Audito apibrėžimas reikšmė ir tikslai
5 (100%) 1 vote

Audito apibrėžimas reikšmė ir tikslai

TURINYS

Įvadas 1

Kas yra auditas 3

Audito reikšmė 5

Audito būtinumas 7

Audito tikslai 9

Išvada 11

Literatūros sąrašas 12

1. Kas yra auditas?

Audito teorijoje ir praktikoje dažniausiai sutinkamas pats paprasčiausias audito apibrėžimas: Auditas — tai įmonės finansinės atskaitomybės patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas“. Jame akcentuojami šie dalykai:

● Auditas yra tikrinimas. Tai kontrolės forma, kurios metu tikrinami tam tikri objektai.

● Auditas yra nepriklausomas tikrinimas. Šį tikrinimą visiškai nepriklausomai nuo kieno nors valios ar įtakos atlieka auditoriai.

● Auditas – tai finansinių ataskaitų tikrinimas..Jo metu tikrinamos įmonės tam tikro laikotarpio finansinės ataskaitos – balansas, pelno ir nuostolio, pinigų srautų ir kitos ataskaitos, nustatoma, ar jos teisingai sudarytos, ar parodo tikrąją įmonės finansinę būklę.

● Auditas – tai nuomonės apie finansines ataskaitas išreiškimas. Šią nuomonę išreiškia auditorius, atlikęs auditą. Nuomonė suformuluojama kaip auditoriaus išvada nurodant, ar finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir ar jos sudarytos remiantis bendraisiais apskaitos principais.

Ekonominėje literatūroje pateikiami ir kitokie audito apibrėžimai. Tai visiškai natūralu, nes auditas yra labai sudėtingas, visaapimantis, jam turi įtakos daugelis veiksniu. Todėl audito apibrėžimas gali išskirti vieną ar kita jo aspektą, pavyzdžiui, jo tikslus, būtinumą, objektus, atlikimo metodikos ypatybes, rizikingumą ir kt. Daugelis autorių nurodo, kad auditas yra tikrinimas, tačiau jų nuomonės skiriasi dėl tikrinimo objekto: ar tiriama visa įmonės veikla, ar apskaitos sistema, ar tik finansinė atskaitomybė. Be to, tikrinimui suteikiami įvairūs aspektai: vieni autoriai pabrėžia, kad turi būti tikrinama, remiantis patikimumu ir teisingumu, kiti – kad tikrinimas turi būti sisteminis, kad jis turi apimti tikrinamu objektų analizę ir testavimą. Kai kurie autoriai vietoj sąvokos „tikrinimas“ vartoja sąvokas „apklausa”, „apžvalga“, „nagrinėjimas“, „įvertinimas“ ir kt. Šios sąvokos nėra tapačios, be to, jos neapibūdina audito tikrosios prasmės, tik kai kuriuos jo aspektus.

Audito terminas atėjęs iš senovės laikų. „Auditas“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „audit“ – „jis girdi“. Tačiau pagal tikrąją dabartinę audito prasmę audito terminą reikia suprasti plačiau. Auditorius turi ne tik girdėti, bet ir matyti, jausti ir suvokti sudėtingas finansines situacijas. Nes dabartinis auditas – tai procesas, kuriame įmonių ataskaitos yra taip smulkiai tiriamos, kad auditoriai galėtų pareikšti nuomonę, ar jos sudarytos tvarkingai ir teisingai. Šiame procese dalyvauja ne tik auditorius su savo padėjėjais, bet ir įmonės (kliento) atstovai. Taigi audito negalima vertinti vien tik kaip techninio fininansinių ataskaitų tikrinimo darbo. Auditas – tai suinteresuotų dalyvių (asmenų ir jų grupių) santykių visuma. Kiekvienas jų turi savo tikslus, kurie audito metu turi būti vienaip ar kitaip suderinti.

Jau tapo įprasta apibrėžiant audito sąvoką naudoti žodį „tikrinimas”.Tačiau žodis „tikrinimas“ turi siaurą prasmę, jis negali išreikšti audito proceso esmės. Tikrinimas – vienas iš audito testų. Taigi tikrinimas, kaip audito testas, negali atskleisti visų audito giluminių procesų ir neturėtų būti naudojamas apibrėžiant auditą. Anglų kalboje naudojamo termino „examination“ ar „inspection“ prasmė – platesnė negu „tikrinimas“. Audito metu finansinės ataskaitos ne tik tikrinamos, bet ir nagrinėjamos naudojant ir kitus audito testus. Atliekamas sisteminis, nuoseklus finansinių ataskaitų tyrimas. Taigi auditas yra nepriklausomas finansinių ataskaitų tyrimas. Rusų mokslininkai A.Seremetas ir V. Sukas įrodinėja, kad auditas yra Įmonių finansinės atskaitomybės nepriklausoma ekspertizė. Jos metu ypač svarbu nustatyti, ar ūkinės operacijos atitinka įstatymus.

