Ab alita mikro bei makro aplinkos analizė
5 (100%) 1 vote

Ab alita mikro bei makro aplinkos analizė

TURINYS

ĮVADAS 3

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4

1.1 Įmonės veikla 4

1.2 Įmonės istorija 6

2. APLINKOS ANALIZĖ 9

2.1 Įmonės aplinkos skirstymas 9

2.2 Mikro aplinka 12

2.3 Makro aplinka 18

IŠVADOS 20

LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

ĮVADAS

Kiekviena įmonė veikia tam tikroje aplinkoje. Tarp įmonės ir aplinkos vyksta nuolatinė sąveika. Verslas funkcionuoja atsižvelgdamas į jį supančias veiklos sąlygas ir atitinkamai priima reikalingus sprendimus. Vartotojai reaguoja į juos teigiamai arba neigiamai, taip įtakodami įmonės veiklą. Tai yra grįžtamosios informacijos ciklas.

Verslininkai siekdami sėkmingos veiklos privalo atidžiai išnagrinėti jų verslo aplinką. Tik gerai pažįstant išorines sąlygas, esamą įmonės padėtį, galima imtis veiklos ar ją toliau plėtoti. Gerus rezultatus pasiekti padeda tinkama aplinkos analizė ir jos įvertinimas. Tai ypač svarbu dabar, kai vis labiau mūsų šalies verslas turi orientuotis į naujas ir mažai pažįstamas vakarų rinkas.

Šiame kursiniame darbe aš išnagrinėsiu AB “Alita” mikro bei makro aplinkas. Tai bus aptarta ne teoriniame, o labiau praktiniame lygyje minėtos firmos pagrindu. Ši įmonė yra garsi Lietuvoje alkoholinių gėrimų gamintoja. Niekam nėra abejonių dėl jos vykdomos sėkmingos veiklos. Galbūt šis darbas padės susipažinti kur slypi to priežastys.

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

1.1 Įmonės veikla

AB “Alita” yra viena iš Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų lyderių. Įmonėje gaminamas šampanizuotas vynuogių vynas, putojantys vyno gėrimai, vaisų ir vynuoginiai vynai, stiprieji gėrimai – tautinis stiprus grūdų gėrimas “Samanė”, brendis “Alita”, viskiai “Alita” ir “Diplomat”, o taip pat koncentruotos obuolių sultys bei obuolių aromatas.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 73.088.135 Lt, valstybės kapitalas sudaro apie 83,8 proc. Metinė įmonės apyvarta – 80 mln. Litų. AB “Alita” – Lietuvos maisto pramonės įmonių asociacijos ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos narė.

Bendrovės ataskaitose pateikiamos tokios pagrindinės veiklos:

 šampanizuoto vynuogių vyno, konjako, degtinės ir kitų alkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimas;

 vaisių, uogų, daržovių bei kitų žaliavų ir medžiagų supirkimas, o taip pat koncentruotų sulčių, džiovintų išspaudų, pektino gamyba ir realizavimas;

 daržovių auginimas ir realizavimas;

 gėlių auginimas ir realizavimas;

 šiluminės energijos gamyba ir realizavimas;

 kita aptarnavimo veikla;

 taros ir pagalbinių medžiagų gamyba;

 prekybinė veikla:

 didmeninė prekyba už atlyginimą arba pagal sutartis;

 maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

 maisto, gėrimų ir kitų prekių mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;

 baro veikla;

 bufetai ir valgykla;

 krovinių vežimas keliais;

 statybos – remonto darbai;

 nustatyta tvarka vystomas mokslinis – techninis, komercinis – ūkinis bendradarbiavimas, bendros gamybos organizavimas, komercinių sandorių su šalies ir užsienio organizacijomis sudarymas;

 vaisių, riešutų, prieskonių ir gėrimų gamybai vartojamų kultūrų auginimas;

 kempingai, įskaitant aikšteles autopriekaboms – nameliamas;

 aprūpinimas kita niekur nepriskirta laikina buveine.

