Būsto paskolų draudimas
5 (100%) 1 vote

Būsto paskolų draudimas

TURINYS

ĮŽANGA 3

1. PASKOLOS GAVIMO SĄLYGOS 4

1.1 REGULIARIOS PAJAMOS 4

1.2 BŪSTO KREDITO SUMA. PRADINIS ĮNAŠAS 5

1.3 KREDITO TERMINAS 6

1.4 KREDITO VALIUTA IR PALŪKANŲ NORMA 7

1.5 KREDITO GRĄŽINIMAS. GRĄŽINIMO METODAI 8

1.6 DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFAI 9

1.7 DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS 10

1.8 KREDITŲ DRAUDIMAS STATANTIEMS ARBA REKONSTRUOJANTIEMS BŪSTĄ 11

2. UAB „BŪSTO PASKOLOS DRAUDIMAS“ 13

2.1 KOMERCINIŲ BANKŲ KREDITAVIMO SĄLYGOS 14

2.2 UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ VEIKLA 2000-2004 METAIS 22

3. VALSTYBĖS PARAMA, NORINTIEMS ĮSIGYTI BŪSTĄ (2004M.) 24

3.1 VALSTYBĖS REMIAMI BŪSTO KREDITAI 24

3.2 TEISĖ Į VALSTYBĖS REMIAMUS BŪSTO KREDITUS 24

3.3 NORINTIEMS GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI 25

IŠVADOS 27

ĮŽANGA

Šiuo metu Lietuvoje vis labiau populiarėjantis būdas įsigyti nekilnojamąjį turtą – imti paskolą. Bankai siūlo imti paskolą ir būstui remontuoti. Nors išduodamų paskolų skaičius kiekvienais metais vis didesnis, vis dėlto jų gavimo sąlygos yra gana sudėtingos. Kredito gavėjas privalo gauti dideles mėnesines pajamas, kad galėtų išmokėti paskolą. Be to reikalaujamas didelis pradinis įnašas.

Daugeliui žmonių Lietuvoje svajonė turėti nuosavą būstą tapo realesnė, kai 1998 metais Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė priėmė nutarimą dėl UAB „Būsto paskolų draudimas“ steigimo. Uždaroji akcinė bendrovė „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta (steigėjo funkcijas vykdo LR finansų ministerija) draudimo įmonė, draudžianti pasirašiusių su ja bendradarbiavimo sutartis Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitų kredito įstaigų paskolas, skirtas būstui statyti, pirkti arba rekonstruoti.

Būsto kredito draudimas – tai draudimas, suteikiantis galimybę gauti būsto kreditą palankesnėmis sąlygomis ir įsigyti norimą būstą – butą, gyvenamąjį namą, sodo namą, sodybą. Būsto kredito draudimas sumažina reikalaujamą banke pradinį įnašą, kurio reikia būsto įsigijimui ir kredito gavimui. Be to, kredito palūkanų norma gali būti sumažinta tam tikru dydžiu. Jei kredito gavėjas apdraudžia savo paskolą, jis įsipareigoja mokėti UAB „Būsto paskolų draudimui“ tam tikras mėnesines įmokas, kurios priklauso nuo pradinio įnašo sumos ir varijuoja tarp 7,41% ir 2,77% nuo draudimo sumos. Taigi apdrausdamas savo paskolą, žmogus gali mokėti mažesnį pradinį įnašą ( iki 5% nuo paskolos dydžio), gali būti sumažinta palūkanų norma ir garantuojamas paskolos gražinimas.

1. PASKOLOS GAVIMO SĄLYGOS

1.1 REGULIARIOS PAJAMOS

Būtina sąlyga gauti paskolą būstui yra reguliarios pajamos. Asmuo laikomas gaunančiu reguliarias pajamas, kai jis ne mažiau kaip 6 (šešis) paskutinius mėnesius turėjo nuolatinį darbą, o paskutinėje darbovietėje dirba ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius, o bandomasis laikotarpis yra pasibaigęs arba nenustatytas. Draudėjo (kredito gavėjo) šeimai, perkančiai, statančiai arba rekonstruojančiai būstą, skirtinguose Lietuvos vietovėse, grąžinant gautą draudžiamą būsto kreditą, po mėnesinės įmokos sumokėjimo bankui, per mėnesį turi likti ne mažiau kaip lentelėje nurodytų grynųjų pajamų:

Šeimos narių skaičius Vilniaus miestas ir jo rajonas Kauno, Klaipėdos miestai ir jų rajonai Kiti Lietuvos miestai ir jų rajonai

1 asmuo

2 asmenys

3 asmenys

4 asmenys

5 asmenys

6 asmenys

7 asmenys

8 asmenys 500 Lt

850 Lt

1200 Lt

1500 Lt

1800 Lt

2100 Lt

2400 Lt

2700 Lt 500 Lt

850 Lt

1100 Lt

1350 Lt

1600 Lt

1850 Lt

2100 Lt

2350 Lt 400 Lt

650 Lt

950 Lt

1150 Lt

1350 Lt

1550 Lt

1750 Lt

1950 Lt

Draudžiamo būsto kredito mėnesio grąžinimo išlaidos (kartu su palūkanomis) negali viršyti 50 (penkiasdešimt) procentų draudėjo (kredito gavėjo) šeimos mėnesio pajamų. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu grąžinant gautą draudžiamą būsto kreditą, kiekvienam šeimos nariui lieka ne mažiau kaip po 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) grynųjų pajamų.

