Audito testų ir procedūrų tyrimas
5 (100%) 1 vote

Audito testų ir procedūrų tyrimas

Turinys

ĮVADAS 3

AUDITO TESTŲ APIBŪDINIMAS, REIKŠMĖ IR KLASIFIKAVIMAS 3

AUDITO PROCEDŪROS 6

DUOMENŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS 10

IŠVADOS 12

LITERATŪRA 13

ĮVADAS

Šiuo metu audito svarba ir vaidmuo auga, nes nuolat auga poreikis

turėti tikslią informaciją apie ūkinių subjektų veiklą. Visuomenė vis

labiau įsisąmonina, kad nuo audito labai daug priklauso verslo sėkmė. Kad

auditas pateisintų visuomenės lūkesčius ir įgyvendintų savo tikslus,

būtina, kad jis būtų atliktas tiksliai ir teisingai, tik tada galės

atspindėti realią situaciją. Todėl norint gauti gerą rezultatą didelę

reikšmę, visame audito procese, įgyja audito procedūros ir testai.

Audito testų tikslas – surinkti pakankamai tinkamų ir patikimų audito

įrodymų, kad jais remdamiesi auditoriai galėtų parengti išvadas pagal

užsibrėžtus audito tikslus.

AUDITO TESTŲ APIBŪDINIMAS, REIKŠMĖ IR KLASIFIKAVIMAS

Testai plačiąja prasme – tai tam tikros užduotys, pratimai ir

veiksmai, kuriais nustatoma reiškinio, proceso operacijos, veiklos kokia

nors savybė. Audito teorija testus apibūdina kaip veiksmus įrodymams gauti

ir objektyvioms išvadoms padaryti. Auditorius naudoja testus tam, kad

galėtų gauti įrodymus ir padaryti objektyvias ir pagrįstas išvadas.

Kai kurie audito mokslo atstovai, ypač – praktikos darbuotojai

tapatina audito testus ir procedūras. To nereikėtų. Procedūra – tai

veiksmų, reikalingų kam nors atlikti ar patikrinti, tvarka. Taigi,

auditorius atlikdamas testą gali pasirinkti tam tikrą atlikimo tvarką.

Audito testą gali sudaryti kelios procedūros arba ta pati procedūra gali

būti panaudota keliuose testuose. Paprastai kiekviena procedūra naudojama

tam tikram audito testo tikslui. Audito testus galima sugrupuoti į du

tipus:

• Kontrolės testai.

• Finansinės informacijos tikrinimo testai.

[pic]

Kontrolės testai – tokie, kurie pateikia audito įrodymus apie įmonės

vidaus kontrolės sitemos tinkamumą ir efektyvumą. Jie būna dviejų tipų:

vidaus kontrolės sistemos sukūrimo tikrinimo testai ir vidaus kontrolės

sistemos veikimo tikrinimo testai.

Vidaus kontrolės sukūrimo tikrinimo testų pagrindinis tikslas –

nustatyti, ar įmonės vidaus kontrolės sistema buvo tinkamai sukurta, kad ne

tik aptiktų ir ištaisytų reikšmingas klaidas ir netikslumus, bet ir

neleistų jiems pasireikšti.

Vidaus kontrolės sitemos veikimo tikrinimo testų tikslas – nustatyti,

ar sukurta vidaus kontrolės sitema: iš tikrųjų egzistavo, ar efektyviai

veikė visą audituojamąjį laikotarpį.

Testai skirstomi į pasitikėjimo ir savarankiškus priklausomai nuo to,

kas juos atlieka – auditorius ar vidaus audito tarnybos darbuotojai.

Pasitikėjimo testai skirti gauti pagrįstą apsidraudimą, jog vidaus

kontrolės sitema, kuria pasitiki auditorius, veikia. Pasitikėjimo testai

dažniausiai pateikiami vidaus audito tarnybos darbuotojams. Jų prašoma

surinkti konkrečią skaitmeninę informaciją arba atsakyti į tam tikrus

klausimus. Jei vidaus audito tarnybos pateikta medžiaga neprieštarauja

faktiškai būklei, tai auditorius gali pasitikėti vidaus kontrolės

funkcionavimo efektyvumu. Jei pasitikėjimo testai rodo priešingą

informaciją negu surinkto auditorius, tai būtina išsiaiškinti tų

prieštaravimų priežastis. Auditorius, kuriam pasitikėjimo testai kelia

abejonių, privalo pats patikrinti vienokįar kitokį faktą, kad išsklaidytų

abejones, t.y. jis turi atlikti daugiau savarankiškų testų.