Kaip matyti iš šio sąrašo įmonės veikla apima labai plačią sferą. Tačiau taip yra nurodoma praktiškai visų firmų įstatuose, ataskaitose ar kituose panašios rūšies dokumentuose. Reikia nepamiršti, kad kiekviena veikla reikalauja papildomų veiklų, kurias būtina įvardinti.

Pagrindinė veikla yra įvairių alkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimas. Kitos veiklos rūšys yra susiję su apsirūpinimu žaliavomis pagrindinei veiklai (pvz.: vaisių, uogų, daržovių bei kitų žaliavų ir medžiagų supirkimas), įvairiais realizavimo tipais, gamybinių priemonių aptarnavimu, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, paslaugomis įmonės darbuotojams ir pan.

Tarptautinių parodų ir konkursų apdovanojimai yra geriausias AB “Alita” produkcijos kokybės įrodymas. Įmonės produktai daugiau nei 50 kartų buvo įvertinti medaliais ir diplomais įvairiose tarptautinėse parodose ir degustacijose.

1993m. ir 1994m. Briuselyje ir Madride Europos Rinkos Tyrimų Centras už reikšmingus laimėjimus prekyboje su Europos Sąjungos (ES) šalimis skyrė “Alitai” Auksinių Žvaigždžių ir Europos Garbės Arkos kokybės sertifikatus.

Įmonė ypatingą dėmesį skiria gaminamos produkcijos kokybei. 1999 metais buvo įsigyti nauji prietaisai, sudarę galimybę tiksliai nustatyti žaliavų ir produkcijos rodiklius, patikrinti vynų stabilumą prieš išpilstant į butelius, kontroliuoti vyno apdirbimo šalčiu kokybę. Tais pačiais metais AB “Alita” išvystė ir įdiegė kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinius ISO 9002 kokybės reikalavimus. 1999 m. rugpjūčio mėn. Įmonėje buvo atliktas sertifikavimas ir įteiktas tarptautinis kokybės valdymo sertifikatas. Įdiegta kokybės valdymo sistema leidžia užtikrinti nuolatinę gaminamos produkcijos kokybės kontrolę, o taip pat efektyvų vartotojų
aptarnavimą. Kokybės sertifikatas būtinas, eksportuojant įmonės produkciją į užsienį ir siekiant tarptautinio pripažinimo.

1.2 Įmonės istorija

1963 metais Alytaus linų fabriko bazėje buvo įkurta Alytaus vyno gamykla. Po metus trukusios rekonstrukcijos 1964 metų vasaryje išpiltas pirmasis butelis vyno. 1965 metais jau buvo išpilstyta 169.000 dekalitrų vynuoginio vyno. Taip pat 1965 metais pradėtas vietinės žaliavos – obuolių perdirbimas.

Naujas etapas gamyklos istorijoje – antroji rekonstrukcija, kuri buvo pradėta 1969 metais ir visiškai pabaigta 1975 metais. Pastatytas naujas vyno gamybinis korpusas, taip pat atskiras sulčių gamybos baras. Po šios rekonstrukcijos gamybos apimtis išaugo iki 1.800.000 dekalitrų, tarp jų 1.000.000 dekalitrų vaisių ir uogų vynų.

Plečiantis įmonei, augo ir plėtėsi gaminamos produkcijos asortimentas. 1968 m. buvo pradėti gaminti pirmieji originalūs gamyklos specialistų sukurti gaminiai – aromatizuoti vynai “Žuvintas” ir “Alytis”. Nuo 1977 m. gaminami gerai vertinami tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų aromatizuoti vaisių – uogų vynai “Žilvitis” ir “Šilas”.

1975 m. pradėjus eksploatuoti naują vyno cecho korpusą, sudarytos sąlygos gaminti sudėtingesnės technologijos gaminius – natūralius vaisių ir uogų vynus. 1975 – 1977 m. įsisavintas visas lietuviškų natūralių vynų asortimentas: “Obuolių”, “Serbentų”, “Jubiliejinis”, “Šermukšnių” ir kiti.

Sumontavus putojančių vynų išpilstymo liniją, nuo 1976 m. buvo gaminamas putojantis gėrimas “Šaltinėlis” ir putojantis natūralus vynas “Svajonė”.

