Audito darbo dokumentų tyrimas
5 (100%) 1 vote

Audito darbo dokumentų tyrimas

Įvadas

Auditorius turi dokumentuoti viską, kas yra svarbu pateikiant įrodymus auditoriaus nuomonės pagrindimui ir parodyti, kad auditas buvo atliktas pagal tarptautinius audito standartus.

Norint įsitikinti auditoriaus atlikto darbo teisingumu būtina išanalizuoti auditoriaus darbo dokumentus.

Šio darbo tema – audito dokumentų tyrimas.

Darbo ribos – darbe bus nagrinėjami auditoriaus darbo dokumentai, kadangi pagrindinę dalį audito dokumentų ir sudaro auditoriaus darbo dokumentai.

Pagrindiniai darbo uždaviniai:

ü išsiaiškinti audito darbo dokumentų sąvoką, tikslus, panaudojimą;

ü aptarti auditoriaus darbo dokumentų rūšis, pateikti pavyzdžius;

ü atlikti auditoriaus darbo dokumentų tyrimą, apibendrinti surinktus duomenis.

Darbo objektas – auditoriaus darbo dokumentai.

Darbo pobūdis – aprašomasis, nes darbe pateikiama literatūros šaltinių darbo tema analizė bei savo nuomonės minėta tama pareiškimas.

Darbas susideda iš penkių skyrių ir septynių poskyrių.

1. Audito darbo dokumentų sąvoka

Pagal 230 tarptautinį audito standartą, auditorius turi dokumentuoti viską, kas yra svarbu pateikiant įrodymus auditoriaus nuomonės pagrindimui ir parodyti, kad auditas buvo atliktas pagal tarptautinius audito standartus.

Dokumentacija yra medžiaga, kurią auditorius ruošia, gauna ir saugo ir kuri yra susijusi su atliekamu auditu. Audito darbo dokumentai – tai įrašai apie auditoriaus planavimą, atliktų audito procedūrų prigimtį, laiką bei apimtį, tokių procedūrų rezultatus, bei iš gautų įrodymų padarytas išvadas. Darbo dokumentai gali būti popierinės, elektroninės ar kitokios formos. Terminai „dokumentacija“ ir „darbo dokumentai“ dažnai naudojami kaip sinonimai.

Taigi, darbo dokumentai yra:

1) pagalbos priemonė planuojant, atliekant ir kontroliuojant auditą;

2) dokumentuoja audito įrodymus, gautus atliekant auditą auditoriaus nuomonės pagrindimui, taip pat įrodymui, kad auditas atliktas pagal audito standartus;

3) padeda peržiūrint audito darbus.

Jei auditorius tinkamai planuoja auditą, visa būtina informacija turi būti darbo dokumentuose. Dokumentuose būna įvairi informacija, pvz. aprašomoji informacija apie vidaus kontrolę, informacija apie klientą, laiko biudžetai atskiroms audito sritims, audito programa bei ankstesniųjų metų audito rezultatai.

Audito dokumentai yra svarbi priemonė surašant audito testų rezultatus. Pvz. padarius atranką turi būti surašomi atrankos vienetai bei atliekami tam tikri apskaičiavimai. Darbo dokumentai taip pat būtini darbui koordinuoti. Galutinius sprendimus dėl nuomonės priima audito vadovai, kurie atlieka tik keletą audito testų. Įvertindami surinktus įrodymus, jie remiasi darbo dokumentais.

Darbo dokumentai taip pat naudojami ne tik įvertinti, ar surinkta pakankamai įrodymų, bet ir kitiems konsultavimo ar audito darbams. Darbo dokumentus naudoja audito įmonių konsultacinis padalinys ruošiant pelno (pajamų) mokesčio deklaracijas, kitas privalomas ataskaitas. Jie taip pat yra informacijos šaltinis auditoriams komunikuojant su valdybos nariais vidaus kontrolės silpnumo klausimais. Darbo dokumentai gali būti naudojami ir personalo apmokymams.

Po nuomonės pareiškimo, darbo dokumentai yra pagrindinis įrodymas, kad auditas buvo atliktas tinkamai. Auditorius dirba su originaliais dokumentais bei buhalteriniais įrašais, kurie po audito atlikimo paliekami klientui. Darbo dokumentai šiuo atveju yra tų dokumentų indeksas.

Jei auditorius kviečiamas į teismą ar į kitas valstybės institucijas, darbo dokumentai yra jo pagrindinis įrodymas.

9-asis nacionalinis audito standartas „Darbo dokumentai“, patvirtintas visuotiniame Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkime 2000 06 16, dokumentaciją apibrėžia kaip terminą, kuriuo apibūdinama visa medžiaga (darbo dokumentai), kurią audito metu parengia pats auditorius arba kuri yra jam parengiama, taip pat visa medžiaga, susijusi su atliktu auditu, kurią auditorius gavo ir disponuoja.

Darbo dokumentai yra jungiamasis ryšys tarp auditoriaus ataskaitos ir kliento buhalterinių įrašų. Juose dokumentuojamas visas auditoriaus atliekamas darbas ir jais pagrindžiama auditoriaus ataskaita.

