Ab tamro veiklos
5 (100%) 1 vote

Ab tamro veiklos

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA

UAB “TAMRO” FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ

KURSINIS DARBAS

Priėmė:

dr. P.Chmieliauskas

2002 12

Atliko:

SM-0/1 gr. studentė

Sigita Garškaitė

SM-0/2 gr. studentas

Justinas Leitanas

2002 12 11

KAUNAS, 2002

TURINYS

ĮVADAS 3

1. UAB “TAMRO” APRAŠYMAS 4

1.1. Glausta istorija 4

1.2. Įmonės veiklos rūšys 6

1.3. Rinka ir pardavimai 6

1.4. Kainodara 7

1.5. Konkurentai 8

2. FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMO METODO PAGRINDIMAS 10

3. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMAS 12

3.1. Išoriniai ir vidiniai veiksniai įtakojantys įmonės finansinę būklę 12

3.2. Horizontali finansinė analizė 14

3.3. Vertikali finansinė analizė 16

3.4. Finansinių santykinių rodiklių analizė 19

3.4.1. Likvidumo rodiklių analizė 20

3.4.2. Pelningumo rodiklių analizė 21

3.4.3. Apyvartumo rodiklių analizė 23

3.4.4. Finansų struktūros rodiklių analizė 24

3.5. Įsiskolinimų ir viso turto santykio faktorinė analizė 25

4. SWOT ANALIZĖ 27

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 28

LITERATŪRA 30

PRIEDAI 31

ĮVADAS

Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį turi skirti savo finansinei būklei. Be finansų neįmanoma vystyti jokios veiklos. Todėl labai svarbus yra firmos veiklos analizavimas, įvairių finansinių rezultatų vertinimas. Finansinė analizė gali padėti atrasti silpnąsias veiklos puses, pasirinkti tinkamą veiklos strategiją. Šiame darbe atlikta UAB “Tamro” finansinės būklės analizė, remiantis duomenimis iš įmonės 2000-2001 metų atskaitomybės: ūkinės – finansinės veiklos balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos.

Darbo tikslas: atlikti ir pateikti UAB “Tamro” finansinės būklės analizę.

Darbo uždaviniai:

 aprašyti UAB “Tamro”;

 išsiaiškinti ir pateikti finansinės atskaitomybės reikšmę;

 ištirti veiksnius, įtakojančius įmonės finansinę būklę;

 ištirti įmonės finansinę būklę, atliekant įmonės finansinės atskaitomybės duomenų horizontaliąją bei vertikaliąją analizes, santykinių rodiklių (pelningumo, apyvartumo, likvidumo, įsipareigojimų) analizę, faktorinę svarbiausio rodiklio analizę;

 pateikti SWOT analizę;

 pateikti išvadas bei pasiūlymus.

Darbui atlikti taikyta UAB “Tamro” finansinės atskaitomybės (2001m. gruodžio 31 dienos balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenų analizės metodą. UAB “Tamro” atskaitomybė pateikta 2 priede.

Darbo rezultatai:

 pateiktas UAB “Tamro” bei jos rinkos išsamus aprašymas;

 atskleista finansinės atskaitomybės duomenų reikšmė;

 pateikti veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę;

 ištirta įmonės finansinė būklė, išanalizavus finansinės atskaitomybės duomenis, pasinaudojant horizontaliąja ir vertikaliąja analize, santykinių rodiklių analize, įsiskolinimų ir viso turto santykio faktorine analize;

 pateikta SWOT analizė;

 pateiktos išvados ir pasiūlymai įmonės veiklos atžvilgiu.

1. UAB “TAMRO” APRAŠYMAS

UAB „Tamro“ yra tarptautinio koncerno “Tamro”, veikiančio Šiaurės, Baltijos šalyse bei Šiaurės vakarų Rusijoje, narė. “Tamro” korporacija dirba aštuoniose Europos šalyse. Tai yra įvairių kultūrų bei išsivystymo lygių tautos, tačiau dirbančiuosius “Tamro” vienija veiklos misija – platinti sveikatą savo šalyje bei laikytis korporacijos esminių vertybių. Korporacijos esminės vertybės yra:

 kliento sėkmė bei poreikių patenkinimas;

 atvirumas, pasitikėjimas ir įvertinimas;

 kasdienis tobulėjimas;

 tvirta etika.