1980 – ieji buvo vieni reikšmingiausių metų įmonės istorijoje. Šiais metais buvo užbaigtas šampano cechas ir pagamintas pirmasis lietuviškas šampanas. Cecho projektinis pajėgumas 3 mln. butelių per metus, tačiau jau 1982 m. šis pajėgumas viršytas ir pagaminta 3,8 mln. butelių. 1985 m. pagaminta 5,6 mln., o 1990 m. – 10 mln. butelių. Šampano cechas įrengtas naudojant naujausius technikos ir technologijos pasiekimus, įdiegiant pažangiausius gamybos metodus. Išplėsta saugykla, biocheminis ir kontrolinio išlaikymo barai. Nuo 1986 m. šampano produkcija pradėta eksportuoti į Vengriją ir Lenkiją, nuo 1988 m. – į Vokietiją, 1995 m. – į Daniją.

Siekiant perdirbti obuolius ir aprūpinti respublikos gyventojus vaisių sultimis, nuo 1986 m. viena vyno išpilstymo linija pritaikyta pasterizuotų sulčių išpilstymui į butelius.

1985 m. pradėtas eksploatuoti nealkoholinių gėrimų cechas, kurio metinis pajėgumas 800 tūkst. Dal. Buvo gaminami didelę paklausą turintys gėrimai “Varpelis”, “Šaltukas”, “Tonika”, “Tarchunas”, “Bachmaro” ir kiti. Siekiant panaudoti vietinę žaliavą, sukurti nauji originalūs gėrimai “Gaiva”, “Vasara” iš obuolių sulčių.

1987 m. pradėti gaminti nauji nealkoholiniai gėrimai obuolių sulčių pagrindu su įvairiais priedais: “Nykštukas”, “Limpopo”, “Ežerėlis”, “Vėtrungė”.

Panaudojant koncentruotas vynuogių sultis bei sausus vynuogių vynus, prieš tai pašalinus iš jų alkoholį, įsisavinta kriušonų ir kokteilių gamyba.

Dėl naujų cechų įvedimo, nuo 1986 m. įmonė pavadinta Alytaus nealkoholinių gėrimų ir šampano kombinatu.

Nuo 1991 m. įmonė reorganizuota į valstybinę firmą “Alita”, vėliau, keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, 1995 m. jau vadinama Akcinė bendrovė “Alita”.

Dabar AB “Alita” yra dvi pagrindinės gamybos:

 šampanizuoto vyno gamyba;

 vyno ir koncentruotų sulčių gamyba.

Šiuo metu baigiama vyno cecho rekonstrukcija – modernizavimas, plečiamas asortimentas. 1997 m. pradėti gaminti naujas baltas sausas vynas 136, “Šelmių” vynas, “Rožinis”, gaminami stiprūs gėrimai – brendis “Alita” iš prancūziškos žaliavos, bei “Giminių” trauktinė natūralių obuolių sulčių bei kvapiųjų vaistinių augalų ištraukos pagrindu.

Kasmet produkcijos asortimentas yra atnaujinamas ir plečiamas. 2002 m. balandžio pabaigoje AB “Alita” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su didžiausiu sidro gamintoju pasaulyje – tarptautine kompanija “H P Bulmer Ltd.” – ir įgijo teisę gaminti bei platinti sidrą “Woodpecker” Lietuvoje, o perspektyvoje – ir kitose Baltijos šalyse bei Rusijoje.

Šiemet pristatyta dar keletas naujų gaminių bei senų modifikacijų (pvz.: kitokio tūrio tara). Tarp naujienų galima paminėti degtinę “Arktika”, putojantį gėrimą “Romeo”.

Įmonė dirba sėkmingai – nors 2002 metų I pusmetį stiprių alkoholinių gėrimų rinka sumažėjo, lyginant su 2001 metų atitinkamu laikotarpiu, AB „Alita“ gaminamos degtinės pardavimai sumažėjo nedaug, o kitų stiprių gėrimų, pavyzdžiui brendžio, netgi išaugo 61,4 procentais. Šiuo metu AB „Alita“ yra II vietoje Lietuvoje pagal degtinės gamybą ir užima apie 15 procentų degtinių rinkos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1354 žodžiai iš 4359 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.