Darbas praktinio mokymo firmoje mokomoji praktika
5 (100%) 1 vote

Darbas praktinio mokymo firmoje mokomoji praktika

UTENOS KOLEGIJA

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

SIUVINIŲ TECHNOLOGIJOS NEAKIVAIZDINIŲ

STUDIJŲ PROGRAMADARBAS PRAKTINIO MOKYMO FIRMOJE MOKOMOJI PRAKTIKA

SIUVINIŲ TECHNOLOGIJOS SPECIALYBĖS STUDENTAMS

Atlikėja

2005-04-20

Vadovas

Lėktorė

R.Serbentienė

2005-

UTENA, 2005

TURINYS

TURINYS 2

ĮVADAS 3

ĮMONĖS ISTORIJA 3

ĮMONĖS MOKOMI MOKESČIAI 4

INFORMACIJOS APDOROJIMAS KOMPIUTERIU ĮMONĖJE 4

ĮMONĖS RŪŠIS 5

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS 7

VALDYMO SCHEMA 9

GAMYBOS SKYRIAUS DARBO APRAŠYMAS 10

PASIRINKTO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 13

GAMYBOS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 13

TECHNOLOGO PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 15

MEISTRO PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 17

KOKYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 18

BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ 20

PAREIGOS 20

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI 20

PASIRINKTAS PREKIŲ GRUPES APRAŠYMAS 21

INFORMACINIO REKLAMINIO BUKLETO RENGIMAS 28

IŠVADOS 29

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 30

PRIEDAI 31ĮVADAS

Darbas praktinio mokymo firmoje mokomosios praktikos tikslai:

1. Susipažinti su naujausia kanceliarijos technika, jos įdiegimu į įmonė.

2. Suprasti įvairios veiklos galimybes ir pagal sugebėjimus atlikti atitinkamą darbą.

3. Suprasti rūpestingo, organizuoto darbo svarbą.

4. Suvokti atitinkamų skyrių svarbą įmonės veikloje.

5. Mokėti rengti atitinkamų skyrių darbo aprašymus.

6. Mokėti parengti atitinkamo skyriaus pareigybinius nuostatus.

7. Taikyti vidaus ir užsienio prekybos taisykles.

8. Mokėti formuoti asortimento politiką.

9. Mokėti formuoti nuomonę apie firmą, jos prekę/ paslaugą, ir pristatyti prekę.

10. Mokėti racionaliai panaudoti reklamos ir paradavimo reikalavimus.

11. Mokėti rengti bei propaguoti įmonės reklaminę medžiagą.

12. Įgyti praktinius užsienio kalbos įgūdžius

13. Mokėti pritaikyti specializuotas kompiuterines programas.

Savarankiško darbo užduotis:

Parengti savarankišką darbą, kurio sudėtinės dalys:

1. N įmonės* valdymo schema.

2. N įmonės* pasirinkto skyriaus (marketingo, finansų ir kt.) darbo aprašymas.

3. N įmonės* pasirinkto skyriaus darbuotojų pareigybiniai nuostatai.

4. N įmonės* pasirinktos prekių grupes aprašymas.

5. Parengti informacinį reklaminį bukletą lietuvių ir užsienio kalbomis apie N įmonės* (galima pasirinkti praktinio mokymo firmą), siūlomą produkciją, prekes, paslaugas.

N įmonė* – bet kurią studento pasirinktą įmonę, kurioje jis atlieka tyrimą.

Prieš atliekant pasirinktos įmonės tyrimą, labai svarbu yra apibrėžti, ką reiškia įmonė. Kiekviena įmonė yra organizacija. O tai reiškia, kad ji yra socialinė grupė, nes suburia žmones ir organizuoja jų darbą, gaminanti ar teikianti paslaugas ir paskirstanti uždirbtas pajamas, atvira aplinkai, tai yra bendraujanti su kitomis įmonėmis, savivaldybe, bankais, ir pan.; turi tikslus veikti, išgyventi, didinti pelnus ir t. t. Pagal bendrus bruožus galima apibrėžti, kas yra įmonė. Įmonė – tai ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija (Bagdonas, Kazlauskiene, 2000)

Mano pasirinkta įmonė yra Danijos ir Lietuvos kapitalo UAB „Engel Dali“filialas, nes tai įmonė, kuri žvelgia į ateitį ir bando rasti kelius į naujas rinkas, kurdama naujus produktus, yra verta pagarbos ir išskirtinio dėmesio. Įmonės gaminiai išsiskiria kokybe ir originaliu dizainu.

