Bitininkystė
4.33 (86.67%) 3 votes

Bitininkystė

TURINYS

1 BIČIŲ PRIEŽIŪRA

1,1 BIČIŲ PARUOŠIMAS MEDUNEŠIUI…………………………………2

1,2 BIČIŲ ŠEIMŲ DAUGINIMAS…………………………………………3

1,3 MOTINŲ AUGINIMAS IR KEITIMAS……………………………….4

1,4 MEDUNEŠIO PABAIGA IR BIČIŲ RUOŠIMAS ŽIEMAI, BIČIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMOS METU………………………………………………7

1,5 LIZDŲ SUTVARKYMAS RUDENĮ, PRIMAITINIMO LAIKAS IR KIEKIAI…………………………………………………………………….8

2 INVENTORIUS

2,1 AVILIŲ TIPAI………………………………………………………….9

2,2 RĖMELIŲ STANDARTAI……………………………………………10

2,3 INVENTORIUS BIČIŲ PRIEŽIŪRAI……………………..…………10

2,4 INVENTORIUS MEDAUS IŠSUKIMUI IR IŠFASAVIMUI………..10

2,5 INVENTORIUS ŽIEDADULKIŲ GAMYBAI……………………….11

2,6 INVENTORIUS DUONELĖS PERDIRBIMUI………………………12

2,7 INVENTORIUS VAŠKO PERDIRBIMUI…………………………….12

2,8 INVENTORIUS PIKIO RINKIMUI…………………………………..13

3 BIČIŲ IR JŲ PRODUKTŲ APSAUGA

3,1 INVAZINES LIGOS…………………………………………………..13

3,2 INFEKCINES LIGOS…………………………………………………15

3,3 BIČIŲ PARAZITAI IR KITI KENKĖJAI…………………………….16

3,4 PERŲ UŽKREČIAMOS LIGOS………………………………………17

3,5 BIČIŲ LIGŲ PROFILAKTIKA……………………………………….18

4 BIČIŲ PRODUKTAI

4,1 MEDUS………………………………………………………………..18

4,2 VAŠKAS………………………………………………………………20

4,3 ŽIEDADULKĖS……………………………………………………….20

4,4 DUONELĖ…………………………………………………………….21

4,5 PIKIS…………………………………………………………………..21

4.6 PIENELIS………………………………………………………………22

4,7 NUODAI……………………………………………………………….23

4,8 EKSPRESINIS MEDUS……………………………………………….23

NAUDOTA LITERATŪRA……………………………………………….24

1 BIČIŲ PRIEŽIŪRA

1.1 BIČIŲ PARUOŠIMAS MEDUNEŠIUI

Gerai išnaudoti medunešį ir prinešti daug medaus gali tik labai stiprios bičių šeimos kurios iki tol užbaigė savo vystymąsi. tokios šeimos per trumpą laiką gali ne tik pačios apsirūpinti medumi, bet ir duoti prekinės produkcijos. O silpnos šeimos iki medunešio pabaigos tik suspėja truputėlį sustiprėti.

Gauti stiprias šeimas medunešio pradžiai įmanoma tik pasinaudojus tam tikru priemonių kompleksu:

1. jaunų bičių priauginimas žiemai;

2. savalaikis bičių primaitinimas žiemai;

3. sėkmingas bičių šeimų žiemojimas;

4. teisingas bičių šeimų išdėstymas pavasarį ankstyvuosiuose augaluose;

5. jaunų, sveikų ir produktyvių bei nespietlių motinų laikymas;

6. profilaktinių priemonių nuo bičių ligų taikymas;

7. priemonių nuo bičių spietimosi komplekso taikymas;

8. savalaikis lizdo atnaujinimas;

9. veislinis darbas ir gerų šeimų reprodukcija.