PAVYZDYS

Tarkime, bendros šeimos grynosios pajamos yra 2500 Lt, šeimą sudaro 3 šeimos nariai ir perkamas butas Vilniuje. Vykdant pirmąjį reikalavimą, šeimai turi likti ne mažiau kaip 1200 Lt. Tai reiškia, kad mėnesio būsto kredito grąžinimo išlaidos negali būti didesnės nei (2500 – 1200) = 1300 Lt. Tačiau, kredito grąžinimo išlaidos neturi viršyti 1250 Lt (t.y. 50% nuo 2500 Lt). Taigi, gaunamas būsto kreditas negali būti didesnis už tokį kreditą, kurio mėnesio grąžinimo išlaidos (įmoka) viršytų 1250 Lt sumą. Kasmėnesinės įmokos bankui dydis priklauso nuo būsto kredito sumos, kredito laikotarpio, valiutos, kuria išduotas kreditas, metinės palūkanų normos bei pasirinkto kredito grąžinimo metodo.

1.2 BŪSTO KREDITO SUMA. PRADINIS ĮNAŠAS

Šiuo metu bankuose yra reikalaujama, kad asmuo, perkantis būstą už kredito lėšas, turėtų sutaupęs ne mažiau kaip 30 proc. būsto vertės (kainos). Pinigų suma gali būti ne didesnė kaip 70 proc. būsto vertės (kainos), nustatytos licencijuotų turto vertintojų. Draudžiant būsto kreditą, kredito gavėjui pakanka turėti 5 proc. pradinį įnašą nuo įsigyjamo būsto vertės (kainos), o kredito palūkanų norma gali būti sumažinta tam tikru
dydžiu. Tarp kredito dydžio ir Jūsų gaunamų pajamų yra tiesioginė priklausomybė, t.y., norint gauti didesnį būsto kreditą, Jūs turite gauti didesnes grynąsias pajamas.

Šiuo metu apdraustiems kreditams palūkanų nuolaidą taiko šie bankai

• AB bankas „NORDLB Lietuva“ – 0,35 proc.

• AB bankas „Hansabankas“ – nuo 0,25 proc.

• Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius – palūkanų nuolaidos dydis nustatomas individualiai.

PAVYZDYS

Tarkime, būsto, kurį žmogus nori įsigyti, vertė (kaina) yra 100 000 litų. Tuomet banke reikalaujama, kad jis būtų sutaupęs 30 000 litų. Jeigu šiuo metu tiek investuoti į būstą negali ar nenori, tai būsto kredito draudimas suteikia J galimybę gauti banko kreditą turint tik 5 000 Lt pradinį įnašą. Svarbu yra ir tai, jog apdrausto kredito palūkanų norma taip pat gali būti sumažinta.

PAVYZDYS:

Alternatyva Su kredito draudimu Be kredito draudimo

Perkamo būsto vertė (kaina)

Maksimalus kredito dydis

Jūsų turimas pradinis įnašas 100 000 Lt

95 000 Lt

5 000 Lt 100 000 Lt

70 000 Lt

30 000 Lt

Būsto kreditų draudimas padidina galimybes pirkti tą būstą, kurio pageidaujama, nes, turint vienodo dydžio pradinio įnašo sumą, galima įsigyti geresnį ir brangesnį būstą.

PAVYZDYS:

Alternatyva Su kredito draudimu Be kredito draudimo

Pradinis įnašas

Maksimali būsto vertė (kaina) 5 000 Lt (5 proc.)

100 000 Lt 5 000 Lt (30 proc.)

16 667 Lt

Būsto kreditų draudimas padidina galimybes pirkti tą būstą, kurio pageidaujama, nes, turint vienodo dydžio pradinio įnašo sumą, galima įsigyti geresnį ir brangesnį būstą.

1.3 KREDITO TERMINAS

Šiuo metu bankai siūlo įvairios trukmės kreditus, skirtus gyvenamajam būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti:

• vidutinės trukmės būsto kreditus iki penkerių metų;

• ilgalaikius būsto kreditus iki keturiasdešimties metų.

Būsto kreditai dažniausiai suteikiami su sąlyga, kad, suėjus kredito sutartyje nurodytam galutiniam kredito grąžinimo terminui, kredito gavėjas bus ne vyresnis nei 65 metų.

