Ab žemaitijos pienas marketingo planas
5 (100%) 2 votes

Ab žemaitijos pienas marketingo planas

ĮVADAS

Pienas ir pieno produktai yra bene būtiniausia prekė žmogaus gyvenime. Reta šeima, kurios namuose ant pusryčių, pietų ar vakarienės stalo nerastume nė vieno pieno produkto. Juk daugelis geria pieną, kefyrą, vartoja varškę, grietinę, jau nekalbant apie vaikus, kurių nei vienas neatsisako paskanauti ledų. Pieno praduktai – ypač svarbu augančiam organizmui, nes vartojant pieno produktus užtikrinamas reikalingas kalcio kiekis organizme. Todėl net ir pablogėjus ekonominei situacijai Lietuvoje, pieno produktai vis vien yra perkama prekė. Mūsų produktai yra gardūs, jie yra ir labai sveiki valgyti. Jie gaminami tik iš aukščiausios rūšies pieno be jokių konservantų!

Deja, šiais laikais padaugėjo žmonių, kurie alergiški pieno produktams. Mūsų bendrovės įmonės tikslas – patenkinti vartotojų poreikius, įgyti pranašumą prieš konkurentus ir gauti pelną. Todėl, atsižvelgdami į vartotojo poreikius, sukūrėme naują produktą, tinkantį alergiškiems žmonėms. Antialerginiai jogurtai gaminami iš rūgpienio, juose nėra laktozės, dėl to jie nealergizuoja.

Apžvelgus susiklosčiusią situaciją Lietuvos rinkose, o taip pat ištyrus pradinę bei antrinę informaciją apie vartotojus, jų poreikių įvairovę, pajamas ir pan., priėjome prie išvados, kad susiklosčiusiomis sąlygomis yra tikslinga pasiūlyti rinkai savo naują prekę ir tikėtis, jog jinai bus palankiai priimta vartotojų.

Numatytas strateginis marketingo tikslas ateinantiems trejiems metams – užimti 15% pardavimų rinkos. Šiam tikslui pasiekti, bus naudojamos visi marketingo komplekso elementai, o kad sekti šio tikslo vykdymą yra nustatyti šie taktiniai (vidutinio laikotarpio) marketingo tikslai:

q Per ateinančius 3 metus užimti ne mažiau kaip 15% pardavimų rinkos.

q Padidinti apyvartą Alytaus filiale Nuo 400000 Lt iki 550000 Lt per mėn., aktyviau įjungiant į darbą prekybos agentus.

q Reorganizuoti “Žemaitijos pieno” paskirstymo sistemą.

q Plačiau skverbtis į Pabaltijo šalių rinkas.

q Po trejų veiklos metų gauti ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų bendrojo veiklos pelno.

Taigi šio marketingo plano tikslas – detaliai pateikti savo prekės koncepciją, veiksmus, reikalingus šios idėjos įgyvendinimui, atliktų tyrimų rezultatus ir tuo galiausiai įrodyti, jog šis produktas gali būti pelningai realizuojamas Lietuvos rinkoje.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

Įmonė dirbanti rinkos sąlygomis, turi nuolat kurti ir gaminti naujus produktus. Kad šis procesas vyktų sklandžiai, įmonė turi remtis naujų produktų kūrimo strategija. Naujų produktų kūrimo strategijos formavimas priklauso nuo jos tinkamos organizacinės valdymo struktūros ir gerai organizuoto valdymo proceso (Gečienė, 2004).

Norėdami sėkmingai integruoti savo naują prekę į rinką, turime nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti.

2.1. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Makroaplinka. Labai svarbi įmonės veiklai yra marketingo makroaplinka. Tai visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilaitė, 2000). Ekonomikai smunkant, Lietuvoje susiklostė visiškai kitokia situacija nei prieš keletą metų. Kadangi sumažėjo gyventojų pajamos, tai mažėja ir prekių bei paslaugų paklausa. Daugelis perka tik būtiniausias prekes, tačiau būtiniausių prekių rinkoje situacija pakito nedaug. AB “Žemaitijos pienui” didesnę įtaką turėjo taip vadinama Rusijos krizė, po kurios žymiai sumažėjo eksportas į NVS šalis, o Lietuvoje situacija pasikeitė labai nežymiai, kai kurių produktų gamyba ir realizacija netgi išaugo.

Taip pat labai svarbus ekonomikos reiškinys – infliacija, pasireiškianti kainų lygio kilimu ir perkamosios galios mažėjimu. Įvertinus infliacijos įtaką, t.y. prekių ir paslaugų kainų augimą, gyventojų realiosios perkamosios pajamos per penkerius metus sumažėjo 63 procentais. 1995 m. gruodžio mėn. jos sudarė tik 37 proc. 1990 metų gruodžio mėnesio lygio. Ypač nusmuko kaimo gyventojų gyvenimo lygis.

