Enterprise arcitecht įrankio nagrinėjimas
5 (100%) 1 vote

Enterprise arcitecht įrankio nagrinėjimas

AŠ NESUPRANTU KODEL NEĮMANOMA FAILO PRIKABINTI, KAI PRIKABINI IR PASPAUDI PATVIRTINTI VISTIEK IŠMETA KAD UŽPILDYTI VISUS LAUKUS (NET PAŽYMĖJUS, KAD SUTINKU SU TAISYKLĖMIS). DABAR PAVEIKSLĖLIAI NEĮSIKĖLĖ.

Turinys

UŽDUOTIS 3

ĮVADAS 4

1. ELGSENOS DIAGRAMOS 8

1.1. Veiklos diagramos 8

1.2. Būsenų diagrama 10

1.3. Laiko diagrama 11

1.4. Komunikacijų diagrama 12

1.5. Sekos diagrama 13

1.6. Panaudojimo atvejų diagrama 14

1.6.1. Analizės diagrama 15

2. STRUKTŪRINĖS DIAGRAMOS 17

2.1. Klasių diagrama 17

2.2. Objektų diagrama 19

2.3. Sudėtinės struktūros diagramos 20

2.4. Paketų diagrama 21

2.5. Išdėstymo digrama 22

2.6. Komponentų diagrama 23

3. IŠPLĖSTOS DIAGRAMOS 25

3.1. Poreikių diagrama 25

3.2. Vartotojo sąsajos diagrama 26

4. MODELIŲ KOMPONENTAI 28

5. MODELIŲ TARPUSAVIO SĄSAJOS 33

LITERATŪRA 34

UŽDUOTIS

Darbo tikslas – išnagrinėti pasirinktą CASE įrankį, bei atlikti modeliavimą pasirinktos programinės įrangos pagalba.

Darbo uždaviniai:

 Trumpai apžvelgti pasirinktą programinį produktą bei jame taikomą metodą;

 Sumodeliuoti įrankyje esančių diagramų pavyzdžius pagal pasirinktą veiklos sritį.

 Pateikti diagramą, kurioje būtų matoma modelių sąsaja

 Pateikti literatūros sąrašą bei reikalingus priedus.

ĮVADAS

Enterprise Architect yra visapusiškas UML analizės ir dizaino įrankis, apimantis programinės įrangos plėtrą nuo poreikių surinkimo per analizės stadijas, modeliavimą, testavimą ir įgyvendinimą. Tai įrankis, kuris gali būti naudojamas ne vieno vartotojo. Enterprise Architect yra grafinis įrankis, kuris padeda sukonstruoti programinę įrangą.

EA padeda valdyti painią visumą su įrankiu, kuris yra labai lankstus, turi daug modelių. Taip pat yra galimybė kurti ataskaitas. Ši programa palaiko reinžinerijos galimybes iš kodo daugeliui populiarių kalbų, įskaitant ++, C#, Java, Delphi, VB.Net, Visual Basic, ActionScript ir PHP.

Sistemos reikalavimai, norint dirbti su EA:

Winodows versijai:

 Intel® Pentium® procesorius (ar geresnis);

 Microsoft® Windows 98 SE, Windows NT® 4.0 su Service Pack 5, Windows 2000, Windows XP ar Windows 2003.

 128 MB RAM (256MB ar daugiau)

 70 MB laisvos kieto disko talpos;

 800*600 ekrano (1024×768 ar didesnio)

Linux versijai:

 Intel® Pentium II® procesoriau (ar ekvivalentaus)

 CodeWeavers’ CrossoverOffice 2.1.0 (ar vėlesnio), Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, DCOM95, Internet Explorer 6

 Linux operacinės sistemos (kernel 2.4 ar vėlesnės)

 64 MB RAM (128 MB ar daugiau)

 70 MB laisvos kieto disko talpos;

 800*600 ekrano (1024×768 ar didesnio)

Su šia programa galima atlikti transformacijas į:

 C#;

 DDL;

 EJB Entity;

 EJB Session;

 Java;

 Junit;

 Nunit;

 WSDL;

 XSD.