Labai didelę reikšmę bičių paruošimui medunešiui turi vietinės gamtos sąlygos ir medingieji augalai. Bites didžiajam medunešiui reikia pradėti ruošti dar iš rudens. Šiuo metu visas dėmesys turi būti sutelktas į maksimalų jaunų bičių priauginimą, savalaikį aprūpinimą pilnaverčiu maistu žiemai. Būtina sudaryti optimalias žiemojimo sąlygas. Gerai ir laiku apsiskraidžiusios prieš žiemą jaunos bitės labai gerai žiemoja ir pavasarį turi didesnes galimybes auginti perus. Labai gerai bites veikia rudeninis vėlyvų palaikomų medunešių išnaudojimas arba primaitinimas cukraus sirupu 1: 1 po 0,3-0,5 l šeimai kasdien po medunešio. Ypač intensyviai šiuo laiku dirba jaunos motinos, išaugintos prieš didįjį medunešį. Didelį efektą duoda šeimų pastiprinimas perais iš sveikų šeimų, kurias ruošiamės išbrokuoti. Iš jų kas 10 dienų atimame dengtus perus ir perkeliame į šeimas, einančias žiemoti. Žiemai bitėms reikia pakankamai maisto – 18-20 kg. pavasariui – 7-8 kg. medaus. žiemoti turi ramiose nuo vėjų apsaugotose vietose. Po bičių apsiskraidymo atliekamas pavasarinis patikrinimas ir nustatoma bičių šeimų ir viso bityno būklė, ištaisomi rasti trūkumai, bitės su šeimomis pastatomos užuovėjoje ir pavėsingoje vietoje, kad saulė neperkaitintų. Pavasarį stiprios šeimos gerai siuva korius net per silpną medunešį, todėl tam jas ir reikia išnaudoti.

Šeima gali pasiūti 10-12 korių, iš kurių prieš medunešį sudarome lizdą centre, kad imant medų būtų galima išimti senus korius, o centre liktų pasiūti koriai su perais.

Šaltomis pavasario dienomis, kai šeima neišlekia į lauką, reikia duoti 1:1 cukraus sirupo po 0,2-0,5 kg., kad motina geriau dėtų kiaušinėlius. Lizdas plečiamas pasiūtais koriais pagal šeimos stiprumą nesant medunešio, o esant medunešiui ir dirbtiniais.

Iš šeimų kurios per gerai sustiprėjo, o dar nėra medunešio, galima paimti po 2-3 korius su dengtais perais ir duoti silpnesnėms. Taip šeimos neišspiečia ir visos vienodai pasitinka medunešį.
Prieš pat medunešį išlyginamas šeimų stiprumas ir atnaujinamas lizdas: nauji koriai perkeliami į lizdo centrą, o visi seni į kraštus. Uždedami antri aukštai arba meduvės. Meduvės dedamos tada, kai lizdas būna atnaujintas ir bitės jį visą būna užėmusios. Paprastai prieš dėdamas meduves bitininkas peržiūri visą lizdą, ar nėra motininių spietiminių lopšelių, radęs juos sunaikina arba pakeičia bičių motiną. Meduves galima uždėti iš pasiūtų korių, jei tokių nėra, tai dedamas vienas pasiūtas, vienas dirbtinis – kas antras. Jeigu ir taip negalima – nėra pasiūtų korių, tada dalis meduvės dedama iš dirbtinių korių. Kad bitės geriau eitų dirbti į meduvę, iš lizdo perkeliami vieni rėmai su dengtais perais į meduvės centrą. Taip padaromas tiltas. Centre pasiūti koriai sukeičiami su kraštiniais, nes kraštinių bitės niekada neskuba siūti.

Geriausia išnaudoti pirmos kartos bites mišrūnes, nes jų padidėjęs gyvybingumas – heterozė. Šeimas neišsivysčiusias iki medunešio, geriau sujungti po dvi. Jeigu šeima ruošiasi spiesti gegužės mėn., tai ją galima skirti pusiau arba sudaryti iš jos šeimelę.

