Draudimas
5 (100%) 1 vote

Draudimas

TURINYS

TURINYS 1

ĮVADAS 2

1.NAMŲ TURTO DRAUDMAS 3

1.1. DRAUDIMO OBJEKTAI 3

1.2. DRAUDIMO VIETA 5

1.3. DRAUDIMINIAI IR NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI 7

1.4. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO ĮMOKA 9

1.5. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMO TERMINAI 13

1.6. DRAUDĖJO PAREIGOS DRAUDIMINIO ĮVYKIO ATVEJU 14

1.7. DRAUDIMO IŠMOKOS 15

1.7.1. Draudimo vertė 15

1.7.2. Draudimo išmokos už vertybes apribojimai UAB „Drauda” 16

1.7.3. Draudimo išmokos nemokėjimas 17

2. AB „LIETUVOS DARAUDIMAS” IR UAB „DRAUDA” BEI DRAUDIMO GRUPIŲ ANALIZĖ PAGAL PASIRAŠYTAS TIESIOGINIO DRAUDIMO ĮMOKAS 17

2.1. AB „LIETUVOS DRAUDIMAS” IR UAB „DRAUDA” VEIKLOS ANALIZĖ PAGAL DRAUDIMO ĮMOKAS 17

2.2. AB „LIETUVOS DRAUDIMAS” IR UAB „DRAUDA” TURTO DRAUDIMO DUOMENŲ ANALIZĖ PAGAL DRAUDIMO ĮMOKAS 19

IŠVADOS 20

LITERATŪRA 21

ĮVADAS

Kas yra Jūsų namų turtas?

Tai yra viskas, ką Jūs turite namuose: namų įrangos, apstatymo, apyvokos ir vartojimo reikmenys. Tai gali būti, pvz., baldai, buitiniai prietaisai, rūbai, o taip pat grynieji pinigai ir papuošalai. Tai taip pat radijo ir televizijos antenos, jeigu jos nėra bendro naudojimo. Jeigu draudėjas yra būsto nuomininkas, tai draudimas galioja ir jo lėšomis įrengtiems daiktams, pvz. sanitarinei įrangai, medinėms grindims ar įmontuotiems sieniniams baldams.

Valstybinis gyventojų turto draudimas organizuojamas visuomenės interesais. Siekiama atlyginti gyventojams gaisrų, avarijų, stichinių ir kitokių nelaimių padarytus nuostolius. Iš draudėjų įmokų, sumokėtų apdraudžiant turtą, sudaromi Valstybinio draudimo fondai, iš kurių mokamas draudimo atlyginimas.

Mūsų šalyje Valstybinis draudimas įkurtas daugiau kaip prieš 60 metų. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir pageidavimus, turto draudimo sąlygos buvo nuolat tobulinamos, gerinamas gyventojų aptarnavimas. Daug dėmesio skiriama masiniam aiškinamajam darbui, nuo kurio labai priklauso draudimo paplitimas. Valstybinio draudimo darbuotojai ir jų visuomeniniai talkininkai gali dar daug nuveikti, kad kiekvienas respublikos gyventojas geriau žinotų draudimo rūšių sąlygas, privalumus ir plačiau naudotųsi draudimo paslaugomis. Valstybinio draudimo įstaigos rūpinasi gyventojų turtiniais interesais ir padeda likviduoti įvairių nelaimių padarytus nuostolius. Dalis gyventojams priklausančio turto apdraudžiama privaloma tvarka, tačiau nepilna jų verte, todėl kiekvienam yra suteikta teisė savo noru apdrausti savo turtą papildoma suma. Kiekvienos rūšies turtui drausti yra atskiros taisyklės, kuriose tiksliai nusakoma, koks turtas apdraudžiamas, kokiais atvejais išmokamas draudimo atlyginimas ir kitos draudimo sąlygos.

Realybė rodo, kad kartą atsitikusi nelaimė gali sąlygoti milžiniškus nuostolius. Atsiradę nuostoliai sukelia finansinius sunkumus. Norint jų išvengti – išeitis paprasta – investicijos į apsaugą, t.y. į draudimą.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti AB „LIETUVOS DRAUDIMAS” ir UAB „DRAUDA” gyventojų namų turto draudimo taisykles.