Nuo kredito laikotarpio priklauso kasmėnesinės įmokos bankui dydis grąžinant kreditą. Kuo ilgesnis terminas, tuo įmoka bankui mažesnė. Todėl, jei žmogus negauna didelių pajamų ir nori gauti būsto kreditą, jam geriau jį imti ilgesniam laikotarpiui.

PAVYZDYS:

Jūsų alternatyva Kredito terminas – 15 metų Kredito terminas – 25 metų

Įsigyjamo būsto vertė 100 000 Lt 100 000 Lt

Kredito suma 95 000 Lt 95 000 Lt

Pradinis įnašas 5 000 Lt 5 000 Lt

Kasmėnesinė įmoka bankui 751,25 Lt 555,36 Lt

Reikalaujamos grynosios 3 asmenų šeimos pajamos Vilniuje 1951,25 Lt 1755,36 Lt

Pastaba: Įmoka bankui grąžinant kreditą apskaičiuota pastoviųjų anuitetų metodu, kai metinė palūkanų norma – 5 %.

1.4 KREDITO VALIUTA IR PALŪKANŲ NORMA

Kreditai būstui teikiami ir grąžinami JAV doleriais, eurais arba litais. Jeigu kreditas suteikiamas JAV doleriais ar eurais, tai JAV doleriai ir eurai yra keičiami į litus pagal kreditą išduodančio banko kredito išmokėjimo dienos valiutos pirkimo – pardavimo kursą. Paprastai kreditų, suteikiamų JAV doleriais ar eurais palūkanų norma yra panaši, o kreditų litais – didesnė. Atitinkamai paėmus kreditą litais, bus didesnė mėnesinė įmoka bankui. Tai reiškia, jog gaudami tokio paties dydžio pajamas, didesnį kreditą galėsite gauti ta valiuta, kurios palūkanų norma yra žemesnė (šiai dienai – JAV doleriais arba eurais). Tačiau jeigu pajamas gaunate litais, o kreditą imate užsienio valiuta, atsiranda užsienio valiutos kurso kitimo rizika. Būsto kreditų metinė palūkanų norma yra kintama. Ji pirmą kartą nustatoma sudarant kredito sutartį, o vėliau koreguojama kasmet, kas pusę metų ar kas trys mėnesiai. Bankai jau siūlo ir fiksuotas palūkanas. Jei kreditas išduodamas JAV doleriais arba eurais, palūkanų norma keičiama, atsižvelgiant į vienų arba pusės metų trukmės kredito valiutos Londono tarpbankinių paskolų pasiūlomąją palūkanų normą (LIBOR) bei pridedant banko nustatytą maržą, kuri yra pastovaus dydžio, nustatyto kredito sutartyje. Jeigu kreditas išduodama litais, palūkanų normos nustatymo tvarka ir keitimo terminai skiriasi kiekviename banke, todėl prieš imant kreditą šiuos dalykus reikėtų išsiaiškinti su banko darbuotojais.

1.5 KREDITO GRĄŽINIMAS. GRĄŽINIMO METODAI

Kiekviena kasmėnesinė įmoka į susideda iš dviejų dalių: grąžinamo kredito dalies bei priskaičiuotų palūkanų. Bankuose Jūs galite pasirinkti kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo metodą – pastoviųjų anuitetų metodą arba linijinį metodą. Pasirinkus pastoviųjų anuitetų metodą, kreditą ir palūkanas mokėsite lygiomis kasmėnesinėmis įmokomis (t.y. visos įmokos bus vienodo dydžio), kurias sudarys palūkanos už faktišką naudojimosi kreditu dienų skaičių ir kiekvieną mėnesį didėjanti grąžinamos kredito dalis. Pasirinkus linijinį metodą, kasmėnesinės įmokos bankui nuolat mažės. Kreditas kiekvieną mėnesį grąžinamas lygiomis dalimis, o palūkanos mokamos už faktišką naudojimosi kreditu dienų skaičių. Pasirinkus pastoviųjų anuitetų metodą pradinė įmoka į banką bus mažesnė nei pradinė įmoka, grąžinant kreditą linijiniu metodu. Tad pasirinkę pastoviųjų anuitetų metodą, su tomis pačiomis pajamomis, Jūs galėsite
didesnį kreditą, nei pasirinkę linijinį kredito grąžinimo metodą. Tačiau anuiteto metodas irgi turi tam tikrų trūkumų – grąžinant kreditą šiuo metodu, kredito „pabrangimas“ yra didesnis (t.y., per kredito grąžinimo terminą sumokėsite daugiau palūkanų, nei grąžinant kreditą linijiniu metodu).

1.6 DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFAI

Draudžiant būsto kreditą, sumokama vienkartinė draudimo įmoka. Jos dydis priklauso nuo pradinio įnašo dydžio ir kredito paskirties.

Pradinis įnašas (procentais) Paskolų, skirtų būstui pirkti arba rekonstruoti, draudimo įmokų dydžiai (tarifai)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1662 žodžiai iš 5504 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.