Reikia išnaudoti motinas padėjėjas, padedančias priauginti bičių medunešiui. Jeigu turime atsarginių motinų iš rudens, tai jos dar iki didžiojo medunešio gali išsivystyti iki natūralios šeimos. Jeigu jų nėra, galime išsiauginti motinų iš labai gerų šeimų ir jas išnaudoti iki didžiojo medunešio, po to prijungti prie pagrindinės – pakeisti seną motiną. Kad šeimos mažiau augintų tranų, turime kas dveji metai keisti motinas, o korius su traninėmis akutėmis brokuoti. Ypač svarbu, kad priaugintos bitės sugebėtų dirbti nors 5 didžiojo medunešio dienas. Vadinasi, 25 dienas iki medunešio motinos padėti kiaušinėliai duoda naudos bičių darbui per medunešį, bet ne vėliau, nes bitės amžius 30-35 dienos. Tik išnaudojus visas minėtas priemones, galima gerai paruošti bičių šeimą medunešiui

Kad ir kaip paruošime bičių šeimą, kad ir kokia stipri ji bus, jeigu neturės iš kur nešti nektaro, nevežiosime bičių šeimų prie medingųjų augalų, tai medaus produkcijos vis tiek negausime. Netgi dar blogiau: stipri šeima savo gyvybiniams poreikiams patenkinti pareikalaus daug daugiau maisto medžiagų. Svarbu gerai paruoštas medunešiui bites laiku vežioti prie žydinčių augalų plotų, kurie yra pakankamai nektaringi, gausūs, o teritorija neperkrauta bitėmis.

1.2 BIČIŲ ŠEIMŲ DAUGINIMAS

Natūraliai bitės dauginasi tik vieninteliu spietimosi būdu, todėl bitininkui sudaro daug nepatogumų ir materialinių bei moralinių nuostolių, nes dažnai jis nepastebi, kad spiečius išėjo, kadangi bitės spiečiasi neplanuotai. Vienais metais spiečiaus gali visai nebūti, kitais spiečia daugiau kaip pusė bičių šeimų. Pečius pabėga, prieš spietimą šeima nedirba. Bitininkaujant būtina žinoti visus kitus bičių šeimų dauginimo būdus ir sumaniai jais naudotis. Jų yra keletas:

1. šeimų skyrimas pusiau;

2. šeimų sudarymas antskrydžio būdu;

3. rinktiniai spiečiai (su subrendusiu lopšeliu, su susiporavusia ir nesusiporavusia motina);

4. individualūs spiečiai; (su subrendusiu lopšeliu, su susiporavusia ir nesusiporavusia motina);

1. Bene labiausiai paplitęs yra šeimų skyrimas pusiau, jis įmanomas tada, kai šeima su perais užima 7-8 rėmus. Tai tinka ir po medunešio, tik su sąlyga, kad turime susiporavusių motinų. O su motininiais lopšeliais ir nesusiporavusiomis motinomis šeimos skiriamos pusiau tik prieš didįjį medunešį arba jo pradžioje (žinoma jeigu atsisakome medaus ir norime turėti daugiau bičių šeimų). Skiriama taip: vidurdienį kai dauguma senų bičių lauke prie numatytos skirti bičių šeimos atnešamas tokios pat spalvos avilys ir pastatomas už 0.5 m. nuo skiriamojo. Skiriamo avilio pusė korių kartu su tupinčiomis ant jų bitėmis perkeliama į atneštą avilį, o skiriamasis avilys perkeliamas į 0.5 m, nuo jo stovėjimo vietos. Atlėkusios iš lauko bitės neradusios avilio senoje vietoje irgi dalijasi į dvi lygias dalis: lekia į senąjį ir į naująjį avilį. Jeigu keldami korius pastebime motiną, tai naują motiną arba lopšelį po 4-6 val. duodame tai šeimai, kuri jos neturi. Jeigu motinos nepastebėjome, tai kitą dieną šeima be motinos nustatoma iš pradėtų siūti lopšelių ir bičių elgesio. Patikrinę šeimą, duodame motiną po didžiuoju gaubteliu arba Titovo narvelyje. Geriausia motiną duoti po didžiuoju gaubtuvėliu ir būtinai ant senesnio korio nes jauną bitės greitai išgraužia ir nespėjusios priprasti ją užmuša. Palaikę motiną po gaubtuvėliu vieną parą paleidžiame. Po to kiekvieną dieną avilį vieną nuo kito traukiame po 1 m. kol tarp jų pasidaro normalus 4-6 m. atstumas. Avilius atitolinti būtina, nes po 7-8 d. išsiris jaunoji motina ir galės susiporuoti. Jeigu aviliai bus per arti, tai jaunoji motina gali pakliūti pas senąją, ir ją bitės nužudys.