Kai kurie darbo dokumentai – banko išrašas ar didžiosios knygos sąskaitų analizė. Kiti gali būti valdybos narių posėdžių protokolų kopijos ar kliento vidaus kontrolės organizacinės ar proceso schemos. Taip pat bandomieji balansai, audito programos, vidaus kontrolės klausimynai, kliento ar jo patarėjų teisės klausimais paaiškinimai, patvirtinimo formos bei kitos schemos, sąrašai, dokumentai. Taigi, terminas audito darbo dokumentai yra gana platus.

Auditorius, kuris pasirašo audito ataskaitą, gali neatlikti visų audito procedūrų pats. Jis gali susiformuoti nuomonę peržiūrėdamas audito įmonės darbuotojų paruoštus darbo dokumentus. Todėl audito darbo dokumentai turi būti pakankami, kad leistų pareikšti nuomonę apie finansinės atskaitomybės teisingumą visais reikšmingais atžvilgiais.

Audito darbo dokumentų sudėtis priklauso nuo kliento verslo operacijų bei buhalterinių įrašų ir kontrolės būdų. Auditorius turi pritaikyti savo darbo dokumentų formą ir turinį, kad jie atitiktų kiekvieno audito aplinkybes.

2. Auditoriaus darbo dokumentai

Audito literatūroje skiriamos dvi svarbiausios audito darbo dokumentų rūšys: nuolatinės ir
einamosios bylos. Einamosios bylos dar skirstomos į administracinius ir audito duomenų dokumentus.

Vieni autoriai išskiria tik šių dviejų tipų auditoriaus darbo dokumentus, tačiau literatūroje galima sutikti ir trečią jų rūšį – specialiuosius dokumentus.

1. Pastovios bylos. Šiose bylose saugoma ilgalaikė ir mažai kintanti informacija apie įmonę.

2. Einamosios bylos. Jose kaupiama ir saugoma informacija apie einamųjų metų auditą.

3. Specialiosios bylos. Šios bylos sukuriamos esant tam tikroms aplinkybėms. Jose saugoma: įsakymai, specialūs sprendimai, korespondencijos šaknelės ir pan.

Šiame darbe smulkiau panagrinėsiu tik pirmąsias dvi audito darbo dokumentų rūšis, kadangi trečioji – specialiosios bylos – sudaromos kiekvienu konkrečiu atveju esant skirtingoms aplinkybėms ir auditoriaus poreikiams.

2.1. Pastovios bylos

Pastovūs auditoriaus darbo dokumentai yra skirti trims tikslams:

1. Tam tikroms detalėms apie tikrinamą įmonę priminti;

2. Naujiems įmonėms darbuotojams suteikti reikalingiausią informaciją apie klientą;

3. Apsisaugoti nuo nereikalingo vienodų darbo dokumentų ruošimo kiekvienais metais, jei informacija ilgą laiką nekinta.

Didžioji dalis pastoviuose darbo dokumentuose saugomos informacijos yra surinkta pirmojo kliento audito metu. Tam tikra atliekamo audito laiko dalis yra skirta pagrindinės informacijos (pvz. įmonės įstatai, nuomos sutartys, patentai, pensijų planai, darbo sutartys, ilgalaikės statybos ir rekonstrukcijos sutartys, informacija apie sumokėtus mokesčius, sąskaitų planas, vidaus kontrolės struktūros dokumentacija) rinkimui.

Sąskaitų pokyčių analizė taip pat priskiriama prie pastovių dokumentų. Į šią sąskaitų grupę patenka žemės, pastatų, sukaupto nusidėvėjimo, ilgalaikių investicijų bei įsipareigojimų ir kitos sąskaitos. Pradinis šių sąskaitų tyrimas turi apimti įvykdytas ūkines operacijas per įmonės gyvavimo metus. Kai šis tyrimas yra atliktas, kiekvienas po to sekantis tyrimas bus apribotas tik praėjusių finansinių metų ūkinių operacijų analize.

Šiuo atžvilgiu, pastovūs darbo dokumentai taupo laiką, kadangi einamieji pakeitimai tiesiog pridedami prie ankstesniųjų metų duomenų, nekuriant naujų, einamųjų darbo dokumentų. Pastovių dokumentų byloje turi būti padarytos atitinkamos nuorodos, siekiant palengvinti pirminio informacijos šaltinio radimą. Tai labai palengvina kito auditoriaus, nedalyvavusio audite darbą. Pvz. naudojantis šiomis nuorodomis galima atsekti sumų kilmę bandomajame balanse ir kituose pagalbiniuose dokumentuose.

Nuolatinės bylos pavyzdys

Indeksas Aprašymas Puslapių skaičius

I Bendra informacija apie klientą ir auditą

1 Audito sutartis

2 Informacijos apie klientą forma

II Teisinė informacija

1 Įstatai

2 Specialūs įstatymai, norminiai aktai, sutartys

3 Registravimo dokumentai

4 Administracijos, valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolai

5 Draudimo sutartys

6 Paskolos, lizingo sutartys

7 Nuosavybės dokumentai

8 Kitų svarbių susitarimų detalės

III Apskaitos sistema ir vidaus kontrolė

1 Apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės dokumentai

2 Sąskaitų planas

3 Įgaliojimai, inicialai, parašų sąrašas

4 Apskaitos procedūrų taisyklės

IV Auditas

1 Nuolatinės svarbos korespondencija

2 Nuolatinės svarbos protokolai ir pastabos

3 Dokumentacija: kompiuterinės programos

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1172 žodžiai iš 3894 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.