ZodZių Zaismas kazio binkio kūryboje
5 (100%) 1 vote

ZodZių Zaismas kazio binkio kūryboje

Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkričio 4 d. šiauriniame Lietuvos pakrašty – netoli Papilio miestelio esančiame Gudelių sodžiuje. Palei pat jį vinguriavo Rovėjos upeliūkštis, kurio pelkėtomis pakrantėmis driekėsi šilas. Vėliau poetas sakėsi, kad jo vaikystė iki keturiolikos metų prabėgusi parovėjy ir šilely. Naktigonių laužai, spiečiais į juodą nakties dangų lekiančios žerplėjančios kibirkštys, duslus supančiotų arklių šuoliavimas ir prunkštimas, drebulį varantys kaimo bernų pasakojimai apie velnius, raganas ir nutrūktgalviškas numirėlių išdaigas ilgam įsmigo į guvų berniuko protą. Vėliau su ironija poetas pastebėjo, kad vaikystėje “be galo mėgdavau gaisrus ir vaiduoklius”. Slėpiningą vasaros naktų vėsa, garsai ir spalvos ryškia gyja vėliau nusidriekė per visą K. Binkio lyriką. Net ir tada, kai jis kandžiai šaipėsi iš žydrųjų vaikystės svajonių ir savo švelnios gimtinės spalvomis alsuojančios poezijos, vasaros naktys jam žėravo kaip šviesus ir tolimas sapnas:

Dangus, debesis kairėn sušukavęs,

Pro mėnesio žiūri monoklį.

Glaudžias trobos krūvelėn kaip avys,

Juda medžių aplink vaidinuokliai.

1908 m. rudenį Kazys Binkis jau Kaune. “Saulės” mokytojų kursuose jis išsiskiria iš savo bendraamžių būrio oria laikysena, elgsena ir apsiskaitymu. Jo mokytoju “Saulės” kursuose buvo įžymus pedagogas, vadovėlių autorius Juozas Damijonaitis, raginęs domėtis gimtąja kalba, rinkti tautosaką, bandyti jėgas literatūroje.

Vasaros mėnesiais K. Binkis grįždavo į gimtąjį Gudelių sodžių. Vėl su kaimo bernais jodavo nakties ar vėsių žvaigždėtų naktų prieblandos valandomis, žvelgdamas į mėnulio sidabru užlietas rasotas laukų tolumas, poetas kūrė nuostabiai vaiskią savo jaunystės lyriką:

Naktis. Sidabriniais žaibais suraižytas,

Šiaurėn debesys numaurojo…

Dangaus vidurį apsistojo

Mėnulis ir linksmai sau ėmė šaipytis…

Aplink visur tylu… Tik jeigu iš reto

Nuo dangčio lašelis nukrinta

Ar pempė lankoje surinka

Per sapną, kai priešą netoli pamato…

Aštuoniolikmetis K. Binkis jau gerai valdo žodį, sklandžiai eiliuoja, jam nereikia, kaip kai kuriems XIX a. pabaigos eiliuotojams, norint surimuoti eilutę, kabinėti parazitinius žodžius, mėtyti skiemenis. K. Binkio frazė laki ir muzikali, nors poetas jau bando maironiškos intonacijos monumentalumui priešpastatyti šnekamosios kalbos žodyną ir ritmą.

Jaunasis K. Binkis į lietuvių lyriką atnešė nežabotą jaunystės džiaugsmą, gyvybe ir jėga plazdantį entuziazmą, saulėtu pavasariu alsuojantį žodį. Žemės pabudimas jį džiugina taip natūraliai ir gaivališkai, tarsi pavasarį stebėtų pirmą kartą:

Taip gera, taip lengva, jauku ant krūtinės,

Taip jaučia širdis tą pavasario gandą,

Diegai pinavijų iš žemės jau lenda, –

Pražys tuoj ir gėlės miškuos pirmutinės.

K. Binkis savo jaunystės lyrika ne tik praplėtė lietuviškojo lyrizmo horizontus, supoetino iš pažiūros pačius proziškiausius reiškinius, kaip “marguojanti banda žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų”, arba kaip “kelniūkštes ligi kelių vaikai atsiraitę suvirto valkoje į klykiančią krūvą”, bet ir patobulino lietuviškojo eilėraščio garsinę instrumentuotę, jo muzikinį skambesį. Mėlynumo ir žalumo bangos čia pulsuoja tarsi jūrų potvyniai ir atoslūgiai anksčiau neregėtų spalvų intensyvumu:

Vien tik mėlyna akyse!