“Tamro” vizija yra apibrėžiama taip: “Tamro grupė yra pirmaujantis farmacijos platintojas Šiaurės Europoje. Savo stiprią poziciją farmacijos didmeninėje rinkoje norime išlaikyti būdami efektyviausias, aukščiausią kokybę užtikrinantis tiekėjų ir klientų partneris. Mes prisiimame didesnę atsakomybę farmacijos platinimo grandinėje per vertikalią integraciją į vaistines, kur tik tai įmanoma.”

Neužilgo atsirasiančiame naujame UAB “Tamro” interneto tinklapyje bus galima rasti tokį sakinį: “Mūsų tikslas yra būti pačiais produktyviausiais ir teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Klientus laikome savo bendrovės dalimi”.

1.1. Glausta istorija

“Tamro” korporacijos istorija prasidėjo 1895 metais, kai Suomijos farmacininkai Borgas, Aschanas, Scheele ir Molinas įsteigė didmeninę farmacijos kompaniją, pavadinimu Drogeri-Handelsbolaget i Tammerfors. Tai buvo dabartinės korporacijos “Tamro” gimimas. Kompanija buvo sukurta, kadangi Suomijoje labai staigiai augo medicininių preparatų poreikis, o šio verslo didmenininkai tebuvo dvi užsienio kompanijos. 1907 metais direktorių taryba nusprendė pradėti gaminti vaistus ir pats Frederikas Borgas pradėjo auginti medicininius augalus. 1915 metais pirmą kartą kompanijos pardavimai viršijo milijoną Suomijos markių. 1918 metais kompanija persikėlė į Helsinkį, o 1920 – į Vyborgą. 1922 metais buvo įsteigtos laboratorijos ir industrinė gamyba. Taip gimė nauja kompanija “Oy Star Ab”. 1928 metais kompanija išleido savo bestselerį – legendinį vaistą nuo skausmo “Hota”. Jis buvo itin populiarus Suomijoje, kur beveik 50 metų
buvo geriausiai parduodamas “Star” produktas. 1940 metais “Tampreen Rohdos” iškilo iki nacionalinio garso kompanijos pozicijos. Borgo toliaregiškas medicinos prekių tiekimas prieš Antrąjį Pasaulinį karą suteikė milžinišką pagalbą Suomijos farmacinei slaugai karo metu. 1956 metais kompanija išleido 25000 naujų akcijų. Helsinkyje buvo atidarytas naujas kosmetikos, namų ruošos chemijos fabrikas “Oy Tam-Kos Ab”. Didelės sėkmės sulaukė jo produkcija – “Mirame” prekių grupė ir dezodorantas “MUM”. 1964 metais įsteigtas “Tam-Trading Oy”. Jis pardavinėjo namų apyvokos chemijos gaminius, kosmetiką, higienos produktus, taip pat medicininiais produktais bei prekėmis ligoninėms. 