Afrikos skurdas
5 (100%) 1 vote

Afrikos skurdas

112131

ĮvadasPasirinkau šią temą, nes ji buvo labai aktuali visais laikais ne išimtis ir dabar, manau jos aktualumą labai gerai pagrįs faktai, kurie patys kalba už save:

• Vienas milijardas bedarbių.

• Beveik milijardas beraščių.

• 4,3 milijardo žmonių uždirba mažiau nei 2 JAV dolerius per dieną.

• 300 mln. vaikų ir 50 mln. suaugusių vergauja (XX amžiuje !!!).

• šimtai milijonų žmonių kenčia, badauja ir miršta nuo bado ar nesunkiai išgydomų ligų.

• Pietinėje Azijoje kas antras vaikas kenčia nuo neprivalgymo, Afrikoje – kas trečias.

• Trijų turtingiausių pasaulio žmonių turtai didesni nei 48 pasaulio šalių bendras vidaus

produktas (BVP).

• 32 turtingiausių žmonių turtai viršija Pietryčių Azijos turtą.

• 84 turtingiausi žmonės turi daugiau turto negu visa Kinija su jos 1,3 mlrd. Gyventojų.

• 200 turtingiausių žmonių pajamos didesnės negu 41% pasaulio šalių gyventojų.

Ruošdamas šį darbą, naudojausi daugiausia internete rasta literatūra, apžvelgiau kiek įmanoma įvairesnį kiekį ir iš įvairių šaltinių pateiktą literatūrą, kad nebūtų šališkumo. Mano tikslas yra parodyti, kad ne viskas Pasaulyje taip gražu, kaip atrodo, kad šiame išsivysčiusiame, kiekvieną akimirką modernėjančiame Pasaulyje yra, visiškai kitom spalvom spindinčių, kraštų, kad kažkur gyvenimas labai atsilieka ir norėdamas pasivyti turi eiti daug didesniais žingsniais.

Pagrindiniai uždaviniai būtų: supažindinti su egzistuojančiomis problemomis, kaip jos sprendžiamos ir kaip kai kurie atstovai siūlo jas spręsti.

SKURDAS

Koks ta mūsų pasaulis?

Žmonija į XXI amžių žengia turėdama kosmoso įsisavinimo programas, pažangias technologijas, pasaulinį informacijos tinklą ir branduolinį ginklą. Paradoksalų, kad tuo pačiu metu vis dažnėja pranešimų apie skurdą, vargą, neprievalgį ir badą.

Žmogaus mitybai yra svarbu maisto sudėtis ir kiekis. Mediciniškai žmogui reikia 2300 – 2600 kcal arba 70 – 100 g baltymų per parą. Tačiau šis kiekis skiriasi nuo gyvenamosios vietos, žmogaus masės, ūgio, įpročių. Svarbiausias gyvybinių procesų reguliatorius ir naujų ląstelių statybinė medžiaga yra baltymai. Jų žmogui per para vidutiniškai reikia 25 – 30 g per parą. Mokslininkai yra nustatę, kad vaikystėje patirtas baltymų trūkumas palieka žmogų invalidu – smegenyse sumažėja medžiagų, skatinančių atmintį, vaizduotę, reakcijos greitį ir kt.

Žemėje be geografinių zonų, klimato ir kt. juostų yra bado juosta. Ji juosia visą pasaulį ir apima apie 50 valstybių. Jų gyventojai badauja arba gyvena pusbadžiu. Ši problema opiausia Afrikoje – į pietus nuo Saharos esančiose valstybėse – vadinamoje Sahelio srityje. Pasaulyje maisto pagaminama pakankamai tačiau badaujančiose šalyse jo trūksta, nes ekonomiškai stipriose valstybėse yra maisto perteklius. Stiprių valstybių ūkininkai pagamina maisto 50 – 150 žmonių, o atsiliekančiųjų tik 2 – 5 žmonėms.