Sėkmingai įmonės veiklai labai svarbu ir nedarbo lygis. Kadangi Lietuvoje dabar vyrauja ekonominis nuosmukis, tai ir dirbančių gyventojų Lietuvoje labai sumažėjo. 1997 m. vidutinis jų skaičius buvo 1669,2 tūkst. 1999 m. jis dar labiau padidėjo. Bedarbio pajamos ir perkamoji galia yra labai maža. Didžiausias nedarbas šiuo metu yra Lazdijų raj., o mažiausias – Prienų raj., todėl lyginant AB “Žemaitijos pienas” prekių realizaciją šiuose rajonuose, jaučiamas labai didelis skirtumas, nors abu rajonai tiek gyventojų, tiek prekybinių taškų skaičiumi yra panašūs.

Politinė ir teisinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones.

2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Mikroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurioms įmonė, siekdama savo tikslų, gali daryti įtaką. Prie įmonės mikroaplinkos priskiriami pirkėjai, konkurentai, pardavimo tarpininkai, pardavimo pagalbininkai ir tiekėjai. (Pranulis ir kt, 2000)

Pirkėjai. Visus AB “Žemaitijos pienas” pirkėjus galima suskirstyti į kelias grupes:

ü Tai pavieniai asmenys, kurie prekes
įsigyja asmeniniam vartojimui.

ü Kai kurios įmonės, kurios prekes įsigyja gamybai, pvz.: kai kurios kavinės, restoranai, picerijos.

ü Perpardavėjai, kurių yra nemaža dalis, ir kurie prekes įsigyja pardavimui.

ü Taip pat labai svarbi pirkėjų grupė yra užsienio pirkėjai.

Didžiausia dalimi prekės ir yra paskirstomos per pardavimo pagalbininkus. Tai įmonės partneriai, tarp atskirų paskirstymo grandžių padedantys užmegzti glaudžius ryšius, taip pat teikiantys kitas prekių pardavimą skatinančias paslaugas. Daugiausia tai prekybos atstovai (agentai). Jie dalyvauja prekių paskirstyme, jų judėjime nuo gamintojo iki pirkėjo (vartotojo) procese. Prekybos atstovai nuolat tarpininkauja kitiems verslininkams sudarant sandorius arba kai kuriuos sandorius sudaro jų vardu.

AB “Žemaitijos pienas” turi savo filialus penkiuose Lietuvos miestuose. Kiekvienas filialas yra savarankiškas ūkio subjektas. Taip pat kiekvienas iš filialų turi jam priskirtus rajonus, kuriuos aprūpina AB “Žemaitijos pienas” gaminamais produktais. Visi filialai turi prekių tiekimo sandėlius, kad galėtų pirkėjus kaip įmanoma greičiau aprūpinti prekėmis, taip pat sumažinti mažų užsakymų, kuriuos vykdo pats gamintojas skaičių

Tiekėjai. Labai svarbi įmonės veiklos sritis yra tiekimas. Kad įmonė galėtų normaliai dirbti, ji turi apsirūpinti prekėmis, žaliavomis, medžiagomis.

Pagrindinė AB “Žemaitijos pienas” žaliava yra pienas, o įmonės tiekėjai yra daugiausiai stambūs ūkiai, kuriuos įmonė yra aprūpinusi netgi tobulia šaldymo įranga pieno laikymui. Taip pat įmonė turi keletą savo pieno supirkimo punktų, į kuriuos pieną gali pristatyti ir pavieniai asmenys ar smulkūs ūkiai. AB “Žemaitijos pienas” pieno supirkimo schema parodyta 1 pav.

1 pav. AB “Žemaitijos pienas” pieno supirkimo schema

Visą kitą produkciją, įvairius maisto priedus, reikalingus produktų gamybai, bendrovė perka iš įvairių tą produkciją ir palankiausiomis sąlygomis siūlančių įmonių.

Konkurentai. Kaip ir daugelis įmonių, taip ir AB “Žemaitijos pienas” Lietuvos rinkoje nėra vienintelė įmonė. Todėl tarp pieno pramonės įmonių dėl pirkėjo, vartotojo nuolat vyksta tam tikra kova – konkurencija.

Konkurentai – tai rinkos dalyviai, potencialiems pirkėjams siūlantys tapačius arba panašius poreikius tenkinančias prekes. Šiuo atveju tai yra visos Lietuvos ir kai kurios užsienio įmonės, gaminančios įvairius pieno produktus.

