Banko mokejimo korteliu tyrimas
5 (100%) 1 vote

Banko mokejimo korteliu tyrimas

TURINYS

1. Įvadas 2

2. Paslaugos apžvalga 3

2.1. Mokėjimo kortelių grupės, jų kvalifikacija 5

2.2. Kainų fiksavimas ir analizė 7

3. Vartotojų tyrimas 8

3.1 Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas 9

3.2 Anketos sudarymas 10

3.3 Gautų duomenų analizė 10

4. Rinkos analizė 20

4.1 Rinkos paklausos įvertinimas 21

4.2 Rinkos pozicionavimas 21

4.3 Pardavimų prognozė 23

5. Konkurentų analizė 24

6. Išvados ir pasiūlymai 26

7. Informacijos šaltiniai 27

8. Priedai 28

1. Įvadas

Atsižvelgiant į vis didėjančią konkurenciją, klientų poreikių augimą bei įgyvendinant bankų strateginius uždavinius, ypatingas dėmesys skiriamas klientų aptarnavimo kokybės gerinimui, paslaugų praplėtojimui įvairiomis sritimis bei alternatyvių produktų ir paslaugų pardavimo kanalų plėtojimui – bankomatų ir POS terminalų tinklui.

Sėkmingam mokėjimo kortelių verslui įtakos turėjo ir bankų mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklo plėtra bei jos veiklos tobulinimas. Bankomatai steigiami patogiose klientams vietose – prekybos ir paslaugų įmonėse bei bankų klientų aptarnavimo padaliniuose. Tai, jog bankų mokėjimo kortelių verslas sėkmingai plėtojamas, matyti iš kasmet parduodamų virš šimto tūkstančių įvairių mokėjimo kortelių ir pasirašomų su įmonėmis šimtais sutarčių dėl jų darbuotojų darbo užmokesčio pervedimo į mokėjimo kortelių sąskaitas. Pagrindinę mokėjimo kortelių rinką užima AB „Vilniaus bankas“, o nuo 2000 m. pabaigos antroje vietoje įsitvirtino AB „Lietuvos taupomasis bankas“.

Bankų mokėjimo kortelės naudingos ne tik jų turėtojams, bet ir įvairioms įmonėms, organizacijoms, pasiruošusioms su bankais sutartis, kuomet įmokos automatiškai pervedamos iš mokėjimo kortelių turėtojų sąskaitų į įmonių ar organizacijų sąskaitas nustatytu laiku.

Bankų mokėjimo kortelių verslas sparčiai plėtojasi, tačiau yra gana daug žmonių, kurie neturi ir dėl neaiškių priežasčių nenori įsigyti mokėjimo kortelių. Todėl norint išspręsti šią problemą yra atliekamas marketinginis tyrimas, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių naudojasi bankų mokėjimo kortelių paslaugomis ir priežastis, kodėl kartais ne visi žmonės pasitiki ir nenoriai naudojasi mokėjimo kortelėmis.

Norint, kad bankų mokėjimo kortelių verslas ir toliau sėkmingai plėtotųsi, vykdomos įvairios akcijos ir taip skatinami mokėjimo kortelių turėtojai dažniau naudotis šia bankų siūloma paslauga, o mokėjimo kortelių neturintys asmenys – jas įsigyti. Tuo tikslu iškeliama hipotezė: „Rengiant daugiau akcijų, susijusių su mokėjimo kortelėmis, bus dažniau naudojamasi mokėjimo kortelėmis ir jų daugiau įsigyjama“.

Atliekant bankų mokėjimo kortelių marketingo tyrimą bus naudojamas priežastinis tyrimo metodas, kadangi išsiaiškinus, kiek žmonių naudojasi mokėjimo kortelėmis, reikia išsiaiškinti priežastis, nulėmusias susiklosčiusią situaciją. Taip pat šiuo metodu galima išsiaiškinti ir rodiklių kitimų priklausomybę, kuo reikėtų pasinaudoti, norint patikrinti iškeltą hipotezę.