1971-aisiais konkurentas “Oy Aurum-Pharmacon Ab” buvo prijungtas prie “Tampreen Rohdos”. Naujoji kompanija pasivadino “Oy Tamro Ab” – Tamro Korporacija. Helsinkyje, pastatytas naujas vadovybės centras. Suomijoje farmacijos prekių tiekimas tapo pagrįstas vieno kanalo sistema. 1973 metais kompanijos centras persikėlė į Helsinkį. Ilomantsi mieste 1977 metais buvo pastatytas prekių ligoninėms fabrikas “Kolmi-Set Oy”. Pusė kompanijos priklausė “Tamro”, kol 1981 metais ši nusipirko likusią “Kolmi-Set Oy” dalį ir įmonę “Oy Suomen Vanutehdas”. 1982 metais “Tamro” įsigijo nekilnojamojo turto Koivuvaara, Vantaa, ir ten perkėlė savo pagrindinį farmacijos prekių sandėlį. 1985 metais korporacija nusipirko kaimyninį vieno hektaro sklypą, galvodami apie ateities plėtimąsi. 1986 metais “Spontel Oy” įsigijo kontrolinį “Tamro” akcijų paketą. Po metų “Tamro” nustojo gaminti vaistus ir pardavė “Star” bei “Rohto” fabrikus “Huhtamäki Oy”. 1988 metais “Tamro” nusipirko savo didžiausiąjį konkurentą “Lääketuku Oy” ir įmonės rinkos dalis Suomijos medicinos prekių pardavimo srityje išaugo iki 72%. 1991 metais buvo baigtas statyti “Tamro” pastatas Koivuvaara. Jame įsikūrė įmonės valdyba, paskirstymo ir tiekimo centras ir marketingo tarnyba. “Tamro” ir Švedijos kompanija “ADA AB” 1992 metais įkūrė dukterinę įmonę “Tamda Ab”, kuri pradėjo tiekti sveikatos apsaugos produktus į Baltijos šalis ir Sankt Peterburgą, Rusijoje. 1994 metais susijungė “Tamro” ir “Spontel Oy” – “Tamro” savininkas nuo 1986 metų. Po metų “Tamro” įsigijo įmonę “ADA AB” – didžiausią medicinos tiekėją Švedijoje. Pradėta veikla Norvegijoje. 67% “Tamro” grupės pardavimų sudarė pardavimai už Suomijos ribų. 1997 metais buvo parduota kompanija “Kolmi-Set” ir sudaryta nauja įmonė “Mölnlycke Health Care AB”. “Tamro” įsigijo 30% šios kompanijos akcijų. 1998 metais korporacija įsigijo “Nomeco” – pirmaujantį Danijos farmacijos didmenininką, taip išplėsdami savo veiklą Šiaurės Europos regione. Po metų “Tamro” nupirko savo konkurentą iš Lietuvos “AB Farmacija”. sveikatos apsaugos ir laboratorijos produkcijos verslui įsteigta nauja subgrupė “Tamro MedLab Oy”. 2000 metais didžiausiu “Tamro” korporacijos akcininku tapo pagrindinis Vokietijos farmacijos didmenininkas “Phoenix Pharmahandel AG & Co”, įsigijęs 33,7% akcijų. 2001 metais “Tamro” pradėjo supirkinėti vaistines. Ji tapo pirmaujančio Norvegijos vaistinių tinklo “Apokjeden Group” 49% savininku. Taip pat korporacija įsigijo 24 vaistinių tinklą Latvijoje bei tris vaistines Estijoje.

