Agurkų auginimo technologija įmonėje ab pagirių šiltnamiai
5 (100%) 1 vote

Agurkų auginimo technologija įmonėje ab pagirių šiltnamiai

ĮVADAS

Netoli Vilniaus miesto yra jau seniai įsikūrusi AB Pagirių šiltnamiai, kuri užsiima daržovių auginimu ir tiekia savo produkciją ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pirkėjams.

Daugelis iš mūsų perkame daržoves ištisus metus ir net nesusimąstome kiek reikia įdėti darbo, kad iš mažos sėklelės išaugtų skani ir šviežia daržovė.

Taigi tikslas yra:

Išnagrinėti daržovių auginimo technologiją ir supažindinti su AB Pagirių šiltnamiai veikla.

Kursinio projekto uždaviniai:

o Charakterizuoti įmonę: jos įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis;

o Pateikti auginamų kultūrų nomenklatūrą, naudojamas žaliavas ir tiekėjus;

o Išnagrinėti įmonės valdymo struktūrą;

o Išanalizuoti spręstinas gamybos technologijos problemas;

o Svarbiausias kursinio projekto uždavinys išnagrinėti daržovių auginimo mineralinėje vatoje technologiją: (atskleisti daržovių svarbą; aprašyti gamybos procesą; apibūdinti šiai technologijai reikalingus įrengimus, prietaisus ir įrankius; aprašyti konkrečias nagrinėjamos technologijos operacijas ir procesus).

ĮMONĖS GAMYBOS APŽVALGA

AB PAGIRIŲ ŠILTNAMIAI ĮKŪRIMAS IR RAIDA

Kombinatas randasi 15km nuo Vilniaus. Ūkio kryptis-daržininkystė ir gėlininkystė. Bendras kombinato plotas, kuriame auginamos daržovės yra 23 ha,o likusiame gėlės(1,5ha). Per metus čia išauginama apie 7000 tonų įvairių daržovių. [1;1-5p]

1971 m. buvo įsteigta Vilniaus šiltnamių kombinato statybos direkcija, o 1973 m. pradėta jo statyba. Pirmieji 1,5 ha šiltnamių atiduota naudoti 1973 metais. Greta šiltnamių statybos buvo vykdoma ir šiluminio ūkio statyba. Katilinė ilgą šildė šiltnamius ir Pagirių gyvenvietę, tačiau dabar tik šiltnamius. Technologinių procesų kontrolei ir mikroklimato automatiniam reguliavimui šiltnamiuose, kiekvieno cecho pultinėje buvo sumontuoti ir dar iki šiol (beje jau ne visur, nes yra ir modernesnių) eksploatuojami automatikos įrenginiai. [3;3p]

Nuo įsteigimo Pagirių šiltnamių kombinatas buvo pavaldus Lietuvos TSR Žemės ūkio ministerijai. Per nemažą laiko tarpą keitėsi ir kombinato pavadinimas ir pavaldumas. Šiuo metu AB Pagirių šiltnamiai akcijos priklauso Žemės ūkio ministerijai. 1995 metais šiai įmonei buvo labiai sunkūs laikai, tačiau vadovaujama sumanių vadovų sugebėjo išlikti. Jau 1989 metais buvo atliekami bandomieji daržovių auginimai mineralinėje vatoje, o 1994 metais šis auginimo būdas buvo naudojamas bendradarbiaujant su olandų firmomis.

Dabar įmonė stengiasi vis labiau modernizuoti daržovių auginimo procesą, užauginti kuo daugiau ir kuo sveikesnių daržovių bei visą savo užaugintą produkciją realizuoti.

PRODUKTŲ NOMENKLATŪRA, NAUDOJAMOS ŽALIAVOS BEI JŲ TIEKĖJAI

AB Pagirių šiltnamiai ūkio kryptis – daržininkystė ir gėlininkystė. Čia auginami:

ü agurkai,

ü pomidorai,

ü žalumyninės ir kitos tarpinės daržovių kultūros,

ü gėlės (pagrindas yra rožės),

ü grybai (jų auginama labai nedaug).

