Asmens apsauginės priemonės
5 (100%) 1 vote

Asmens apsauginės priemonės

Asmens apsauginės priemonės

Asmeninės apsauginės priemonės (AAP) skirtos pavienių žmonių apsaugai nuo nuodingų cheminių, radioaktyviųjų medžiagų ir biloginio (bakterinio ) aerozolio neigiamo poveikio. Pagal paskirtį AAP skirstomi į kvėpavimo organų ir odos apsaugines priemones , o pagal apsaugos pobūdį – į filtruojamąsias ir izoliuojamąsias. Didžiuma AAP gaminama

Pramoniniu būdu, bet naudojamos ir paprasčiausios arba parankinės dulkėkautės, vatos ir marlės raiščiai ir darbe bei buityje vilkimi drabužiai. Be to, AAP yra skirtingos civiliams gyventojams, vaikams, kariams ir pramonės, žemės ūkio darbuotojams.

Pagrindinės filtruojamųjų dujokaukių apsauginės savybės yra šios:

1. Apsaugos trukmė arba resursas (tai laikas minutėmis nuo NM dujų arba garų patekimo į sugeriantį sluoksnį iki atsiradimo už šio sluoksnio prasiskverbusių NM koncentracijos).

2. Dinamikos aktyvumas – dujų arba garų masė (gramais), kurią sorbavo sugeriantis sluoksnis per visą apsauginio veikimo laiką.

3. Laidumo koeficientas – susidaro iš antveidžio siurbimo koeficiento, rodančio antveidžio nesandarumą (kiekis prococentais) ir aerozolio skvarbos koeficiento, charekterizuojančio aerozolio, patenkančio pro dujokaukės filtrą (kiekis procentais).

Paprastai dėžutės apsaugos trukmės pabaiga nustatoma keliais būdais:

 Pagak dėžutės masės pokytį;

 Fiksuojant dėžutės naudojimo trukmę;

 Iš kvapo (organoleptiškai).

Atminkite! Visais atvejais, pajutus pašalinį kvapą po antveidžiu būtina skubiai išeiti iš užterštos vietos ir pakeisti dujokaukės dėžutę.

Filtruojamosios dujokaukės be papildomų priemonių neapsaugos nuo anglies monoksuido (smalkių), amoniamo ir kai kurių kitų kenksmingų medžiagų. Jas galima naudoti, kai kenksmingos medžiagos kiekis ore yra ne didesnis kaip 0,5% (amoniako ne didesnis kaip 1%, anglies monoksido ne didesnis kaip 2%) ir kai deguonies kiekis ore yra mažesnis kaip 17-18%, be to, turi būti žinoma, kokia pavojinga medžiaga yra atmosferoje. Visais kitais atvejais būtina naudoti izoliuojamąsias dujokaukes (izoliuojamuosius kvėpavimo aparatus).

5.1. Kvėpavimo organų filtruojamosiso asmeninės apsauginės priemonės

Dujaukaukės ir respiratoriai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: antveidžio ir oro valymo filtro.

Filtruojamoji dujokaukė veikia taip: įkvėptas oras patenka į filtruojamąją sugeriamąją dėžutę pro aerozolinį filtrą ir išvaloma kenksmingos labai smulkios dulkės, dūmai, nuodingųjų medžiagų rūkas (aerozolis), vėliau praeina pro pirmąjį sorbento (aktyvioji medžiaga anglis) sluoksnį, jame sugeriama kenksmingos dujos ir garai ir pagaliau – pro antrąjį sorbento sluoksnį (aktyvioji medžio anglis, įmirkyta cheminiais tirpalis). Taip chemosorbaciniu būdu iš oro išvalomi dujų ir garų likučiai (16 pav.).

a

bc

16 pav. a)dulkių filtrai; b) dujų filtrai; c) mišrieji filtrai

Prieš pasirenkant filtrą, reikia atsižvelkti į šiuos veiksnius;

 Deguonies kiekis ore turi būti ne mažesnis kaip 17%;

 Būtina žinoti, kokių toksiškų medžiagų aplinkoje bus dirbama, bei medžiagų koncentraciją.

Filtrai PRO 2 000 yra 2 klasės filtrai – normalūs filtrai, maks. Dujų koncentracija 5 000 cm3/m3. Minimalus darbo laikas (testuotas pagal EN 141).

17 pav. Mišrieji filtrai: 1 – korpusas; 2 – aerozolinis filtras; 3 – aktyvusis medžio anglies filtars; 4 – filtro dėžutės jungimo sriegis

16 lentelė. Filtruojančiųjų dėžučių minimalus darbo laikas

Filtro tipas Spalvos Dujos Darbo laikas

(min.)

A Ruda tetrachklormetanas 48

B Pilka Chloras

Sieros vandenilis

Ciano rūgštis 24

66

34

E Geltona Sieros dioksidas 23

K Žalia Amoniakas 72

Naudojant dujokaukes, filtras ir sugėriklis (sorbentas) po truputį prisipildo kenksmingų medžiagų ir tampa neveiksmingais. Todėl filtruojanti sugeriamoji sistema yra atskiroje dėžutėje, kad prireikus galima būtų ją greitao ir lengvai pakeisti.

Esant pavojui dėžutės tinkamumo trukmė priklauso nuo kenksmingų medžiagų kiekio ore, oro temperatūros ir santykinės drėgmės, nuo žmogaus plaičių ir fizinės būsenos bei fizinio krūvio.

Filtruojamosios suderiamosios dėžutės tinkamumo trukmės pabaiga nustatoma keliais būdais:

1. Pagal dėžutės masės pokytį;

2. Fiksuojant dėžutės naudojimo trukmę;

3. Iš kvapo, pvz.: kenksmingos medžiagos SO2, NH3, organiniai tirpikliai, kai filtras tampa neveiksmingas, po antveidžiu jaučiamas šių medžiagų specifinis kvapas.