1993 m. liepos 16 d. UAB „Tamro“ įregistruota Lietuvoje. 1999 gruodžio 7 d., perėmusi UAB „AB Farmacija“ verslą, ji tapo didžiausia vaistų platinimo įmone Lietuvoje. 1999 m. duris atvėrė naujas, modernus vaistų platinimo centras Kaune. Naujieji sandėliai, vaistų užsakymo ir surinkimo patalpos, konferencijų salės ir biurai užima bendrą 6000 kvadratinių metrų plotą. Erdviame sandėlyje, įrengtame pagal geros vaistų platinimo praktikos reikalavimus, talpinama apie 7000 pavadinimų vaistų ir medicininės paskirties prekių. 2002 metų rudenį likviduotas UAB „Tamro“ filialas „Farmacija Vilnius“. Šiuo metu bendrovėje dirba 83 darbuotojai, iš kurių 23 turi aukštąjį ir aukštesnįjį farmacinį išsilavinimą, bei 33 aukštąjį išsilavinimą kitose srityse.

1.2. Įmonės veiklos rūšys

UAB „Tamro“ – viena iš svarbiausių įmonių Lietuvoje, platinanti vaistus, medicininės paskirties prekes bei aprūpinanti gydymo įstaigas medicinine įranga. Įmonė nieko negamina, jos veiklą galima įvardinti kaip komerciją bei paslaugų tiekimą. UAB “Tamro” veiklą galima suskirstyti į šias sritis:

 vaistų pirkimas, sandėliavimas bei didmeninė prekyba Lietuvoje;

 medicininės paskirties prekių pirkimas, sandėliavimas bei didmeninė prekyba Lietuvoje;

 gydymo įstaigų aprūpinimas medicinine įranga;

 dalyvavimas klinikiniuose tyrimuos;

 konsignacinių medicininės paskirties prekių bei vaistų sandėliavimo paslaugos;

 prekių pristatymas klientams.

2002 m. UAB “Tamro” pirmajai iš didmeninių vaistų platinimo įmonių Lietuvoje įteiktas geros vaistų platinimo praktikos (GDP) pažymėjimas. Pagal Europos Sąjungos direktyvas GDP reikalavimai visiems vaistų didmenininkams bus privalomi nuo 2003 metų.

Įmonės veiklą koordinuoja administracija, įvairūs skyriai, sandėlis. UAB “Tamro” pavaldumo schema pavaizduota 1 priede. Mes išskyrėme UAB “Tamro” iš visos “Tamro”
korporacijos, kadangi korporacijos pavaldumo schema būtų pernelyg sudėtinga.

1.3. Rinka ir pardavimai

Farmacijos rinka Lietuvoje per 2001 metus išaugo 5% ir pasiekė 185 milijonus eurų (beveik 638,768 milijonus litų). Rinka yra labai išskaidyta, joje veiklą vysto daugiau nei 30 farmacijos didmenininkų. Pagal Europos Sąjungos direktyvas nuo 2003 metų visoms kompanijoms, kurios užsiima didmenine vaistų prekyba, bus privalomi geros vaistų platinimo praktikos reikalavimai (GDP), kuriais UAB “Tamro” jau vadovaujasi.

Vyriausybinių draudimo institucijų pajamų ir išlaidų disbalansas bei ligonių kasų skolos už kompensuojamuosius vaistus vaistinėms padidino didmenininkų finansines išlaidas. Tai padidino ir finansinę riziką. Rinkos augimas daug priklauso nuo kompensavimo sistemos.

UAB “Tamro” yra antrasis pagal dydį farmacijos didmenininkas Lietuvoje, nusileidžiantis tik Mikšo A. individualiai įmonei “Limedika”. UAB “Tamro” atstovų teigimu, įmonė užima 15-16% farmacijos didmenos rinkos dalį. Prieduodse pateiktas keturių pagrindinių Lietuvos farmacijos didmenininkų (UAB “Tamro”, Mikšo A. IĮ “Limedika”, UAB “Litfarma” ir partneriai, bei UAB “Medikona”) pardavimai vaistinėms ir ligoninėms per 2001 ir 2002 metų pirmuosius tris ketvirčius. UAB “Tamro” padarė didžiausią šuolį, kas rodo, jog įmonė pritraukia vis daugiau klientų ir turi didžiausią potencialą. Tikėtina, kad jei išlaikys bent jau panašius tempus, ateityje UAB “Tamro” turėtų tapti rinkos lydere.

1 pav. – UAB “Tamro” pardavimų dinamika mln. Lt [7]

Bendrieji pardavimai ir paslaugos išaugo nuo 117 571 212 litų 2000 metais iki 145 526 675 litų 2001 metais. Vadinasi bendrieji pardavimai padidėjo 23,78%. Įmonės pardavimai auga nuolat, ne tik per paskutinius metus (žr. 1 pav.). Didėjanti pardavimų apimtis rodo, kad įmonė vis labiau įsitvirtina Lietuvos rinkoje.