Darbo objektas: AB „Lietuvos draudimas” ir UAB „Drauda”.

Darbo dalykas: gyventojų turto draudimas.

Darbo metodika: mokslinės literatūros analizė, AB „Lietuvos draudimas” 1993 m. spalio 27 d. namų turto savanoriškojo draudimo taisyklės ir UAB „Drauda” 1997 m. liepos 31 d. namų turto draudimo taisyklės, ir statistinė medžiaga.

1.NAMŲ TURTO DRAUDMAS

1.1. Draudimo objektai

Mūsų buityje yra labai daug daiktų: baldų, drabužių, patalynės, indų, radijo aparatų, šaldytuvų, televizorių, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, dviračių, bibliotekėlių, maisto produktų atsargų, kilimų ir kt. Tai įvairiausi stambūs ir smulkūs daiktai, prie kurių esame pripratę, kad dažnai jų net nepastebime. Juos įsigijome po truputį, per ilgesnį laiką, todėl dabar, apskaičiavę jų vertę, ir patys nustebtume, kad susidaro tokia didelė suma. Pasitaiko, kad dėl gaisrų, audrų ar kitokių nelaimių turtas būna sugadinamas ar sunaikinamas. Kad nepatirtume nuostolių, namų turtą patariame apdrausti.

Akcinės Bendrovės „Lietuvos draudimas” taisyklių sąlygomis apdraudžiami draudėjui bei kartui su juo gyvenantiems ir bendrai ūkį tvarkantiems šeimos nariams priklausantys namų apstatymo, apyvokos ir vartojimo daiktai, skirti naudoti asmeniniame ūkyje šeimos buitiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti (išskyrus didelį vienarūšių daiktų kiekį, kurie skirti realizavimui, perdirbimui ir pan.).

Uždarosios Akcinės Bendrovės „Drauda” taisyklių sąlygos yra daug platesnės. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su namų turto, išvardinto sekančiai valdymu, naudojimu, disponavimu.

Draudimo objektas:

1. Visas namų turtas: namų apstatymo, apyvokos, vartojimo reikmenys, taip pat grynieji pinigai. AB „Lietuvos draudimas” grynieji pinigai yra nedraudžiami.

2. Radijo ir TV antenų įranga, jei šie daiktai nėra bendro naudojimo arba jeigu nenaudojami (komerciniams) verslo tikslams;

3. Jeigu draudėjas yra patalpų nuomininkas, tai apdraudžiami ir į pastatą įmontuoti daiktai ir įrengimai, kuriuos jis įsirengė arba įsigijo savo lėšomis ir už juos yra atsakingas, pvz. sanitarinė įranga, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai ir
pan.; Jeigu draudėjas yra patalpų savininkas, tai šioje dalyje išvardinti draudimo objektai yra pastato draudimo objektas.

4. Kartingai, motorizuoti invalidų vežimėliai, vejapjovė, žaislinių distancinio valdymo transporto priemonių modeliai;

5. Kanojos, irklinės ir pripučiamos valtys kartu su jų varikliais, burlentės, taip pat oro transporto priemonės;

6. Darbo įrankiai bei įrengimai, kuriuos naudoja draudėjas ar jo šeimos narys ir profesinėje ar verslo veikloje. Šiam atvejui taikomi paribojimai.

Visi šie išvardinti daiktai yra apdrausti nepriklausomai nuo to, kas yra jų savininkas.

AB „Lietuvos draudimas” taisyklėse tokių punktų kaip 2,3,4,5,6 nėra išskirta ir šie daiktai nėra draudžiami. UAB „Drauda” neapdraudžiamo turto sąrašas yra žymiai siauresnis nei AB „Lietuvos draudimas”.

UAB „Drauda” neapdraudžiama pagal šias taisykles:

a) pastato sudėtinės dalys, išskyrus išvardintas 2 ir 3 punktuose;

b) visų rūšių transporto priemonės ir priekabos, išskyrus išvardintas 4 punkte;

c) vandens transporto priemonės, išskyrus išvardintas 5 punkte;

d) nuomininkų turtas, išskyrus tą dalį, kurią jam perdavė naudotis draudėjas;

e) papuošalai ir kailiai.