Kai kurie autoriai bando auditą kuo glaudžiau susieti su finansine apskaita. Pavyzdžiui, T. Burnsas ir H. Hendnksenas rašo, kad auditas yra finansinės apskaitos rūšis. R. Kopelandas, P. Dašeris ir

D. Davisonas įrodinėja, jog auditas išplečia finansinės apskaitos funkcijas ir garantuoja jos rezultatų patikimumą. Teisingiau būtų tvirtinti, jog finansinė apskaita – pagrindinis audito informacijos šaltinis.

Neretai auditas apibūdinamas kaip procesas, nurodant šio proceso skirtingas ypatybes. Pavyzdžiui, D. Robertsonas rašo, kad auditas yra procesas, sumažinantis informacinę vartotojų riziką . D. Teiloras ir G. Glezenas nurodo, kad auditas – sisteminis procesas, objektyviai įvertinantis ekonominius įvykius. Minėtieji autoriai, nagrinėjantys auditą kaip procesą, vadovaujasi Amerikos apskaitos asociacijos 1973 m. pateiktu audito apibrėžimu: auditas – tai sisteminis įrodymų, patvirtinančių ekonominius įvykius ir veiksmus, objektyvaus gavimo ir įvertinimo procesas, siekiant nustatyti patvirtinimu ir nustatytų kriterijų atitikimo laipsni, bei gautų rezultatų pateikimas suinteresuotiems vartotojams . A. Katkus, nagrinėdamas auditą kaip procesą, pabrėžia jo dinamiškumą, sudėtingumą ir kryptingumą. Tai procesas, suvokiamas kaip logiškai išbaigta grandinė, vienų ar kitų nuosekliai sekančių tam
tikrų veiksmų ir operacijų visuma .

200 – jame tarptautiniame audito standarte „Finansinių ataskaitų audito tikslai ir bendrieji principai“ pateikiamas toks audito apibrėžimas:

“Auditas yra ekonominio vieneto nepriklausomai nuo jo dydžio ir teisinės formos, nesvarbu, pelno siekiančio ar nesiekiančio, finansinių ataskaitų ar susietos finansinės informacijos nepriklausomas patikrinimas, kai toks patikrinimas atliekamas siekiant pareikšti nuomonę apie tas finansines ataskaitas“ .

Lietuvos Respublikos audito įstatyme (1999 m.) pateikiamas toks apibrėžimas: „Auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai

atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinė atskaitomybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus“.

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad audito apibrėžimo problema dar nėra išspręsta: daugelis apibrėžimų pernelyg sudėtingi, aprėpiantys įvairius audito proceso aspektus. Kol kas dar nesutariama, kokius aspektus,

kuriuos reikia tikrinti ir įvertinti, reikėtų nurodyti audito apibrėžime.

Audito kaip ir daugelio kitų dalykų apibrėžimas turi išreikšti jo esmę, tačiau turi būti trumpas, aiškus ir visiems suprantamas. Apibrėžiant auditą būtina nurodyti jo svarbiausią objektą – finansines ataskaitas. Matyt, apibrėžimo nereikėtų išplėsti iki įmonės visos ūkinės – gamybinės veiklos įvairių aspektų arba absoliučiai visos apskaitinės informacijos tikrinimo ir įvertinimo. Suprantama, jog norint įsitikinti finansinių ataskaitų teisingumu ir patikimumu, būtina patikrinti visos apskaitos sistemos daugelį elementų. Todėl apibrėžime būtina nurodyti, kad auditas – yra ne ko kito, bet finansinių ataskaitų tyrimas ir kad jis – ne

bet koks, o nepriklausomas tyrimas. Audito apibrėžime taip pat būtina nurodyti, kuo remdamasis auditorius išreiškia savo nuomonę. Jis negali išreikšti nuomonės, jei remiasi tik savo jausmais, emocijomis, išgyvenimais. Jo nuomonės pagrindas – tik audito metu sukaupta informacija. Svarbu, kad jo nuomonė būtų išreikšta laikantis įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, remiantis bendraisiais apskaitos principais. Taigi teisingiau būtų pateikti tokį audito apibrėžimą: auditas – tai nepriklausomas finansinių ataskaitų tyrimas ir objektyvios nuomonės apie jas reiškimas, remiantis bendraisiais apskaitos principais

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1139 žodžiai iš 3548 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.