Ekologinė etika
5 (100%) 1 vote

Ekologinė etika

EKOLOGINĖ ETIKA

TURINYS

Įvadas 3

1. Ekologinės etikos istorinė raida 4

2. Ekologinės etikos uždaviniai ir principai 5

3. Ekologinės etikos kryptys 5

4. Ekologinė etika ir religija 7

5. Ekologinė etika ir žmogaus veikla bei ekologinė atsakomybė 8

Išvados 12

Literatūros sąrašas 13

ĮVADAS

Šiandien labai aktuali moralinė atsakomybė už gamtos išsaugojimą. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvą ir švarią aplinką. Būtent tokioje aplinkoje žmogus gali realizuoti savo, kaip asmenybės, sugebėjimus. Būtent iš gamtos išminties sėmėsi visų laikų didieji švietėjai, suvokdami save ir gamtą kaip vieną visumą.

Šių dienų žmogus, plėtodamas technologijas ir mokslą, kelia grėsmę aplinkai, kartu grasindamas ir visai žmonijos egzistencijai ateityje. Gamta nualinta tiek, kad ji jau nebegali atkurti savo milijonus metų žmonėms teiktų gėrybių ir turtų. Žmogus, įsivaizduodamas save pasaulio valdovu ir viešpačiu, turi prisiimti atsakomybę už jį supančią aplinką, už jos ateitį. Jis turi suvokti, kad gamtos galimybės yra ribotos, kad gamta nėra vien materialinės gerovės pamatas, kad ji lemia ir dvasinės kultūros lygį bei jos turinį.

Referato objektas – ekologinė etika. Referato tikslas – atskleisti etikos ir ekologijos ryšį, ekologinės etikos santykius su religija, išryškinti žmonių moralinį santykį su gamta. Nemažas dėmesys skiriamas įvairioms ekologinės etikos sritims, apžvelgiama ekologinės etikos raida, jos istorija.

Referate panaudotos Česlovo Kalendos – filosofijos daktaro, daug metų tiriančio ekologinės etikos problemas, monografijos, gausiai pateikiama elektroninių dokumentų medžiaga (darant vertimą iš rusų kalbos), kitų lietuvių autorių nuomonės ekologinės etikos tema.

1. Ekologinės etikos istorinė raida

Etika – tai vidinių įsitikinimų visuma, kuriais vadovaudamasis gyvena ir veikia žmogus. Etikos objektas yra dorovė. Veikdamas žmogus atsako ne tik už pagamintą produktą ar savo poelgį, bet ir pasekmes, kurias gali sukelti tas produktas ar poelgis. Pasekmės ekologijoje sunkiai prognozuojamos, dažniau nujaučiamos intuityviai. Todėl ekologijoje etika labai svarbi. Ekologinės etikos uždavinys – mažinti civilizacijos poveikį gamtai, nustatyti rūšių nykimo priežastis, sudaryti palankias sąlygas visoms gyvybės formoms egzistuoti, sukurti normas ne tik humaniškai gamtos apsaugai, bet ir jos išteklių humaniškam vartojimui [1, psl. 250].

Žmonės jau senovėje intuityviai jautė savo santykių su gamta įsipareigojamą galią ir atitinkamai elgėsi. Jie neskyrė savęs kaip ypatingų būtybių nuo gamtos, kuri jų mitologinėje sąmonėje egzistavo gyvos, neretai sudievintos būtybės pavidalu [10, psl. 121]. Nemaža dalis privalomo elgesio reikalavimų, išreiškiamų griežtais draudimais, reguliavo žmonių elgesį vienų ar kitų gamtos objektų atžvilgiu. Juos lyg ir galėtume vadinti ekologiniais tabu. Senovės Egipte buvo normų, draudžiančių užtvenkti bėgantį vandenį, gąsdinti besiganančius gyvulius. Senovės Kinijoje tam tikrais periodais buvo draudžiama kirsti mišką, deginti ar kitaip naikinti augaliją ir kt. Tokių ir panašių draudimų turėjo ir baltai [5].

Apie etinį žmogaus santykį su gamta nuo seno kalbėjo daugelis žymių žmonių: Buda, skelbęs pikto nedarymą kitiems gyviems sutvėrimams, Pitagoras, Platonas laikę žmogaus gerą elgesį su gyvūnais moralinio elgesio pagrindu, ir kiti, kvietę geranoriškai elgtis su gyvūnais. Net paties didžiausio bado metais Gandi atsisakė siūlymo – versti indus maitintis mėsa: ”Mes negalime žudyti karvių, mes turime būti solidarūs su visais kenčiančiais gyvūnais.”

Ekologinė etika ėmė vystytis veikiama ekologinės teologijos (įvairių religijų ekologinių etinių požiūrių nagrinėjimas), bei atkreipus dėmesį į įvairių tautų ekologines etines tradicijas, iš dalies Amerikos indėnų (ekologinė etnografija).

Negalima paneigti, kad ekologinės etikos vystymui didžiulę įtaką turėjo gyvūnų globos judėjimas. 1822 m. buvo priimtas pirmasis Europoje įstatymas, numatantis gyvūnų kankintojų baudimą. 1959 m. buvo įkurta Tarptautinė gyvūnų globos organizacija.

