Darbo sutartis turinys ir sudarymo forma
5 (100%) 1 vote

Darbo sutartis turinys ir sudarymo forma

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Verslo vadybos fakultetas

Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra

Vadybos pagrindų

Referatas

Darbo sutartis

Jos turinys ir sudarymo forma

Atliko: studentė J.Vaitkūnaitė gr. vv2/5

Tikrino: asist. M.Alminauskienė

Vilnius 2003

Įvadas

Darbas- tai tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų realizavimas siekiant gauti tam tikrų materialinių ar dvasinių gėrybių.Tik darbu sukuriamas visuomeninis gyvenimo ekonominis pagrindas (gamybos priemonės ir vartijimo daiktai).Darbas suteikia kiekvienam žmogui galimybę save realizuoti, rasti savo vietą ir pripažinimą tarp kitų žmonių.

Tokios apimties visuomeniniai santykiai darbo sferoje negali būti teisiškai nereguliuojami. Ši funkcija teisės sistemoje pavesta savarankiškai šakai- darbo teisei.

Darbo teisė- tai valstybės nustatytų ir taikomų teisės normų, reguliuojančių darbo santykius tarp darbuotojo ir darbdavio darbo sutarties pagrindu, visuma.

Darbo teisiniai santykiai- tai savanoriškas teisinis darbuotojo ir darbdavio ryšys, įpareigojantis darbuotoją reguliariai atlikti sulygtą darbo funkciją bendrame darbo procese, paklustant darbdavio vidaus tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir sudaryti darbo sąlygas, nustatytas įstatymuose, darbo ir kolektyvinėje sutartyje.

Mūsų šalyje darbininkai ir tarnautojai teisę į darbą realizuoja sudarydami darbo sutartį. Pažodžiui suprantamą terminą “dabo sutatris” galima būtų takyti kiekvienai sutarčiai dėl darbo, taip pat sutartims dėl darbo pagal civilinę teisę. Tačiau darbo teisėje šis terminas vartojamas daug siauresne prasme. Juo nusakomas darbuotojo darbas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

Darbo sutartis yra labai svrbi darbuotojo atžvilgiu, nes tik ją pasirašęs darbuotojas gauna organizacijoje visas teises ir pareigas.

Įsiregistravusi savo nuostatus, organizacija tampa juridiniu asmeniu arba tam tikras fizinis asmuo gauna įgaliojimus veikti organizacijos vardu ir telkti darduotojus į organizaciją. Tas darbuotojų telkimas į organizaciją pasireiškia darbo sutarčių sudarymu.

ORGANIZACIJA

1.schema.

Ši schema pateikta profesoriaus Butkaus knygoje “Organizacijos ir vadyba”. Ji parodo, kokį vaidmenį organizacijoje vaidina darbo sutartis, t.y. pavienis darbuotojas organizacijoje pasirašo darbo sutartį, o tada gali sudaryti kooperatyvinę sutartį, kuri dar geriau atstovauja darbuotojo teises.Apie darbo sutatį kalba profesorius Butkus savo knygoje “Organizacijos ir vadyba “:

Teisiniai organizacijos ir pavienio žmogaus santykiai prasideda sudarius darbo sutartį- darbuotojo ir darbdavio susitarimą. Darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir sudaryti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu [1.leid. 92-94-psl.].

Kitų autorių apibūdinta darbo sutartie sąvoka skiriasi nuo ką tik paminėto Butkaus apibrėžimo. Jie teigia:

Darbo sutartis yra susitarimas tarp dirbančiojo ir įmonės, įstaigos, organizacijos, kuriuo dirbantysis įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas pklusdamas vidaus tvarkai, o organizacija įsipareigoja mokėti dirbančiajam darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymų, kolektyvinės sutarties ir šalių susitarimo [2. leid. 79psl.].

Šio apibrėžimo autoriai sako, kad darbo sutartis sudaroma tarp darbuotojo ir organizacijos, kurioje jis žada dirbti (Butkus teigia, kad tarp darbuotojo ir darbdavio).

Pagal Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 5 straipsnį, darbdavys yra visų rūšių įmonių, įstaigų, organizacijų savininkas, jų vadovas, bet juk pareigos iš darbo sutarties kyla pačiai įmonei, o ne jos vadovui ar savininkui. Pavyzdžiui, už darbuotojo gyvybei ar sveikatai padarytą žalą atsako įmonė savo turtu, atlyginimą moka taip pat įmonė iš savo turimų lėšų, o ne asmenys, nurodyti įstatyme kaip darbdaviai.

Taigi, aš pritarčiau antrojo darbo sutarties apibrėžimo autorių nuomonei, kad sutartis sudaroma tarp darbuotojo ir organizacijos.

D.Vyšniauskienė, V.Kundrotas kygoje “Verslo etika” sako, kad darbo sutartis- tai įstatymas, kuris nustato darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo bendrąją tvarką. Šiame įstatyme išdėstytos darbuotojų ir darbdavių pagrindinės teisės ir pareigos, susiejusios su priėmimu į darbą, darbo sąlygų pakeitimu, savarankišku išėjimu ir ir atleidimu iš darbo [6. leid. 197 psl.].

Skirtingai nuo dviejų pirmųjų darbo sutarties apibrėžimų, D.Vyšniauskienė ir V.Kundrotas darbo sutartį įvardina, kaip įstatymą.

Tokie sutarties įvardijimai-susitarimas ir įstatymas- yra labai skirtingi. Mano manymu, čia labiau tiktų “įstatymas”, nes šis žodis yra teisiškai “tvirtesnis”.

Dar palyginimui radau vieną B.Leonienės darbo sutarties apibrėžimą, kuris parašytas „Darbuotojų vadybos“ knygoje.Jis yra identiškas profesoriaus Butkaus apibrėžimui, tačiau dar yra pridėtas
vienas sakinys, kuris, mato manymu, yra ganėtinai svarbus:

Darbo sutartis yra susitarimas, kuriame:

· Darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba atlikti tam tikeas pareigas, paklusdamas nustatytai vdaus tvarkai.

· Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui nustatytą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje ir salių susitarimu.

Darbo sutartis atspindi ne tik darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimus, teises, bet ir sutartie galiojimo terminą [5. leid. 74-75 psl.].

Aš manyčiau, kad galiojimo terminas yra svarbus, nes jis nusako mono aprašomos sutartie gyvavimo laikotarpį.

Analizuojant darbo sutarties sąvokas, galima būtų pasakyti:

1. Tai įstatymas,kuris nusako darbuotojo bei organizacijos tarpusavio teises ir pareigas.

2. Darbuotojas įsipareigoja personaliai atlikti tam tikrą darbinę funkciją, nesiejamą su gaunamu režultatu, nepavedant jos kitam asmeniui.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 839 žodžiai iš 1674 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.