Draudimas
5 (100%) 1 vote

Draudimas

TURINYS

ĮVADAS

1. DRAUDIMO RŪŠYS

2. DRAUDIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

3. EKSPORTO RIZIKOS MINIMIZAVIMAS

4. PREKINIO KREDITO DRAUDIMAS

5. LIETUVOS EKSPORTUOTOJAI DRAUDIMO RINKOJE

6. TURTO DRAUDIMAS

6.1. DRAUDŽIAMOS RIZIKOS IŠVARDINTOS AR VISOS?

6.2. FRANŠIZĖ: UŽ AR PRIEŠ?

6.3. DRAUDIMO VERTĖS: LIKUTINĖS (BALANSINĖS) AR ATSTATOMOSIOS?

IŠVADOS

LITERATŪRA 3

4

6

8

9

10

13

13

14

16

22ĮVADAS

Šiame darbe nagrinėjama dviejų draudimo rūšių – prekinio kredito ir turto draudimo įtaka įmonių veiklai.

Lietuvoje pastaraisiais metais didėja prekybos ir paslaugų balanso deficitas, o eksportas, palyginti su importu, plėtojamas lėčiau. Taigi, siekiant išvengti didesnių problemų Lietuvoje ypač aktyviai turėtų būti remiamos tiesioginės eksporto skatinimo priemonės, tokios kaip eksporto finansiniai bei prekiniai kreditai, eksporto garantijos, draudimas ir panašiai. Lietuvoje turi veikti efektyvios užsienio prekybos garantijų, draudimo ir kreditavimo sistemos.

Tačiau ši draudimo rūšis labai siejasi su kita – jeigu nebūtų turto draudimo, daugumos projektų tektų atsisakyti, vargu, ar bankai, lizingo kompanijos ryžtųsi juos kredituoti. Norint teisingai apdrausti įmonės ar organizacijos turtą, tenka apsvarstyti nemažai alternatyvų. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms siūloma apsaugoti nuo išorinių rizikų jų kilnojamą ir nekilnojamą turtą turto draudimu.

Turto draudimas šiais technikos pažangos laikais nuo gaisro, gamtos stichijų bei kitų nelaimių tampa vis reikšmingesnis sėkmingam verslui. Vakarų Europoje nė viena įmonė nepradeda veiklos neapdraudusi savo turto.

Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos duomenimis, per devynis šių metų mėnesius turto draudimo įmokos ir žala sudarė atitinkamai 59,191 mln. ir 13,523 mln. litų1. DRAUDIMO RŪŠYS

NE GYVYBĖS DRAUDIMAS

• Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

• Transporto priemonių draudimas

• Žalia korta (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas užsienio šalyse)

• Lenkijos korta (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas Lenkijoje)

• Latvijos korta (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas Latvijoje)

• Medicininių išlaidų kelionėje į užsienį draudimas

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionėje į užsienį

• Užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų draudimas

• Kelionių draudimas

• Keleivių grupinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

• Laikinojo nedarbingumo draudimas

• Pastatų draudimas

• Namų turto draudimas

• Įmonių ir organizacijų turto draudimas

• Ūkininko turto draudimas

• Gyvulių draudimas

• Elektroninės technikos ir žemos įtampos įrenginių visų rizikų draudimas

• Kompiuterinės įrangos visų rizikų draudimas

• Statybos visų rizikų draudimas

• Montavimo visų rizikų draudimas

• Įrengimų gedimų draudimas

• Orlaivių draudimas

• Laivų draudimas

• Laivų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

• Krovinių draudimas

• Vežėjų atsakomybės draudimas

• Ekspeditorių atsakomybės draudimas

• Vežėjų prievolių naudojant TIR knygeles įvykdymo laidavimo draudimas

• Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

• Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas

• Advokato civilinės atsakomybės draudimas

• Audito įmonės civilinės atsakomybės draudimas

• Notaro civilinės atsakomybės draudimas

• Asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

• Gamybos (verslo) nutrūkimo dėl gaisro draudimas

• Kelionės organizavimo paslaugų finansinių garantijų draudimas

• Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomas draudimas

• Muitinės procedūros vykdytojo atsakomybės draudimas

• Atsakomybės laidavimo, išduodant pasiūlymo, atlikimo, avansinio apmokėjimo, garantinio laikotarpio laidavimo raštus draudimas