Kombinato daigynai sudaro apie 6% nuo bendro šiltnamių ploto, skirto daržovėms. Dabar 20-yje ha ir 3-uose naujuose ha auginama 1,5 ha rožių, 9 ha pomidorų, 20 arų vazoninių gėlių, o likusiame plote agurkai.

Be to daigynuose žiemos-pavasario laikotarpiu auginami ridikėliai (1 apyvarta) ir rudenį – gūžinės salotos. [3;4p]. Žiemos–pavasario laikotarpiu agurkai yra pagrindinė kultūra, kuri užima apie 45-60% nuo bendro šiltnamių ploto. [3;5p] Žiemos-pavasario laikotarpiu auginami ilgavaisiai agurkai Ventūra, iš kurių gaunamas derlius nuo 30-35kg/m2 . Vasarą ir rudenį auginamos trumpavaisių agurkų veislės Matilda, Monex, iš kurių gaunamas derlius yra apie 10kg/m2. Pomidorai auginami tie, kurie yra prailgintos vegetacijos. Gruodžio pabaigoje lapkričio viduryje sodinamos Aromato, Rajisa, Kunero, Garage veislės. Pomidorų gaunamas derlius yra vid. 40kg/m2.

Nemažai dėmesio skiriama žalumyninėms daržovėms. Auginamos salotos, ridikėliai, svogūnų laiškai, petražolės, salierai. Tokią produkciją taip pat vertina vartotojai, nes žalumyninės daržovės pageidaujamos visais metų laikais.

Kiekvienais metais svarbus darbas yra pasirūpinti visomis reikalingomis sėklomis būsimam sezonui.

Sėklos sėjai įsigijamos paskelbus konkursą. Firma turi pateikti sėklų charakteristiką veisles (hibridus) ir agrotechnikos aprašymą. Sėklos turi būti pristatytos prieš mėnesį iki sėjos. Nors firma duoda sėklų kokybės garantiją jas vis tiek reikia patikrinti dėl fitopatogeninių bakterijų, grybelių ir kitų galimų ligų. Sėkų fitopatogeninius tyrimus atlieka botanikos institutas. Jeigu sėklose randami ligų pradai, firmai pareiškiamos pretenzijos dėl sėklų kokybės. Sėklos, kuriose buvo rasta ligų pradų, turi būti apdorojamos pagal sėklų paruošimo sėjai technologiją.

AB Pagirių šiltnamiai bendradarbiauja su Olandijos ir Lietuvos firmomis pvz. Kemira, Ruiter, Jūsų sodai. Kemira tiekia šiai įmonei įvairiausias trąšas daržovėms ir gėlėms, kurios suteikia galimybę dar labiau padidinti gaunamą derlių. Daržovių auginimo mineralinėje vatoje įrangą kombinatas perka iš olandų firmos GRODANAS.[5;1p]

VALDYMO IR GAMYBOS STRUKTŪROS

Valdyba

(Direktorius,Vyr.agronomas,

Vyr.inžinierius,Vyr.finansininkė,

Vyr.saugos asmuo) Statybos brigada

Agronomai Inžinerinė
tarnyba

(Gamybinės brigados (3)) Investicinė tarnyba

Cechų viršininkai Administracija

Daržininkės Šiluminis ūkis

Ūkio dalis

Realizacijos tarnyba

AB Pagirių šiltnamių kombinate yra 2 labai svarbūs gamybiniai padaliniai-agronominė ir inžinerinė tarnybos.

Agronominei tarnybai, kurios pagrindą sudaro gamybiniai cechai, vadovauja vyriausias agronomas. Jam pavaldūs cechų viršininkai. Cechuose, priklausomai nuo ploto sudarytos brigados.

Inžinerinį cecho ūkį tvarko vyresnis inžinierius cecho eksplotacijai, kuris tiesiogiai pavaldus cecho viršininkui.Tačiau cechų inžinieriams metodiškai vadovauja inžinerinė tarnyba. Inžineriniai tarnybai vadovauja vyriausias inžinierius. Kombinate yra daug technikos, įvairių sudėtingų įrengimų, kurių eksplotacijai, kapitalinei statybai bei remontui vadovauja aukštos kvalifikacijos įvairių specialybių inžinieriai technikai.

