yra karalius. Jis gali rinktis ir tada, kai jo pasirinkimas būna pats blogiausias… Žmogus, ir į klaidą patekęs, ir būdamas teisus, klupdamas ir vėl keldamasis, vis dėlto lieka žmogum…“(J.G.Herderis, 1964) [3; 258].

Maxas Scheleris savo knygoje „Žmogaus vieta kosmose“ į žmogų žvelgia kaip į „dvasinę būtybę“, su tokiais bruožais, kaip atvirumas pasauliui ir dalikiškumas. „ „Dvasinė“ būtybė yra ta, kuri jau nėra susijusi su jokiais postūmiais bei su aplinka, ji yra laisva aplinkinio pasaulio atžvilgiu, arba, kaip sakome, „atvira pasauliui“. [3; 259].

Filosofas Arnoldas Gehlenas savo veikale „Žmogus. Jo prigimtis ir vieta pasaulyje“ žmogų įvardija kaip „dar nesubrendęs gyvulys“. Jis teigia, kad „Žmogus skiriasi nuo gyvulio tuo, kad yra panardintas neapibrėžtame pasaulyje… Jis neturi nė vieno organo, kuris būtų tiksliai pritaikytas aplinkai valdyti…, neturintis instinktų, t.y. visiškai tam neprisitaikęs“. Anot Gehleno, kad žmogus išgyventų , išsaugotų savo gyvybę, jis priverstas įsitraukti į kultūrą. Kultūra laikoma vienu iš pagrindinių žmogaus gyvenimą lengvinančių veiksnių. [3; 260- 261].

Filosofas J.Habermasas kritikavo A.Gehleno požiūrį į žmogų. Jis teigė, kad „Žmogaus būtis neatskiriama nuo prasmės, kurią jis sau skiria arba kuriai jis objektyviai turėtų save skirti… O ši prasmė nėra viena ir visam laikui ta pati…Tai, kas žmoguje sukuria žmogų, žmogiškumas – irgi turi tokį pat dvigubą pobūdį: žmogui suteikta galimybė būti duotybe ir uždaviniu“ [3; 262- 263]. J.Habermasas teigia, kad žmogus žmogumi tampa žmonių bendruomenėje. Žmogaus paskirtis – būti žmogumi tarp žmonių. Ir tik žmonių bendruomenėje atsiskleidžia žmogaus prigimtis, jo sugebėjimai. Ir tik žmogaus sąveika su aplinka yra sekmės išgyvenimas.

Žmogus įgimtas smalsumams pažinti
aplinką, gamtą, visą pasaulį. Smalsumas skatino norą pažintas žinias išreikšti, išsaugoti, perduoti kitiems. Galioja taisyklė, kad kuo daugiau žmogus žino, tuo jis aiškiau suvokia savo žinių kraitį. Nors žmogus ir gerai pažįsta pasaulį, lygiaverčiai plečiasi ir jo nežinojimo erdvė. Žmogus gali pažinti tik tai, kas sukuriama jo rankomis. Žmogus iki galo negali būti aiškus. Vadinasi, pats žmogus sau yra mįslė. „… Juk žmogus iš prigimties linkęs į lengvumą…

5

Žmogus nori būti laimingas. Ir kas galėtų pasmerkti šį natūralų ir visai pateisinamą siekį? Tuo tapu filosofija, žmogų stumdama į aukštesnę, užtat sunkesnę būtį…, dažnai prieštarauja laimės siekiui ir

būsenai. [4; 19-20]. Kitas žmogus rinksis ieškojimą, savęs atradimo nežinomybėje. Rinksis tai, kas žmogui priimtina ir suprantama. Tad, koks atsakymas į klausimą: kas yra žmogus? Ar, pagal A.Gehleną, žmogus- Dievo kūrinys, ar atkeliavusi beždžionė. Religija teigia, kad Dievas yra visatos kūrėjas. Vadinasi, žmogus – Dievo kūrinys.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 879 žodžiai iš 1654 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.