Birziniu sandoriu rusys
5 (100%) 1 vote

Birziniu sandoriu rusys

TURINYS

1. Santrauka 2 psl.

2. Turinys 4 psl.

3. Įvadas 5 psl.

4. Paprastas tvirtas sandoris 7 psl.

5. Reporto operacija 9 psl.

6. Deporto operacija 10 psl.

7. Paprastas sandoris su premija 12 psl.

8. Pasirinkimo sandoriai (opcionai) 13 psl.

9. Pirkėjo opcionas 14 psl.

10. Pardavėjo opcionas 15 psl.

11. Stelažo sandoriai 17 psl.

12. Piramidės 18 psl.

13. Marža 19 psl.

14. Apsikeitimo sandoriai 20 psl.

15. Išankstiniai sandoriai 20 psl.

16. Tiesioginiai sandoriai 21 psl.

17. Išvados 23 psl.

18. Literatūros sąrašas 24 psl.

ĮVADAS

Birža sukuria tikslią organizacinę struktūrą, tikslų biržos vertybių sandorių sudarymo ir įvykdymo mechanizmą ir griežtą sandorių vykdymo kontrolės sistemą. Pagrindinis biržos uždavinys – sandorių įvykdymo garantijų užtikrinimas. Jo įvykdymas pasiekiamas tuo, kad birža garantuoja vertybinių popierių, kotiruojamų joje, patikimumą. Tai pasiekiama tuo, kad į apyvartą biržoje leidžiami tik tie vertybiniai popieriai, kurie praėjo listingą, t.y. atitinka pateiktus reikalavimus.

Sandoris – tai veiksmas, nukreiptas tam tikro teisinio rezultato pasiekimui. Biržiniai sandoriai sudaro ypatingą sandorių grupę. Biržinių sandorių ypatumai pirmiausia pasireiškia ypatingame jų įvykdyme. Jie sudaromi biržoje asmenų, įgaliotų biržinių operacijų atlikimui ir turi būti įregistruoti pagal šioje biržoje nustatytas taisykles. Biržos operacija – tai biržos vertybių pirkimo – pardavimo sandoris, sudarytas tarp biržinės prekybos dalyvių biržos patalpose nustatytu laiku.

Biržos operacijos fondų biržoje – tai operacijos su vertybiniais popieriais, dažniausiai su akcijomis. Formaliai biržiniai sandoriai gali būti sudaromi dėl vienos akcijos, tačiau tradiciškai biržoje sandoriai su paprastomis akcijomis numato 100 vnt. „fasuotę“ kaip mažiausią apimtį, o sandoriai su privilegijuotomis akcijomis – 10-15 vnt. Mažesnės apimties sandoriams numatytas kitas (paprastai aukštesnis) komisinis mokestis.

Visi sandoriai biržoje skirstomi į dvi dideles grupes – neatidėliotini ir ateities sandoriai. Vykdant neatidėliotinus sandorius vertybiniai popieriai pereina pirkėjui iškart ir jis juos apmoka, vaizdžiai sakant, nenuėjus nuo kasos. Tiesa, kadangi nei vertybiniai popieriai nei pinigai į biržos prekybinę salę neatnešami, praktikoje šalių įsipareigojimų vykdymas reikalauja šiokio tokio laiko, tačiau visai neilgo – trijų dienų.

Neatidėliotini sandoriai arba realios prekės – vertybinių popierių – sandoriai realizuoja investuotojo strategiją biržoje. Norą investuoti savo pinigus į vienos ar kitos kompanijos akcijas galima realizuoti sudarius savarankišką, jei tam yra pagrindo, arba su brokerio pagalba šios kompanijos akcijų pirkimo už tam tikrą numatytą pinigų sumą neatidėliotiną sandorį. Sudarius sandorį biržos salėje reikia sudaryti apmokėjimo paliepimą. Po to, kai biržos atsiskaitymo palata gauna mokėjimo pavedimą, ji organizuoja vertybinių popierių, kuriuos jis įsigijo, siuntimą klientui. Visa tai turi užimti ne daugiau nei tris dienas.

Kita biržos operacijų grupė – ateities sandoriai – tai nepaprastai įvairios pirkimo – pardavimo sandorių rūšys. Šioje grupėje gali būti realizuojama ir investuotojo, ir žaidėjo strategija. Pastaroji suteikia šiems sandoriams ypatingą patrauklumą.

Ateities sandorių terminas gali būti mėnesio ribose, nuo mėnesio iki trijų, o taip pat šeši ir net devyni mėnesiai. Tačiau kiekvieno mėnesio bėgyje atsiskaitymams pagal ateities sandorius skirtos tik viena ar dvi dienos priklausomai nuo biržos darbo reglamento. “Medio” sandoris yra likviduojamas nurodyto mėnesio 15 dieną, “ultimo” – mėnesio gale (30 arba 31 dieną).

