Asmenybės bruožai susiję su lyderiavimu
5 (100%) 1 vote

Asmenybės bruožai susiję su lyderiavimu

1121

Lietuvos teisės universiteto

Socialinio darbo fakulteto

Psichologijos katedra

Marius Lučinskas

Socialinio darbo studijų programos dieninių studijų studento

SDbd4-02

Asmenybės bruožai, susiję su lyderiavimu

Referatas

2004 m.

Liūto vadovaujama avinų armija yra stipresnė už avino vadovaujamą liūtų

armiją.

1657 metų prancūzų kareivių katekizmas

Kiekvienoje veikiančioje grupėje išsiskiria asmenys, kurie vadovauja

grupės veiklai, ir asmenys, kurie vykdo vadovaujančiųjų nurodymus.Tie

vadovaujantys asmenys vadinami lyderiais (angl. leader- vadas, vadovas), o

vykdantieji- pasekėjais.Lyderiai skirstomi į formalius ir neformalius.Mūsų

aplinkoje formalūs lyderiai dažniausiai vadinami vadovais, viršininkais ir

pan.

Neformalūs lyderiai yra tie, kurie užima grupės lyderių roles dėl to,

kad yra energingesni, greičiau negu kiti grupės nariai sugeba parinkti

veiksmams tikslus, suderinti grupės narių pastangas tiems tikslams pasiekti

ir kt.Amerikiečių psichologas V.Šutsas (1961) pažymi, kad lyderio

prireikia, kai yra neatitikimas tarp grupės poreikių ir išorinės aplinkos,

taip pat tarp grupės narių tarpasmenių poreikių.Grupės harmonijos su

išorine aplinka siekiams realizuoti lyderis rūpinasi nustatyti ir palaikyti

grupės kontaktus su kitomis grupėmis ir asmenimis, kad ji nebūtų izoliuota

nuo kitos socialinės aplinkos, tačiau išlaikytų save kaip visumą.Be to, jis

nustato ir palaiko pakankamą išorinę kontrolę, kad grupė galėtų laisvai

funkcionuoti iš išorės netrukdoma, jausdama malonių santykių su išorine

aplinka komfortą.Tenkinant tarpasmeninius poreikius, lyderis padeda grupės

nariams rasti balansą tarp tarpusavio kontaktų kiekybės ir sąveikos

turinio, tarp tarpusavio kontrolės ir laisvo veikimo, tarp asmeninio

suartėjimo bei draugiškumo ir asmenybės autonomijos išlaikymo.Konkretinant

lyderio rolės elgseną, joje išskiriamos šios pagrindinės funkcijos:

1) grupės veikimo tikslų ir metodų iškėlimas.

2) atskirų grupės narių veiksmų koordinavimas, siekiant bendrų

tikslų.

3) grupės narių informavimas apie veikimą, jo rezultatus ir kt.

4) grupės narių veiklos kontrolė, paskatinimai ir bausmės.

5) arbitražo funkcijos, iškilus nesutarimams tarp grupės narių.

6) grupės atstovavimas prieš kitas grupes, aukštesnius vadovus ir kt.

Lyderiavimas būna skirtingas priklausomai nuo lyderio asmeninių

savybių, lyderiavimo motyvų (kas skatina lyderį užimti šias pozicijas), nuo

grupės ir visuomenės tikslų supratimo ir nuo grupės įpatybių (didelė ar

maža, kokie grupės tikslai, kokios narių ypatybės, nariai seka lyderiu ar

prieštarauja jam) ir kitų sąlygų.

Pagal lyderio santykiavimo su grupe pobūdį K.Levinas išskyrė tris

lyderių tipus: autokratinį, demokratinį irliberalųjį.

Autokratinio tipo lyderis vadovauja grupei iškeldamas savo asmenybę,

savo nuomonę. Jis nesitaria su grupės nariais nei dėl veikimo tikslų, nei

dėl metodų, paskatinimų ir kt. Grupės nariams jis komanduoja trumpais

lakoniškais sakiniais, kartais net su grasinančia potekste. Pasekėjų

nuomonių jis nemėgsta, prieštaravimai jį užgauna.

Demokratinio tipo lyderis dėl grupės veiklos nuolat tariasi su grupės

nariais. Nurodymai, draudimai, paskatinimai ir bausmės nustatomi diskusijų

keliu. Šio tipo lyderis ne komanduoja, o siūlo. Jo kalbos tonas draugiškas,

išklauso kitų nuomones ir jomis remiasi vadovaudamas grupei.

Liberaliojo tipo lyderis grupės pripažįstamas, tačiau organizuojant

jos veiklą jokios iniciatyvos nerodo. Nurodymus pasekėjams jis perduoda

prašymų forma, lyg gėdydamasis savo, kaip lyderio, pozicijos. Pagyrimų ir

bausmių beveik neskiria.

F.Fydleris (1972) dar skiria du lyderių tipus, priklausančius nuo

bendrų jų lyderiavimo tikslų. Pirmas- į grupės pasiekimus

besiorientuojantis lyderis. Jis deda daugiausiai pastangų, kad uždaviniai

būtų kokybiškai atliekami, visaip skatindamas (kartais ir šiurkščiais

spaudimo metodais) įvykdyti grupės tikslus.Antrasis pirmiausia rūpinasi

grupės narių tarpasmeninių santykių kokybe ir jų komfortu.Jam svarbiausia

yra kiekvieno grupės nario kaip individo gerovė.