• Pasirašytų sutarčių, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo atsakomybės draudimas

GYVYBĖS DRAUDIMAS

• Mišrusis gyvybės draudimas

• Sutuoktuvinis draudimas

• Gyvybės ir kritinių ligų kaupiamasis draudimas

• Kompleksinis gyvybės draudimas

• Gyvybės kaupiamasis draudimas

• Gyvybės ir kritinių ligų draudimas

• Gyvybės draudimas

KREDITŲ DRAUDIMAS

• Prekinių kreditų draudimas

• Vartotojiškų kreditų draudimas

• Komercinių garantijų draudimas

• Eksporto kreditų draudimas

2. DRAUDIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

Įmonė turi automobilį:

• Transporto priemonės draudimas

• Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimas

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Įmonė rūpinasi savo turtu:

• Įmonių ir organizacijų turto draudimas

• Elektroninės technikos ir žemos įtampos įrenginių visų rizikų draudimas

• Kompiuterinės įrangos visų rizikų draudimas

• Prekinių kreditų draudimas

Įmonė rūpinasi savo darbuotojais:

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

• Laikino nedarbingumo draudimas

Įmonės darbuotojai vyksta į komandiruotę užsienyje:

• Medicininių išlaidų draudimas kelionėje į užsienį
• Nelaimingų atsitikimų kelionėje į užsienį draudimas

• Kelionių draudimas

Įmonė rūpinasi savo verslo ateitimi ir stabilumu bei geru vardu:

• Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

• Bendrosios profesinės atsakomybės draudimas

• Asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

• Gamybos (verslo) nutrūkimas dėl gaisro draudimas

• Atsakomybės laidavimo raštai

• Prekinių kreditų draudimas

Profesinės atsakomybės draudimas:

• Notarų civilinės atsakomybės draudimas

• Advokatų civilinės atsakomybės draudimas

• Audito įmonės civilinės atsakomybės draudimas

• Asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Atvyksta svečiai, partneriai iš užsienio:

• Užsieniečių gydymo Lietuvoje išlaidų draudimas

Įmonė importuojanti arba eksportuojanti prekes:

• Muitinės procedūros vykdytojo atsakomybės draudimas

• Krovinių draudimas

• Ekspeditorių atsakomybės draudimas

• Importo ir eksporto kreditai

Įmonė transportuoja krovinius:

• Vežėjų atsakomybės draudimas

• Krovinių draudimas

• Ekspeditorių atsakomybės draudimas

Įmonė yra kelionių agentūra:

• Kelionių draudimas

• Kelionių grupinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Įmonė yra statybinė organizacija:

• Statybos visų rizikų draudimas

• Montavimo visų rizikų draudimas

• Atsakomybės laidavimo raštai3. EKSPORTO RIZIKOS MINIMIZAVIMAS

Prekiaujant vietinėje ir užsienio rinkose atsiranda rizika, kuri iškyla visose prekybos etapuose: pradedant nuo žaliavų pirkimo, prekių gamybos, sandėliavimo, jų gabenimo ir baigiant pirkėjo įsipareigojimų vykdymu.

Sėkmingas eksporto sandorio užbaigimas reiškia savalaikį ir tikslų importuotojo įsipareigojimų įvykdymą. Tam didelės įtakos turi teisingas mokėjimo formų pasirinkimas, gautinų sumų monitoringas bei kruopštus finansinių instrumentų pasirinkimas prekiaujant su užsienio partneriais. Išskiriamos dvi mokėjimų formos: išankstinis ir atidėtas mokėjimas. Viena iš pastarojo finansinių instrumentų – prekinis kreditas „atvira sąskaita“ – naudojama dažniausiai, nes išankstinis apmokėjimas ir akredityvai jau nebėra apmokėjimo sąlygos, kuriomis galima konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Pirkėjai Vakarų Europoje yra įpratę, kad tiekėjai juos kredituotų, tad prekiaudami su Lietuvos įmonėmis jie tikisi, kad panašias sąlygas suteiks ir Lietuvos eksportuotojai.