2. Antskrydžio būdu šeimos sudaromos tik anksti pavasarį ir prieš pat bičių spietimąsi. Šeima, kuri ruošiasi spiesti nukeliama į šalį apie 10-20 m., į jos vietą pastatomas tuščias avilys. Į šį avilį iš minėtos šeimos paimamas vienas korys su maistu ir perais bei ant jo tupinčia motina ir pernešamas į naują avilį, į jį dedamas vienas pasiūtas ir 6-7 koriai su
plokštelėmis.Visos senos bitės grįžta iš lauko, o kartu ir iš seno avilio į naująjį. Randa savo motiną, siuva korius ir neša nektarą. O senoji šeima lieka su jaunomis bitėmis ir lopšelių, esamų lizde, užaugina jauną motiną. Nuneštą šeimą pirmas dienas reikia pagirdyti skystu sirupu, nes ji nepajėgia atsinešti vandens, kadangi neturi senų lauko bičių, kurios grįžo į seną vietą. Geriausia lopšelius izoliuoti, tada užauga gerų motinų ir bitės apsaugomos nuo antralakio spiečiaus.

3. Rinktiniu būdu šeimos sudaromos dažniausiai tada, kai turime keletą šeimų ir norime be didelio jų nusilpninimo sudaryti dar vieną, ar kelias šeimas, tai dažniausiai daroma prieš medunešį arba (turint suporuotų motinų) tuojau pat po medunešio. Daroma taip: iš kelių stiprių šeimų paimame po 1-2 korius su perais ir ant jų tupinčiomis bitėmis ir sunešama į naują avilį dažniausiai kitame bityno skyriuje už 3-5 km., kad kuo mažiau bičių grįžtų į seną vietą. Šeima sudaroma iš 4-6 korių su perais ir bitėmis, be to, dar bičių nupurtoma po vieną korį papildomai. Duodamas motininis lopšelis arba motina. Tik reikia labai atidžiai žiūrėti, kad kartu neperneštume motinų, nes šeimos donorės gali likti be motinų, o naujoje šeimoje liks tik viena, nes kitos išsižudys. Čia reikia didesnio praktinio patyrimo. Be to, svarbu šeimos sveikata.

4. individualios šeimelės sudaromos irgi pieš medunešį, atskiriant ir iš besiruošiančios spiesti šeimos 3-4 korius su perais, medumi ir bitėmis ir duodant motininį lopšelį arba motiną. Tai daroma aviliuose su pertvaromis arba antruose avilio aukštuose. Kad ir kaip sudarytume šeimas, su nesuporuota motina galima sudaryti tik prieš didįjį medunešį, o su suporuota galima ir po medunešio, bet nevėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. vėliau šeimos nesustiprėja, nepasiruošia žiemoti.

1.3 MOTINŲ AUGINIMAS IR KEITIMAS

Motinėlių auginimo problema Lietuvoje dar gana aktuali, nes gerų bičių motinų trūksta bitininkams mėgėjams. Nuo motinėlės kokybės priklauso visos bičių šeimos kokybė, jos ūkinės savybės. Norint pradėti auginti motinas, pirmiausia reikia atlikti keletą organizacinių darbų, be kurių sėkmingo darbo nebus. Pirmiausia reikia pačiam motinėlių augintojui gerai teoriškai susipažinti su bičių šeimos biologija ir turėti nors minimalių praktinių įgūdžių. Antra motinėlių auginimui didelę reikšmę turi, kokios jos realizuojamos. Jei parduodamos neapvaisintos, darbo bus gerokai mažiau. Tačiau apvaisintos motinėlės įgauna vis didesnę paklausą. Iš bičių biologijos yra žinoma, kad 50% savybių bitės gauna iš motinos ir 50% iš tranų su kuriais motina susiporavo. Todėl labai svarbu prieš motinėlių auginimą pasirūpinti tranų auginimu.