Norint pamaitinti visus pasaulio žmones reikia padidinti žemės ūkio gamybą. Tačiau silpnose šalyse tai padaryti sunku, nes čia reikia daug investuoti norint sukurti ūkį. Taip pat reikalinga modernesnė technika ir technologijos, kurie padėtų padidinti žemės ūkio produkciją. Taip pat būtų galima maisto ieškoti vandenynuose, tačiau atsilikusios valstybės neturi modernaus laivyno, o ir pasaulio vandenyno žuvų laimikio riba yra pasiekta. Kiekvieną dieną besivystančiose šalyse badauja 800 milijonų žmonių Pusė visų badą kenčiančių žmonių gyvena pietinėje Azijos ir pietinėje Afrikos dalyse. Pietinėje Azijoje badauja kas ketvirtas žmogus, o Afrikoje į pietus nuo Sacharos – kas trečias. Esant dabartinei situacijai, šiuose regionuose badaujančiųjų skaičių sumažinti per pusę bus įmanoma tik iki 2100 metų.

Trečiajame pasaulyje ypač bloga sveikatos apsaugos padėtis. Jungtinių Tautų metinės ataskaitos duomenimis, kiekvienais metais nuo užkrečiamų ligų miršta daugiau kaip dešimt milijonų vaikų (30 tūkstančių kiekvieną dieną!). Pasaulyje 42 milijonai žmonių serga AIDS arba yra paveikti ją sukeliančio ŽIV, 39 milijonai jų yra besivystančiose šalyse, ypač Afrikoje.

Daug pasaulio stiprių valstybių skyria pagalbą trečio pasaulio šalims, tačiau šios pagalbos nepakanka. Geriau būtų leisti badaujantiesiems patiems užsiauginti maisto kuriant naujus ūkius.

„Net neanalizuojant skaičių ir statistikos, galima pamatyti nesuskaičiuojamos daugybės vyrų ir moterų, vaikų, suaugusiųjų ir senelių tikrovę, trumpai tariant, tikrovę tų žmonių, kurie kenčia slegiami baisaus skurdo. Milijonai jų jau prarado viltį, nes daugelyje planetos kraštų jų padėtis labai pablogėjo“ . Vis labiau didėja „praraja“ – skirtumai produkcijos gamyboje ir paskirstyme, darbo sąlygų, higienos, sveikatos, gyvenimo trukmės lygyje tarp pažangiųjų ir atsilikusiųjų valstybių.

KOVA SU SKURDU

„Bažnyčios“ įnašas

Pasauliui globalizuojant, kiekvienas vis labiau tampame priklausomi nuo aplink esančių, todėl šalys visais laikais kovojo, kovoja ir kovos su skurdu, nesvarbu ar tai būtų sava ar svetima šalis prie viso šio proceso prisidėjo ir aukščiausi dvasininkai. Tačiau
„nepaisant buvusio tam tikro optimizmo bei Jungtinių Tautų Organizacijos ir visos tarptautinės bendruomenės pastangų, per du dešimtmečius (1967-1987) nepavyko įveikti Trečiojo pasaulio šalių ekonominio atsilikimo, kuris kai kuriais atžvilgiais dar labiau išaugo“1 – Jonas Paulius II.

Taigi koks bažnyčios įnašas? 2000-ųjų rugsėjį susirinkę į Niujorką paminėti Didįjį krikščionybės jubiliejų 189 pasaulio šalių vadovai, atsižvelgdami į Šventojo Tėvo raginimus, iškėlė nemažai globalinės pažangos tikslų. Tarp pagrindinių uždavinių – iki 2015 metų numatyta per pusę sumažinti pasaulyje skaičių žmonių, kurių dienos pajamos neviršija vieno dolerio, taip pat per pusę sumažinti badaujančiųjų skaičių ir pasiekti, kad apie 2015 metus visi pasaulio vaikai galėtų mokytis bent pradinėje mokykloje. Atitinkami tikslai buvo iškelti dėl sergančiųjų AIDS liga, vaikų mirtingumo sumažinimo, aprūpinimo geriamuoju vandeniu pagerinimo ir pan.