Pavyzdžiui, Prancūzijos biržose atsiskaitymai pagal tvirtus terminuotuosius sandorius vykdomi kartą per mėnesį, Londono – dukart.

Tokiu būdu, ateities sandorių sąlygomis pardavėjas perduoda vertybinius popierius, o pirkėjas apmoka juos ne iškart, o praėjus tam tikram terminui.

Biržos kursams būdingas nepastovumas, ir nesunkiai gali nutikti taip, kad ateities sandorio įsipareigojimų vykdymo metu kursas bus visiškai ne toks, koks buvo jo sudarymo metu. Šis faktas ir yra visų ateities sandorių sudarymo pagrindas (tiek tvirtų, tiek ir sąlyginių).

Ateities sandorių dalyvių prasmė, pagrindinė užduotis, tikslas yra jų noras dalyvauti busimuose vertybinių popierių kurso pasikeitimuose. Tokio dalyvavimo būdai, jų finansinis aprūpinimas – skirtingi, todėl ir ateities sandoriai yra labai skirtingi. Ateities sandoriai skirstomi į dvi rūšis: tvirti (jie turi būti vykdomi būtinai) ir sąlyginiai.

Šio darbo tikslas – plačiau apžvelgti biržinių sandorių rūšis, apsvarstyti klausimus, liečiančius biržinius sandorius. Šiame darbe bus išnagrinėti teoriniai ir praktiniai biržinių sandorių aspektai, aptartos jų rūšys ir formos, o taip pat jų turinys, prekyba vertybiniais popieriais.

PAPRASTAS TVIRTAS ATEITIES SANDORIS

Ateities sandoris (future contract) arba tiesiog fiučeris – tai susitarimas tarp pirkėjo ir pardavėjo apie tai, kad:

1. Pirkėjas sutinka priimti kokią tai vertybę tam tikra sutarta kaina suėjus tam tikram laikotarpiui.

2. Pardavėjas sutinka pateikti kokią tai vertybę sutarta kaina suėjus sutartyje numatytam laikui.

Suprantama, kad ateities
sandorio pasirašymo metu niekas nieko niekam neparduoda ir neperka. Pasirašantys sutartį tik sutinka parduoti arba nupirkti tam tikrą kiekį tam tikros prekės tam tikra kaina tam tikrai datai ateityje.

Kai mes sakome kontrakto “pirkėjai” arba “pardavėjai” mes naudojame ateities sandorių rinkos dalyvių žargoną. Žargono pagalba pasakome kas kokius įsipareigojimus prisiima ateičiai.

Kaina, kuria sutarties šalys sutarė atlikti sandorį ateityje vadinama ateities sandorio kaina (futurel price).

Diena, kada turi būti įvykdytas sandėris, vadinama įvykdymo data (settlement date, delivery date).

Tai ką šalys sutarė parduoti-nupirkti, vadinama objektu, dalyku arba baziniu aktyvu (the underlying).

Taupytojas, turintis tam tikrą pinigų sumą, kreipiasi į biržos brokerių kontorą. Jam paskiriamas brokeris, o pastarasis labai suinteresuotas, kad šis taupytojas taptu pastoviu firmos klientu. (Tai įmanoma, jei taupytojas gaus naudos nuo bendravimo su brokerių kontora). Klientas nurodo savo turimą sumą ir prašo patarimo: kiek ir kokių akcijų už ją nusipirkti.

Brokeris, turėdamas informacijos apie vertybinių popierių rinkos konjunktūrą, remdamasis taisykle, kad “perkamos ne akcijos, o kompanijos”, randa klientui kompanijas, kurios demonstruoja tendencijas plėtrai, turi gerą reputaciją ir rodo suinteresuotumą savo investuotojais. Brokerio rekomendacijos būtinai turi atsižvelgti į ir atspindėti taupytojo – investuotojo interesus, priešingu atveju tai bus jo pirmas ir paskutinis kreipimasis į šią brokerių kontorą ir į šį brokerį. O tai reiškia – sudie komisiniams!

Taupytojas išsirenka įmonės ABC akcijas ir duodą brokeriui nurodymus nupirkti akcijų kovo 1 d. (kovo 1 d. ABC akcijos kotiravimas – 100 dolerių). Brokeris sudaro ateities sandorį ir praneša, “kad jis turi būti įvykdytas “ultimo” – t.y. kovo 31 d. Kovo 15 d. mūsų taupytojas, o dabar jau beveik investuotojas, peržiūrėdamas biržos biuletenį, (kuris tapo jam įdomus), aptiko, kad kompanijos ABC akcijos kotiruojamos pagal 130 dolerių už akciją kainą. Toliau įmanomi du variantai.