2. Paslaugos apžvalga

2003 metais Lietuvoje veikia dvylika bankų, iš kurių vienas specialios paskirties AB “Turto bankas”. Vertinant situaciją visos bankų sistemos mastu, galima teigti, kad daugumos jų veikla buvo gana konservatyvi, ką liudija veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Tačiau pastaruoju metu visi bankai skyrė vis daugiau dėmesio klientų pritraukimui visais įmanomais būdais, bei įrangos modernizavimui. Per kelis paskutiniuosius metus žymiai pagerėjo bendra estetinė bankų būklė, jie tapo daug patrauklesni žmonėms, o tai skatino klientų pasitikėjimą.

Lietuvoje veikia šie mokėjimo kortelių verslu užsiimantys bankai:

o Akcinė bendrovė Hansa-LTB;

o Akcinė bendrovė bankas Snoras;

o Akcinė bendrovė Lietuvos žemės ūkio bankas;

o Akcinė bendrovė Parex bankas;

o Akcinė bendrovė Lietuvos bankas Vilniaus bankas;

o Akcinė bendrovė Ūkio bankas;

o Akcinė bendrovė Šiaulių bankas;

o Akcinė bendrovė Kredyt Bank;

o Akcinė bendrovė Parex bankas.

Bankai, kurie neteikia mokėjimo kortelių paslaugų:

“Turto bankas” buvo įsteigtas tam, kad perimtų neveiksnius aktyvus iš Vyriausybės nustatytų bankų, juos pertvarkytų, valdytų bei realizuotų, siekdamas maksimaliai sumažinti valstybės patirtus nuostolius dėl bankų krizės.

“SAMPO” yra pirmaujanti finansinių paslaugų grupė Suomijoje. Pradėdama veiklą Lietuvoje, SAMPO atnešė šiaurietiškas finansinės veiklos tradicijas, paremtas abipusiu pasitikėjimu ir atsakomybe, teikia kitas paslaugas.

“Lietuvos vystymo banko” pagrindinė veikla yra kapitalinių investicijų ir su jomis susijusių apyvartinio kapitalo reikmių finansavimas, teikiamas finansiškai patikimoms ir pelningoms privataus kapitalo įmonėms.

“Medicinos bankas” kol kas taip pat nėra organizuotas mokėjimo kortelių verslui.

Bankų mokėjimo kortelės – tai paprastas ir patogus būdas disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais.

Privatūs klientai su kortelę visuomet gali pasiekti jų sąskaitose esančius pinigus – darbo užmokestį, stipendiją, galima pasinaudoti banko suteiktu kreditu. Atsiskaitydami kortele, galima lengviau kontroliuoti asmeninį biudžetą, nes visa informacija kiekvieną mėnesį pateikiama operacijų ataskaitoje arba
operatyviai prieinama per internetą. Kortele galima atsiskaityti bet kurioje šalyje, bet kokia valiuta, parduotuvėse ir degalinėse bei išimti grynuosius pinigus iš bankomatų.

Verslo klientai, turėdami bankų mokėjimo korteles, gali visuomet pasiekti savo asmeninėje ar įmonės banko sąskaitoje esančius pinigus, pasinaudoti banko suteiktu kredito limitu.

Bankai siūlo daug ir įvairių rūšių mokėjimo kortelių. Jos turi tam tikrų skirtumų, tačiau galima išskirti ir joms būdingus bendrus naudingumo bruožus, klientų atžvilgiu.

Naudojimosi bankų mokėjimo kortelėmis privalumai:

 Bankų mokėjimo korteles gali įsigyti kiekvienas banko klientas, kadangi yra naudojamos nerizikingos bankų atžvilgiu mokėjimo kortelės, kurioms nesuteiktas kreditas (kortelės turėtojas negali išleisti didesnės sumos, negu yra jo sąskaitoje.

 Bankų mokėjimo kortelėmis galima naudotis tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (ne su visomis kortelėmis), nes jos yra tarptautinė mokėjimo priemonė, priimama visame pasaulyje.

 Bankų mokėjimo kortelėmis galima naudotis atsiskaitant už prekes ar paslaugas ir darbus su ūkio subjektais, priklausančiais tinklui, neturint grynų pinigų daugelyje įmonių.

 Su kortelėmis galima atsiskaityti bet kokia valiuta, ją konvertuojant pagal atsiskaitymo dieną esančius kursus.