Enterprise Architect paremtas UML modeliavimu. UML – Unified Modeling Language – yra standartinė modeliavimo kalba su turtinga grafine notacija ir visapusišku diagramų bei elementų rinkiniu. UML pirmą kartą pasirodę 1990 metais, kuri turėjo išrinkti iš daugybės modeliavimo sistemų, kurios tuo metu buvo siūlomos, elementų išrinkti geriausius ir sujungti į vieną visumą. Nuo to laiko UML tapo pripažintu standartu. Enterprise Architect apima visas 13 UML2 diagramų.

Enterprise Architect taip pat palaiko MDA. Model Driven Architecture (MDA) yra geras būdas valdyti sudėtingą visumą, pasiekti gerų rezultatų bei sumažinti plėtojimo keblumus, kurie kyla plėtojant programinės įrangos projektus.

EA gali naudoti įvairių kvalifikacijų specialistai.

Biznio analitikai gali kurti aukšto lygio biznio procesų modelius. Tai apima biznio reikalavimus, veiklas, darbo srautus ir naudojamą sistemos elgseną. Biznio analitikas gali kurti:

 Analizės diagramas, kurios yra veiklos diagramos poaibis;

 reikalavimų diagramas;

 Veiklos diagramas, kurios modeliuoja sistemos elgseną ir būdus, kuriais ši elgsena yra susijusi su visu sistemos srautu;

 Use Case diagramas, kurios gali padėti lengviau suprasti suprasti funkcinius reikalavimus ir sistemos elgseną.

Plėtotojas gali naudoti:

 Klasių diagramas;

 State Machine, Package ir veiklos diagramos, kurios gali padėti plėtotojui geriau suprasti sąveikas tarp kodo elementų bei geriau suprasti pačio kodo išdėstymą.

Projekto valdytojas gali panaudoti EA paskirstant išteklius, matuojant riziką bei matuojant projekto dydį. Taip pat gali pakeisti kontroliavimą bei elementų priežiūrą.

Naudojant EA galima atlikti testavimus testuotojams. Testuojant galima pridėti scenarijus elementams, o elementų trūkumai gali būti panaudoti problemų ataskaitose.

Programinės įrangos architektai gali naudoti EA funkcinių reikalavimų išdėstymui panaudojant:

 Use case diagramas;

 taip pat sąveikos diagramas,

 Išdėstymo,

 bei komponentų modelius

Tinklo administratoriai gali naudoti deployment diagramas, kad sudarytų tinklo išdėstymą. Deployment diagramos taip pat gali būti panaudotos darbo stočių išdėstymui.

Technologiniai plėtotojai bei DB administratoriai taip pat naudoja EA.

Su EA programinės įrangos inžinierius gali paimti use case iš programinės įrangos architekto ir sukurti klasių diagramas, kurios užpildo tikslus, apibrėžtus use case diagramose.

Šioje programoje yra visos UML2 diagramos ir
keletas kitų. Diagramos yra surūšiuotos į tris dalis:

Struktūrinės diagramos:

 Class – klasių;

 Object – objektų;

 Composite structure – sudėtinės;

 Package – paketų;

 Component – komponentų;

 Deployment – išdėstymo.

Elgsenos diagramos (behaviour):

 Use Case;

 Communication – komunikacijų;

 Sequence – sekų;

 Interaction Overview – sąveikos peržiūros;

 Activity – veiklos;

 State – būsenų;

 Timing – laikinės.

Kitos išplėstos:

 Analysis (simple activity) analizės (paprastos veiklos);

 Custom – išplėstinės:

 Requirements – poreikių

 User interface – vartotojo sąsajos

Toliau pateikti kiekvienos diagramos pavyzdžiai. Jie yra orientuoti į elektroninės knygų parduotuvės veiklą.

1. ELGSENOS DIAGRAMOS

Elgsenos diagramos yra sekančios:

 Veiklos diagrama – activity;

 Panaudojimo atvejo diagrama – use case;

 Būsenų diagrama – state mashine;

 Sąveikos diagramos – interaction. Jomis gali būti bet kuri iš šių:

• Komunikacinė diagrama;

• Sekų diagrama – sequence;

• Laiko diagrama – timing;

• Interaction Overview – sąveikos peržiūros;

Toliau yra aprašytos visos elgsenos diagramos ir pateikti pavyzdžiai.