1.4. Kainodara

Dėl didelio rinkos susiskaidymo bei ypač stiprios konkurencijos yra neišvengiama nustatinėti kainas atsižvelgiant į konkurentus. UAB “Tamro” kainodaros politika remiasi principu nebūti pigiausiai prekes parduodančia farmacijos bendrove, tačiau ir nenustatyti pernelyg didelės kainos, gerokai pranokstančios visus konkurentus, kuri nebūtų pajėgi konkuruoti rinkoje. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys kompanijos klientūros platumą yra aukšta paslaugų kokybė, geras vardas, patikimumas. Šie veiksniai lemia, kad net už didesnes nei mažiausias rinkos kainas iš UAB “Tamro” yra linkę pirkti daugelis klientų. Apibendrintai galima teigti, kad UAB “Tamro” kainodaros politika yra agresyvi, t.y. nustatoma didžiausia konkurencinė kaina. Be abejo, egzistuoja projektai nepaklausių prekių paklausai didinti (akcijos, nuolaidos ir pan.). Tokioms prekėms nustatoma mažesnė nei konkurentų kaina. Tačiau reikia paminėti, jog dažnai akcijų iniciatoriai būna vaistų gamintojai. Tokiu atveju jie pasirenka akcijoje dalyvausiančius didmenininkus ir nurodo visiems jiems prekes parduoti už vienodą kainą. Dažniausiai jei tokios akcijos metu didmenininkas patiria nuostolių (gauna mažesnį nei įprastą pelną), šį nuostolį kompensuoja gamintojas.

Farmacinėje veikloje yra ir specifinė prekių grupė, kuriai kompanija negali laisvai pasirinkti kainodaros principų. Tokie yra kompensuojamieji vaistai, kurių maksimalią mažmeninę kainą nustato Vyriausybė, tuo pačiu nustatydama ir antkainį, kurį šiems vaistams gali užsidėti didmenininkas bei mažmenininkas. Žemiau pateiktoje 1 lentelėje parodyta, kokie yra Vyriausybės nustatyti maksimalūs didmeniniai antkainiai kompensuojamiesiems vaistams.

1 lentelė

Prekybiniai antkainiai kompensuojamųjų vaistų didmeninei kainai nustatyti (vaistų platinimo įmonėms)

Vaistų gamintojo nustatyta kaina CIP Lietuva (įvežamų vaistų) arba vaistų gamintojo nustatyta kaina (Lietuvoje gaminamų vaistų), arba derybų metu suderėta kaina, Lt Prekybinis antkainis

iki 6,67 15%

nuo 6,68 iki 10,00 1,00 Lt

nuo 10,01 iki 20,00 10%

nuo 20,01 iki 25,00 2,00 Lt

nuo 25,01 iki 56,25 8%

nuo 56,26 iki 75,00 4,50 Lt

nuo 75,01 iki 833,33 6%

nuo 833,34 ir daugiau 50,00 Lt

* Šaltinis – Lietuvos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1589 dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. Rugpjūčio 12 d. Įsakymo Nr. 459 “Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo” dalinio pakeitimo. (žr. prieduose)

1.5. Konkurentai

Kiekvienoje nemonopolinėje rinkoje konkurentai yra nepaprastai svarbus veiksnys, turintis labai didelę įtaką įmonės finansiniams rezultatams. Neturinti žinių apie konkurentus įmonė yra pasmerkta nesėkmei. Todėl yra ypač svarbu surinkti kuo daugiau duomenų apie konkurentų veiklą, palyginti savo įmonės bei konkurento pajėgumus.

Kaip jau minėta, farmacijos didmenos rinka Lietuvoje yra labai išskaidyta, joje veiklą vysto daugiau nei 30 didmenininkų, kurių pajėgumai yra labai nevienodi. Įmonei yra labai svarbu nustatyti, kurie konkurentai yra “pavojingi”, t.y. pasiekia panašius ar net didesnius rezultatus negu ji pati. UAB “Tamro” svarbiausia yra įvertinti tuos konkurentus, kurie tam tikrais atvejais drauge yra ir pirkėjai, o kartais net ir tiekėjai, ne tik konkurentai. Tokie konkurentai yra:

 Mikšo A. IĮ “Limedika;

 UAB “Medikona”;

 UAB “Litfarma”
partneriai;

 Meduneckij V. IĮ “Asotra”;

 Barsteigos A. IĮ “Mauda”;

 UAB “LRG Farmacija”;

 UAB “Armila”;

 UAB “Oriola Vilnius”.