Investicinė tarnyba rūpinasi AB Pagirių šiltnamiai investicijomis, bendradarbiaujančių firmų paieška ir tt.

Administracija tvarko visus finansinius įmonės reikalus.

Šiluminis ūkis rūpinasi tiekiama šiluma šiltnamių kombinatui.

Statybos brigada stato šiltnamius (neseniai buvo pastatyti ir įrengti 3 ha plote nauji šiltnamiai pagal olandų technologiją).

Ūkio dalis rūpinasi kombinato turtu (inventoriumi).

Realizacijos tarnybos užduotis kuo greičiau ir optimaliau realizuoti AB Pagirių šiltnamiai užaugintą produkciją. Rūpinasi daržovių pardavimais ir transportavimu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Labai didelę reikšmę auginant daržoves turi agrocheminė laboratorija. Ji nustato šiuos komponentus mineralinėje vatoje ir augaluose: aktyvią tirpalų reakciją pH, maitinimo tirpalų koncentraciją, P, K, NH4,NO3,Fe, Cl ir kt.

SPRĘSTINOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS PROBLEMOS

AB Pagirių šiltnamiai yra įsikūrusi prieš 28 m.Per tą laiką daug kas pasikeitė, tačiau laikas yra nagailestingas. Šiuo metu įmonė susiduria su šiomis problemomis:

· Katilinė jau neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Suradus lėšų būtų geriausia kiekvienam cechui pastatyti po atskirą nedidelę šiuolaikinę katilinę.

· Patys pirmieji šiltnamiai, kurie buvo pastatyti tik įkūrus kombinatą, morališkai sensta, sunaudoja daug šilumos, o tuo pačiu yra netaupomas katilinių kuras. Artimiausiu laiku reikėtų pakeisti visus senus šiltnamius naujais ir moderniais.

· Būtina diegti (pirkti arba patiems užauginti) naujas auginamų daržovių veisles, kurios būtų kuo labiau atsparios ligoms ir kenkėjams taip pat, iš kurių užaugintume gausesnį derlių.

· Būtina šiltnamiuose viską mechanizuoti, nes dabartinė technika taip pat jau sena.

Įmonės vadovybė stengiasi spręsti šias problemas, ieško partnerių, kurie galėtų suteikti finansinę paramą, bando kuo geriau panaudoti esamus įrenginius (nors jie ir seni) bei ieško galimybių užauginti gausesnį derlių (pvz: moderniuose šiltnamiuose, kurių yra 3 ha, užauginamas didesnis derlius daržovių).

DARŽOVIŲ AUGINIMO MINERALINĖJE VATOJE TECHNOLOGIJA

1. DARŽOVIŲ REIKŠMĖ

Daržovės labia didelę reikšmę turi mityboje. Baltymų ir riebalų daržovėse yra nedaug. Jose esančios medžiagos skatiną žarnyno veiklą. Daržovės labiausiai vertinamos dėl biologiškai aktyvių medžiagų t.y čia gausu įvairių vitaminų, todėl jos svarbiausias vitaminų šaltinis. Pvz karotinas (provitaminas A) žmogaus organizme virsta vitaminu A. Jo yra paprikos vaisiuose, krapuose, morkose, pomidoruose.[4;14p] Taip pat gausu ir kitokių vitaminų. Mineralinės medžiagos mitybai ne mažiau svarbios už pagrindines. Daugiausia jų gaunama iš daržovių.

Pvz: kaicis būtinas organizmui normaliai funkcionuoti (petražolės, svogūnų laiškai, krapai, salotos). Daržovės yra skanios ir turi malonų kvapą dėl jose esančių aromatinių medžiagų. [4;18p]

Daržovių energetinė vertė nėra didelė, nes jose yra daug vandens (80-96%), jos teikia mažai energijos, tačiau kartu padeda organizme palaikyti tinkamą angliavandenių, baltymų bei riebalų santykį ir turi dietinę vertę. Vartodamas reikiamą kiekį daržovių, žmogus pasijunta sotus.

Atsižvelgiant į daržovių svarbą žmogui, rekomenduotina per parą suaugusiam žmogui suvalgyti 400gr., per metus 140-150kg.įvairiausių daržovių. Daugiausia biologiškai aktyvių medžiagų yra žaliose daržovėse, todėl jų reikėtų daugiau vartoti.