Vakaruose apie ekologinę etiką pradėta kalbėti 70-ųjų metų pradžioje. Ji buvo pradėta dėstyti kaip savarankiška disciplina universitetuose per filosofijos kursus. Ypač aktyviai ši disciplina vystėsi JAV, Anglijoje, Australijoje, Norvegijoje ir Kanadoje. Šiuo metu ekologinė etika Vakaruose turi daugiau kaip dešimt sparčiai besivystančių įvairiausių krypčių (gyvūnų išlaisvinimas, ekocentrizmas, ekofeminizmas, giluminė ekologija ir t.t.).

2. Ekologinės etikos uždaviniai ir principai

Žmonės, veikdami gamtą, sukelia įvairių padarinių, tarp jų ir negatyvių. Tačiau tie padariniai paprastai išryškėja ne iš karto, taigi ne visada įmanoma juos iš anksto numatyti. Tokiu atveju žmonės negali suvokti bei jausti už savo veiksmus atsakomybės [5]. Tačiau šiuolaikinis žmogus privalo suvokti, kad visos gyvosios gamtos rūšys taip pat yra lygiavertės su juo ir turi moralines teises. Bet kuris gyvūnas ar augalas taip pat gyvena tik vieną kartą, o Žemė – tai vieninteliai tiek žmogaus, tiek to gyvūno ar
augalo namai.

Ekologinė etika – mokslas apie tai, kokie privalo būti žmogaus ir gamtos santykiai, pagrįsti gamtos moralinio statuso pripažinimu, didžiulių jos vidinių vertybių įvertinimu, gamtos teisių gerbimu ir žmogaus teisių apribojimu. Ekologinės etikos pagrindu laikomos žinios apie biosferą. Kiekvienas individas turi gauti ekologinį išsilavinimą, t.y. įgyti žinias apie biosferos dėsnius. Ekologinė etika turi reguliuoti ne tik atskiro individo santykį su jį supančia gamta, bet ir ištisų valstybių bei žmonijos santykius su biosfera. Ekologinė etika turi tapti žmonių tarpusavio santykių etika [9].

Viena iš ekologinės etikos užduočių – sukurti vidinius, moralinius barjerus visuomenėje, vidinius “tabu”, draudžiančius tam tikrus veiksmus gamtos atžvilgiu. Ekologinė etika kalba apie meilę, pagarbą, susižavėjimą, įsipareigojimus, pasiaukojimą, sąžinę, pareigą bei esamų vertybių ir biologinių teisių priskyrimą.

Amerikietis ekofilosofas Holsmas Rolstonas III išskyrė keletą ekologinės etikos principų:

1. Kuo retesni gamtiniai objektai, tuo atsargiau (delikačiau) su jais reikia elgtis.

2. Kuo gražesni gamtiniai subjektai, tuo atsargiau (delikačiau) su jais reikia elgtis.

3. Kuo trapesni gamtiniai objektai, tuo atsargiau (delikačiau) su jais reikia elgtis.

4. Kuo labiau jaučianti gyvybės forma, tuo labiau ją reikia gerbti.

5. Rūšies gyvybė gerbtina labiau nei individo.

6. Pamilk mus supančią gamtą, kaip pats save.

7. Mąstyk apie gamtą, kaip apie bendriją, o ne kaip apie “prekių sandėlį”.

Ekologinės etikos mokslas labai jaunas ir turi daug ginčytinų bei neišspręstų klausimų. Ji truputį neįprasta, nes iš esmės nėra orientuota (nukreipta) į etiką. Tiksliau, ji apima daugelį gana tradicinių filosofijos sričių, o ypač estetiką, metafiziką.

Gamtos apsaugoje greta su etine motyvacija dažnai eina estetinė motyvacija. Abi vertybės priskiriamos laukinės gamtos idealioms vertybėms. Tačiau gamtos apsaugoje estetika visada lieka antroje vietoje, lyginant su etika. Gražūs paukščiai neturi didesnių teisių nei neišvaizdūs, visi gyvi sutvėrimai, neatsižvelgiant į jų estetinę vertę, turi vienodas teises gyventi.

Ekologinė etika tarsi ima konfliktuoti su estetika, kai paliečiama medžioklė ir pan. Vardan grožio (medžioklės grožio, gyvūnų žudymo) žmonės dažnai užmiršta etinį elgesį su gyvūnais.

3. Ekologinės etikos kryptys

Ekologinėje etikoje išskiriami du pagrindiniai lygiai: “metaetikos” ir “normatyvinės etikos”. Metaetika stengiasi pagrįsti moralinius požiūrius (nuomones), t.y. teisingas metodas atsakymams į moralinius klausimus, tai taip pat koncepcinė analizė tokių svarbių moralinių sąvokų, kaip “vertybė” ir “teisių turėtojas”. Normatyvinė etika paliečia ir praktinius klausimus, pvz.: “Ką aš turiu daryti?”

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1206 žodžiai iš 4019 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.