Tarp visų šių įmonių vyksta horizontalioji konkurencija. Paskutiniu metu ši konkurencija yra labai paplitusi Lietuvoje, be to, ją intensyviai skatina reklama. Pirkėjas gali įsigyti daugelio gamintojų pieno, kefyro, jogurtų, sviesto, varškės, sūrelių, sūrių ir pan. Be to netgi vieno ir to paties pavadinimo produktus siūlo skirtingos pieno bendrovės, pvz.: “Medžiotojų sūris”, kurį gamina AB “Žemaitijos pienas” ir AB “Rokiškio sūris”. Ir nors jau minėjau, kad AB “Žemaitijos pienas” produkcijos kokybei mažai kas gali prilygti, tačiau į konkurentus visuomet reikia žiūrėti “pro padidinamąjį stiklą”.

1 lentelėje. Išvardinti visi pagrindinai AB “Žemaitijos pienas” konkurentai.

1 lentelė

AB “Žemaitijos pienas” pagrindiniai konkurentai

1. AB “Pieno žvaigždės”2. AB “Rokiškio sūris”3. AB “Varėnos pieninė”4. AB “Utenos pienas”5. AB “Biržų akcinė pieno bendrovė”6. AB “Rokiškio sūris”7. AB “Jonavos pienas”8. AB “Panevėžio pienas”9. AB “Kauno pieninė”10. AB “Vilkyškių pieninė”

Sėkmingiausiai dirbančios įmonės pieno rinkoje ir patys rimčiausi verslo konkurentai šiuo metu yra AB “Pieno žvaigždės” ir AB “Rokiškio sūris”.

2.2.1. AB “Žemaitijos pienas” ir jos prekių charakteristika

AB “Žemaitijos pienas” yra didžiausias pieno produktų gamintojas Lietuvoje. Įmonės įstatinis kapitalas viršija 37 mln. litų, produkcijos apyvarta per 2005 metus viršijo 150 mln. litų, pelnas virš 10,5 mln. litų (pateko į pelningiausių Lietuvos įmonių aštuntuką). AB “Žemaitijos pienas” nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių. Bendrovė taip pat nėra išleidusi vertybinių popierių, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale (http://www.zpienas.lt/).

Įmonės akcijos yra kotiruojamos Nacionalinėje vertybinių popierių biržos einamajame sąraše, rinkos vertė 2 kartus viršija nominalią.

Bendrovė gamina apie 160 pavadinimų kokybiškus, ekologiškai švarius, natūralius pieno produktus (natūralus pienas, grietinė ir grietinėlė, fermentiniai ir lydyti sūriai, gaivieji gėrimai ir kt.). Daugelis „Žemaitijos pieno“ gaminamų produktų atitinka europinius ir pasaulinius standartus, yra apdovanoti tarptautinių parodų aukso medaliais ir diplomais (http://www.jt.lt/Analitika/1).

AB “Žemaitijos pienas” yra viena iš stabiliausiai dirbančių Lietuvos įmonių, nuolatos investuojančių į gaminamos produkcijos kokybę. Būtina pažymėti, kad būtent AB “Žemaitijos pienas” pirmasis Lietuvoje atsisakė supirkinėti leukoze sergančių karvių pieną, taip pat įsigijo labai brangią, kainavusią 800 tūkst. JAV dolerių, pieno valymo įrangą, naudojamą Vakarų šalyse – JAV, Danijoje bei kitose Skandinavijos šalyse.

2005 metų rugsėjo 9 d. Briuselyje vykusioje iškilmingoje
ceremonijoje, kurioje dalyvavo Belgijai akredituotų ambasadų ir verslo atstovai, buvo paskelbti Ypatingo skonio 2005 apdovanojimų (Superior Taste Award 2005) laureatai, kurių tarpe yra ir dvi Lietuvos kompanijos – AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ir „Žemaitijos pienas“. Šiuos apdovanojimus yra įsteigęs ir skiria Belgijoje įsikūręs Tarptautinis skonio ir kokybės institutas, kuris yra nepriklausoma kulinarijos (virėjų) ir gėrimų specialistų organizacija. Minėti apdovanojimai yra skiriami gaminiams išimtinai pagal jų skonio savybes po kruopštaus, griežto ir nepriklausomo konkursui pristatytų gaminių įvertinimo (http://www.zemas.lt/modules/news/).

Pažangi BACTOCATCH (“bakterijų gaudymo”) technologija mikrofiltrų pagalba išvalo pieną net 99,99 proc., tuo pat metu išsaugodama visas pieno maistines savybes (baltymus, vitaminus), kurie žūsta pieną pasterizuojant, t.y. kaitinant, kaip yra daroma kitose pieno perdirbimo įmonėse (http://www.zpienas.lt.).

