Darbo zonos ir vietos
5 (100%) 1 vote

Darbo zonos ir vietos

11

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………..…3psl.

Darbo zonos ergonominiai reikalavimai……………………………….………….4psl.

Darbo vietos ergonomika…………………………………………………………………………….9psl.

Išvados…………………………………………………………………………………………………….15psl.

Įvadas

Visiems gerai suprantama profesinių pakenkimų rizika dirbant atominėje elektrinėje, statyboje, medžio padirbimo įmonėse. Biurai, raštinės ir įstaigos dažniausiai priskiriamos saugiai ir nekenksmingai darbo aplinkai. Tradicinėse šių įstaigų darbo vietose, kai pagrindinės darbo priemonės buvo rašiklis ir popierius, darbuotojas atlikdavo eilę fizinių veiksmų ir turėjo pakankamai vietos kūno padėčių ir judesių įvairovei. Jis galėjo tvarkyti dokumentus, užrašyti žinutes, naudotis telefonu, skaityti tekstą, keistis informacija su kolegomis, spausdinti ir atlikti kitus veiksmus. Tokiam įvairiam fiziniu požiūriu darbui, per žemas ar per aukštas stalas ar kėdė negalėjo sukelti dirginančio poveikio ar fizinio diskomforto. Skirtinga situacija susidaro dirbant šiuolaikiniame kompiuteriais aprūpintame biure. Darbuotojai ištisas valandas dažnai be pertraukos praleidžia prie kompiuterio. Vis daugiau darbuotojų biuruose ir valstybės tarnautojų įstaigose praleidžia darbo dieną dirbdami su klaviatūra, pele ir visą laiką žiūrėdami į displėjų. Dirbantis kompiuteriu tampa sistemos žmogus-kompiuteris-aplinka dalimi.

Darbo zonos ergonominiai reikalavimai

Ribota darbo patalpa arba didelės patalpos dalis, kurioje išdėstytos darbo vietos, vadinama darbo zona. Ją sudaro: 1) erdvinė patalpos struktūra (matmenys, paskirtis, mikroklimatas, judėjimo – transportavimo galimybės); 2) baldai, techninė įranga, energijos šaltiniai, kontrolės ir saugos priemonės, priklausantys ne vienai darbo vietai, o visai zonai; 3) darbo vietų išdėstymas (jų tankis, išdėstymo tvarka, informaciniai ryšiai tarp jų).

Darbo zonos ergonominėms savybėms gerinti imamasi šių priemonių: 1) patalpa turi būti pritaikyta žmogaus veiklai (tikslams, motyvams, funkciniam komfortui); 2) priemonių, esančių darbo zonoje, vertinimas turi būti kompleksini, teikiantis galimybę jas pritaikyti operatoriui; 3) patalpos komfortiškumas vertinamas objektyviais ir subjektyviais kriterijais.

Projektuojant ir organizuojant gamybines darbo zonas, atsižvelgiama į minimalius darbo vietos matmenys.

1 lentelė

Darbo vietos parametrai ir jų matmenys:

Žymėjimai atitinkantys toliau esancio paveikslelio zymėjimus Operatoriaus vidutinis ūgis mm

1680 1590 1680 1590

Operatoriaus vidutinė masė kg

68 54 68 54

Darbo vietos matmenys mm

horizontalioje plokštumoje vertikalioje plokštumoje

vyrai moterys vyrai moterys

1 lentelės tęsinys:

1 240 200 1550 1400

2 720 660 1350 1100

3 1350 1100 780 680

4 1550 1370 800 720

5 240 200 700 630

6 335 300 1400 1260

7 550 480 800 730

8 – – 500 430

1 pav. Minimali erdvė (mm), reikalinga dibantiems įvairiuose darbo pozose: a – horizontalioje; b – vertikalioje plokštumoje, lygiagrečiai ir statmenai regėjimo ašiai.

Darbo vietos matmenys, nurodyti 1 lentelėje ir 1 paveiksle, įskaičiuojami į darbo zonos matmenis ir padauginama iš darbo vietų skaičiaus. Taip pat būtina įskaičiuoti plotus, reikalingus praėjimams (pravažiavimams), priėjimams prie bendrų techninių įrenginių ir prie kiekvienos darbo vietos. 2 pav. Diagrama, pagal kurią nustatomi minimalūs atstumai tarp įvairaus aukščio užtvarų ir pavojingų vietų, esančių įvairiame aukštyje nuo grindų. Kreivės vaizduoja maksimalią amplitudę judesių, atliekančių virš įvairaus aukščio užtvarų: A – užtvaros aukštis 2,44 m; B – 2,13 m; C – 1,98 m; D – 1,83 m; F – 1,52 m; G – 1,37 m; H – 1,22m. Diagramoje minimalus atstumas tarp užtvaros ir pavojingos vietos, m.

3 pav. Rankos judėjimo amplitudė virš vertikalios užtvaros, viršuje turinčios horiontalią apsaugą.

Skaičiuojant darbo zonos minimalią erdvę, taip pat būtina žiųrėti, kad būtu palaikomos normalios žmogaus organizmo funkcijos. Pirmiausia tai liečia kvėpavimą, t.y. pakankamą deguonies kiekį organizme, kad nenukentėtu dirbančiojo sveikata ir dabo funkcijos. Todėl kiekvienam dirbančiajam turi būti skirta tokia minimali erdvė, neužimta gamybos įrangų ir priemonių, kad joje esančio oro užtektų normaliai kvėpuoti. Jei į darbo patalpą tiekiamas kondicionuotas oras, erdvė gali būti mažesnė. Normaliam kvėpavimui palaikyti minimalios erdvės įvairiems darbams reglamentuoja atitinkami higienos tarnybų dokumentai.

