Auditas
5 (100%) 1 vote

Auditas

TURINYS

ĮVADAS 2

1. AUDITO ORGANIZAVIMO TIKSLAI IR ESMĖ 3

1.1. Audito būtinumas 3

1.2 Audito pagrindiniai tikslai 7

IŠVADOS 12

LITERATŪRA 13

ĮVADAS

Auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinė atskaitomybė atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus. (LR audito įstatymas).

Audito svarba ir vaidmuo auga, nes nuolat auga poreikis turėti tikslią informaciją apie ūkinių subjektų veiklą. Visuomenė vis labiau įsisąmonina, kad nuo audito labai daug priklauso verslo sėkmė. Kad auditas pateisintų visuomenės lūkesčius ir įgyvendintų savo tikslus, būtina, kad jis būtų atliktas tiksliai ir teisingai, tik tada galės atspindėti realią situaciją.

Auditas šiais laikais ir Lietuvoje tampa svarbia įmonės būklės (tiek finansinės, tiek kitais aspektais) įvertinimo forma. Auditas, ypač nepriklausomas, yra svarbus, orientuojantis mūsų šalies įmonėms į Europos Sąjungos standartus.

Lietuvos įsiliejimas į tarptautinį verslą priklauso nuo įmonių sugebėjimo pateikti patikimą finansinę informaciją. Patikima informacija yra pamatas, atliekant investicinius sprendimus užsienio ir Lietuvos verslininkams. Pagrindinis audito bruožas yra tai, kad jis papildo pateiktos informacijos patikimumą ( Kabašinskas, Toliatienė, 1994).

Įmonių veiklos įvertinimas pripažintų tarptautinio lygio auditorių yra vienas iš veiksnių, lemiančių užsienio investicijų į Lietuvos ūkį apimtis. Juk audito išvados – tai įmonių, o kartu ir viso Lietuvos ūkio būklės įvertinimas.

Šio referato tikslas : išsiaiškinti audito tikslus.

Darbo uždaviniai:

Pagrįsti audito būtinumą.

Apžvelgti audito rūšis

1. AUDITO ORGANIZAVIMO TIKSLAI IR ESMĖ

1.1. Audito būtinumas

Kad veiktų rinkos ekonomika, labai svarbu turėti patikimą informaciją ne tik apie viso krašto ūkį, bet ir apie kiekvieną įmonę. Tokių žinių pirmiausia reikia įmonės savininkui, kad galėtų numatyti savo įmonės perspektyvinės plėtros strategiją bei taktiką , pagerinti jos veiklą. Ji būtina ir valstybės institucijoms, kontroliuojančioms ir prižiūrinčioms, kaip ūkio subjektai laikosi mokesčių įstatymų, ar laiku ir teisingai moka mokesčius į valstybės biudžetą. Pagaliau tokios informacijos reikia ir bankams, kitiems paskolų davėjams, draudimo kompanijoms, kad būtų objektyviai įvertinti įmonės mokumas ir išduodamų kreditų tikimybė, nustatyta draudimo rizika. Patikima informacija suinteresuoti ir tiekėjai, ir pirkėjai, investuotojai, kitos įmonės bei organizacijos, turinčios verslo ryšių su kontroliuojama įmone.

Todėl visiškai natūralu, kad visose išsivysčiusiose rinkos ekonomikos šalyse įgyvendinama nepriklausoma privačiose įmonėse vedamos buhalterinės apskaitos patikimumo kontrolė, taip pat valstybės institucijoms tų įmonių pateikiamų finansinių ataskaitų teisingumo kontrolė.

Anot L. Rupeikienės (2005), rinkos ekonomikos santykiai didina audito poreikį ir jo reikšmę įmonių ūkinei veiklai plėtoti. Auditas yra svarbus rinkos ekonomikos elementas, jo dėka gaunama patikima informacija, kurios būtinumas nėra ginčijamas.

Rinkos ekonomikoje veikia gana sudėtinga ekonominės kontrolės sistema, kurios objektyvų pobūdį lemia nuosavybės formų įvairovė ir valstybės mechanizmo funkcionavimo ypatybės.