ĮMONĖS ISTORIJA

Uždaroji akcinė bendrovė F. Engel įsteigė 1927 m. Carl J. Engel, kai naujovė, atsparūs karščiui darbo darbužiai buvo tik pradėti gaminti Danijoje. Idėja atėjo, kai jis aplankė Jungtinės (Amerikos) Valstijas kur jis pamatė statybininkus dėvinčius medvilninius darbo drabužius (džinsus). Iš ilgos kelionės jis į Danija atvežė pora kombinezonu, pagal tuos kombinezonus ir buvo pasiūta pirma F. Engel produkcija. Nuo tada ir buvo įkurta įmonė su pavadinimu „F.Engel“.

1964 m. F. Engel įžengė į mados industriją ir išplėtė viriškų kelnių produkciją su prekiniu ženklu IN-CA. Šioje kelnių kolekcijoje buvo labai didelis dydžių asortimentas, todėl ji turėjo pasisekimą. Vėliau buvo išrutuliuota produkcija su prekiniu ženklu easy line, ir 1990 m. išplėtė produkciją su SUNWILL ženklų. Ganėtinai neseniai pradėjo gaminti naują JOHN‘S kolekciją. Ši kolekcija skirta
moderniems vyrams, kurie nori visa laika atrodyti madingai. Produkcija kuri skirta darbininkams buvo gaminama su ženklu WORKZONE. Carl‘o Engel‘so aistra medžioti paskatino 1985 m. sukurti drabužių kolekciją kuri skirta medžiotojams, ši kolekcija gaminama su ženklu Deerhunter. Taigi produkcija F. Engel padalyta į trys ryškius ir nepriklausomus sektorius: specdrabužiai, vyriški drabužiai ir laisvalaikio drabužiai.

Šiandien Danijoje šioje bendrovėje dirba apie 160 darbuotoju. be to F. Engel produkcija gaminama Lietuvoje. Buvo įsteigta UAB „Engel Dali“ Utenoje, kur šiuo metu dirba apie 170 siuvėju. Prieš penkis metus bendrovės valdybos sprendimu Zarasuose buvo įsteigtas uždarosios akcinės bendrovės „Engel Dali“ filialas. Apie 130 darbuotojų Zarasų „Engel Dali„ siuvykloje gamina viriškus drabužius ir drabužius skirtus laisvalaikiui. Danijos-Lietuvos UAB “Engel Dali“ gaminiai pernai sudarė apie 15 procentų viso eksporto. Šioje įmonėje gamybos apimtys didėja, nes įrengtos naujos siuvimo linijos. „Engel Dali“ steigėjai stengiasi neprarasti ir išlaikyti savo padėtį pasaulio rinkoje aktyviai ieško klientus visoje Europoje.

ĮMONĖS MOKOMI MOKESČIAI

UAB “Engel Dali” moka šiuos mokesčius:

1. pelno mokestis;

2. nekilnojamojo turto mokestis;

3. privalomo sveikatos draudimo mokestis;

4. valstybinis socialinis draudimas;

5. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių lygų.

ĮMONĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS KOMPIUTERIU

. UAB “Engel Dali”fil. naudojamos organizacinės technikos sąrašas:

1 lentelė

Eil Nr. Pavadinimas Kiekis

1. Kompiuteris 6

2. Spausdintuvas ( rašalinis) 2

3. Spausdintuvas (lazerinis) 1

4. Skeneris 1

5. Telefonas faksas 2

6. Telefonas 2

7. Dauginimo aparatas 1

8. Dokumentų naikinimo aparatas 1Kompiuterio techninė įranga:

1. sisteminis blokas skirtas informacijos apdorojimui ir saugojimui;

2. monitorius skirtas apdorotai informacijai atvaizduoti ekrane;

3. klaviatūra skirta tekstiniai informacijai įvesti, valdyti kompiuterį;

4. pelė skirta informacijai “vesti, valdyti kompiuterį, žymeklio valdymui monitoriaus ekrane.

Perkant šiais laikais kompiuterį geriausiai atkreipti dėmesį į šiuos kompiuterio parametrus:

 procesorius. Geriausiai laikomi kompanijos Intel procesoriai;

 kietas diskas. Galima pasirinkti 40, 60 ,80 GB;

 RAM atmintis. 32 Mb – namų kompiuteriui, 64 MB – biuro kompiuteriui, 128 MB darbo stočiai;

 vaizdo plokštė.

Kompiuteris ir visi jo įrenginiai yra valdomi programomis. Tik programos leidžia atlikti konkrečius darbus su kompiuteriu. Programos nulemia kam ir kur gali būti naudojamas kompiuteris. Programinę įrangą galimą suskirstyti į sisteminę ir kaitomąją. Sisteminė programinė įranga skirta valdyti kompiuterio aparatūrai, spręsti pačius bendruosius informacijos apdorojimo uždavinius, kurti taikomąją programinę įrangą. Taikomoji programinė įranga skirta spręsti konkretiems uždaviniams.

Įmonėje instaliuotos tokios programos:

 Microsoft Office;

 Microsoft Word;

 Microsoft Excel;

 Internet exsplorer;

 Power Point;

 Stekas – apskaita

ĮMONĖS RŪŠIS

Įmonės su užsienio kilmės kapitalu.

Užsienio investicijos. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas yra suderintas su Europos Sąjungos direktyvomis ir nustato investavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, investuotojų teises ir investicijų apsaugos priemones visų rūšių investicijoms.

Užsienio investicijos tai užsienio valstybių piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais aktais nustatyta tvarka materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą.

Investuotojai tai Lietuvos Respublika ir užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar pasitikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą.

Investicijų įstatymas įtvirtina nuostatą, kad Lietuva yra atvira investicijoms iš visų užsienio valstybių bei visų investuotojų. Lietuvos ir užsienio investuotojams užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos. Investuotojų teises ir teisėtus interesus gina Lietuvos Respublikos įstatymai.

Investuotojai gali investuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka šiais būdais:

 steigdami ūkio subjektą, įsigydami Lietuvos Respublikos įregistruoto ūkio subjekto kapitalą arba jo dalį;

 įsigydamas visų rūšių vertybinius popierius;

 sukurdami, įsigydami ilgalaikį turtą arba jo vertę;

 skolindami lėšas ar kitą turtą ūkio subjektams, kuriuose investuotojui priklauso kapitalo dalis, suteikianti jam galimybę kontroliuoti arba daryti įtaką ūkio subjektams;

 vykdydami koncesijų bei išperkamosios nuomos sutartis.

Užsienio investuotojas piniginį įnašą į formuojamojo ūko subjekto kapitalą gali įnešti tiek užsienio, tiek Lietuvos nacionaline valiuta.

Užsienio investicijos
neleidžiamos į šias ūkines komercines veiklas:

 valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimo;

 loterijų organizavimo.

Investuojant į steigiamą ūkio subjektą, kurio veikla pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą ir kitus tą veiklos sritį reglamentuojančius įstatymus yra licencijuojama, šis subjektas savo veiklai privalo įsigyti licenciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Investuotojas turi teisę įsigyti nuosavybės visų rūšių nekilnojamąjį turtą. Valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus investuotojas gali išsinuomoti.

Įmonių, į kurias yra investuotas užsienio kapitalas, apmokestinimo sąlygos negali būti blogesnės, negu taikomos Lietuvos juridinėms ir fizinėms asmenims.

