Zmonių saugos paruostuke
5 (100%) 1 vote

Zmonių saugos paruostuke

1.Elektos srovės poveikis žmogaus organizmui, jį nulemiantys faktoriai, apsauga. El. srovė žmogų veikia trejopai: 1)terminis poveikis, kai tekant el. srovei per gyvus audinius jie įkaista; 2)elektrolitinis poveikis, t.y. tekant el. srovei per skysčius (kraują, limfą), juose esančios medžiagos suskyla į jonus; 3)biologinis poveikis, kai tekant el. srovei raumenys susitraukia nepriklausomai nuo žmogaus valios, noro. Pagr. traumos dėl el. srovės poveikio: įvairūs nudegimai, el. žymės, ženklai, akių uždegimas ir pan. Elektros žymės – kai po tam tikro laiko atsiranda žymės, gali atsiverti ilgai gyjančios žaizdos. Poveikio priežastys: elektros srovės pagrindiniai parametrai , A. – žmogaus kūno varža, – per žmogų tekanti srovė. Poveikį sudaro būtent srovės stiprumas. Žmogus pradeda justi 0,001A srovę. Per 3s apie 100mA kintama arba 300mA pastovi srovė sukelia širdies raumenų fibriliaciją, sustabdo širdį. Srovė pagal omo dėsnį priklauso nuo įtampos. U apie 200V. Žmogaus kūno įvairios vietos turi skirtingą varžą. =1000 – tokia varža įmanoma skaičiuojant įrenginius. =220/1000=0,22A. Sausos odos rankų varža gali siekti 10000 omų. Žmogaus organizme yra aktyvių taškų, kur varža gali būti 10 kartų mažesnė, todėl gali būti mirtinų nelaimintų atsitikimų, pvz. prisilietus prie automobilio akumuliatoriaus. Labai svarbus poveikiui yra srovės tekėjimo laikas: kuo ilgiau srovė teka laidininku, tuo labiau didėja to laidininko temperatūra – mažėja varža – didėja srovė ir t.t. Svarbios aplinkos sąlygos: pavojingiausia drėgna arba elektros srovei laidi aplinka (šlapios arba medinės grindys, daug vandens garų ore ir pan.). svarbios individualios žmogaus savybės: skysčių (vandens) kiekis organizme. Svarbus prisilietimo pobūdis: 1)Prisilietus tokiu būdu po maždaug 1s žmogui sustos širdis. =220/1000=0,22A.

2)Tuomet (jei , R grindų ir pan. gana didelė, galima net nepajusti): .

1/c – tekant per orą; – rozetė. Kai be avalynės, grindys šlapios, rozetė atvira,tai turėsim tokį patį rezultatą kaip 1 atveju.

3)žingsnio įtampa. Nukrito laidas ant žemės, susidarė laukas, kuriame potencialas yra skirtingas skirtinguose taškuose. Kai žmogus atsistojo ant dviejų kojų, susidaro potencialus skirtumas – įtampa. Tas potencialų skirtumas proporcingas žingsniui. Žmoguje pradeda tekėti srovė: . – potencialų skirtumas. Panašiai kai trenkia žaibas į žemę ar į medį. Reikia stovėti ant vienos kojos arba eiti labai mažais žingsneliais. Apsaugai nuo elektros srovės naudojamos tokios priemonės: 1)izoliacija – visos srovinės dalys izoliuojamos. Izoliacijos dydis kai U=1000V, negali būti mažesnė kaip 500000 omų; 2)neprieinamumas prie srovinių dalių. Kai srovę turinčios įrenginių dalys patalpinamos taip, kad žmogus negalėtų prisiliesti prie jų (užkasama ir pan.); 3)apsauginis išjungimas. Esmė: žmogui patekus į pavojingą vietą (zoną), srovė yra automatiškai išjungiama (naudojami įvairūs davikliai, sujungti su durimis ir pan.); 4)apsauginis blokavimas: žmogus negali pakliūti į zoną tol, kol ten yra srovė; 5)apsauginis įžeminimas: esmė –Izoliacijai prasitrynus ir patekus į korpusą, žmogus nukentės prisilietęs. Tam, kad to išvengti, korpusas sujungiamas su žeme specialiu laidininkų pagalba. Žmogui prisilietus, tekės dvi srovės: per žmogų ir per įžeminimo laidą: =220/1000=0,22A ir . Bendra srovė: . Kadangi , , tai tekanti srovė per žmogų 250kartų mažesnė nei tekanti per įžeminimą. Todėl visi buitiniai prietaisai turi būti įžeminti. Įžeminimas – apsaugos nuo elektros būdas, kai nestovinės įrenginio dalys, ant kurių gali atsirasti srovė. Specialių laidininkų pagalba yra sujungiami su žeme; 6)saugikliai: veikimo principas toks, kad padidėjus srovei, saugiklis nutraukia srovės tekėjimą. Tačiau saugikliai skirti pagrinde tam, kad dėl elektros srovės neįvyktų gaisras.