, per pastarąjį dešimtmetį pasaulio gyventojų, turinčių dienos pajamas mažesnes nei vienas doleris, dalis sumažėjo nuo 30 iki 23 proc., bet tai daugiausia įvyko vien tik Kinijos pažangos sąskaita. Šioje didžiausioje Azijos šalyje nuo 1990-ųjų iki 2000 metų 150 mln. žmonių – 12 proc. visų jos gyventojų – pavyko pakilti iš skurdo, ir jų skaičius sumažėjo per pusę. Tačiau Lotynų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje į pietus nuo Sacharos, taip pat pokomunistinėje Vidurio bei Rytų Europoje žmonių, turinčių dienos pajamas mažesnes nei vienas doleris, paskutiniame praėjusio XX amžiaus dešimtmetyje skaičius gerokai išaugo.

Savotišku netiesioginiu atsiliepimu į popiežiaus Jono Pauliaus II raginimą pirmiausia globalizuoti solidarumą galima būtų pavadinti liepos 7-12 dienomis vykusį Jungtinių Valstijų prezidento Džordžo Bušo apsilankymą keliose Afrikos valstybėse. Šį vizitą, turėjusį ryškų humanitarinį pobūdį, palankiai, kaip „vilties ženklą“ sunkumus patiriančiam žemynui, įvertino Bažnyčios atstovai. Atkreipęs dėmesį į tai, jog šioje Dž. Bušo kelionėje ypač daug buvo kalbama apie kovą su Afrikoje labai paplitusia AIDS liga, Pietų Afrikos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Derbeno arkivyskupas kardinolas Vilfridas Napjeris sakė, jog JAV prezidento vizitas „parodė, koks rimtas signalas yra AIDS paplitimas, tad neatidėliotinai reikia imtis veiksmų“. Jis viliasi, kad Dž. Bušo administracija „į tai atsilieps parūpindama reikiamų lėšų sprendžiant šią problemą“.

Pavasarį JAV sostinėje Vašingtone vykusiame metiniame šalies socialinių darbuotojų katalikų pasitarime buvo pateikta baisi AIDS ir ją sukeliančio ŽIV viruso paplitimo pietinėje Afrikos dalyje statistika. Šiame regione gyvena 10 proc. pasaulio gyventojų, o apsikrėtusių ŽIV arba sergančių AIDS yra 70 proc., tai yra apie 30 milijonų. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Botsvanoje, kurią kaip tik aplankė Dž .Bušas, nešiojančių šią infekciją yra 40 proc. visų 15-49 metų amžiaus šalies gyventojų. Dėl šios nelaimės našlaičiais yra tapę vienuolika milijonų afrikiečių vaikų ir iki 2010 metų jų skaičius turėtų pasiekti 20 mln.

Dar sausio pabaigoje savo metinėje kalboje „Apie padėtį valstybėje“ prezidentas Dž.Bušas paprašė Kongreso penkeriems metams skirti kovai su AIDS Afrikoje 15 milijardų dolerių. Šią savo iniciatyvą jis ne kartą pakartojo ir pastarojo vizito Afrikoje metu. „AIDS yra pavojingiausias Afrikos priešas, ir jūs turite žinoti, kad nebūsite palikti vieniši šio priešo akivaizdoje, – kalbėjo Dž .Bušas susitikime su Botsvanos prezidentu Festu Magae.

Beje, Uganda tarptautinės paramos dėka, taip pat vietos gyventojų vieningomis pastangomis, per pastarąjį dešimtmetį sugebėjo sumažinti ŽIV/AIDS užsikrėtusiųjų skaičių nuo 30 proc. iki maždaug 6 proc.

Kitų organizacijų parama

Kovos su skurdu klausimas keliamas per daugumą valstybių susitikimų, kartais susitikimai organizuojami būtent šiai problemai spręsti. Pastarojo meto įvairiuose valstybių viršūnių susitikimuose buvo duota nemažai pažadų padidinti šią paramą (kuri siekia maždaug 55 milijardus dolerių per metus) . Planuojama iki 2006 metų 22 turtingiausių valstybių paramą Trečiajam pasauliui padidinti 16 milijardų dolerių ir tada bendra paramai skirta lėšų suma sudarytų 0,26 proc. tos grupės valstybių bendrojo nacionalinio produkto.

