Ab alita veiklos
5 (100%) 1 vote

Ab alita veiklos

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

1. AB “Alita” veiklos ir apskaitos organizavimo analizė 4

1.1. AB “Alita” veikla 4

1.2. Valdymo organizavimas 6

1.3. Kokybė ir eksportas 6

2. AB “Alita” finansinių ataskaitų analizė 7

2.1. AB “Alita” finansinės atskaitomybės sudėtis 7

2.2 Horizontalioji ir vertikalioji analizė 12

2.2.1. Vertikalioji balanso analizė 14

2.2.2. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 15

2.2.3. Horizontalioji balanso analizė 16

2.2.4. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 17

2.3. Santykinių rodiklių analizė 18

2.3.1. Pelningumo rodikliai 20

2.3.2. Mokumo rodikliai 21

2.3.3. Veiklos efektyvumo rodikliai 22

Išvados 23

Atlikus darbą galima daryti tokias išvadas: 23

Naudota literatūra 24

PRIEDAI 25

Įvadas

Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas.

Be to finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausiai priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku. Geriausiai tai padaryti padeda analizė. Atskleisti perspektyvius rezervus ir valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė. Ji yra vienas svarbiausių valdymo sistemos elementas.

Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir numatyti ateities perspektyvas. Finansinės analizės informacija padeda patikrinti ar priimti sprendimai tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui

Darbo tikslas: Susipažinus su AB “Alita” veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą.

Darbo objektas: AB “Alita” ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.

Darbo uždaviniai:

1. Susipažinti su AB “Alita” veikla;

2. Atlikti gaminių asortimento analizę;

3. Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;

4. Atlikti santykinių rodiklių analizę;

1. AB “Alita” veiklos ir apskaitos organizavimo analizė

1.1. AB “Alita” veikla

AB “Alita” – alkoholinių gėrimų produkcijos gamintoja. Vieni iš populiariausių šios bendrovės produktų – vynai. 1996 metais AB “Alita” pradėjo gaminti ir stipriuosius alkoholinius gėrimus. Įmonė taip pat verčiasi ir obuolių sulčių gamyba. Iš viso bendrovė gamina apie 50 pavadinimų alkoholinius gėrimus. Pagrindinės žaliavos (alkoholis, cukrus bei obuoliai) yra įsigyjamos vietinėje rinkoje. Įmonė importuoja vynuoges, įpakavimą, etiketes ir prancūzišką spiritą brendžio gamybai. AB “Alita” savo produkciją eksportuoja į tokias šalis kaip: Vengrija, Čekija, D.Britanija, Panama, Vokietija, Lenkija bei Danija. Nuo 1984 metų bendrovė dalyvauja įvairiose tarptautinėse parodose ir konkursuose Bratislavoje, Mikulove, Sankt Peterburge, Jaltoje, Kišiniove, Rygoje, Maskvoje, Londone ir Vilniuje, kur jos gaminiai patenka į geriausiųjų sąrašus .Vartotojai ypač vertina brendį „Alita“, kuris pradėtas gaminti 1995 m. Jis gaminamas iš 5 metus ąžuolo statinėse išlaikyto prancūziško brendžio spirito.

Šampanizuotas vynuogių vynas yra svarbiausias ir reprezentacinis AB „Alita“ gaminys. Šiandien AB „ALITA“ pagal naujausią ir pažangiausią srovinę technologiją gamina daugiau kaip 10 rūšių šio gėrimo. AB „Alita“ šampanizuoto vyno gamyba yra artima klasikinei šampano gamybos technologijai.

2002 m. AB „Alita“ patobulino savo Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2000 standarto reikalavimus ir ją resertifikavo Vokietijos sertifikacinėje įstaigoje TUV CERT.

Bendra alkoholinės produkcijos gamybos apimtis hektolitrais 2002 metais padidėjo 1,8% (lyginant su 2001 metais). Tačiau atskirose produktų grupėse gamyba ir didėjo, ir mažėjo. Labiausiai sumažėjo spirituotų, natūralių vynuogių bei vaisių vynų gamyba. Koncentruotų obuolių sulčių bei obuolių aromato pagaminta perpus mažiau, nei praeitais metais. Mažėjusios keletą metų putojančių gėrimų gamybos apimtys išaugo 15,9%, alkoholinių kokteilių – 2,4 karto, sidrų – 32,8%, brendžio – 65,8%, trauktinių – 56,5%.