Atsižvelgiant į veiklos pastovumą ir įvairiapusiškumą, skiriami situacijos

lyderiai ir visapusiški lyderiai. Situacijos lyderiai vadovauja grupei tik

tam tikrais specifinės veiklos momentais. Pavyzdžiui, tokiu lyderiu gali

būti ekskursijos vadovas, stalo komendantas pasilinksminimuose, piršlys

vestuvėse ir pan. Pastovus visapusiškas lyderis ilgesnį laiką vadovauja

pagrindinei grupės veiklai (darbui, mokymuisi, žaidimams ir kūrybai).

Būti lyderiu, kaip nurodo JAV valdymo specialistai, reiškia:

1) pažinti žmones ir mokėti atskleisti bendradarbių sugebėjimus. Komandos

kokybė- tai lyderio sugebėjimų veidrodis, be gerų pagalbininkų joks

vadovas negali ilgiau išsilaikyti;

2)
mokytis iš savo klaidų;

3) ugdyti savo sugebėjimus mąstyti plačiai, strategiškai ir sutelkti

bendradarbių pastangas;

4) mokėti rizikuoti, gerai įvertinti savo jėgas ir sutelkti jas tam, kas

svarbiausia, o ne blaškytis siekiant išvengti rizikos padarinių;

5) ugdyti savo subėjimus įsiklausyti;

6) mokėti adaptuotis, keistis ir laiku keisti vadovaujamos grupės elgesį;

7) sutelkti žmones ir suburti darbingą komandą gali tik tas, kas suvokia

psichologiją, elgesio motyvus. Mūsų pasaulis- tai komunikacijos,

informacijos pasaulis. Kolektyvinė sėkmė yra asmeninis sėkmės pagrindas.

Kas skiria lyderį iš kitų?

ypatingas darbštumas;

ryžtingai priimami sprendimai sudėtingomis sąlygomis ir trūkstant

informacijos;

sugebėjimas valdytis;

sugebėjimas skirstyti problemas pagal svarbumą;

mokėjimas pasirinkti reikalingus žmones ir atsisakyti balanso;

ypatingas komunikabilumas.

Valdymo specialistai turi parengę lyginamąją lyderio ir ne lyderio

lentelę.

|Lyderis |Nelyderis |

|Žmones laiko sau lygiais |Vadovauja miniai. |

|Remiasi geriausiomis žmonių |Nematomas- duoda nurodymus |

|savybėmis, pataria, žaismingas. |personalui ir tikisi, kad jie bus|

| |įvykdyti. |

|Rūpinasi darbuotojų veiklos |Mąsto apie savo veiklos |

|rezultatyvumuir svarsto, kaip |įvertinimą, rūpinasi, kaip atrodo|

|jiems atsidėkoti. |iš šalies. |

|Bendrauja su žmonėmis jų darbo |Bendraudamas jaučiasi |

|vietose. |sukaustytas. |

|Neturi rezervuotos automobilio |Naudojasi privilegijomis. |

|stovėjimo aikštelės, tualeto, | |

|pietų kambario, lifto ir pan. | |

|Vadovauja be didelių pastangų. |Negabus. |

|Atidžiai klauso, ką sako kiti. |Daug kalba pats. |

|Nesididžiuoja bendrauti. |Žemesnių pareigų žmonėms |

| |neprieinamas. |

|Teisingas visiems. |Teisingas tik aukštesniems |

| |pareigūnams. |

|Kuklus. |Arogantiškas. |

|Nebijo spręsti nemalonių |Stengiasi išvengti nemalonių |

|problemų. |problemų. |

|Problemas supaprastina. |Padaro viską taip, kad viskas |

| |atrodo labai sudėtinga. |

|Pakantus atviram prieštaravimui. |Nepakantus. |

|Žino aplinkinių vardus. |Nepažįsta žmonių. |

|Kai reikia, dirba juodą darbą. |Laiko, kad dirbti juodą darbą jam|

| |žema. |

|Pasitiki žmonėmis. |Tiki tik skaičiais popieriuje ir |

| |nepasitiki žmonėmis. |

|Reklamuoja savo firmą likdamas |Labiau reklamuoja save nei firmą.|

|nepastebėtas. | |

|Prisiima kaltę. |Ieško atpirkimo ožio. |

|Gaudamas informaciją, kuria |Informacija eina viena kryptimi- |

|grįžtamąjį ryšį. |į jo kabinetą. |

|Žino, kaip ir kada atleisti |Stengiasi išvengti nemalonios |

|žmones. |užduoties. |

|Gerbia visus. |Galvoja, kad pavaldiniai yra |

| |tingūs ir diletantai. |

|Mato darbus ir pažįsta žmones, |Nepažįsta reikalingų žmonių. |

|galinčius juos atlikti. | |

|Be reikalo nekontroliuoja. |Stiprina kontrolę. |

|Labiau mėgsta kalbėtis nei |Linkęs skaityti ilgas ataskaitas,|

|skaityti pranešimus ar |pranešimus. |

|ataskaitas. | |

|Tiesus. |Suktas. |

|Nuoseklus ir patikimas. |Jo veiksmų neįmanoma numatyti. |

|Pripažįsta savo klaidas ir |Įsitikinęs, kad nedaro klaidų, |

|palaiko kitus, kai tie pripažįsta|kaltina kitus. |

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1141 žodžiai iš 2273 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.