Automobilo techninė analizė
5 (100%) 1 vote

Automobilo techninė analizė

AUTOMOBILIŲ DINAMINIS SKAIČIAVIMAS

1. Variklio išorinio greičio charakteristikos sudarymas

1.1. Variklio apsisukimų parinkimas

Skaičiavimai atliekami pradedant mažais ir baigiant dideliais sūkiais.

Parenkamas apsisukimų koeficientas a ═ 0,2-1,2.

Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys ne ═ a np

ne=0.2*5500=1100Hz

Skaičiavimų rezultatai surašomi į 1 lentelę

1 lentelė

Variklio apsisukimai

1 2 3 4 5 6 7 8

a 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1 1.1 1.2

ne 1100 2200 3300 4400 4950 5500 6050 6600

1.2. Variklio galios ir sukimo momento skaičiavimas prie įvairių variklio apsisukimų

Išorinio greičio charakteristikai sudaryti naudojjamės empirine formule:

Pe = Pemax • ne/np• [a+b•ne/np – (ne/np)2] (kW). (2)

Pe ir ne – bet kokio charakteristikos taško galingumas ir veleno sūkiai.

np- veleno sūkiai esant variklio didžiausiai galiai Pemax

Sudarant charakteristiką pagal šią formulę, pradiniai duomenys būna Pemax ir np. Koeficientų a ir b reikšmės šios.

Oto variklių; a » 1; b » 1;

Dyzelių su vientisa kamera; a » 0,87; b » 1,13;

Dyzelių su prieškamere; a » 0,6; b » 1,4;

Dyzelių su sūkurine kamera; a » 0,7 b » 1,3

Sukimo momentas skaičiuojamas naudojant formulę.

Me ═ 9570 * Pe/ne (3)

M – N m; Pe – kW; ne – min-1

Atliekame skaičiavimus:

Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys Pe = Pemax • ne/np• [a+b•ne/np – (ne/np)2] (kW).

Pe=77*1100/5500 (1+1*1100*5500-(1100/500)2)=17,86kW

Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys Me ═ 9570 * Pe/ne

Me ═9570*17,86/1100=155,42

Atlikus skaičiavimus prie įvairių veleno sūkių gautus duomenis surašom į 2 lentelę

2 lentelė

Variklio galia ir sukimo momentas prie įvairių variklio apsisukimų

1 2 3 4 5 6 7 8

ne 1100 2200 3300 4400 4950 5500 6050 6600

Pe 17.86 38.19 57.29 71.46 75.54 77.00 75.38 70.22

Me 155.42 166.14 166.14 155.42 146.04 133.98 119.24 101.82

Pagal gautus duomenis brėžiamas variklio išorinio greičio charakteristikos grafikas.

2. Ratų riedėjimo spindulys

Atliekame skaičiavimus:

Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys

Rr = (r0 + x•h) 0,0254 m

Duota:

175/70 R13

170*0,7/25.4=4.82col

r0=13/2=6.5col

Rr=(6.5+0.9*4.82)*0.0254=0.28m

3. Automobilio traukos charakteristika

Automobilio traukos jėga FL skaičiuojama:

FL = (Me•ipd•ipp•ηtr) /Rr (N)

Automobilio traukos jėga FL skaičiuojama:

Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys

FL = (Me•ipd•ipp•ηtr) /Rr (N).

ipd – pavarų dėžės perdavimo skaičius

ipp – pagrindinės pavaros perdavimo skaičius

ηtr – 0,88 – 0,92 išilgai variklis;

ηtr – 0,91 – 0,95 skersai variklis.

FL=

Automobilio važiavimo greitis skaičiuojamas:

Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys v = (2π•Rr •ne) / (60•ipd • ipp ηtr) (m/s)

v=

Skaičiuojam kiekvienai pavarai 8 kartus. Skaičiavimo rezultatus surašome į 3 lentelę.

3 lentelė

Traukos jėga ir važiavimo greitis

1 2 3 4 5 6 7 8

1 FL 6180.57 6606.81 6606.81 6180.57 5807.60 5328.07 4741.99 4049.34

v 2.90 5.79 8.69 11.58 13.03 14.48 15.92 17.37

2 FL 3747.58 4006.03 4006.03 3747.58 3521.43 3230.67 2875.30 2455.31

v 4.77 9.55 14.32 19.10 21.49 23.87 26.26 28.65

3 FL 2511.47 2684.67 2684.67 2511.47 2359.91 2165.06 1926.90 1645.44

v 7.12 14.25 21.37 28.50 32.06 35.62 39.19 42.75

4 FL 1863.98 1992.53 1992.53 1863.98 1751.50 1606.88 1430.12 1221.23

v 9.60 19.20 28.80 38.40 43.20 48.00 52.80 57.60

5 FL 1491.18 1594.02 1594.02 1491.18 1401.20 1285.50 1144.10 976.98

v 12.00 24.00 36.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00

Pagal gautus duomenis brėžiamas automobilio traukos charakteristikos grafikas .