2002 metais toliau buvo plečiamas produkcijos asortimentas. Reikšmingiausias ir sėkmingiausias AB „Alita“ naujas gaminys – 5 rūšių alkoholiniai kokteiliai „MIX“, sulaukę didžiulio populiarumo ir padėję bendrovei tapti didžiausia kokteilių gamintoja Lietuvoje. Praeiti metai parodė, kad bendrovė vertinama ne tik Lietuvoje. Didžiausia pasaulyje sidro gamintoja – Didžiosios Britanijos kompanija „H P Bulmer Ltd.“ – šampanizuoto vyno gamintojai AB „Alita“ 2002 m. pardavė teisę gaminti ir platinti sidrą „Woodpecker“ Lietuvoje bei pasirinko ją kaip platformą sidro eksportui į kitas Baltijos šalis bei Rusiją. Lietuvos bendrovė planuoja užimti 30% Lietuvos sidro rinkos.

AB „Alita“ įstatinis kapitalas – 73,088 mln. litų. Valstybė, valdanti 83,77 proc. įmonės akcijų, rengiasi privatizuoti įmonę, kuri sulaukė užsienio ir vietos investuotojų dėmesio. Bendrovė yra Lietuvos maisto pramonės įmonių asociacijos ir Lietuvos pramonininkų
konfederacijos narė. 2002 metais įmonėje vidutinis darbuotojų skaičius siekė 494. AB “Alita” akcininkų struktūra pateikiama 1 lentelėje.

2004 m. bendrovė uždirbo 3,226 mln. Lt pelno ir išmokėjo 2,99 ct dividentų už akciją. 2005 metais bendrovė planuoja pasiekti 90 milijonų litų apyvartą ir gauti 6 milijonus litų grynojo pelno. Investicijoms planuojama skirti 6,5 mln Lt.

1 lentelė

AB “Alita” akcininkų struktūra

Akcininkų struktūra (2004-04-17):

Bendras akcininkų skaičius 685

Laisva akcijų dalis 16.23%

Didžiausi akcininkai (virš 5%)

Akcininkas: Kapitalo dalis (%)

VĮ Valstybės turto fondas 83.8

1paveiksle pateikiamas AB “Alita” akcijų kainos kitimas.

1 pav. AB „Alita” akcijų kainos kitimas

1.2. Valdymo organizavimas

AB “ALITA” valdymo organizacinė schema pateikta 1 priede. Iš šios schemos matome, kad aukščiausiasis bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Jame turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi. Susirinkime su patariamojo balso teise gali dalyvauti valdybos nariai, jeigu jie nėra šios bendrovės akcininkai. Visuotinį susirinkimą kviečia valdyba. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo šaukti kasmet likus 3 mėnesiams iki ūkinių metų pabaigos.

Valdyba yra kolegialus organas, jos veiklai vadovauja pirmininkas – generalinis direktorius. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius susirinkimus, pateikti akcininkams bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie bendrovės veiklą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas renka revizorių. Revizorius tikrina bendrovės finansinę veiklą – metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės finansinės apskaitos dokumentus. Revizorius įstatymų numatyta tvarka atsako už nepatenkinamą bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja gamybos, techninis, kokybės, marketingo-ekonomikos direktoriai ir direktorius bendriems reikalams.

1.3. Kokybė ir eksportas

Įmonė labai rūpinasi gaminamos produkcijos kokybe. 1999 m. AB „Alita” išplėtojo ir įdiegė kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinius ISO 9002 reikalavimus. Tų pačių metų rugpjūčio mėn. įmonė buvo sertifikuota ir įteiktas tarptautinis kokybės valdymo sertifikatas. 2002 metais įmonė buvo sertifikuota pagal ISO 9001:2000. Bendrovės vadovybės įsipareigojimai kokybės ir aplinkos apsaugos srityse išdėstyti dokumentuose „Kokybės politika” ir „Aplinkos apsaugos politika” (pateikti prieduose). Įdiegta kokybės valdymo sistema leidžia užtikrinti nuolatinę gaminamos produkcijos kokybės kontrolę ir efektyviai aptarnauti vartotojus. Kokybės sertifikatas būtinas, eksportuojant įmonės produkciją į užsienį ir siekiant tarptautinio pripažinimo.