[4;19p]

2. DARŽOVIŲ AUGINIMO MINERALINĖJE VATOJE ESMĖ

Begruntės augalų auginimo sistemos.

Begruntis augalų auginimas moksliniams tyrimams ir pramoniniams tikslams greitai paplito daugelyje šalių. Augalų auginimo metodų įvairovė ir skaitlingumas privertė juos suklasifikuoti į vieningą sistemą. lki šiol žinomos sistemos buvo apibendrintos pagal Davtianą:

· M.Bentli (1959m.) Gerike sistema;

· E.J.Jermakovas (1967 In.) Hidroponika;

· Davtianas (1969m.)Vandens kultūra (Hidroponika atviroje formoje);

· D.Charis (1977m.) Vandens kultūra;

· A.A.Staineris (1977m.) vandens kultūra-augalų šaknys pamerktos į maitinamąjį tirpalą. Paminėtos sistemos skirstomos pagal substrato sudėtį ir maitinamąjį tirpalą perdavimo būdą. Substratinė kultūra

Šiuo būdu auginamų augalų šaknų sistema vystosi kietoje organinės, neorganinės arba sintetinės kilmės terpėje. Pasaulyje paplitusios augalų auginimo
ant mineralinės vatos ir durpių. Pagrindinė naujos technologijos paplitimo priežastis – aukštas ekonominis efektyvumas, gaunamas derliaus padidėjimo ir energijos taupymo sąskaita.

Šiluminė energija, panaudota substrato šildymui iš apačios, naudojama žymiai racionaliau, sumažėja išlaidos garinimo energijai, sumažėja vandens sunaudojimas uždengus gruntą ir substratą plėvele. Visa tai iš esmės sumažina energijos išlaidas.

Taikant mineralinės vatos technologiją keliami reikalavimai terpei:

· Neišskirti toksiškų medžiagų.

· Nesutrikdyti mitybos režimo ir iš esmės nekeisti tirpalo reakcijos.

· Turėti didelį poringumo laipsnį, kuris nulemia gerą aeraciją ir vandens imlumo savybes.

· Turėti tvirtą struktūrą, kuri pagerintų drenažą ir šaknų sistemos aeraciją.

· Gerą šilumos imlumą.

· Neturėti piktžolių sėklų ir patogeninių organizmų.

· Turėti nedidelę tūrio masę.

Mineralinė vata gaunama lydant mišinį 60 % bazalto, 20 % kalkakmenio ir 20 %. Pagal sudėtį mineralinė vata artima žemės mineralams, bet neturi maisto medžiagų.

Išgarinimas iš mineralinės vatos vyksta žymiai aktyviau negu iš kitų substratų, kas susieta su geru kapiliariškumu per visą mineralinės vatos demblio sluoksnį. Mineralinės vatos temperatūra 1-2 С mažesnė palyginus su kitomis terpėmis. Todėl ją naudojant reikalingas papildomas pašildymas. Normaliam šaknų sistemos vystymuisi reikalinga palaikyti mineralinėje vatoje optimalią maitinamojo tirpalo temperatūrą. Papildomas substrato pašildymas – svarbi sąlyga geram augalų vystymuisi. Todėl ši technologija skiriasi nuo šiltnaminių kultūrų auginimo grunte technologijos. Jeigu nėга mineralinės vatos demblių pašildymo sistemos, esant aukštam išgarinimo koeficientui, vyksta terpės atšalimas ir susilpnėja maisto medžiagų patekimas į augalus. Optimalus temperatūrinis režimas yra pasiekiamas pašildant maitinimo tirpalą ir mineralinės vatos demblius. [5;1p]

Daržovių auginimas šiltnamiuose yra masinės gamybos tipo. Kombinatas per metus užaugina 7000 tonų daržovių, planuojamos pajamos šiais metais yra 20 mln. litų. AB Pagirių šiltnamiai specializuojasi dideliais kiekiais auginti daržoves. Kiekviena užauginta daržovė patikrinama ar atitinka tam tikrą standartą (jeigu daržovė yra nestandartinė, tai ji parduodama pigiau).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1856 žodžiai iš 6049 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.