Būtina pabrėžti, kad pasitikėjimo testais tikrinama kontrolės sitema,

o ne konkrečios ūkinės operacijos. Auditorius privalo įregistruoti visus

prieštaravimus ir nukrypimus,kuriuos atskleidė pasitikėjimo testai. Tiriant

tų nukrypimų priežastis auditoriui reikia įvertinti tokius dalykus: ar

nukrypimas yra tik atskiro pobūdžio, ar jis reprezentuoja analogiškų

nukrypimų visumą, ar rodo galimas klaidas apskaitos įrašuose. Auditorius,

gaves paaiškinimus, kad šis nukrypimas – atskiro pobūdžio, privalo tai

patvirtinti duomenimis, gautais atliekant testus ateityje. Jei paaiškinimai

ar ateities testai patvirtins, kad tikrinamoji kontrolė buvo netinkama,

auditorius negali ja pasitikėti. Šiomis aplinkybėmis auditorius negali

apriboti savarankiškų testų atlikimo. Išimtis galima tik tuo atveju, jei

jis nustatytų alternatyvias kontrolės priemones, kuriomis galima

pasitikėti.

Jei gautas pasitikėjimas kontrolės veikla, auditorius turi

užtikrinti,kad jis buvo efektyvus visą tą laiką, kada buvo reiškiama

nuomonė. Pasitikėjimo testai, padaryti preliminariose stadijose, turi būti

pagrįsti testais likusiai finansinių metų daliai ateityje. Šie papildomi

testai turi būti baigti baigiamoje audito stadijoje.

Manoma, kad daug dėmesio skirti pasitikėjimo testams netikslinga. Šie

testai dažniausiai atliekami siekiant pagerinti santykius tarp kliento ir

auditoriaus, ugdant bendrą tam tikrų
klausimų supratimą. Pasitikėjimo testų

reikšmė išauga ar padeda atskleisti tam tikrus įmonės veiklos ar apskaitos

sitemos trūkumus, atvirai parodo tikrąją būklę ir neturi jokio tikslo ką

nors nuslėpti. Neretai pasitikėjimo testai padeda auditoriui nustatyti

pagrindinius klausimus, kuriems tikrinti reikia daugiausia laikoir pinigų.

Finansinės informacijos tikrinimo testai – tai testai, kurie pateikia

įrodymus apie finansinės atskaitomybės reikšmingas klaidas ir netikslumus.

Jie yra trijų tipų: ūkinių operacijų, sąskaitų likučių ir analitiniai

testai.

Ūkinių operacijų testai susiję su ūkinių operacijų tikrinimu. Jie

daromi tikrinant dokumentus ir apskaitos registrus. Pavyzdžiui, taip galima

atrankos būdu patikrinti prekių išsiuntimo dokumentus sulyginant juos su

pardavimo žurnalu. Patikrinimo tikslas – nustatyti, ar visos išsiųstos

prekės įregistruotos pardavimo knygoje.

Sąskaitų likučių testai naudojami “Didžiosios knygos” sąskaitoms

detalizuoti, pavyzdžiui, patvirtinant gautinas apmokėjimų sumas, parodytas

pagalbinėje knygoje pagal individualius vartotojus.

Analitiniai testai naudojami:

1. audito planavimo procese – kad auditorius galėtų suprasti kliento

įmonės verslo ypatybes ir nustatyti galimas rizikos sritis;

2. baigiant auditą – kad įsitikintų, jog finansinė atskaitomybėvisais

reikšmingais atžvilgiais atitinka auditoriaus nuomonę apie kliento

verslą ir būtų galima surašyti objektyvią išvadą.

Auditorius, ketindamas naudoti analitinius testus, turi įsitikinti

jų patikimumu. Audito teorijoje nagrinėjant analitinių testų patikimumo

lygį pabrėžiama, jog jie turi būti naudojami laikant, kad santykiai tarp

rodiklių egzistuoja ir toliau egzistuos, jeigu neatsiras juos nutraukiančių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 954 žodžiai iš 3153 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.