Ab rokiškio sūris gamybinės veiklos statistinė analizė
5 (100%) 1 vote

Ab rokiškio sūris gamybinės veiklos statistinė analizė

Turinys

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………..3

1.STATISTINIAI DUOMENŲ APIE PIENO GAMYBĄ ŠALTINIAI IR TYRIMO BŪDAI………………………………………………………………………………………………………….4

2.TRUMPA AB “ROKIŠKIO SŪRIS“ CHARAKTERISTIKA……………………………4

3.GAMYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ……………………………………………………………..8

3.1. Žaliavinis pienas……………………………………………………………………………………….8

3.2. Gaminiai ir pardavimai…………………………………………………………………………….12

3.3. Eksportas………………………………………………………………………………………………..18

4. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ GAMYBINĖS VEIKLOS PERSPEKTYVOS………….20

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI………………………………………………………………………….23

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………24

PRIEDAI

ĮVADAS

Šiandieną ypatingai daug šnekama apie sveiką žmogaus gyvenimo būdą. Sveiko gyvenimo būdas – pirmiausiai sveika mityba. Todėl labai svarbu kiekvieną diena gauti reikalingą mineralų, vitaminų, baltymų, riebalų, angliavandenių ir kt. Medžiagų kiekį.

Piene gausu angliavandenių, pieno riebalų ir baltymų,kalcio. Su sviestu, ypatingai „Utenos karotinu“ gauname reikalingą žmogaus organizmui Karotino kiekį. Karotinas, kaip vitaminų E, F ir provitamino A šaltinis yra vertingas subalansuotos mitybos komponentas, pasižymintis organizmą stiprinančiomis, infarkto bei vežinių ligų riziką mažinančiomis savybėmis. Lietuviškose jogurtuose gausu gyvų bakterijų, kuriuos palaiko ir atstato būdingą skrandžio florą, padeda virškinimui.

Šiame žemės ūkio statistikos disciplinos darbe bus atliekama AB „Rokiškio sūris“ gamybinės veiklos statistinė analizė. Bus pateikti statistiniai duomenų šaltininiai, naudojamos formulės, rodiklių skaičiavimo eiga, nurodoma kur jie bus naudojami, bus grafiškai pavaizduoti surinkti duomenys apie AB „Rokiškio sūris“ supirkto žaliavinio pieno kiekį ir gamybinės apimties dalį visoje Lietuvos pieno pramonėje. Bus tarpusavyje paliginti Baltijos šalių pieno gamybos rodikliai. Taip pat bus aiškinamasi įmonės gamybinės veiklos perspektyvos. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai.

Tyrimo objektas – AB „Rokiškio sūris“ gamybinė veikla.

Darbo tikslas – tiksliai ir visapusiškai išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ gamybinę veiklą ir nustatyti perspektyvas.

Tyrimo metodai – dokumentinis stebėjimas, surinktų duomenų sisteminimas (klasifikavimas ir atvaizdavimas) ir duomenų statistinė analizė ir sintezė (gautų rezultatų apibendrinimas ir išvadų formavimas)

Kursiniame darbe surinkti ir analizuojami AB „Rokiškio sūris“ gamybinės veiklos 1998 – 2000 metų statistiniai duomenys

1. STATISTINIAI DUOMENŲ APIE PIENO GAMYBĄ, ŠALTINIAI IR TYRIMO BŪDAI

Analizuojant AB „Rokiškio sūris“ gamybinę veiklą tiriamas laikotarpis yra 1998, 1999, ir 2000 metai.

Tiriamos temos statistinių duomenų šaltiniai – tai Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ žurnalas. Išleidžiamas du kartus per mėnesį, Vilniuje; statistikos departamento periodiškai išleidžiami statistiniai leidiniai – Lietuvos statistikos metraštis 1998 metai; Lietuvos statistikos metraštis 1999 metai ir Lietuvos statistikos metraštis 2000 metai. Čia duomenys suvedami iš statistinių ataskaitinių formų, kurias ūkininkai ir kiti gyventojų ūkiai pateikia rajonų statistikos skyriams statistikos departamento nustatyta tvarka. Taip pat „Rokiškio sūris“ privatizavimo ir marketingo skyrių duomenys apie įmonės akcinį kapitalą ir gamybinę veiklą.

Kursiniame darbe naudojami surinkti duomenys apie Baltijos šalių ir AB „Rokiškio sūris“ pieno supirkimą, produkcijos apimtis ir eksportą. Pagal reikalingas formules bus skaičiuojama AB „Rokiškio sūris“ gamybinės veiklos pakitimai,eksportuojama pieno produkcijos dalis procentai, apskaičiuojama rezultatinį rodiklį (gamybos apimtis) lemiantis veiksnys ir jo poveikio dydis.