Motininė šeima – tai tokia, iš kurios imamos lervutės motinoms auginti. Ji turi būti viena geriausių viso bityno šeimų, pasižymėti aukštu produktyvumu, būti grynaveislė, nespietli, gerai žiemoti, sveika, nepikta, negimininga su tėvine šeima. Į motininę šeimą 3-4 dienas iki lervučių ėmimo į lizdo vidurį tarp perų įdedamas lengvai rusvas korys, supurkštas medaus sirupu (į jį motina pridės kiaušinėlių), arba tas korys ir motina dedami į izoliatorių, viena korio siena prispaudžiama prie izoliatoriaus taip, kad motina dėtų kiaušinėlius tik į vieną pusę, tada bus patogu išimti lervutes arba korį pjaustyti juostelėmis. Ketindami ruošti šeimas motinoms auginti turime sudaryti kalendorinį motinų auginimo planą. Plane turi atsispindėti tranų auginimas, pirmas lervučių davimas, jų priėmimo tikrinimas, antras lervučių davimas, jų priėmimo tikrinimas, trečias lervučių davimas, pirmojo davimo (partijos) izoliavimas, trečiojo priėmimo tikrinimas, antrojo davimo izoliavimas, ketvirtojo davimo tikrinimas, trečio davimo izoliavimas, motinų atidavimo auklėms laikas, jų dėjimo pradžios kontrolė, motinų atidavimo laikas į šeimeles ir kiaušinėlių dėjimo pradžia.

Spietininės motinėlės. Spietininės motinėlės aptinkamos tik laiku pastebėjus besiruošiančia spiesti bičių šeima arba specialiai ją tam paskatinus. Laiku nepastebėjus motinėlės, išsirita ir tos, kurios netinka spietimui, jas sunaikina pačios bitės ar motinos. Spietininės motinos bites augina iš kiaušinėlių, todėl jų kokybė labai gera, motina sveria iki 200-220mg., bet šeimos su tokiomis motinoms labiau linkusios spiesti. Be to, šių motinų dažniausiai būna tik kelios arba keliolika.

Gelbėjimosi motinėlės gaunamos tik tada, kai staiga bitės netenka dedančios motinėlės: ji atimama arba per neatsargumą nuspaudžiama apžiūrint bites. Netekusios motinėlės bitės ja pradeda auginti iš 1-3 dienų lervučių, todėl ir jų kokybė būna ne visada būna gera, bet bitininkai kartais ir iš tokių motinų padaro atranką. Siūloma kas dvi dienas atėmus ar netekus motinos lizde atsiradusios motinos lopšelius paženklinti: įdėti baltą degtuką, dar po dviejų dienų – mėlyną, dar po dviejų – žalią. Tada po dešimties dienų izoliuojami į Titovo narvelius. Baltai pažymėti lopšeliai, po dviejų dienų mėlynai pažymėti ir dar po dviejų dienų – žaliai. Tokiu atveju gauname daugiau motinėlių. Taip nedarydami iš izoliuotų gausime tik trečdalį, nes kitos lervutės žus. Sujudinus lopšelį, nutrūksta kokono
ir motinėlė nebesivysto. Išvada: nereikia korių su lopšeliais vartyti, kilnoti, kol jie dar nesubrendę. Tai galime daryti ne anksčiau kaip dvi paras iki išsiritimo. Išsiritusios motinos apžiūrimos, kad būtų gerai išsivystę sparneliai, ūseliai, kojos, taisyklingos formos pilvelis, motinėlė nebūtų per smulki. Visos ne kokybiškos sunaikinamos.O kokybiškos duodamos šeimelėms susiporavimui arba realizuojamos bitininkams, kurios bus atiduotos į bičių šeimas susiporavimui.