4. Automobilio traukos balansas

Traukos balanso lygtis:

Paaiškinkite traukos balanso lygtį FL = Fk ± Fµ ± Fa + FW (N)

Fk-riedėjimo pasipriešinimo jėga.

Fф-Įkalnės pasipriešinimo jėga;

Fa- greitėjimo riedėjimo jėga;

Fw-oro pasipriešinimo jėgaSkaičiuojant traukos balansą priimame, kad automobilis važiuoja tolygiai horizontaliu keliu, todėl:

Fa = 0 Fa = 0

Traukos balanso lygtis bus: FL = Fk + FW (N).

(10)

Skaičiuojame riedėjimo pasipriešinimo jėgą Fk = Ga•k (N)

Ga=16250N

k= 0,02

Fk= 0.02*16250=325 N

Skaičiuojame oro pasipriešinimo jėgą. FW = kW•A•v2 (N).

B=1,44m

kw=0,15

H=1.395m

A=BxH

A=1,44*1,395=2,01m

Fw= 0,15*2,01*2.92 = 2.53N

Skaičiuojam kiekvienai pavarai prie įvairių greičių. Gautus duomenis surašom į 4 lentelę

4 lentelė

Oro pasipriešinimo jėga

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Fw 2.53 10.10 22.73 40.41 51.14 63.14 76.40 90.92

2 Fw 6.87 27.48 61.83 109.91 139.11 171.74 207.80 247.30

3 Fw 15.30 61.18 137.66 244.73 309.74 382.39 462.70 550.65

4 Fw 27.77 111.07 249.91 444.29 562.30 694.20 839.98 999.65

5 Fw 43.39 173.55 390.49 694.20 878.59 1084.68 1312.47 1561.95

Traukos balanso grafike oro pasipriešinimo jėga yra brėžiama tik paskutinės pavaros. Pagal gautus duomenis brėžiamas automobilio traukos balanso grafikas.

5. Automobilio dinaminė charakteristika

Dinaminės charakteristikos sudarymui skaičiuoju dinaminį faktorių, automobiliui važiuojant įvairiomis pavaromis prie įvairių variklio sūkių pilnai pakrautam.

Dinaminis

.92 17.37

2 D 0.23 0.24 0.24 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14

v 4.77 9.55 14.32 19.10 21.49 23.87 26.26 28.65

3 D 0.15 0.16 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07

v 7.12 14.25 21.37 28.50 32.06 35.62 39.19 42.75

4 D 0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.04 0.01

v 9.60 19.20 28.80 38.40 43.20 48.00 52.80 57.60

5 D 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04

v 12.00 24.00 36.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00

DINAMINĖ CHARAKTERISTIKA PARODO DINAMINIO FAKTORIAUS PRIKLAUSOMYBĘ NUO AUTOMOBILIO VAŽIAVIMO GREIČIO.

Pagal gautus duomenis brėžiau grafiką.

6. Automobilio apkrovimo monograma

Apkrovimo monogramos sudarymui apskaičiuojamas tuščio automobilio dinaminis faktoriusNaudojantis šia formule ir sudaroma monograma. Pasirenkama tam tikros pakrauto automobilio dinaminio faktoriaus reikšmės, įstatomos į šią formulę ir apskaičiuojamos ją atitinkančios nepakrauto automobilio dinaminio faktoriaus reikšmės. Gauti dydžiai tuo pačiu dinaminio faktoriaus masteliu pažymimi tie krovinio dydžio qk=0. Anksčiau pasirinkti ir naujai apskaičiuoti taškai sujungiami tiesėmis. Visos šios tiesės turi susikirsti viename taške. Taip gaunama monograma.

D0 0.58 0.62 0.62 0.58 0.54 0.49 0.44 0.37

Brėžiau apkrovimo monogramą dinaminėje charakteristikoje.

7. Prabuksavimo kontrolės grafikas

Prabuksavimo kontrolės grafikas brėžiamas kartu su dinamine charakteristika ir apkrovimo monograma. Duomenis grafikui rekomenduojama skaičiuoti kai automobilis važiuoja asfaltu ir kibumo koeficientas būna 0,75 – 0,8 ir jo reikšmės gali kisti nuo 0,1 iki 0,9.

Kai kibumo reikšmę prilyginau 1 skaičiuojame pagal formules:G0 – nepakrauto automobilio svoris (N)

Ga – pakrauto automobilio svoris (N)

φk – kibumo reikšmės

φ – važiuojant asfaltu 0,75 – 0,8

Duomenys prabuksavimo kontrolės grafikui

φk 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Dφ0 0.049 0.098 0.147 0.197 0.246 0.295 0.344 0.393 0.442

Dφ 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675

Brėžiau prabuksavimo kontrolės grafiką dinaminėje charakteristikoje su monograma.

8. Automobilio greitėjimo, lėtėjimo skaičiavimas

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 758 žodžiai iš 1488 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.