AB „Lietuvos draudimas” namų turto draudimo sutartimi neapdraudžiami:

a) dokumentai, vertybiniai popieriai, piniginiai ženklai, rankraščiai;

b) skaidrės ir fotonuotraukos;

c) radioaktyvios medžiagos, branduolinis kuras, sprogstamosios medžiagos, narkotikai, vaistai, neužregistruoti nustatyta tvarka šaunamieji ginklai;

d) kambariniai augalai, paukščiai, religinio kulto daiktai (išskyrus kolekcijas);

e) brangieji metalai, brangakmeniai ir spalvotųjų metalų dirbiniai;

f) namų turtas esantis avariniuose pastatuose, kuriuose uždrausta gyventi.

Iš šito išvardinto nedraudžiamų daiktų sąrašo abi kompanijos nedraudžia tik brangiųjų metalų ir papuošalų, o viso to, ko nedraudžia AB „Lietuvos draudimas”, UAB „Drauda” draudžia, o tai, ką draudžia UAB „Drauda”, AB „Lietuvos draudimas” nedraudžia.

UAB „Drauda” savo draudėjui papildomai siūlo pasirinkti rizikos paketą, kuris padengia nuostolius už:

a) dviračio vagystę iki 1.500 Vokietijos markių;

b) viešbučio išlaidas, įskaitant pusryčius, iki 1.500 Vokietijos markių;

c) viršįtampių nuostolius dėl žaibo įtrenkimo iki 4.000 Vokietijos markių;

d) nuostolius elektros prietaisams iki 2.000 Vokietijos markų.

Papildomai draudėjas gali apsidrausti stiklą nuo dūžimo. Apdrausta tuomet yra :

a) pastato ir baldų įstiklinimai su/be stiklo paketų;

b) pastato įstiklinimai tik stiklo paketais;

c) stiklo keramikiniai viryklių paviršiai taip pat akvariumų stiklai.

Pastato įstiklinimai yra : langų, durų, balkonų, terasų, sienų, žiemos sodų, verandų, stogų, saulės kolektorių, turėklų, dušo kabinų stiklai, stiklų blokai, meniškai padoroti stiklai.

Baldų įstiklinimai yra: paveikslų, spintų, vitrinų, sienų, sieninių spintų stiklai ir veidrodžiai, stikliniai padėklai, krosnių, elektrinių ir dujinių viryklių stiklai.

Apdraustos taip pat išlaidos pastoliams, kranams, jei atsitikus draudiminiam įvykiui, jie reikalingi stiklo pakeitimui ar remontui.

Neapdrausta optiniai stiklai, žiūronų stiklai, šviestuvų stiklai, rankiniai veidrodžiai.

1.2. Draudimo vieta

Draudiminė apsauga apdraustiems daiktams tiek AB „Lietuvos draudimas”, tiek ir UAB „Drauda” galioja tik draudimo vietoje. UAB „Drauda” taisyklėse nurodytas šios sąlygos apribojimas, kuris negalioja daiktams, kurie dėl įvykusio ar tuoj pat galinčio įvykti draudiminio įvykio išgabenami iš draudimo vietos ir šių veiksmų apgadinami, sunaikinami arba prarandami.

Draudimo vieta – tai draudimo sutartyje nurodyta draudėjo gyvenamoji vieta – būstas. Būstui priklauso ir patalpos pagalbiniuose pastatuose tame pačiame sklype. Prie būsto nepriskiriamos patalpos, kurios naudojamos tarnybiniams ar verslo reikalams.

Būsto pakeitimo sąlygos UAB „Drauda” taisyklėse:

1. Apie būsto keitimą draudikas turi būti informuojamas raštu iki persikraustymo pradžios. Draudėjas nurodo savo pranešime naujo būsto adresą ir jo naudingą plotą kvadratiniais metrais.

2. Būsto keitimo metu draudiminė apsauga galioja abiem būstams. Draudiminė apsauga buvusiam būstui baigiasi vėliausiai po 2 mėn. nuo persikraustymo pradžios.