Pirmasis. Mūsų taupytojas tvirtai apsisprendė tapti investuotoju, šiuo atveju įmonės ABC akcininku. Ir toks akcijų kurso, kurias jis nurodė nupirkti, ir kurių šeimininku taps kovo 31 d., elgesys patvirtiną jo padaryto pasirinkimo teisingumą, nes net jei kursas daugiau nebekils, jis, išleidęs 10000 dolerių (100 dol. x 100), taps 13000 dolerių kapitalo savininku, iki mokesčių ir komisinių išskaičiavimo (130 dol. x 100).

Antrasis. Taupytojas nusprendžia tapti žaidėju. Jis duoda brokeriui antrą nurodymą, šį kartą jau parduoti 100 įmonės ABC akcijų po 130 dol. už vnt. Iš šis naujas sandoris (nes visi tvirti ateities sandoriai pagal šios biržos reglamentą turi vieną atsiskaitymo dieną) bus likviduotas kovo 31 d. Tada, tą dieną, jei ABC kursas daugiau nekito, taupytojas turės (be mokesčių ir komisinių):

Pelnas iš 100 akcijų pardavimo pagal 130 dolerių už akciją kursą – 13000 dolerių

Atimti 100 akcijų po 100 dolerių pirkimo išlaidas – 10000 dolerių

Pelnas – 3000 dolerių.

Paprastas tvirtas sandoris biržoje vykdomas per nustatytą terminą ir pagal tam tikrus (fiksuotus) kursus, kurie būna sandorio sudarymo metu, visa operacija aprūpinta pinigais ir realiomis akcijomis.

Galimi variantai, kai nėra vieno iš ankščiau išvardintų sandorio komponentų, o kartais net ir abiejų. Tuo atveju įvykdomas ateities “skirtumo” sandoris, kai vienas iš sandorio kontragentų turi apmokėti kitam skirtumo tarp kursų, nustatytų sandorio sudarymo metu, ir faktiško kurso, esamo sandorio termino pabaigos metu, sumą.

Reikia pastebėti, kad tikslų vertybinių popierių biržos kursų elgesį nesiims prognozuoti nei vienas sveiko proto žmogus. Tai neprognozuojama. Nes net jei kas nors turi konfidencialios (dar nepaskelbtos) informacijos apie firmą, tarkime, apie būsimą susijungimą, dėl to laukimą pelno ir dividendų padidėjimą, ir, kaip to rezultatą, akcijų kurso prognozuojamą padidėjimą, jam, visų pirma, yra draudžiama ją naudoti savo asmeniniams interesams ir tai seka ne tik kompanija, bet ir birža, o antra – jis nežino savo konkurentų strategijos ir savo įmonės atsparumo jai laipsnio, o tai reiškia, kad nežino ir savo įmonės akcijų biržoje elgesio.

Todėl akcijų kursai, kaip žinoma, dažnai kyla ir krenta priešingai žaidėjų prognozėms. O jei žaidėjai neturi pakankamos pinigų sumos sandorio likvidavimui, situacija susidarys ne iš gerųjų. Kadangi tokios situacijos biržai, kaip bebūtų gaila, ne naujiena, yra parengti stiprūs buferiniai mechanizmai. Tas buferinis mechanizmas remiasi kredito operacijomis. Tvirtiems ateities sandoriams jis siūlo reporto ir deporto operacijas.

REPORTO OPERACIJA

Klientas tikisi ABC akcijų kurso pakilimo. Jis nurodo kovo 1 d. brokeriui nupirkti 100 ABC akcijų pagal kovo 1 d. kursą, sakykime, 100 dolerių už vnt. Sandoris likviduojamas kovo 31 d. Per visą mėnesį ABC kursas ne tik nepakilo, bet netgi krito iki 80 dolerių už vienetą. Jei sandoris apmokamas pinigais, tai kovo 31 d. perkama 100 ABC akcijų po 100 dolerių už vienetą, tuo tarpu kai rinka jomis prekiauja jau po 80 dolerių už vienetą. Tokiu būdu, išleidęs 10000 dolerių, klientas turi tik 8000 dolerių realų kapitalą.

O ką daryti, jei sandoris
ne pinigais, jeigu visas išskaičiavimas remiasi sėkmingu perpardavimu mėnesio eigoje? Tada klientas prašo brokerio surengti jam reportą, tuo metu jis įsitikinęs, kad ABC akcijų kuro pakilimas vis tik įvyks.