Maksimali darbo zona – tai erdvė, apimanti ištiestą ranką visomis kryptimis, optimali – apima dilbiu ir plaštaka, kai alkūnė priglausta prie šono. Optimali zona yra patogiausia dirbti ir vadinama pagrindinių veiksmų ar judesių zona. Maksimali zona vadinama pagalbinių veiksmų zona.

4 pav. Darbo zona horizontalioje plokštumoje

Darbo zonos skirstomos į: esančias horizontalioje plokštumoje (4 pav.), vertikalioje plokštumoje (5 pav.), patogias ir nepatogias (6
pav.).

5 pav. Darbo zona vertikalioje plokštumoje

Komponuojant darbo zoną (ir darbo vietą), reikia atsižvelgti į žmogaus regėjimo lauką, jo vertikalias bei horizontalias ribas ir galimą matomumo kampą.

6 pav. Patogios ir nepatogios darbo zonos: a – optimali, b – maksimali, c – pasiekiama tik judant visu kūnu. Skaičiai rodo matmenis mm.

Įrengiant sudėtingus valdymo pultus, darbo zona dar smulkiau dalijama pagal jos apžvialgiamumo rodiklius ir atliekamų veiksmų efektyvumą.

Kad ir kokiu aspektu nagrinėtume dirbančiojo darbo zonos projektavimą ir organizavimą, susiduriame su antropometrijos reikalavimais, t. y. žmogaus kūno matmenimis. 7 paveiksle pateikti schematizuoti žmogaus kūno matmenys, o jų reikšmės 2 lentelėje.

2 lentelė

Vyro ir moters matmenys mm, atitinkantys žymėjimus 7 pav.

Skaičiai pav. Kūno dalių matmenys Vyro Moters

didžiausias mažiausias vidutinis didžiausias mažiausias vidutinis

1 Ūgis 1903 1632 1768 1765 1537 1651

2 Vertikalaus pasiekimo riba 2452 2067 2259 2251 1932 2092

3 Akių aukštis 1778 1503 1640 1471 1256 1363

4 Peties aukštis 1589 1334 1461 1471 1256 1363

5 Alkūnės aukštis nuo grindų 1175 979 1074 1087 916 1002

6 Pirštų aukštis nuo grindų 748 585 666 701 558 630

7 Juosmens linijos aukštis 1225 999 112 1134 947 1041

8 Rankos ilgis 853 692 773 776 644 710

9 Žasto ilgis 376 285 333 335 267 301

10 Dilbio ir plaštakos ilgis 525 428 476 473 401 437

11 Ištiestų rankų ilgis 1912 1627 1798 1793 1521 1657

12 Kojų ilgis 1072 864 968 1000 810 905

13 Šlaunies ilgis 570 425 497 539 416 478

14 Pečių plotis 437 354 396 398 324 361

15 Abiejų kojų plotis 243 174 208 238 166 202

16 Abiejų pėdų plotis 220 175 198 203 156 179

17 Didžiausias sagitalinis (tarp vertikalių plokštumų) plotis 276 189 233 274 191 233

18 Pėdos ilgis 297 243 270 268 224 246

19 Aukštis sėdint 958 854 919 938 815 876

20 Akių aukštis sėdint 859 719 789 815 699 757

21 Peties aukštis nuo kėdės 678 548 613 645 528 586

22 Alkūnės aukštis nuo kėdės 281 175 228 271 179 225

23 Dubens plotis sedint 392 310 351 427 328 377

24 Didžiausias plotis tarp alkūnių 509 367 493 462 331 397

25 Ištiestos į priekį kojos ilgis 1220 987 1104 1102 916 1009

26 Nuotolis nuo nugaros linijos iki kojų pirštų 888 641 765 823 622 722

27 Redukuotas šlaunies ilgis (sėdint) 580 465 522 537 434 485

28 Šlaunies ilgis nuo nugaros linijos iki kelio (sėdint) 664 552 608 627 506 567

29 Šlaunies aukštis (sėdint) 170 112 141 171 112 142

30 Aukštis nuo grindū iki pakinkto kampo (sėdint) 506 406 456 453 372 413

31 Kelio aukštis nuo grindų 612 501 556 560 467 514

7 pav. Schematizuoti žmogaus kūno dydžiai

Į darbo zonų projektavimą ir organizavimą įeina darbo paviršių skaičiavimai. Minimalus darbo paviršius reikalingas kiekvienoje darbo vietoje baldams, bendrai įvairiausiai įrangai, praėjimų ir pravažiavimų patalpoje išdėstymui. Atitinkamas darbo zonų paviršių normas reglamentuoja higienos dokumentai.

Darbo vietos ergonomika

Vienas iš esminių priemonių žmogui pritaikyti prie darbo yra darbo vietos komponavimas. Darbo vietos erdvės ir ploto struktūra nusako operatoriaus kūno padėtį darbinės veiklos procese, jo nuovargį ir monotoniją, saugą, darbingumą ir sveikatą, taip pat darbo intensyvumą ir kokybę.

Darbo vietų projektavimu ir organizavimu, be ergonomikos, užsiima inžinerinė psichologija, darbo fifiologija ir higiena, mokslinis darbo organizavimas ir kt.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1056 žodžiai iš 2100 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.