BACTOCATCH būdu išvalytas pienas atitinka griežčiausius pasaulinius reikalavimus, todėl AB “Žemaitijos pienas” produkciją labai noriai perka ne tik buvę NVS šalys, bet ir Vakarų valstybės, pvz., fermentiniai sūriai eksportuojami į JAV, Kanadą, Belgiją, Prancūziją ir kitas šalis. Tai liudija, kad AB “Žemaitijos pienas” gaminama produkcija atitinka pasaulinius standartus ir pagal produkcijos kokybę bei asortimentą (virš 200 pavadinimų) šiuo metu AB “Žemaitijos pienas” yra pieno produktų gamybos lyderis Lietuvoje.

Įmonė labai rimtai žiūri į gaminamos produkcijos kokybę, jos nuolatinį tobulinimą. Galbūt todėl daugeliui vartotojų AB “Žemaitijos pienas” gaminami produktai pirmiausiai asocijuojasi su aukšta kokybe ir puikiu skoniu.

Kadangi pieno produktai yra greito vartojimo prekė, todėl eksportuoti daugelį produkcijos neįmanoma, tačiau, pvz., fermentiniai sūriai, sviestas ir kai kurios kitos prekės pelnė populiarumą daugelyje šalių. “Olimpinis” sūris 1998 metais buvo apdovanotas Tarptautinės žemės ūkio, maisto ir įpakavimo pramonės parodos AGROBALT’98 medaliu. AB „Žemaitijos pienas“ Sūris „Žementalis“ 2001 metų nugalėtojas – Lietuvos metų gaminys – Pramonininkų konfederacija (http://www.jt.lt/Analitika/1).

Retas kuris Lietuvoje nežino “Baltosios varnelės” ledų, “Buratino” šokoladu glaistytų sūrelių ar desertinės varškės su su vaisiais ir jogurtu; taip pat įvairaus skonio jogurtų, be jokių konservantų ir cheminių priedų. Visa tai yra AB “Žemaitijos pienas” gaminama produkcija.

AB “Žemaitijos pienas” užkariavęs nemažą dalį Lietuvos rinkos. Nors visi produktai yra žinomi kaip kokybiški, skanūs ir pigūs, seniai pelnę populiarumą tarp vartotojų, daugelis prekių yra pasiekę brandos stadiją, tačiau prekės kokybė ir skonis nuolatos gerinama. Taip pat tobulinamas įpakavimas, pratęsiantis produkto galiojimo terminus. Diegiama daug naujovių, kadangi tokie pasikeitimai suteikia žaismingumo ir naujumo pojūtį, o vartotojai linkę išbandyti, paragauti atsinaujinusių produktų (www.cvmarket.lt/firmaotsing.php).

AB “Žemaitijos pienas” gaminami antialerginiai jogurtai “Stiprutis-1”, “Stiprutis-2” ir “Sveikuolis” gaminami is neraugintų pasukų, visiskai nenaudojant pieno ar pieno pakaitalu (pieno miltelių). Mūsų naujasis jogurtas gaunamas simbiotinėmis Lactobacilus delbrucckii bulgaricus ir streptococcus thermophilus kultūromis rauginant pasterizuotą pieną , tačiau nededant kitų pieno produktų arba jųpakaitalų. Produktas turi daug gyvybingų raugo mikroorganizmų. Jogurto gamybai naudojamas neraugintos pasukos. Papildomai prie būtinųjų naudojamos kitos tinkamos raugo mikroorganizmų kultūros. Jogurtų “Stiprutis sudėtyje yra įvairių priedų: vaisiai, uogos, daržovės ir įvairūs jų gaminiai. Jogurto “Sveikuolis” sudėtyje yra grūdų produktai, medus, šokoladas, kakava, riešutai. Visų šių jogurtų sudėtyje naudojami prieskoniai, kiti natūralūs ir nekenksmingi produktai, vitaminai, cukrus, natrio chloridas (valgomoji druska), mineralinės medžiagos, želatina, krakmolas, natūralios ir natūralioms identiškos kvapiosios medžiagos. Ženklinant jogurtą su priedais, nurodomi pridėti pagrindiniai skonio ar skonio ir aromato ingredientai. Visais atvejais etiketėje nurodytas jogurto riebumas. Gaminant jogurtą su kitomis mikroorganizmų kultūromis jos nurodomos produkto ženklinime (http://www.vet.lt/index.php).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2120 žodžiai iš 6995 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.