2.Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Žaibas – milžiniškas elektros išlydis, atsirandantis tarp žemės ir debesų arba tarp debesų. Priklausomai nuo lašelių dydžio, debesys gali įsielektrinti teigiamai arba neigiamai. Žemė dažniausiai turi neigiamą krūvį. Žaibo trukmė apie 100ms, potencialų skirtumas gali būti iki 1000000V ir daugiau. Srovė 200-250kA. Žaibo šerdies temperatūra: T=20000C. Žaibas turi terminį, griaunamąjį ir elektromagnetinį poveikį (susidaro laukai). Griaunamasis poveikis: tai dėl didelės srovės, kuri negalėdama tekėti sugriauna pastatus. Žmogui žaibuojant pavojingas tiesioginis išlydis ir žingsnio įtampa. Žaibuojant negalima bėgti, dirbti su elektros įrenginiais, elektros prietaisais, stovėti šalia didelių pastatų, medžių. Apsaugai nuo žaibų naudojami žaibolaidžiai: jie gali būti strypiniai, tinkliniai, lyniniai.Žaibolaidį sudaro: 1.žaibo priėmiklis (strypas) 2.atrama 3.žaibo nuvediklis (laidininkas) 4.įžeminimo įrenginys. Tokio žaibolaidžio apsaugos zona – kūgis, kurio aukštis h ir spindulys r. Šio kūgio erdvėje apsauga yra ne mažesnė kaip 95%. Žaibolaidžio veikimo principas: šioje erdvėje jis neleidžia susikaupti statiniam krūviui, jis yra pastoviai nuvedamas. Be tokių paprastų žaibolaidžių naudojami aktyvūs žaibolaidžiai, kurie virš pastato sukuria jonizuoto oro stulpą, naudojami ten, kur saugomos
sprogios, degiosios medžiagos. Tokių žaibolaidžių apsauga 99%. Per tą jonizuoto oro stulpą nuvedami krūviai, kad nesusikauptų. Galima kaip žaibolaidį naudoti įžemintą metalinę stogo dangą. Lietuvoje žaibavimo trukmė per metus yra apie 60h.

Statinė elektra, tai reiškinys, susijęs su laisvų krūvių atsiradimu, kaupimusi, išlaikymu, atsinaujinimu el. srovės nuolaidžiose arba sunkiai laidžiose medžiagose. Statinė elektra susidaro judant skysčiui (kūnui), judant orui pro kūnus arba judant kūnams ore, judant diržinėms pavaroms, transporteriams, judant birioms medžiagoms, jas transformuojant ir pan. (pvz. Tarp lėktuvo ir žemės gali susidaryti apie 100000V potencialų skirtumas.) Statinis elektros išlydis gali būti gaisro ar sprogimo priežastimi. Taip pat gali traumuoti žmogų. Todėl šis reiškinys nepageidaujamas ir mažinant statinį elektros krūvį būtina naudoti tokias priemones: 1)visas metalines dalis kur gali atsirasti statinė elektra (korpusus, vamzdynus, talpas ir pan.) būtina įžeminti. 2)mažinti medžiagos paviršinę arba tūrinę varžą naudojant antistatines priemones. Antistatiko esmė: jis padaro medžiagas laidžias elektrai – krūvis nuvedamas. 3)galima medžiagas drėkinti. 4)orą jonizuoti, drėkinti (kai drėgmė >70%, oras tampa laidus elektrai). 5)valyti dulkes nuo įrenginių, patalpos viduje. 6)mažinti skysčių ar dujų srautų tekėjimo greitį. 7)vengti degių skysčių pylimo laisvai krintančia srove. 8)tiekti degius skysčius, degias dujas arba jas saugoti elektros srovei nuolaidžiais vamzdynais arba induose (degalinėse nepilamas kuras į plastmasinę tarą, nes gali susikaupti statinis krūvis ir užsiliepsnoti, sprogti kuras). 9)negalima naudoti įrenginių, kurie sudaro statinę elektrą patalpose, kur yra degiosios medžiagos. 10)naudojant diržines pavaras negalima kryžminti diržų, juos tepti tepalais, kurių sudėtyje yra anglies. 11)naudojant birias medžiagas būtina jas drėkinti arba apdoroti specialiais antistatikais. 12)vamzdynuose, kur suspaustas oras, jį būtina valyti nuo priemaišų.

3.Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas.