Tada būtina skubiai išeiti iš užterštos vietos ir pakeisti dujokaukes filtruojamąją sugeriamąją dėžutę. Keičiant filtrus reikia žinoti, kad filtravimo dėžutės, pagamintos firmos Kemira Safety, tinka ir Rusijoje pagamintos dujokaukės GP- 5, GP-7M, ir atvirkščiai. Tas pats ir su respiratorių filtrais. Keičiamos dėžutės gali skirtis tik pagal spalvą ir ženklinimą. Pvz.: rusų pagamintos amoniako (HN3) pilkos spalvos filtravimo dėžutės žymima “KD”, Kemira Safety firmos žalios spalvos žymiam GF – 22K2.

Daugiausiai naudojamų ir saugomų valstybiniame
rezerve dujokaukių sudaro civilinės dujokės GP – 5(GP – 5M) ir GP – 7 (GP – 7M, GP – 7MV) bei kovinė dujokaukė PBF ir kitos.

Civilinių dujokaukių sudėtis: antveidis – prie kurios tiesiogiai jungiama mažų matmenų dėžutė. GP- 5M antveidyje yra pasikalbėjimo įtaisas su plona tampria plokštele (membrana), todėl galima nenusiėmus dujokaukės antveidžio duoti nurodymus, kalbėtis telefonu, bendrauti (išsaugo 80% balso tembro).

Dujokaukės GP-5(GP-5M) (18, 19 pav.) trūkumai:ilgiau būnant su dujokauke, dėl antveidžio spaudimo įskausta galva. Po antveidžiu kaupiasi iškvėptos CO2 (iki 2 – 2,5 %); iškvėpimo vožtuvo sandara netobula, todėl yra nemaža tikimybė pro jį įkvėpti užteršto oro.

18 pav. Dujokaukė GP – : 1 – filtruojamoji dėžutė; 2 – antveidis

19 pav. Patobulinta dujokaukė GP – 5 M: 1 – filtruojamoji dėžutė; 2 – jungiamoji kvėpavimo žarna; 3 – antveidis; 4 – pasikalbėjimo membrana

Pastaruoju metu šios dujokaukės keičiamos į dujokaukes DP – 7 (20 pav.), kurios tokių trūkumų neturi. Dujokaukės GP – 7M (21 pav.) antveidyje įtaisytas specialus įtaisas. Joje yra gertuvės kamštis, todėl galima užterštoje vietoje iš gertuvės gerti vandenį per žarnelę nenuimant antveidžio.

20pav. Filtruojamoji dujokaukė GP – 7: 1 – sugeriamoji filtravimo dėžutė; 2 – antveidis; 3 – diržai; 4 – pasikalbėjimo membrana

21 pav. Filtruojamoji dujokaukė GP – 7 MV: 1 – sugeriamoji filtravimo dėžutė; 2 – antveidis; 3 – diržai; 4 – gertuvės; 5 – gėrimo žarnelė; 6 – pasikalbėjimo membrana.

Neįprastos formos dujokaukė PBF (22 pav.) turi du elipsės formos filtruojamuosius elementus. Elementas sudarytas iš dviejų paketų, atskirtų akyta pertvara. Kiekvienas paketas susideda iš filtruojamosios sugeriamosios ir filtruojamosios medžiagos, dulkes sulaiko tampono ir drėgmei atsparaus audinio. Elemento apačioje yra anga su atvamzdžiu, ant kurio, įstačius elementą į antveidį, uždedamas įkvėpimo vožtuvas taip, kad ant jo esančios užtvaros ertmės būtų nukreiptos žemyn.

22 pav. Dujokaukės PBF sudėtis: 1-šalminė kaukė;2-įkvėpimo vožtuvo mazgas; 3-krepšelis;4-vandens nepraleidžiantis maišelis; 5-filtruojamasis sugeriamasis elementas; 6-dėžutė su plona, tampria plokšte (membrana); 7- dėžutė su nerasojančiomis plėvelėmis

Dujokaukės PBF privalumai: ją patogu naudoti, po antveidžiu su puskauke nesikaupia iškvėptas oras, mažiau rasoja akinių stiklai, o jų dydis ir išdėstymas leidžia dirbti optiniais prietaisais nenusiėmus dujokaukės, be to, dėl plonesnės antveidžio gumos ties ausimis ir pasikalbėjimo įtaisu galima kalbėti telefonu ir bendrauti tarpusavyje jos nenusiimant.

Šios dujokaukės apsaugo tik nuo nuodingų, cheminiam ginklui naudojamų medžiagų, todėl, norint apsisaugoti ir nuo kitų kenksmingų cheminių medžiagų, reikia turėti papildomų dėžučių.

Dujokaukė veiksminga tik tada, kai atitinka galvos dydį. Dujokaukės GP-56 (GP-7V) kaukei teisingai parinkti būtina išmatuoti vertikalią galvos apimtį, t.y. uždarą kreivę, esančią per viršugalvį, skruostus ir apatinę smakro dalį. Pagal 17, 18 lentelėse nurodytus duomenis parenkamas reikalingas kaukės dydis.

Dujokaukės GP-7 kaukės dydžiui parinkti būtina išmatuoti centimetrine juosta vertikalią ir horizontalią (uždara linija, einančia per kaklą, smilkinius, pakaušį) galvos apimtį. Turint dviejų matavimų rezultatų sumą ir 2 lentelės duomenis, parenkamas kaukės dydis ir antveidžio saitų ilgis.

Dujokaukės PBF antveidžio dydis irgi nustatomas pagal matavimo rezultatus (19,20 lentelės)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1282 žodžiai iš 4271 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.