Darbe bus įvertintas apskaičiuotų rodiklių patikinamumas duomenys pateikimui lentelėse arba atvaizdavimui grafiškai.

2. TRUMPA AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ CHARAKTERISTIKA

„Rokiškio sūris“ yra pirmaujanti Lietuvos pieninė, besispecializuojanti fermentinių sūrių gamyboje ir vis daugiau eksportuojanti į Vakarus ir Rytus. „Rokiškio sūris“ antra pagal apyvartą Lietuvos pieninė. Sėkmingai dirbdama bei siekdama išplėsti rinkos dalį ir užtikrinti nepertraukiamą žaliavinio pieno tiekimą iš kitų rajonų, įmonė prisijungė smulkesnius konkurentus.

„Rokiškio sūris“ įsikūręs 11,6 ha plote Rokiškyje. Visi įmonės pastatai užima apie 19 000 kvadratinių metrų, iš jų apie 11 000 yra tiesiogiai susiję su gamyba. Didžioji dauguma pastatų yra statyti tarp 1980 ir 1990–ųjų metų. Kai kurie senesnieji buvo rekonstruoti 1993 metais.

„Rokiškio sūris“ yra viena iš nedaugelio Lietuvos perdirbimo
įmonių, turinčių šiuolaikinę vakarietišką įrangą. 1998 metais sausio mėnesį gavo Europos Sąjungos veterinarijos numerį. Įmonė nuo 1997 metų sausio 1 dienos naudojasi mokesčių lengvata, suteikiama Lietuvos įmonėms, kuriose užsienio investicija yra nemažesnė kaip 2,0 milijonų JAV dolerių. Įmonė neseniai prisijungė vietinius smulkius konkurentus, siekdama išplėsti vietinės rinkos dalį, o svarbiausia veiksnį, apsprendžiantį šios pramonės šakos vystymąsi. Tuo tikslu, buvo įsigytos Zarasų ir Ukmergės pieninės, bei 1997 metais gruodžio mėnesį prisijungė Šalčininkų pieninę, taip pat ir Utenos, Ignalinos, Jonavos, Švenčionių, Eišiškių, Varėnos. Viso prijungtos jau devynios konkurentų įmonės.

„Rokiškio sūris“ specializuotas fermentinių sūrių gamintojas iki 2000 metų. Pagrindinės gamybinės linijos buvo:

– Pirminis pieno perdirbimas

– Fermentinių sūrių gamyba

– Nenugriebto pieno produkcija

– Lydytų sūrių gamyba

Tiek veiklos, tiek grynasis pelningumas padidėjo dėl didinamų apyvartos apimčių. 1998 metais pagaminta 13535 tonos fermentinių ir 118 tonų lydytų sūrių virš 26000 tonų kitų pieno produktų. Aukštos kokybės fermentiniai sūriai turi gerą paklausą Vakarų rinkose ir taip pat yra pelnę aukštą įvertinimą tarp vietinių, NVS šalių bei Vakarų pirkėjų. „Rokiškio sūris“ ir toliau siekia gerinti sūrių kokybę, plėsti gamybą ir eksportą atitinkamai didinamas pieno produktų gamybos apimtis tiek vietinei, tiek NVS ir Vakarų rinkai.

Nuo 2000 metų „Rokiškio sūris“ specializuojasi tik (fermentinių, kietų, pusiau kietų) sūrių gamyboje. Prisijungus konkurencinę įmonę, nenugriebto pieno produkcijos gamyba perduota dukterinei Utenos pieninei. Dabar „Rokiškio sūris“ supirkta žaliavinį pieną separuoja ir išseparuota pristato Utenos pieninei, kuri jį toliau panaudoja gamybai.

Pagal LR įstatymus „Rokiškio sūris“ yra akcine bendrovė (AB). Jos aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio eiliniuose ir neeiliniuose susirinkimuose sprendžiami gamyklos valdymo klausimai. Visuotinis susirinkimas išrenka stebėtojų taryba iš 15 narių. Stebėtojų taryba sudaro 6 bendrovės dirbantieji ir 8 žemdirbiai. Šiuo metu valdyba sudaro 7 nariai, dirba įmonėje, 2 atstovauja žemės ūkio bendroves bei individualius ūkininkus ir 1 atstovauja užsienio investuotoją.

„Rokiškio sūrio“ akcijos yra įtrauktos į Nacionalinę vertybinių popierių biržos oficialų sąrašą ir yra viena iš kelių bendrovių, kurių akcijomis aktyviai prekiaujama.