AB „Alita“ gėrimai eksportuoti į Daniją, Angliją, Vokietiją, JAV. 1999 metų pabaigoje pradėtas eksportas į Latviją. Bendrovė toliau intensyviai dirba tiek įsitvirtindama Latvijos rinkoje, tiek ieškodama eksporto galimybių kitose šalyse – Lenkijoje, Skandinavijoje, Japonijoje. Į pastarąją šalį 2001 metų pabaigoje išsiųstas pirmasis produkcijos konteineris. Koncentruotas obuolių sultis bei obuolių aromatą įmonė eksportuoja į Vokietiją, Lenkiją, Italiją ir kitas valstybes.

2. AB “Alita” finansinių ataskaitų analizė

2.1. AB “Alita” finansinės atskaitomybės sudėtis

Analizei reikalingos informacijos galima rasti įmonių metinėje arba ketvirtinėje finansinėje atskaitomybėje. Visos juridinio asmens teises turinčios įmonės, pasibaigus ketvirčiui, rengia ketvirtinę finansinę, o pasibaigus finansiniams metams, sudaro tikslią metinę finansinę atskaitomybę. Laikotarpis, kuriam pasibaigus rengiama atskaitomybė, vadinamas ataskaitiniu laikotarpiu, o 12 mėnesių laikotarpis, kuriam pasibaigus rengiama metinė finansinė atskaitomybė, vadinamas finansiniais arba ūkiniais metais. Metinė finansinė atskaitomybė – tai ataskaitų, kurias įmonės užpildo pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui, rinkinys. Ją sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei paaiškinamasis raštas (ketvirtinę atskaitomybę sudaro tik balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita). Be to visoms akcinėms bendrovėms prie metinės finansinės atskaitomybės privalu pateikti ir auditoriaus išvadas, kuriomis nepriklausomas auditorius patvirtina, kad finansinė atskaitomybė parengta laikantis Bendrųjų apskaitos principų. Tai tokios visuotinai pripažintos taisyklės, pagal kurias parengtos finansinės atskaitomybės gali būti palyginamos (pavyzdžiui, turtą, per laikotarpį uždirbtą pelną ir kt., galima lyginti su analogiškais kitų įmonių duomenimis). O tai labai svarbu potencialiam investuotojui.

2. pav. Įmonė metinės finansinės atskaitomybės sudėtis

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateikiami duomenys, kiek pajamų įmonė uždirbo per ataskaitinį laikotarpį ir kiek jai pačiai kainavo uždirbti šias pajamas, t.y. kokias sąnaudas patyrė įmonė. Iš bendros uždirbtų pajamų sumos atėmus visas sąnaudas, apskaičiuojamas per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas pelnas (arba patirtas nuostolis). Visi duomenys apie uždirbtas pajams bei patirtas sąnaudas pelno
(nuostolio) ataskaitoje yra skelbiami pagal kaupimo principą. Jis reiškia, kad pajamos turi būti pripažįstamos uždirbtos ne tuomet, kai gaunami pinigai, bet pardavus klientui produkciją arba suteikus jam tam tikrų paslaugų. Taigi pardavimas skolon taip pat laikomas uždirbtomis pajamomis, nors taip parduodant prekes, pinigų įmonėje pardavimo momentu nepadaugėja, tačiau atsiranda kitas turtas – pirkėjų skola, kurią jie įsipareigoja grąžinti per tam tikrą sutartyje numatytą laikotarpį. Lygiai taip pat ir sąnaudos žymimos tik tada, kai įmonė iš tikrųjų jas patyrė uždirbdama pajamas, nesvarbu, kada išleido pinigus ar kokį kitą turtą.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje įmonės, turinčios juridinio asmens teises, atspindi ne tik ataskaitinio, bet ir praėjusio laikotarpio savo veiklos rezultatus. Tai didelis ataskaitos privalumas, nes tik lyginant bent dviejų metų duomenis galima suprasti, ar įmonės veikla plėtojama ir kaip jai tai sekasi. Juk nuolatos keičiasi ne vien įmonės veikla. Kinta ir sąlygos, pavyzdžiui, valdžios ekonominė politika. Todėl labai svarbu nuolat stebėti šiuos pasikeitimus, kiek įmanoma vertinti jų tendencijas.