Žemėj, ore ir danguj

Daugiau nieko nebmatysi, –

Vien tik mėlyna akyse.

Užsimerksi, pamatysi,

Nusijuoksi… O paskui –

Vien tik mėlyna akyse,

Žemėj, ore ir danguj.

K. Binkis dosnia ranka pažėrė ligi tol niekieno nematytų negirdėtų dalykų, kaip: “miškų ilgesys”, “atsikvėpimai vėsumoje sapnų”, “laukimų sutemos”, “nežinios kalnai”, “šilkų plevenimas dūlančia šviesa” ir daugybę kitų. Jo dažų paletė nuostabiai įvairi. K. Binkio lyrikoje nėra abstrakcijų, miglotumo, dėl to ji stovi gana atokiai nuo anuomet plūstelėjusios į lietuvių lyriką simbolizmo bangos. Švelnūs, tapybiški su aiškiai pastebimais daiktų kontūrais eilėraščiai primena saulėtą, sklidiną
džiaugsmo ir šviesos akvarelinę tapybą, kurioje viešpatauja ne liūdesys ir rezignacija, bet pasitikėjimas ir jėga.

K. Binkis jaunystės lyrikoje pirmiausia siekė muzikalumo, minties ir vaizdo paprastumo, kartu stengdamasis atnaujinti sustabarėjusį lietuvių poezijos žodyną, metaforų, hiperbolių, epitetų ir kitų gerokai apdėvėtų poetinių papuošalų išteklių. Jo jaunystės lyrika tarsi feniksas iš pelenų prisikelia su kiekviena nauja karta, su kiekvienu pavasariu. Kiekviena karta girdi amžinai jauną, nerimastingą, neišsenkama fantazija ir gyvenimo džiaugsmu spinduliuojantį poeto žodį.

K. Binkis turėjo gerą muzikinę klausą, suprato ir mėgo muziką. Muzikos garsus jis bandė perkelti į poetinį lyrikos žodį. Kai kuriuose K. Binkio jaunystės eilėraščiuose – “Utų” cikle, “Gėlėse iš šieno”, “Dukružėlėje”, “Perskyrimo dainoje” ir kt. tiesiog per aliteracijų ir asonansų derinius girdime muziką. Vėliau K. Binkis šioje srityje žengė dar vieną žingsnį pirmyn, sukurdamas savo garsiąją “Augnelijų ariją”, kur dominuoja žodis ne kaip kalbinis tam tikras sąvokos raktas, bet kaip muzikinis elementas, garsų derinys. Kalba iš dalies egzistuoja tik kaip muzika. Prie prasminį krūvį turinčių sąvokų prišliejami beprasmiai žodžių junginiai, per kuriuos nuvilnija eilėraščio ritmas ir melodija:

Mūsų žemė jauna dar.

Bus ir pas Eldorado.

Aldorijo adrijo ada.

Džiaugiams, jog vienas pražydęs atėjo.

Daug dar ateis, atliūliuos mums pavėja,

Kaip altra ridėlija rėja.

Vieni piktinosi ir smerkė, kiti žavėjosi, o poetai, kaip ir kiekvieną naujovę, puolė mėgdžioti, plagijuoti, perdirbinėti, tačiau retai kam tepavyko trumpame eilėraštyje sutelkti K. Binkio pasiektos žodžio magijos. Ne veltui E. Mieželaitis rašė: “Aš nežinau nieko gražesnio už šitą “Poetų maršo” priedainį, už “Augnelijų arijos” muziką, už “Vėjavaikio” išdaigas, už “Salem Aleikum” patosą. Tai užkerėti perlai. Sieki ranka ir niekada negali jų pasiekti. Delnas lieka tuščias. O širdis kupina jų šviesos”.

Vėliau, išjuokęs savo jaunystės lyriką, poetas ryžtingai ir be kompromisų gynė naująją “Keturių vėjų” aukštumą, prieš kaimiškąjį lyrizmą pastatydamas XX a. pabaisą – didžiulį miestą. Šilkasparnius debesėlius, plazdėjusius virš gėlėtų gimtojo kaimo laukų, virš šilelių ir lieknų, maironiškai ramią vienodą žvaigždynų šviesą pakeis kaleidoskopiškai judantys didmiesčio vaizdai. Poetas gudragalviškomis užuominomis šaipysis iš miesto svetimumo žmogaus prigimčiai, iš kaimo vaikui neįprastos jo gyvenimo dinamikos ir papročių.

Šiuo metu Jūs matote 54% šio straipsnio.
Matomi 1071 žodžiai iš 1996 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.