 Mokėjimo kortelių aptarnavimo bei naudojimosi kainos nurodomos kiekvienam asmeniui išduodant jam mokėjimo kortelę.

 Kortele naudotis gali tik asmuo, kurio vardas, pavardė ir parašas yra kortelėje.

 Mokėjimo kortele galima pasiimti grynuosius pinigus iš sąskaitos tiek kortelės tinklui priklausančiuose bankų padaliniuose, tiek bankomatuose.

 Praradus piniginę dažniausiai netenkama ir savo pinigų. Prarastą kortelę galima užblokuoti ir taip apsaugoti savo pinigus.

 Asmuo gali įsigyti vieną mokėjimo kortelę atskirai arba mokėjimo kortelių derinį, kuris jau iš anksto yra suplanuotas.

 Atsiskaitant kortele asmuo identifikuojamas – jis turi pasirašyti atsiskaitymo čekį, o į bankomatą įvesti PIN kodą. Tai padidina pinigų saugumą.

 Kas mėnesį gaunamos atsiskaitymų mokėjimo kortele ataskaitos.

 Sumokėti už atskiras paslaugas (pvz. BITĖS GSM, Omnitel mobiliojo ryšio paslaugas ar UAB “Lietuvos draudimas” gyvybės draudimo įmokas ir pan.) galima net neužsukus į banką, prieš tai parašius prašymą, kad bankas nustatytu laiku lėšas nurašytų nuo kortelės sąskaitos.

Dėl visų šių priežasčių mokėjimo kortelės tapo labai populiarios, ypač verslininkų bei studentų tarpe, kurie kartais turi ne po vieną, bet po kelias skirtingas bankų mokėjimo korteles. Ši paslauga tampa vis patrauklesne ir patikimesne pinigų atsiskaitymo forma.

2.1. Mokėjimo kortelių grupės, jų kvalifikacija

Bankų mokėjimo kortelės priklauso bankų paslaugoms. Jos yra tiesiogiai susiję su finansinėmis operacijomis. Todėl, naudojantis tarptautinės organizacijos GATT paslaugų skirstymu į dvylika stambių grupių, paslaugas susijusias su mokėjimo kortelėmis galima neabejotinai priskirti prie finansinių paslaugų grupės.

Visų bankų siūlomos mokėjimo kortelės yra skirtingos, tačiau turi ir bendrų skiriamųjų bruožų, ženklų, kaip VISA, VISA Electron, EUROCARD/MASTERCARD, GLOBUS, MAESTRO ir pan., kurie nurodo, kokiai kortelių sistemai jos priklauso.

Mokėjimo kortelės turi aiškią neapčiuopiamų paslaugų savybę, nors pačios kortelės ir apčiuopiamos. Taip yra todėl, kad mokėjimo kortelių paslaugų negalima nei pamatyti, nei paliesti, nei pauostyti, nei išgirsti, kadangi viskas vyksta per tam tikrus techninius ryšius ir realiai iš kortelės pinigai, kaip iš piniginės neišimami ir grąža atgal neįdedama. Tačiau pats atsiskaitymo procesas baigiasi pinigų pervedimu iš vienos sąskaitos į kitą ar pinigų išgryninimu, kur pinigai jau tampa apčiuopiamu daiktu.

Bankų mokėjimo kortelių paslaugos klasifikacija gana įdomi, kadangi klasifikuojant pagal tai, kas paslaugas teikia ir kas jas vartoja, priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo, paslaugos gali būti teikiamos ASMENS ASMENIUI (kai vartotojas šia paslauga naudojasi pats banko poskyryje ar atsiskaitydamas su įmone už prekes, paslaugas), OBJEKTO ASMENIUI (kai klientas naudojasi bankomatu pinigams išsiimti) ir OBJEKTO OBJEKTUI (kai pats klientas nedalyvauja operacijoje ir tie, kam bus atsiskaityta patys nedalyvauja, o pagal kliento sudarytą sutartį su banku pinigai bus pervesti iš kliento sąskaitos į to sąskaitą, su kuriuo klientas turi atsiskaityti).

Klasifikuojant bankų mokėjimo kortelių paslaugą pagal paslaugų apčiuopiamumą ši paslauga būtų priskiriama paslaugoms, atliekamoms teikiant nematomas vertybes. Paslaugų gavėjas yra žmogus, paslaugos apčiuopiamumas ir kontaktas žemi.