Rinkos sąlygomis įmonės bei kiti ūkio subjektai daro turto, piniginių resursų panaudojimo sutartis, vykdo komercines operacijas ir investicijas. Šių operacijų sėkmė priklauso nuo galimybės visų dalyvių gauti patikimą finansinę informaciją. Informacijos patikimumas patvirtinamas nepriklausomų ekspertų auditorių. Savininkai , taip pat ir kreditoriai neturi galimybės asmeniškai įsitikinti, kad daugybė įmonės operacijų atliktos pagal įstatymus ir teisingai atsispindi atskaitomybėje. Todėl, kad neturi priėjimo prie pirminių dokumentų, o taip pat neturi reikiamos kvalifikacijos nei patyrimo. Šiam darbui jie priversti samdyti profesionalus.

Nepriklausomos auditorių išvados apie įmones taip pat reikalingos ir valstybei, kad galėtų priimti sprendimus ekonomikos ir mokesčių srityse.

Audito būtinumą apsprendžia daugelis atvejų ir aplinkybių, dėl kurių vienaip ar kitaip susiklosto įmonės ūkinė finansinė veikla.

J. Mackevičius (1999) išskiria šiuos audito būtinumo atvejus:

1) siekiant patikrinti finansinę atskaitomybę, ar ji teisingai parengta;

2) norint įsitikinti įmonės finansinės būklės tikrumu ir jos veiklos patikimumu;

3) sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba įmonių ir konkrečių asmenų;

4) vykdant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu;

5) norint užtikrinti dirbančių žmonių tarpusavio pasitikėjimą;

6) bankrutuojant įmonei;

7) jungiantis arba dalijantis įmonei;

8) siekiant geriau sutvarkyti apskaitą, vidaus kontrolę, patobulinti
valdymo sistemą;

9) kitais atvejais. (J. Mackevičius, 2001)

Audito atsiradimą sąlygojo noras užkirsti kelią nesąžiningiems sandėriams ir kontroliuoti darbuotojų profesinę veiklą. Audito būtinumą lemia rinkos santykiai. Tuomet susiklosto tokios aplinkybės, kuriose be audito negalima išspręsti kai kurių problemų.

V. Lakis, J. Mackevičius ir P. Rakštikas (1992) išskiria šiuos svarbiausius audito būtinumo atvejus:

1. Dirbant kolektyviai reikalingas tarpusavio pasitikėjimas ir garantija, kad visi kolektyvo nariai, o ypač tie, kurie disponuoja pinigais ir materialinėmis vertybėmis, sąžiningai ir teisingai vykdytų savo pareigas. Tai gali būti tik tuomet, kai ,esant reikalui arba iš anksto nustatytais terminais, atliekamas auditas.

2. Sprendžiant turtinius ginčus tarp pačių įmonių arba tarp įmonių ir atskirų asmenų. Tai įvyksta, kai kuri nors pusė nevykdo įsipareigojimų arba kokia nors veikla padaro materialinę žalą kitai pusei. Tenka nustatyti, kokių įsipareigojimų nebuvo paisoma, kokie veiksmai prieštarauja galiojantiems įstatymams ar sutartims ir kokia dėl to padaryta materialinė žala.

3. .Sprendžiant pasitikėjimo įmonių finansinėmis galimybėmis klausimą, kreditoriams, akcininkams yra svarbu žinoti, kokia finansinė būklė tų įmonių, į kurias jie įdėjo arba numato įdėti savo kapitalą. Bankai, kai kurios statistikos ir kitos valstybinės įstaigos turi turėti garantiją, kad tų įmonių ataskaitos yra teisingos. Jų teisingumą gali paliudyti tik nepriklausomi nuo įmonės kontrolieriai.

4. Vykdant įvairias operacijas, susijusias su turto padalijimu, naudojimu, prireikia objektyvios ir pagristos informacijos apie turto kiekį, kokybę, vertę. E.Vilkelio nuomone, auditas – savotiškas rinkos palydovas. Auditinės veiklos būtinumą ir reikšmę kelia ir J. Kabašinskas, teigdamas, kad auditas- tai viena iš ūkinės veiklos formų, jis nepriklausomas. Tik per auditą galima kurti rinką, rinkos ekonomiką. Įvairiose šalyse auditas apibūdinamas gana vienodai. Auditas- tai nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės ir su ja susijusios finansinės informacijos tyrimas , užbaigiamas nuomonės apie ją išreiškimu (V. Lakis, J. Mackevičius ir P. Rakštikas, 1992).

Auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinė atskaitomybė atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus. (LR audito įstatymas).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1110 žodžiai iš 3621 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.