Daugelyje šalių pelno (nuostolio) ataskaita sudaroma pagal vadinamąją daugiapakopę sistemą, parodant skirtingas pajamas ir skirtingas išlaidas pagal jų šaltinius. Šioje ataskaitoje įmonė pateikia duomenis, kurie leidžia spręsti apie jos pagrindinės veiklos (tos, kuriai ir buvo įsteigta) pelningumą ir apie pelną, gaunamą iš kitos veiklos (pvz., avalynės fabrikui batų gamyba būtų pagrindinė veikla, o prekyba nekilnojamu turtu – kita veikla). Atskirai pateikiami ir pajamų bei sąnaudų iš įmonės finansinės ir investicinės veiklos duomenys. Neįprastinė (ypatingąją) įmonės veiklą atspindi atsitiktinai, nepriklausomai nuo valdytojų valios uždirbtą pagautę ar patirtus netekimus (smulkiau apie tai ką reiškia atskiri pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai galima pasiskaityti paspaudus nuorodą ant atitinkamos 2 paveiksliuko nuorodos)

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita rodo, ar sėkmingai įmonė ūkininkavo ataskaitiniu laikotarpiu. Be abejo, tokios informacijos nepakanka apsispręsti dėl turto investavimo. Kiekvienam potencialiam investuotojui ar įmonės akcininkui svarbu žinoti, kokiu turtu įmonė disponuoja ir kam šis turtas priklauso. Todėl balansą sudaro dvi dalys. Pirmojoje iš jų nurodoma įmonės turto sudėtis ir pasiskirstymas, t.y. tai, kuo faktiškai disponuoja įmonė balanso sudarymo dieną. Kita balanso dalis – savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai rodo teises į turtą, kuris užfiksuotas pirmojoje balanso dalyje, todėl balanso turto pusė visados turi būti lygi savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų pusei. Kitaip ir negalėtų būti, nes kiekvienas turtas turi savininką. Apibendrinant balanso esmę galima užrašyti tokia lygybe:

Turtas = Savininkų nuosavybė + įsipareigojimai

Turtas (aktyvai) – tai visi vertine išraiška ištekliai, kuriais disponuodama įmonė ateityje tikisi gauti naudą. Balanso turto straipsniuose yra parodomi įmonės turto komponentai, taip pat, kokios yra pirkėjų skolos įmonei.

Visas turtas , kuriuo disponuoja įmonė, skirstomas į 2 dideles grupes: ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Ilgalaikiu laikomas turtas, kuriuo įmonė tikisi disponuoti ir jį naudoti ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį (paprastai ilgiau negu vienerius metus). Visas kitas turtas, sunaudojamas per trumpesnį nei vienerių metų laikotarpį, laikomas trumpalaikiu.

Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus įmonės rengia arba sutrumpintą, arba išplėstinę metinę finansinę atskaitomybę. Sutrumpintoje balanso atskaitomybėje kai kurios ataskaitos pateikiamos labiau apibendrintos, o išplėstinėje balanso formoje minimos visos sudėtinės straipsnių dalys (pvz., atsargų sudėtinės dalys apima žaliavos ir komplektavimo gaminius, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, pirktos prekės, skirtos perparduoti, ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti, bei išankstiniai apmokėjimai). Įmonė, teikianti sutrumpintą atskaitomybę, išsamesnę informaciją apie sudėtines straipsnių dalis pateikia paaiškinamajame rašte. Analizuojant turto straipsnius, investuotojai paprastai turėtų atkreipti dėmesį į jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį (pavyzdžiui, jei padidėjus pagamintos produkcijos atsargoms, sumažėjo pardavimai tai investuotojui gali būti rimtas signalas, kad įmonės produkcija tampa nepaklausi).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2001 žodžiai iš 6604 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.