Vienas iš tokių – Pasaulinis aukščiausiojo lygio susitikimas darnaus vystymosi klausimais Johanesburgas, 2002 m. rugpjūčio 26 d.-rugsėjo 4 d. (žiūrėti priedą Nr. 1), šiame susitikime buvo svarstoma pagalba Afrikai, kad sumažinti: skurstančiųjų kiekį, atsilikimą nuo kitų pasaulio dalių, gamtos taršą.

2000 metų spalį jubiliejiniame viršūnių susitikime Jungtinių Tautų Organizacija iškėlė „Tūkstantmečio pažangos tikslų“ programą, kurios esminis punktas – iki 2015 metų pagerinti žmonių gyvenimą, kad skurde gyvenančių pasaulio gyventojų, kurių pajamos mažesnės nei vienas doleris dienai, skaičius būtų sumažintas daugiau nei per pusę. „Mūsų įsitikinimu, pagrindinis iššūkis, su kuriuo esame susidūrę, yra užtikrinti, kad globalizacija taptų pozityvia jėga visiems pasaulio žmonėms, – teigiama Jungtinių Tautų „Tūkstantmečio
– Nors globalizacijos siūlo dideles galimybes, dabar jos pasiekimai yra labai netolygiai padalyti, kaip ir jos kaina“. Pripažinus, kad su dideliais sunkumais susiduria pirmiausia besivystančios šalys ir šalys su transformuojama ekonomika, nurodoma, jog turi būti sutelktos bendros pastangos šioms valstybėms padėti užtikrinant jų pačių visavertį dalyvavimą.KAIP REIKĖTŲ KOVOTI SU SKURDU?

Krikščioniškasis požiūris

Popiežius pabrėžia pačių afrikiečių atsakomybę už savo ateitį . Liepos 11 dieną priimdamas Dž.Bušą didžiausios Afrikos valstybės, turinčios daugiau kaip 100 milijonų gyventojų, Nigerijos prezidentas Olusegunas Obansandža pastebėjo, kad „draugų parama yra labai reikalinga“, tačiau „pirmiausia patys afrikiečiai yra atsakingi už savo sėkmę ir nesėkmę“. Popiežius Jonas Paulius II kartu su tarptautinės pagalbos Afrikai svarba nuolat ragina kontinento valstybių lyderius vykdyti demokratines reformas, kovoti su išsiplėtojusia korupcija, ieškoti taikių sprendimų dažnuose pilietiniuose konfliktuose, taip greičiau įveikti neigiamas globalizacijos pasekmes.„Kadangi Afrika patiria sunkumus dėl įvairių ją kankinančių konfliktų, Dažnai iki šiol Afrikos šalyse kokia nors etninė ar nomenklatūrinė grupė paima šalyje valdžią ir disponuoja valstybine nuosavybe kaip savo asmenine nuosavybe, nesiskaitydama su kitų žmonių ir grupių interesais.

Praėjusį pavasarį susitikęs su kelių Afrikos valstybių vyskupais, atvykusiais į Vatikaną kas penkeri metai privalomam ad limina vizitui, popiežius Jonas Paulius II jiems sakė, jog daugelis afrikiečių, kaip ir viso šių dienų pasaulio, problemų yra susiję su moraline krize. „Pagarbos gyvybei, šeimos vertybėms, kurios visada buvo vilties ir stabilumo šaltinis, menkėjimas sąlygojo poligamijos, skyrybų, abortų, prostitucijos, prekybos žmonėmis ir kontraceptinio mentaliteto paplitimą, – sakė Šventasis Tėvas afrikiečių vyskupams. – Tie patys faktoriai prisidėjo prie neatsakingų nemoralinių seksualinių santykių, kurie sąlygojo AIDS išsiplėtimą kone iki epideminio lygio“.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1855 žodžiai iš 3604 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.