Draudimo sutartis
5 (100%) 1 vote

Draudimo sutartis

Pagal Civilinio kodekso 6.987 straipsnį draudimo sutartimi draudėjas įsipareigoja nustatytu laiku mokėti draudimo įmokas (premijas), o draudimo įmonė (draudikas) – išmokėti draudimo išmokas draudėjui ar asmeniui, kuris įgyja tokią teisę pagal draudimo sutartį, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Gali būti draudžiami tik įstatymo ginami interesai.

Draudimo sutartis sudaroma paprasta rašytine forma tarp draudimo įmonės (draudiko) ir draudėjo. Prašymas sudaryti sutartį laikomas sudedamąja draudimo sutarties dalimi. Draudimo sutartį patvirtina draudimo liudijimas (polisas).

Draudimo įmonė (draudikas) atlieka draudimo operacijas ir kitą su draudimu susijusią veiklą bei įsipareigoja sutartyje ir Draudimo įstatyme numatytų draudiminių įvykių atvejais mokėti draudimo išmokas.

Kita draudimo šalis yra draudėjas. Juo gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę draudimo sutartį. Jie privalo mokėti draudimo įmokas (premijas), o atsitikus draudiminiam įvykiui turi teisę gauti draudimo išmoką.

Be draudiko ir draudėjo, draudimo sutartyje arba draudimo rūšies taisyklėse gali būti numatyti apdraustieji ir tretieji asmenys.

Draudėjas sutartyje gali nurodyti fizinį asmenį, kuriam, atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo įmonė privalo mokėti draudimo išmokas.

Draudimo rūšies taisyklės numato trečiuosius asmenis, kurie nurodytomis sąlygomis Įgyja teisę į draudimo išmoką.

Su draudimo sutartimi Jos sudarymu, perdraudimu gali būti susiję ir kiti dalyviai:

 perdraudėjai;

 perdraudikai;

 draudimo tarpininkai (draudimo agentai ir draudimo brokeriai).

Kai draudimo Įmonė dalį draudimo rizikos perduoda kitai draudimo ar perdraudimo įmonei, pati tampa perdraudėju.

Draudimo ar perdraudimo įmonė, perėmusi tam tikrą rizikos dalį iš kitos draudimo įmonės, vadinama perdraudiku.

Draudimo agentai, veikiantys draudimo įmonės vardu, jos sąskaita ir pavedimu, gali sudaryti draudimo sutartis.

Draudimo brokeriai yra juridiniai asmenys, vykdantys draudimo brokerio funkcijas draudėjo pavedimu.

Pagal Draudimo įstatymo 3 straipsnį draudimo objektas gali būti turtiniai interesai, susiję su:

 gyvenimo trukme, sutuoktuvėmis, gimimu, kapitalo kaupimu;

 kūno sužalojimais, nelaimingais atsitikimais ir ligomis;

 turto valdymu, disponavimu, naudojimu;

 draudėjo padaryta žala fizinio ar juridinio asmens turtui ir kita žala.

Draudimas savo ruožtu skirstomas į šakas ir grupes

Draudimo šakos:

 gyvybės draudimas: sutuoktuvių ir gimimo draudimas, įvairus gyvybės draudimas;

 ne gyvybės draudimas (draudimas pagal 18 draudimo grupių).

Ne gyvybės draudimas – svarbiausia turto ir komercinės veiklos draudimo dalis. Šio draudimo sritys:

1) draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;

2) draudimas ligos atveju;

3) sausumos transporto priemonių draudimas;

4) geležinkelio transporto priemonių draudimas;

5) skraidymo aparatų draudimas;

6) laivų draudimas;

7) vežamų krovinių draudimas;

8) turto (išskyrus įvairias transporto priemones ir gabenamus krovinius) draudimas nuo gaisro ar stichinių nelaimių;

9) turto draudimas nuo kitos žalos (išskyrus draudimą nuo gaisro ir stichinių nelaimių);

10) sausumos transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas;

11) skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimas;

12) laivų civilinės atsakomybės draudimas;

13) bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;

14) kredito draudimas;

15) laidavimo draudimas;

16) finansinių nuostolių draudimas;

17) teismo išlaidų draudimas;

18) pagalbos draudimas.

Draudimo įstatymas taip pat numato, kad ne gyvybės draudimo rizika negali būti įtraukta į kitą šios draudimo šakos grupę, išskyrus, kai rizika susijusi su pagrindine rizika arba su tuo pačiu objektu. kurį apima pagrindinė rizika.

Draudimo rizika suvokiama kaip draudiminio įvykio tikimybė.

Draudimo įmonė privalo turėti savo draudimo rūšies taisykles, kurios numatytos Draudimo įstatyme. Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos (Priežiūros tarnyba) gali numatyti bendrąsias draudimo rūšies sąlygas, kurių draudimo Įmonė privalo laikytis.

Draudimo rūšies taisyklės numato draudimo sutarties sudarymo tvarką ir kitus reikalavimus:

pareiškimo formą, draudiminius ir nedraudiminius įvykius, draudimo objektą, draudimo sumą, draudimo įmokų dydį, sutarties trukmę, dalyvių teises ir pareigas iki ir po sutarties pasirašymo, žalos nustatymą, išmokas, sutarties pakeitimą ir nutraukimą, netesybas už Įsipareigojimų nevykdymą, ginčų sprendimo tvarką, kompensacijas ir t.t.

Draudimo įmonė Į draudimo sutartį gali įtraukti papildomų sąlygų. Tačiau jei šios sąlygos pasikartoja bent trijose draudimo sutartyse, draudimo įmonė privalo papildyti draudimo rūšies taisykles.

Draudėjas, sudaręs draudimo sutartį, gauna atitinkamos formos ir turinio draudimo pažymėjimą (polisą).

Pagal Draudimo Įstatymo 11 straipsnį numatytos šios sutarties dalyvių teisės ir pareigos:

 draudimo įmonei gauti iš draudėjo informaciją, susijusią su draudimo sutartimi;

 gauti visus dokumentus ir informaciją apie draudiminį įvykį;

 išduoti draudimo leidimą(polisą) ir supažindinti draudėją su draudimo rūšies taisyklėmis;

 įvykus draudiminiam įvykiui, mokėti draudimo išmokas;

 neskelbti
iš draudėjo gautos informacijos;

 draudėjas privalo laiku mokėti draudimo įmokas ir t.t.

Draudimo sutartys gali būti perleistos, pakeistos, nutrauktos.

Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo Įmoką. Draudimo sutartyje gali būti numatyta ir kita sutarties įsigaliojimo tvarka (pavyzdžiui, iki įmokų sumokėjimo arba po tam tikro laiko).

Draudimo sutartis negalioja jei:

 sudaryta po draudiminio įvykio;

 sudaryta su įmone, neturinčia licencijos verstis draudimine veikla;

 draudėjas draudimo įmonei nurodė didesnę nei iš tikrųjų draudžiamojo objekto vertę ir taip padidino draudimo sumą.

Draudimo sutartis pagal Civilinio kodekso 9.990 straipsnį sudaroma draudikui akceptuojant draudėjo pasiūlymą (prašymą), pateiktą draudikui, arba draudėjui akceptuojant draudiko pasiūlymą sudaryti sutartį. Draudimo rūšies taisyklėse nustatytais atvejais draudėjo prašymas turi būti rašytinis. Rašytinio prašymo formą ir turinį tokiu atveju nustato draudikas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 864 žodžiai iš 2850 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.