Su šiais konkurentais yra palaikomi glaudūs ryšiai, dalinamasi nekonfidencialia informacija, siekiant surasti geriausius sprendimus sau, bei maksimaliai patenkinti klientų poreikius. Be abejo, tam tikra informacija yra slepiama (pavyzdžiui, konkretaus produkto pardavimų apimtys per mėnesį), bet visiškai neteikti jokių duomenų taip pat yra netikslinga, nes taip iškraipomos konkurencinės sąlygos, kas gali turėti neigiamos įtakos pačiai įmonei.

2. FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMO METODO PAGRINDIMAS

Daugiausia informacijos apie įmonės finansinę būklę suteikiantys šaltiniai yra įmonės ūkinės – finansinės veiklos balansas bei pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita yra firmos atitinkamo laikotarpio pajamų ir sąnaudų santrauka [5 p.32] Ją išanalizavus galima nustatyti įmonės finansines galimybes. Balanso sudėtis leidžia daryti išvadas apie įmonės finansinę būklę.

Išplėtotos rinkos šalių apskaitos specialistų nuomone, pelno (nuostolio) ataskaita yra reikšmingesnė negu balansas. Iš dalies tai paaiškinama tuo, jog finansinės atskaitomybės vartotojai pirmiausia domisi finansiniu rezultatu, kurį pasiekė įmonė per ataskaitinį laikotarpį. Būtent jį parodo pelno (nuostolio) ataskaitą. Tuo tarpu balansas pateikia tik momentinius rezultatus iki tam tikros datos. [4, p. 212]

Kyla klausimas, kodėl finansiniai rezultatai yra tokie svarbūs? Atsakymas būtų paprastas – juk per ataskaitinį laikotarpį gautas pelnas visų pirma domina investuotojus, užtikrina geresnes kreditavimo sąlygas, nes kelia kreditoriams didesnį pasitikėjimą. Tuo tarpu patirtas nuostolis atbaido investuotojus, kurie bijo investuodami “sudeginti” savo pinigus nepelningoje įmonėje. Taip pat apsunkina ir kreditavimo sąlygas, nes kreditoriai, mažindami riziką bei “apsidrausdami”, tokioms įmonėms yra linkę skolinti prastesnėmis sąlygomis, nei pelningoms. Nagrinėdami pelno ar nuostolio kitimą, minėti asmenys gali lengviau numatyti būsimus pinigų srautus, kurie padėtų nustatyti tikimybę susigrąžinti skolas bei nustatyti būsimųjų pajamų dydį. Taip pat jie gali apytiksliai numatyti, kada tai gali įvykti.

Įmonės akcininkus labiausiai domina vadovų veikla. Pelno ir nuostolio ataskaita leidžia įvertinti vadovų veiklos veiksmingumą per analizuojamą laikotarpį. Tai išanalizavę akcininkai gali nustatyti, ar esamos vadovybės veikla juos tenkina, ar ne. Tuomet galima paskatinti gerus vadovus, o prastus atleisti iš pareigų.

Visuomenės požiūriu, pelno ataskaitoje esantys rodikliai padeda investitoriams įsitikinti, ar jie savo lėšas investuoja į geriausiai jomis pasinaudosiančius vartotojams. Nuo vadovų sugebėjimų priklauso veiksmingas investicijų panaudojimas. [4, p. 212]

Kadangi UAB “Tamro” 2000 metais patyrė nuostolį, o 2001 jau gavo grynojo pelno, todėl pelno (nuostolio) ataskaita bei įmonės yra vieni pagrindinių šaltinių, leidžiančių nustatyti įmonės pajėgumus, finansinės būklės kitimo priežastis bei tendencijas. Tikėtina, kad gerindama savo finansinius rodiklius UAB “Tamro” pritrauks naujų investicijų, užsitikrins patikimo įmonės vardą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2522 žodžiai iš 8391 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.