Investuotojas turi teisę jam nuosavybės teise priklausantį pelną, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sumokėjęs mokesčius, konvertuoti į užsienio valiutą ir pervesti į užsienį be apribojimų.

Įmonių, į kurias investuotas užsienio kilmės kapitalas, steigimas.

Įmonės, į kurias investuotas užsienio kilmės kapitalas, registruojamos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje.

Visų šalių įmonės, norėdamos steigti įmonės Lietuvoje privalo legalizuoti savo dokumentus, t.y. atlikti tokią procedūrą, po kurios įmonės iš užsienio valstybės dokumentai įgyja juridinę galią LR. Dokumentų legalizavimas atliekamas vadovaujantis Užsienio reikalų ministerijos 1997 m. liepos 21 d. Įsakymu Nr. 39. Dokumentai, kurie patvirtinti Hagos konvencijoje numatyta pažyma, galioja LR be papildomo LR užsienio reikalų ministerijos ar konsulinės įstaigos legalizavimo.

UAB “Engel Dali” yra uždaroji akcinė bendrovė su užsienio kapitalu. Įmonės kapitalo padalintas į akcijas ir akcininkų skaičius negali būti didesnis negu 50 žmonių. Šios įmonės rūšies privalumas yra tas, kad jos turtinė atsakomybė yra ribota: nariai atsako tik ta turto dalimi, kurią jie įnešė įsigydami akcijas. UAB “Engel Dali“ filialas neturi mažosios įmonės statusą, nes įmonėje dirba daugiau negu 100 darbuotojų. Jei įmonė turėtų šį statusą, tuomet mokėtų mažesnius mokesčius.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Tiesioginio poveikio sritį sudaro tiekėjai, medžiagos, kapitalas, darbo ištekliai, įstatymai, valstybinės įstaigos, vartotojai ir konkurentai. Medžiagų tiekėjai labiausiai diktuoja savo sąlygas dėl kainų. Dėl to įmonei tikslinga turėti kelis tiekėjus. Įmonė pasirašiusi ilgalaikes tiekimo sutartis, dėl ko yra galimybė rinktis tinkamiausias tiekimo sąlygas ir operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius. Įmonė dirba su įvairių gamintojų importuojamomis medžiagomis.

STANDARTAS 100 OEKO-TEX:

Šios produkcijos sudėtyje nėra formaldehidų, toksinų, todėl šios medžiagos kokybiškos. OUTLAST®:

Gamyboje, drabužiu apšiltinimui naudojama serija medžiagų su bendru pavadinimu Outlast®. Kuriant šią medžiagą buvo sukurtos termojautrios mikro kapsulės. Kai kūno temperatūra didėja , jie sugeria nereikalinga šilumą į sudėtį, kuri kapsulėse paverčiama į tirštą skystį. Jeigu kūno temperatūra mažėja, Outlast atšąla, ir grįžta į pradinę formą atiduodant šilumą. Dėka temperatūros reguliavimo drabužiai yra lengvi. MATCHFORM:

Jau daug metu ši firma gamina audinius, kurie pritaikyti darbiniams rūbams. Engel specdrabužių modelių medžiaga pagaminta pagal naują MATCHFORM sistemą. Kurios gamintojai tiriant darbo procesą atsižvelgia į dėvėjimo laisvę, siuvimą, ir medžiagos patvarumą. FE-TEX MEMBRANE CLOTHING:

FE-TEX membraninė medžiaga, kurią naudoją firma F. Engel. Ši medžiaga atspari vandeniui, bet leidžia išgaruoti prakaitui. Tokios charakteristikos gaunamos dėka naudojama lazerine technika: membraninėje medžiagoje pradeginamos mikro skilutės, kurių dydis ne didesnis už vandens molekulę. Garo molekulės yra šiek tiek mažesnio dydžio ir todėl laisvai praeina per medžiaga. STANCORD+:

Produktai Stancord+ pažymėti ženklu EC-Flower nėra kenksmingi aplinkai – jie ekologiškai švarūs, pagaminti pagal Europos standartus. Būtent todėl firminis ženklas yra Europos gėlė. STANCORD:

Medvilnė 65% poliesteris 35%, 300 g/m2. Medžiagos iš serijos STANDART 100 Oeko-Tex kurias naudoja F. Engel.