Reporto operacija susideda iš dviejų sandorių, aptartų vienoje sutartyje. Mūsų klientas kovo 31 d., taip ir nesulaukęs ABC akcijų kurso kilimo, randa sau kontragentą reporto operacijai. Paprastai tai būna bankai. Jis parduoda bankui pastarąsias 100 ABC akcijų kovo 31 d. kainomis, t.y. po 80 dolerių už vienetą, ir tuoj pat toje pačioje sutartyje perka 100 savo ABC akcijų atgal po 90 dolerių už vienetą su likvidavimo terminu balandžio 30 d. Jei jo prognozė dėl ABC akcijų kurso pakilimo pasitvirtins, ir kursas pakils iki 120 dolerių, tai per operacijos laiką kovo 1 d. – balandžio 30 d. klientas gaus pelną, lygų 1000 dolerių.

O dabar išsamiau apie visus čia įvykdytus sandorius. Kovo 1 d. ABC akcijų kotiravimas – 100 dolerių už vienetą. Sudaromas sandoris dėl 100 ABC akcijų pirkimo 100 dolerių už vienetą kaina. Kovo 31 d. ABC akcijų kotiravimas – 80 dolerių už vienetą. Prasideda reporto operacijos:

1 etapas. Klientas – žaidėjas perka iš prieš tai buvusio šeimininko ABC 100 akcijų 100 dolerių už vienetą kaina.

2 etapas. Vėlgi jis parduoda jas bankui kovo 31 d. kursu, t.y. po 80 dolerių už vienetą.

Tam, kad atliktų šias operacijas, klientui pakanka 2000 dolerių grynųjų pinigų, t.y. 20% nuo viso jo ABC 100 vnt. akcijų pirkimo sandorio. Todėl kovo 31 d.:

Pelnas iš 100 akcijų po 80 dolerių už vnt. realizacijos – 8000 dol.

Atimti 100 akcijų po 100 dol. už vnt. pirkimo išlaidas – 10000 dol.

Nuostoliai – 2000 dol.

3 etapas. Klientas – žaidėjas tuoj pat perka iš banko savo 100 ABC akcijų pagal ateities sandorį „ultimo“ balandį, t.y. balandžio 30 d. po 90 dolerių už vnt.

Balandžio 30 d. ABC akcijų kotiravimas – 120 dolerių už vnt. Todėl:

a) klientas – žaidėjas perka iš banko savo 100 ABC akcijų po 90 dolerių už vnt.

b) po to klientas – žaidėjas parduoda jas rinkoje už kotiravimo kainą – 120 dolerių už vnt.

Balandžio 30 dienai yra tokia situacija:

Pelnas iš 100 akcijų po 120 dolerių už vnt. realizacijos – 12000 dol.

Atimti 100 akcijų po 90 dol. už vnt. pirkimo išlaidas – 9000 dol.

Pelnas – 3000 dol.

Taigi, kovo 1 d. – balandžio 30 d. periodo nuostoliai sudaro 2000 dolerių, o pelnas – 3000 dolerių. Tokiu būdu, visos operacijos rezultatas – 1000 dolerių.

Kaip šiame reporto sandoryje yra saugomi jo dalyvių interesai?

Pirmojo 100 ABC akcijų savininko interesas yra visiškai išsaugotas: jis ketino kovo 31 d. parduoti 100 akcijų po 100 dolerių, tą jis ir padarė, ir kas tapo akcijų savininku – pirmasis pirkėjas ar koks kitas – jam visiškai neįdomu.

Kliento – žaidėjo interesas galu gale irgi yra realizuotas – jis gavo pelno iš visos operacijos. Siekdamas šio tikslo jis žengė kelis žingsnius. Pirmas žingsnis – tai sandorio pratęsimo operacija (paprastai mėnesiui) laukiant kad kursas pakils. Tam jis kreipiasi į banką ir prašo iš jo paskolos, kurią įsipareigoja grąžinti su procentais, užstatydamas akcijas, t.y. iš esmės ima kreditą. Gavęs tą kreditą, klientas – žaidėjas pasiekia svarbiausią tikslą – sandorio laiko pratęsimą. Kartu jis išsprendžia dar vieną jam svarbią problemą: jis išvengia jam nepalankaus akcijų pardavimo, kas gali rinkoje sustiprinti tendenciją jų kurso kritimui, nes pardavėjų kartu su juo dabar bus daugiau. Antras žingsnis kurso pakilimo atveju yra aiškus – sandorio likvidavimas su teigiamu skirtumu. Jei kursas nepakyla, tikėtina kad antras žingsnis vėl bus pakartotina reporto operacija tam, kad pratęsti sandorį dar mėnesiui.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2083 žodžiai iš 6506 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.