1.1. Veiklos diagramos

Veiklos diagramos naudojamos modeliuoti sistemos elgseną ir kaip ši elgsena susijusi su visos sistemos srautais. Daugelis loginių procesų srautų remiasi sąlygomis, konkurenciniais procesais, duomenų priėjimu ir kitomis loginėmis savybėmis.

1 pav. Veiklos diagrama

Diagramoje pavaizduota kaip vartotojas internete gali nusipirkti prekę.

Toliau pateikti veiklos diagramos elementai ir sujungimai:

2 pav. Veiklos diagramos komponentai

1.2. Būsenų diagrama

Ši diagrama iliustruoja kaip elementai, dažniausiai klasė gali judėti tarp būsenų ir klasifikuoja elgseną remiantis trigeriais, apsaugomis ir kitais aspektais. Ši diagrama paaiškina judėjimą ir elgseną.

3 pav. Būsenų diagrama

Diagramos elementai ir sujungimai:

4 pav. Būsenų diagramos komponentai

1.3. Laiko diagrama

Laiko diagrama apibrėžia skirtingų objektų elgseną laiko skalėje. Ji parodo objektų pasikeitimo būsenas ir sąveiką laike.

Taip pat šios diagramos gali būti naudojamos apibrėžti įterptus techninės ar programinės įrangos komponentus bei gali būti naudojamos specifikuoti biznio procesus laike.

5 pav. Laiko diagrama

Diagramos elementai:

6 pav. Laiko diagramos komponentai

1.4. Komunikacijų diagrama

Komunikacijų diagrama parodo sąveiką tarp elementų esamuoju laiku panašiai kaip sekos diagrama. Tačiau komunikacijų diagramos naudojamos atvaizduoti interobjektų ryšius, o sekos diagrama vaizduoja procesus per tam tikrą laiką.

7 pav. Komunikacijų diagrama

Komunikacijų diagramos elementai ir sujungimai:

8 pav. Komunikacijų diagramos komponentai

1.5. Sekos diagrama

Sekos diagrama yra struktūrizuota elgsenos reprezentacija paeiliui einant laike. Ji naudojama atvaizduoti srautus, pranešimus ir tai, kaip elementai išdėstomi laike.

Iš komunikacijų diagramos sekos diagrama paveldi aktorių, o iš klasių paveldi gyvavimo liniją „Saskaita“, kuri atsiranda iš objekto klasių diagramoje.

9 pav. Sekos diagrama

Sekos diagramos elementai ir sujungimai:

10 pav. Sekos diagramos komponentai

1.6. Panaudojimo atvejų diagrama

Use case diagrama turi panaudojimo atvejų ir aktorių sąveiką. Diagrama apibrėžia funkcinius poreikius sistemai, išorinių aktorių elgseną ir sistemos atsakomybes.

Diagrama iliustruoja panaudojimo atvejus susijusius su vartotojų valdymu. Kai kurie panaudojimo atvejai yra susiję su sekos ir komunikacijų diagramomis. Kad jas pažiūrėti, reikia paspausti du kartus.

11 pav. Use Case diagrama

Diagramos elementai ir sujungimai:12 pav. Diagramos komponentai

Sukurti sąskaitą paspaudus atsidaro komunikacijų diagrama, o dar po jos gali būti sekos diagrama. Paspaudus ant peržiūrėti užsakymo detales atsidaro analizės diagrama, kuri turi paveldėtus elementus iš sekos diagramos.

1.6.1. Analizės diagrama

Analizės diagrama yra supaprastinta veiklos diagrama, kuri apima aukšto lygio biznio procesus ir ankstyvuosius sistemos elgsenos ir elementų modelius. Ji yra mažiau formali nei kitos diagramos, tačiau gerai išreiškia pagrindines biznio charakteristikas ir poreikius.

Analizės diagrama nepriklauso UML diagramoms ir yra EA įrankio viena iš išplėstinių diagramų. Toliau pavaizduotas diagramos pavyzdys.

13 pav. Analizės diagrama

Analizės diagrama taip pat gali būti išskaidyta į žemesnio lygio analizės diagramas. Pavyzdyje paspaudus du kartus ant „perziureti istorija“ perinama į žemesnio lygio analizės diagramą. Ši diagrama taip pat turi ryšį su sekos diagrama, kadangi paveldi kai kuriuos elementus iš jos.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1328 žodžiai iš 4400 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.