COMFORT:

100% medvilnė, 360 g/m2. Medžiagos iš serijos STANDART 100 Oeko-Tex kurios naudojamos labai dideliame asortimente produkcijos F.Engel.

MEDVILNĖ:

100% Iš anksto plauta medvilnė, 400 g/m2 (12 unc.)

ALASKA:

Tai dviejų rūšių medžiagos kurios skirtos žiemai. Tai paltinis audinys, kuris apsaugo ne tik nuo vėjo, bet ir nuo vandens,100 % poliesterio. Pamušalas pagamintas iš 100% nailono.

THERMAL:

Iš šios medžiagos gaminami apatiniai drabužiai. Pagaminta iš 100%poliesterio.

THERMAL QUILT:

Turi dvi rūšis: Pamušalas: 100% nailonas su poliesteriu 80 g/m2. Tai pat viršutinė medžiaga kurios sudėtis yra: 100 % poliesteris su atspariu sluoksniu (100 g/m2).

EN 471 FLUORESCENT, STANDARD:

85% medvilnė 15%poliesteris, 270 g/m2. Ši medžiaga padengta specialiu sluoksniu, kuris apsaugo nuo vandens ir purvo, todėl audinys tampa patvaresnis.

PILE:

Pagamintas iš 80% akrilo ir 20% poliesterio, naudojamas kaip apsauga nuo karščio.

PROBAN:

75% poliesteris, medvilnė 25%, 310 g/m2,
chemikalu, dėka to apsaugo nuo ugnies. Iš šios medžiagos dažniausiai siūnami specdrabužiai suvirintojams.

NOMEX III:

Nomex/Anti-static, 99% NOMEX ir1% Bekinox (metalas), 265 g/m2, audinys apsaugo nuo ugnies.

MEGATEC:

Speciali all-round apsauganti medžiaga su antiseptinėmis savybėmis. Apsauganti nuo rūgšties ir ugnies. Audinio sudėtyje yra 75% medvilnės,24% poliesteris ir 1% antstatinės medžiagos, 250 g/m2.

VALDYMO SCHEMA

Organizacijos veiklos rezultatai labai priklauso nuo organizacinės valdymo struktūros, atskirų padalinių tarnybų organizavimo, pavaldinių skaičiaus, valdymo struktūros, vadovų darbo stiliaus, elgesio ir pan. Visais atvejais, kokia struktūra bebūtų, iškyla jos valdymo būtinybė, valdymo funkcijos ir metodai. Kad darbas būtų efektyvus yra atliekamas darbo pasidalijimas – horizontalus: cechai, skyriai, barai, darbo vietos ir vertikalus, pagal pavaldumą: generalinis direktorius, tarnybų direktoriai, cechų viršininkai, meistrai, darbų vykdytojai ir atlikėjai. Kad būtų lengviau susigaudyti didesnėje organizacijoje braižomos organizacijos schemas. Tokia organizacijos schema vadinama organigrama. Paprastai sudarant tokią schemą, pradedama nuo vadovybės, tai yra nuo organizacijos viršaus. Po to pavaizduojami atskiri skyriai ir jų veikla, kuri atliekama tuose skyriuose. Organigrama reikalinga, norint teisingai įvertinti atskiras veiklos rūšis, kadangi organizacijoje turi būti aišku, kieno kokie uždaviniai ir kas už tai atsako. Pakuotojas dirba vadovaujamas šefo arba padalinio vadovo. Ir tuomet tampa aišku, kad šis vadovas atsako už tos veiklos organizavimą, kurią atlieka pakuotojas. Iš savo pusės pakavimo skyriaus vadovui vadovauja gamybos šefas, kuriam taip pat vadovauja įmonės vadovas.Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 2238 žodžiai iš 6855 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.