Pirmoji „Rokiškio sūrio“ privatizacija vyko 1991 metais gegužės – birželio mėnesiais, įsigyjant valstybės akcijas už grynus pinigus pagal privataus kapitalo kaupimo įstatymą. Vėliau akcijos buvo perkamos, mokant investiciniais čekiais pagal valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą ir 1993 metais perkant akcijas už grynus pinigus, kol įmone tapo 100% privati. Po to akcinis kapitalas buvo didinamas 6 kartus.

„Rokiškio sūris“ akcinis kapitalas 2000 metais sausio 1 dienai

1 lentelė

Akcijos ir akcinis kapitalas 1998 metais sausio 1 diena Akcijų skaičius Normali vertė, litais Akcinis kapitalas Struktūra procentais

Paprastos vardinės akcijso (PVA) 3,205,733 10 32,057,330 96,4

Žemės ūkio akcijos (ŽŪA) 111,457 10 1,114,570 3,4

Privilegijuotos akcijos (PVA) 6,452 10 64,520 0,2

Visas akcinis kapitalas 3,323,642 33,236,420 100

Šaltinis: „Rokiškio sūris“ privatizavimo skyriaus duomenys.

Akcijų struktūra

1 diagramaŽemės ūkio akcijos (ŽŪA) yra akcijų klasė, kurias gali turėti tik žemės ūkio produkcijos gamintojai, akcijų judėjimas yra ribotas. Šių akcijų nominali vertė yra 10 litų ir jos yra lygiavertės su pastarosiomis vardinėmis akcijomis (PVA) tiek dividendų, tiek balsavimo atžvilgiu. Privilegijuotos akcijos (PVA) yra išleistos su 1% nekaupiamuoju dividendu, skaičiuojamu nuo 10 litų nominalais vertės.

„Rokiškio sūris“ akcijos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje ir jomis prekiaujama kasdieną, tad akcininkų struktūra gali kasdieną keistis. Visos privilegijos akcijos priklauso Lietuvos respublikos piliečiams.

AB „Rokiškio sūris“ akcininkų struktūra 2000 metais sausio 1 dienai

2 lentelė

Akcininkai 1998m. Sausio 1 dienai PrVA + PVA ŽŪ PrVA + PVA +ŽŪ % nuo visų

Žmonės Darbuotojai 1,269,504 ——– 1,269,504 38,2

Užsienio ivestuotojai 1,369,340 ——– 1,369,340 41,2

Žemdirbiai 186,391 109,702 296,093 8,9

Kiti 386,950 1,755 388,705 11,7

Iš viso : 3,212,185 111,457 3,323,642 100,0

Šaltinis: AB „Rokiškio sūris“ Privatizavimo skyriaus duomenys.

„Rokiškio sūrio“ įmonėje šiuo metu dirba 519 žmonių. Kituose įmonės padaliniuose ir pieno priėmimo punktuose dar 130. Sezono metu įmonė priima dar 90 sezoninių darbininkų. Vidutinis darbo užmokesčio vidurkis aukštesnis už šalies darbo užmokesčio vidurkį.

3.GAMYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

3.1. Žaliavinis pienas

Pieno gamyba Lietuvoje sutelkta privačiuose ūkiuose ir žemės ūkio bendrovėse. Karvių produktyvumas didesnis privačiose ūkiuose. Pastaraisiais metais kai kurie ūkininkai pradėjo kurti stambias karvių fermas. Jas remia didžiosios pieno perdirbimo
įmonės. AB “Rokiškio sūris” stambioms pieno fermoms kurtis lengvatinių kreditų su visuotinėmis 2% metinėmis palūkanomis. Kreditai skiriami 15 metų, pradedant juos grąžinti nuo vienerių metų. Tai didelė paspirtis ūkininkams plėtoti žemės ūkį.

Įmonė negali savarankiškai egzistuoti, nes jos gamybinės veiklos apimtys tiesiogiai priklauso nuo žaliavinio pieno kiekio ir kokybės. Pieno tiekimas yra vienintelis ir svarbiausias veiksnys, apsprendžiantis pieno perdirbėjų augimą, vietinių pardavimų ir eksporto apimtis.Pagamintos produkcijos kokybė tiesiogiai priklauso nuo žaliavos kokybės. Todėl „Rokiškio sūris“, kaip ir kitos pieninės stengiasi padidinti A rūšies pieno apimtis. To siekdama įmonė artimai dirba su pieno statytojais, suteikdamas šiems kreditus naujai technikai įsigyti, galvijų bandoms plėsti ir gerinti. Pieno tiekimas yra labai sezoniškas. Vasara sezono metu dirba 100% pajėgumu. Bendras metinis pajėgumų išnaudojimas 70%.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1436 žodžiai iš 4522 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.