Bankai savo paslaugas skirsto į dvi grupes, pagal tai, kokiam klientui ši paslauga yra teikiama, t.y. juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui; atitinkamai:

 Paslaugos verslo klientams

 Paslaugos privatiems (individualiems) klientams.

Visų bankų siūlomos paslaugos yra daugiau mažiau panašios ir nedaug kuo skiriasi, vieni bankai teikia daugiau paslaugų, kiti mažiau, todėl galima visus juos laikyti vienu objektu, vienu bendru banku. Tarp verslo klientams ir privatiems klientams siūlomų paslaugų yra tokių, kurios sutampa (tai nereiškia, kad ir paslaugų teikimo sąlygos yra
todėl galima išskirti bendras paslaugas verslo ir privatiems klientams. Naudojant tokį klasifikavimo būdą gaunama “Bankų paslaugų” lentelė:

1 lentelė

Bankų paslaugos

BANKAS Paslaugos privatiems klientams Asmeninis bankas

Investiciniai fondai

Grynųjų pinigų pervedimai CONTACT

Klientų korespondencijos siuntimas kurjeriniu paštu

Ne banko kortelės

“Sodros” mokamos pensijos, pašalpos, kompensacijos

“Tax free” čekiai

Paslaugos verslo klientams Dokumentiniai atsiskaitymai

Faktoringas

Pažymų, laiškų, patvirtintų paruošimas

Rizikos kapitalas

Verslo konsultacijos

Paslaugos privatiems ir verslo klientams Atsiskaitymai

Bankas telefonu

Indėliai

Individualaus naudojimo seifai

Internetinė bankininkystė (E.bankininkystė)

Investicijų valdymas

Įmokų ir mokesčių priėmimas

Finansų maklerio paslaugos

Garantijos ir laidavimai

Gyvybės draudimas

Kasos operacijos

Kelionės ir banko čekiai

Kopijavimas, dokumentų siuntimas

Kreditai

Mokėjimo kortelės

Mokėjimo pavedimai

Papildomos informacinės paslaugos

Paskolos ir lizingas

Sąskaitų tvarkymas

Seifų nuoma

Taupymo paslaugos

Tiesioginio debeto paslauga

Turto vertinimas ir įkeitimas

Valiutos operacijos

Vertybių pervežimas

Vertybiniai popieriai

Šioje lentelėje surašytos paslaugos bankų, kurie teikia ir mokėjimo kortelių paslaugas. Kaip matosi iš gautos lentelės, mokėjimo kortelės yra paslaugų privatiems ir verslo klientams vietoje.

2.2. Kainų fiksavimas ir analizė

Marketingo požiūriu kaina – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su kainų nustatymu ir keitimu. Bankai mokėjimo kortelių paslaugų kainas nustato dar prieš siūlydami naują kortelę vartotojams, kadangi ji toliau yra nekeičiama, išskyrus įvairias akcijas ir tam tikrus sprendimus, kada kainos yra šiek tiek pakoreguojamos.

Pagrindinis šios paslaugos kainos nustatymo veiksnys yra rizika, su kuria susiduria bankas siūlydamas paslaugą su jai būdingomis savybėmis. Antroje vietoje lieka paslaugos kaštų nustatymas, kas yra nelengvas procesas teikiant neapčiuopiamas vertybes, ir konkurentų paslaugų kainos.

Vartotojams yra sudaromos tam tikros nuolaidos, kadangi yra naudojamasi kompleksiškai susietų paslaugų paketų sudarymas, t.y. vartotojas gali įsigyti vieną mokėjimo kortelę atskirai arba mokėjimo kortelių derinį, kuris jau iš anksto yra suplanuotas. Renkantis mokėjimo kortelių derinį klientas negali pasirinkti iš visų siūlomų mokėjimo kortelių pats. Vartotojai, perkantys mokėjimo kortelių derinį yra labiau skatinami negu vieną mokėjimo kortelę, kadangi perkant mokėjimo kortelių derinį vienos mokėjimo kortelės kaina yra mažesnė, jai tokiu atveju taikomos tam tikros nuolaidos aptarnavime.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1897 žodžiai iš 6276 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.