3. Jeigu draudėjas pakeičia 2 punkte nurodytą būstą, tai draudiminė apsauga pereina naujam būstui. Jei draudėjas išlaiko 2 punkte nurodytą būstą, tai būsto pakeitimas yra tik tuomet, jei jis naują būstą naudoja taip pat, kaip ir ankstesnį. Šiuo atveju naujam būstui turi būti sudaryta nauja namų turto draudimo sutartis.

4. Jei naujas būstas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai 2 punktas netaikomas. Draudimo sutartis netenka galios, kai baigiasi draudiminė apsauga pagal 2 punktą.

5. Jei naujame būste yra didesnė draudimo rizika arba keičiasi draudimo suma, tai draudimo įmoka nuo persikraustymo pradžios apskaičiuojama pagal naują būstą.

6. Draudėjas gali nutraukti sutartį, jei pagal 5 punktą padidėja draudimo įmoka. Sutartis gali būti nutraukta per vieną mėnesį gavus pranešimą apie padidėjusią draudimo įmoką. Sutartis įsigalioja po mėnesio nuo draudėjo pranešimo gavimo. Apie sutarties nutraukimą būtina pranešti raštu. Draudikui
atveju priklauso draudimo įmoka, apskaičiuota pagal ankstesnį būstą, už laikotarpį iki sutarties nutraukimo įsigaliojimo.

7. Jei po skyrybų draudėjas išsikrausto iš šeimos būsto, o kitas sutuoktinis lieka ankstesniame šeimos būste, tai draudimo vieta laikomas tiek naujasis būstas, tiek iki šiol buvęs šeimos būstas. Tai galioja iki draudimo sutarties pakeitimo, tačiau ne ilgiau kaip tris mėnesius po einamosios draudimo premijos mokėjimo datos nuo išsikraustymo iš pagrindinio būsto. Po to draudiminė apsauga galioja tiktai naujame draudėjo būste.

AB „Lietuvos draudimas” šitokių konkrečių sąlygų taisyklėse neišskiria. Čia pabrėžiama tik tai, kad draudėjui pakeitus nuolatinę gyvenamąją vietą, pervežtas namų turtas laikomas apdraustu gyvenamojoje vietoje (neperforminant poliso) iki sutartimi nustatyto laikotarpio pabaigos. Turtas, paliktas draudėjo laikinai ankstesnėje gyvenamojoje vietoje, laikomas apdraustu tik mėnesį laiko nuo dienos, kurią draudėjas persikėlė į naująją gyvenamąją vietą.

UAB „Drauda” atskirai aptaria ir draudimo už draudimo vietos ribų galiojimo tvarką.

1. Draudėjo ar jo šeimos nario nuosavybėje esančių ar naudojamų daiktų draudimas galioja ne tik draudimo vietoje, bet ir laikinai ne ilgiau kaip trims mėnesiams esant šiems daiktams bet kurioje kitoje vietoje.

2. Jei draudėjas ar jo šeimos narys yra išvykęs darbo, mokslo, karinės tarnybos reikalais, ir gyvena ne būste, draudimas galioja kol jis įsirengs savo būstą.

3. Draudiminė apsauga už draudimo vietos ribų audros ir krušos nuostoliams galioja tik tuomet, jei daiktai laikomi pastatuose. Pvz. komandiruotės metu, esant ne draudimo vietoje.

4. Draudiminė apsauga už draudimo vietos ribų vagystės su įsibrovimu nuostoliams galioja tik tuomet, jei įvykdomos kitos atskirai nurodytos sąlygos.

5. Draudiminė apsauga nuo apiplėšimo už draudimo vietos ribų galioja

a) ir tuo atveju, jei apiplėšiamas draudėjo šeimos narys arba teisėtai su juo gyvenantis asmuo;

b) nurodytais atvejais tik tada, jei grasinimai prievarta gali būti čia pat įvykdyti.

6. Patirti nuostoliai už vertybe yra atlyginami pagal nurodytas sąlygas (jas aptarsiu vėliau). Pagal draudimą už draudimo vietos ribų draudimo išmoka neviršija 10 % draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip 3.000 Vokietijos markių kiekvienam draudiminiam įvykiui.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1834 žodžiai iš 6083 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.