Apmokėjimo už prekes nustatymas „atvira sąskaita“ susijęs su komercine rizika, t.y. visada egzistuoja didesnė ar mažesnė tikimybė, kad užsienio pirkėjas dėl įvairių priežasčių gali nevykdyti savo įsipareigojimų (neapmokėti už prekes).4. PREKINIO KREDITO DRAUDIMAS

Prekinio kredito draudimas yra vienas efektyviausių eksporto rizikos minimizavimo instrumentų. Prekinio kredito draudimas:

Leidžia sumažinti neapmokėjimo už užsienio pirkėjams išsiųstą produkciją riziką, kuri perduodama valdyti draudimo bendrovei;

Apsaugo nuo nenumatytų nuostolių;

Suteikia galimybę papildyti įmonės apyvartines lėšas banko paskolomis, kai išsiųstų užsienio pirkėjams prekių pagrindu bankai atidaro kreditines linijas, o jų padengimas užtikrinamas apdraudžiant užsienio pirkėjų neatsiskaitymo riziką (plačiau apie tai – žr. toliau);

Suteikia eksportuotojams galimybę pasiūlyti pirkėjams palankesnes apmokėjimo sąlygas ir tuo pačiu įgyti papildomą konkurencinį pranašumą užsienio rinkose;

Užtikrina stabilius pinigų srautus be didelių sukrėtimų;

Sumažina blogų skolų administravimo kaštus.

Apyvartinių lėšų papildymas banko paskolomis

Pirkėjų kreditavimo augimas yra pagrindinė priežastis, sąlygojanti padidėjusį įmonės poreikį apyvartiniam kapitalui. Įmonės gali neturėti pakankamai užstato paskoloms iš bankų gauti. Prekinio kredito draudimo polisas gali būti viena iš užstato formų, leidžianti gauti finansavimą iš banko.

Išsiuntus prekes užsienio pirkėjui, kuriam yra taikomas atidėto mokėjimo terminas, susidaro debitorinis įsiskolinimas, kurio pagrindu bankai gali atidaryti kredito liniją. Paskolos padengimo šaltinis yra pirkimo-pardavimo sandoryje numatyti pirkėjų mokėjimai už pristatytas prekes. Jeigu pirkėjas neatsiskaito už gautas prekes, tuomet eksportuotojas gali susidurti su paskolos grąžinimo bankui problema. Draudėjas, pagal bankui pateiktą prekinio kredito draudimo polisą, įsipareigodamas atlyginti nuostolius dėl užsienio pirkėjo įsipareigojimų nevykdymo, kaip tik ir užtikrina paskolos grąžinimą.

Naudojant prekinio kredito draudimo polisą kaip garantą banko paskolos grąžinimui užtikrinti, draudimo išmokos gavėju tampa bankas. Draudimo bendrovė padengia banko patirtus nuostolius nustatyto atsakomybės limito ribose pagal eksportuotojo pateiktą prekių išsiuntimą liudijančią sąskaitą.5. LIETUVOS EKSPORTUOTOJAI DRAUDIMO RINKOJE

Įmonių vadovų ir specialistų apklausos metu buvo siekiama nustatyti eksporto organizavime egzistuojančius rizikos valdymo mitus, Lietuvos eksporto ir importo draudimas paslaugų žinomumą, atsiskaitymo už eksportuotą produkciją formas ir kitas šios įmonės marketingo politikai svarbias problemas.

Eksportuotojų apklausos metu nustatyta, kad vidutiniškai 16% lietuviškos kilmės prekių
Lietuvos eksporto ir importo draudimas ir įmonės teikiamas paslaugas yra informuoti pakankamai, 23% žino, tačiau jaučia papildomos informacijos trūkumą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1388 žodžiai iš 4620 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.