Valstybė reglamentuoja tik tai, kas susiję su darbu, darbiniais santykiais. Įstatymai – prievartos priemonė, kuri verčia elgtis taip, kaip įsakyta. Žmogus privalo tai daryti, nori jis to, ar ne. 40 ir 48 Konstitucijos straipsniai apibrėžia žmogaus teisę laisvai pasirinkti darbą, geras darbo sąlygas, apmokėjimą, soc. garantijas. 49 str. numato kasmetines mokamas atostogas ir teisę į poilsį. Konstitucijos pagrindu išleistas LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Pagr. dokumentas, kuriuo nusakoma žmogaus sveikatos, darbingumo, gyvybės saugojimo principai. Darbinė veikla skaitoma tada, kai yra reglamentuota abiejų pusių teisiniu pagrindu. Pagr. LR darb. saugos ir sveikatos įstatymo nuostata: žmogaus sveikata, darbingumas ir gyvybė yra svarbiau už pelną. Institucijos: įstatymų leidžiamoji (seimas); įstatymų vykdomoji (vyriausybė). Be minėto įstatymo yra dar visa eilė teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS), t.y. taisyklės, nuostatai, reglamentai, institucijos ir pan. Tai, kas liečia DSS, visi teisės aktai yra priimami remiantis trišaliu principu, t.y. suderinti su valstybe (valstybės institucijomis), darbdavių organizacijomis ir darbuotojų organizacijomis. Lietuvai tapus ES nare, privalu laikytis ES galiojančių DSS teisės aktų reikalavimų. Lietuvoje yra tik kelios įmonės, atitinkančios tuos reikalavimus (prekės ir paslaugos). Su žmonėmis didžiausia problema ta, kad kitos ES narės laukia pigios darbo jėgos.

4.Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje.

Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojo saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi reikalavimai pagrinde rašomi darbdaviui. Darbdavys privalo: aprūpinti darbuotojus asmeninėmis, kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis; sudaryti tinkamas buities sąlygas; mokyti darbuotojus, juos instruktuoti bei kontroliuoti ir konsultuoti; teikti medicinos paslaugas; apdrausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų; aprūpinti darbo priemonėmis. Nelaimingo atsitikimo atveju darbdavys privalo suteikti skubią medicinos pagalbą, bei nustatyta tvarka nemokamai patikrinti sveikatą. Darbuotojas privalo: žinoti teisės aktų reikalavimus ir juos vykdyti; dirbti su darbo drabužiais; naudoti asmenines apsaugines priemones ar kolektyvines saugos priemones (kai to reikalauja teisės aktai); imtis priemonių pašalinti veiksnius, kurie gali sukelti avarijas ir traumas, ir apie tai informuoti darbdavius. darbuotojas gali atsisakyti dirbti, jei jo sveikatai ir gyvybei yra grėsmė.

5.Potencialiai pavojingi įrenginiai (PPĮ) ir darbai.

PPĮ – įrenginiai, kurie gali pakenkti žmogui ar aplinkai dėl juose sukauptos energijos ar naudojamų medžiagų arba vykstančių procesų ir kuriems nustatyta privalomoji priežiūra (garo katilai, slėginiai indai, dujinė įranga, kranai, liftai, keltuvai, elektros įrenginiai ir pan.). Kiekvienai minėtai grupei yra nustatytos projektavimo, gaminimo, montavimo, remonto, laikymo specialios taisyklės. Pavojingas darbas – rizikos turintis darbas, kurio metu galimas atsitiktinis kenksmingo veiksmo poveikis. Kenksmingi veiksniai: fiziniai (temp., slėgis ir pan.); cheminiai (chem. medžiagos – rūgštys, šarmai ir kt.); biologiniai (mikroorganizmai, virusai, bakterijos
ir pan.). Tai tokie darbai, kaip darbas su kenksmingomis ir nuodingomis, degiomis ir svaigiomis medžiagomis, darbai po vandeniu, darbai aukščiau kaip 5m nuo žemės (pakloto) ir pan. Potencialiai pavojingų darbų (PPD) sąrašas yra patvirtintas LR vyriausybės ir šie visi darbai atliekami tik pagal specialius leidimus prieš tai instruktuojant darbuotojus. Darbuotojams, atliekantiems šiuos darbus, keliami spec. reikalavimai, t.y. jie apmokomi ir atestuojami.

6.Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė.

Kontrolės formos: valstybinė; vidinė. Valstybinę kontrolę vykdo tokios valstybės institucijos: 1)valstybinė darbo inspekcija prie socialinės saugos ir darbo ministerijos. Ši institucija vykdo valstybės politiką ir pagr. tikslas – nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų inspekcija. 2)valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos. Jos pagr. tikslas – kontroliuoti, kad darbuotojų ir gyventojų fizinė ir psichinė sveikata nebūtų pažeidžiama darbo metu, kad nekiltų infekcinės ligos, kad įmonės neterštų aplinkos ir kad darbuotojui būtų sudarytos sveikos darbo sąlygos. 3)valstybinė energetikos inspekcija prie ūkio ministerijos. Jos tikslas – užtikrinti valstybinę energetikos įrenginių priežiūrą ir kontrolę. 4)valstybinė atominės energetikos inspekcija prie LR vykdomųjų institucijų. Tikslas – įrenginių, naudojančių atominę energiją, priežiūra ir kontrolė. 5)priešgaisrinę valstybinę priežiūrą vykdo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Pagr. funkcijos: gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai bei priešgaisrinė priežiūra, kurios pagr. tikslas – gaisrų prevencija.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1777 žodžiai iš 5445 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.