Atsakomybės ir atskaitomybės principai viešajame sektoriuje
5 (100%) 1 vote

Atsakomybės ir atskaitomybės principai viešajame sektoriuje

TURINYS

Įvadas 3

Atsakomybė 4

Atskaitomybė 4

Atsakomybės aspektai 5

Kontrolė 6

Organizaciniai metodai 6

Viešumas 7

Vidinė viešosios organizacijos drausmė 7

Rinka. Kiti išorės kontrolės būdai 8

Interesų grupių spaudimas 9

Politiniai kontrolės metodai 9

Normatyviniai apribojimai 9

Administracinės atsakomybės principai 9

Išvados ir pasiūlymai 10

Literatūros sąrašas 11

ĮVADAS

Viešosios politikos įgyvendinimas vyksta pagal atsiskaitomybės normą, kuri apriboja viešųjų programų įgyvendinimą. Kad ir kokiu būdu vyktų įgyvendinimas, visada galima aiškintis, kiek tikslai buvo įvykdyti ir kiek rezultatai yra nutolę nuo tikslų. Tai yra pagrindas vertinti įgyvendintojų atsiskaitomybę ir politikų bei tarnautojų atsakomybę .

Visišką įgyvendintojų autonomija reikštų visišką jų elgesio nevaržomumą, taip būtų paneigta esminė santykių tarp piliečių ir įgyvendintojų atsiskaitomybės prigimtis. Tuo tarpu per didelis nepasitikėjimas biurokratija sumažintų sėkmingo įgyvendinimo galimybę, nes nėra įmanoma sukurti tokį planą, pagal kurį tikslai turi būti įgyvendinami.

Administracinių įstaigų daroma įtaka politikai nuolat auga. Dėl šios priežasties iškyla viena labai svarbi problema – kaip kontroliuoti administraciją. Ši problema darosi vis svarbesnė. Iš čia kyla kiti sunkumai: ar viešiesi administratoriai visada turi paklusti visuomenės norams, kai tie norai gali prieštarauti platesniems visuomenės interesams arba pažeisti kai kurių jos narių pilietines laisves? Viena vertus, politiniai lyderiai tikisi, kad valstybės tarnautojai vykdys jiems duodamus paliepimus ir nebus labai savarankiški. Kita vertus, iš valstybės tarnautojų tikimasi, kad jie bus pajėgūs savarankiškai apsispręsti dėl etninių ir teisinių klausimų ir nesutiks vykdyti jokių nurodymų, kuriuos laikys šiuo atžvilgiu esant netinkamus.

Politikos moksle egzistuoja dvi plačios atskaitomybės sampratos. Pirmoji – atsakomybės pagrindas yra vidinis asmeninės pareigos jausmas; antroji – asmeninės pareigos nepakanka, todėl norint garantuoti atsakingą elgesį, reikia panaudoti išorines jėgas.

Naudosiu Peters B.G. „Biurokratijos politika“ kaip pagrindinę literatūrą bei pagalbinius literatūros šaltinius, kurie nurodyti literatūros sąraše.

Referato tikslai ir uždaviniai:

o Apžvelgti kas tai yra „atsakomybė“ ir „atskaitomybė“.

o Pagrindiniai atsakomybės aspektai.

o Kontrolės būdai.

o Administracinės atsakomybės principai.

o Pateikti išsamias išvadas.

ATSAKOMYBĖ

Pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo VII skirsnio 28 straipsnį, valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Už valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai traukiami materialinėn atsakomybėn. Vadinasi, yra dvi valstybės tarnautojų atsakomybės rūšys: tarnybinė ir materialinė. Savarankiška tarnybinių nuobaudų sistema įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose, įtvirtinta jų skyrimo tvarka leidžia kalbėti apie tarnybinę atsakomybę kaip apie savarankišką teisinės atsakomybės rūšį .

Politikoje gan sunku apibrėžti kas tai yra atsakomybė. Čia asmuo gali būti laikomas atsakingu už kažką jau padarytą ar nepadarytą, nors gal jie tų veiksmų negalėjo numatyti ar net kontroliuoti . Dažnai viešėjame sektoriuje niekas nenori prisiimti atsakomybės už kai kurias klaidas, teigdami, jog tai jų pavaldiniu ar viršininkų klaidos. Būna labai sunku nustatyti tikrąjį kaltininką. Beje, ir pritaikyti bausmę nėra lengva (apie bausmes skyriuje „Kontrolė“).

ATSKAITOMYBĖ

Atskaitomybė reiškia reikalavimą, kad viešoji organizacija pateiktų ataskaitą kokiai nors kitai organizacijai ir paaiškintų atliktus veiksmus bei pareigas. Biurokratų atskaitomybė yra skirtinga, priklausomai nuo jų užimamos padėties tarnyboje. Pavyzdžiui, JAV administracijos pareigūnai yra politiniai asmenys paskirti į tam tikrą postą, todėl jų gali būti pareikalauta prisiimti asmeninę atsakomybę už savo veiksmus. Kiekvienos galios delegavimas kartu reiškia ir reikalavimą vėliau paaiškinti kaip ta galia buvo naudojama. Gali būti įvairios ataskaitos formos, pvz. pateikti kasmetinį veiklos pranešimą – visai nesudėtingas uždavinys, tuo tarpu ministro kova dėl politinio išlikimo per paklausimų laiką parlamente – tai žymiai sudėtingesnis procesas. Atskaitomybė priklauso nuo kokios nors išorinės organizacijos, kuri nustato ką biurokratija padarė ir tai vertina.

Sąvoka „atsakomybė“ – gana skirtinga. Biurokratijos turi ne tik atsiskaityti piliečiams, bet ir vadovautis vidinėmis gairėmis, grindžiamomis etiniais standartais ir suformuotais įgūdžiais, kurie yra viešosios tarnybos aspektas .

ATSAKOMYBĖS ASPEKTAI

Biurokratija apibūdinama įvairiai, tačiau dažniausiai dviem būdais:

o Tai faktiškai nekontroliuojama jėga, kuri naudoja asmens laisves ir ekonominius išteklius.

o Kitu požiūriu biurokratija laikoma fragmentiška grupe individų, kurie labai smarkiai sukaustyti įvairių dokumentų bei knygų, jog net nežino, ką daro.

Piliečiai dažnai skundžiasi, jog biurokratija viršija savo įgaliojimus. Pavyzdžiu galime laikyti brutalų policijos elgesį su įtariamaisiais ( kartais), kartais neteisingą socialinių
darbuotojų elgesį ir pan. Tokie pavyzdžiai parodo, jog yra dalis biurokratų, kurie peržengia savo kompetencijos ribas ir elgiasi pagal savas vertybes. Dar vienas tikrai dažnai girdimas priekaištas – biurokratija kartais „per daug“ laikosi taisyklių bei procedūrų. Tokiais atvejais piliečiai mano, jog administracinės įstaigos yra nelanksčios ir nesugeba jų tinkamai aptarnauti arba iš viso neaptarnauja.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 825 žodžiai iš 2506 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.