Bičių motinėlių auginimas perkant lervutes. Vienos progresyviausių motinų auginimo būdų – auginimas su lervučių perkėlimu. Prieš šešias valandas iki lervučių davimo atimama šeimos auklės motina tik tarp perų paruošiamas tarpas, vieniems rėmeliams. Paimame rėmelį su 30 dirbtinų lopšelių, tada paimame korį su 8-12 val., amžiaus lervutėmis iš labai geros produktyvios šeimos ir keltuku perkeliame į lopšelius. Keliamas lervutes reikia imti iš nugarėlės pusės ir dėti į akutės dugną taip, kad pirmiausią akutės pasiektų lervutės užpakalinė ir priešakinė kūno dalis. Lervutė turi būti būtinai su pieneliu, baltos perlamutrinės spalvos. Jeigu lervutė iš karto paimti nepavyksta, tai ji daugiau neimama, nes laikoma sugadinta, imama nauja lervutė iš naujos akutės. Lervutės perkelti reikia specialiame kambaryje, kur oro drėgmė ne mažesnė kaip 85-95 proc., temperatūrą ne žemesnė kaip 22-30 C, geros dienos šviesoje. Bet galima lervutes perkelti čia pat prie avilio, esant ne žemesnei kai 20 C temperatūrai, ne vėjuota saulėta dieną, saugant lervutes nuo tiesioginių saulės spindulių, nes jos labai greitai, tiesiog per keletą minučių žūsta. Perkeltos lervutės nešamos į šeima aukle, iš kurios ne mažiau kaip prieš 6 val., atimta motina ir paliktas vieno korio tarpas tarp perų lervutėms su rėmeliais įdėti. Tarpą būną užpildžiusios ir greičiau pradeda maitinti duotąsias lervutes. Rėmelių su lervutėmis pažymima data, kad galėtume, orientuotis kada jį reikės izoliuoti. Į šeimą auklę rėmeliai su lervutėmis duodami kas trys dienos. Lopšeliai su rėmeliais turi būti ne arčiau vienas kito kaip per tris rėmelius ir būtinai su perais, kad duotam rėmeliui jau būtų iš abiejų pusių. Po pirmų rėmelių izoliavimo į Titovo rėmelius ( po 11 dienų nuo lervučių perkėlimo) būtina patikrinti visą šeimos auklės lizdą ir išpjaustyti, išlaužyti pradėtas siūti motinines akeles iš jos pačios perų. Akutės panaikinamos po 10 dienų paėmus motiną, nes iš savo perų bitės gali būti pradėjusios auginti motiną ne iš 8-12 val., lervutės, o iš 2-3 dienų, ir tada ne veislinė motina visas mūsų auginamas motinas sunaikins dar net nesubrendusias. Šeimai auklė naudojama ne daugiau kaip 2-3 partijoms.

Bičių motinėlių keitimas. Jeigu žmogus laiku ne pakeičia bičių motinos, tai šeima motiną keičia pati. Tik ne visada jai palankiu metu ir ne visada sėkmingai. Tik jauna bičių motina pajėgi sudėti daug kiaušinėlių ir išauginti gausia bičių šeimą. O gausi stipri bičių šeima – visų sėkmių laidas. Produktyvi bičių motiną būną tik pirmuosius dvejus, kartais 2.5 metų. Po to jos produktyvumas krinta ir jai motiną žūsta, kai šeimoje nebėra jaunų 1-2 dienų lervučių, o dar blogiau, kai nėra tranų, tai tokia šeima neužsiaugina motinos arba užauginta nebesusiporuoja. Nustatyta, kad mažiausiai žiemos metu miršta pirmųjų metų motinų, o daugiausiai trečiųjų ir vėlesniųjų metų motiną. Ilgiau kaip dvejus metus bitininkai laiko tik labai daug kiaušinėlių dedančias arba veislines motininių šeimų bičių motinas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2982 žodžiai iš 9773 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.