Administracinis sulaikymas
5 (100%) 1 vote

Administracinis sulaikymas

TURINYS

1) Įvadas

2) Dėstymas:

a)Administracinis sulaikymas Lietuvoje

b)Nepilnamečio teisėtas sulaikymas

c)Asmens teisėtas sulaikimas dėl to, kad jis negalėtų nelegaliai patekt į šalį

d)Psichiškai nesveikų asmenų teisės į laisvę apribojimas jų gydymo tikslais

3) Išvados

4) Literatūra

ĮVADAS

Teisė į laisvę ir asmens neliečiamybę yra laikoma viena iš fundamentalių žmogaus teisių. Jos tikslas – apsaugoti individą nuo neteisėto ir savavališko jo laisvės apribojimo. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnyje akcentuojama principinė žmogaus teisės į laisvę bei asmens neliečiamybę idėja, kartu įtvirtinami teisėti žmogaus laisvės apribojimo pagrindai, kurių sąrašas yra išsamus ir valstybės negali jo išplėsti. Jei asmens laisvė apribojama, individas praranda ryšius su išoriniu pasauliu, tuo pat metu jis netenka ir savo autonomijos, kuri yra be galo svarbi kiekvienam asmeniui.

Administracinis sulaikymas, kaip vienas iš individo laisvės ir neliečiamybės apribojimo būdų, taikomas “ne kompetentingo teismo sprendimu”, bet administracinio organo priimto sprendimo pagrindu. Todėl administracinis sulaikymas turėtų būti taikomas kaip įmanoma rečiau, vis labiau mažinant jo taikymo sritį bei suteikiant galimybę individui apskųsti administracinio organo sprendimą dėl sulaikymo teismui.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatos dėl administracinio sulaikymo, jo trukmės bei apskundimo galimybių kelia tam tikrų abejonių dėl jų ir EŽTK 5 straipsnio reikalavimų atitikimo, todėl pagrindinį dėmesį šiame darbe skirsiu šių problemų analizavimui. Taip pat aptarsiu administracinio sulaikymo trukmę ir apskundimo galimybes, nepilnamečių sulaikymo problemas Lietuvoje bei administracinio sulaikymo teisėtumą pagal ATPK 264-267 straipsnius.

ADMINISTRACINIS SULAIKYMAS LIETUVOJE

Administracinis sulaikymas yra trumpalaikis asmens laisvės apribojimas. Jis taikomas teisės pažeidimui nutraukti, pažeidėjo asmeniu nustatyti, pažeidimo aplinkybėms išaiškinti, pažeidimo protokolui surašyti ir kitiems reikalavimams užtikrinti, kad pažeidėjas būtų patrauktas administracinėn atsakomybėn. Administracinio sulaikymo atvejus, pagrindus, terminus, tvarką ir kitas sąlygas nustato ATPK 265-267 straipsniai.

Administracinis sulaikymas yra dviejų formų:

1. teisės pažeidimo vietoje, kai teisės pažeidimo vietoje galima išaiškinti jo aplinkybes, nustatyti pažeidėjo asmenybę, surašyti pažeidimo protokolą, kaltam asmeniui taikyti administracinę nuobaudą.

2. pristatant teisės pažeidėją į policiją arba į savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje patalpas,kai nusižengimo vietoje negalima išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybių, pažeidėjo asmenybės, kai teisės pažeidimo protokolo negalima surašyti pažeidimo padarymo vietoje, o protokolas yra būtinas.

Administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį gali sulaikyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų tam įgaliotos institucijos (pareigūnai). ATPK 266 straipsnyje reglamentuojama kokie organai (pareigūnai) turi teisę Lietuvoje vykdyti administracinį sulaikymą, tai:

1. policija – už administracinius teisės pažeidimus, kai ATPK už juos numato administracinį areštą, už operacijų užsienio valiuta tvarkos pažeidimą, alkoholinių gėrimų viešose vietose gėrimą arba girto pasirodymą viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, kai yra pagrindo manyti, kad asmenys verčiasi prostitucija, už kelių eismo taisyklių, medžioklės, žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos taisyklių pažeidimą bei kitus gyvūnijos apsaugos ir naudojimo įstatymų tiesiogiai numatytais atvejais;

2. valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnai – už pasienio ruožo taisyklių, pasienio kontrolės punktų režimo taisyklių arba muitų taisyklių pažeidimus;

3. saugomo objekto vietoje objektų apsaugos vyresnysis pareigūnas – už teisės pažeidimus, susijusius su kėsinimusi į saugomus objektus, kitą valstybinį ar visuomeninį turtą;

4. laisvės atėmimo vietų, tardymo izoliatorių, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų pareigūnai – už perdavimą arba bandymą perduoti perdavimo taisyklių uždraustas medžiagas, dirbinius ir daiktus.

Pagal ATPK 267 straipsnį, administracinį teisės pažeidimą padariusio asmens administracinis sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip penkias valandas, išskyrus atvejus, kai esant ypatingam reikalui įstatymai numato kitokius administracinio sulaikymo terminus. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pasienio ruožo režimą ar pasienio kontrolės punktų režimą pažeidę asmenys gali būti sulaikyti iki trijų valandų protokolui surašyti, o prireikus nustatyti asmenybę ir išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybes – iki trijų parų, pranešant apie tai raštu prokurorui per dvidešimt keturias valandas nuo sulaikymo momento, arba iki dešimties parų su prokuroro sankcija, jeigu teisės pažeidėjai neturi asmenį paliudijančių dokumentų.

Dabar pateiksiu EŽTK 5 straipsnio 1 dalyje išsakytas nuostatas, čia pabrėžiama, kad “niekam negali būti atimta laisvė kitaip, kaip tik šiais atvejais ir pagal įstatymo nustatytą tvarką”, bei nurodomi
konkretūs teisėti laisvės atėmimo pagrindai:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 769 žodžiai iš 2537 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.