Ergo Lietuva studiju draudimas
5 (100%) 1 vote

Ergo Lietuva studiju draudimas

ĮVADAS 3

1. ERGO 4

1.1. ERGO draudimo grupė Lietuvoje 4

1.2. ERGO įmonės Lietuvoje 5

1.3. Visuomeninė veikla 7

1.4. ERGO draudimo veikla 8

2. ERGO STUDIJŲ DRAUDIMAS 9

2.1 Studijų draudimo privalumai 10

3. „ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ STUDIJŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS 11

IŠVADOS 21

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: 22

PRIEDAI: 23

ĮVADAS

Šiuolaikinio gyvenimo tempas vis dažniau ir dažniau priverčia žmones

rinktis aukštąjį išsilavinimą, tačiau dėl įvairių priežasčių kartais net gi

tai gali būti nepasiekiama. Norint įgyti išsilavinimą neretai tenk ieškoti

finansavimo šaltinių. Dauguma studentų, ypač dieninio skyriaus, žymiąją

dalį savo pajamų gauna iš tėvų, dėl to tėvai priversti daug ko atsisakyti,

kad suteiktų vaikams galimybę studijuoti. Šios problemos sprendimą rado ir

dabar sėkmingai jį įgyvendina gyvybės draudimo įmonės, siūlančios rinkoje

vadinamąjį studijų draudimą. Tai yra gyvybės draudimo rūšis, kuri atsirado

visai neseniai, bet, pasak draudimo įmonės „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“

darbuotojų, jau tapo viena iš populiariausių draudimo vartotojų pasirenkamų

rūšių. Šio draudimo esmė –sulaukęs pilnametystės vaikas yra aprūpintas

lėšomis mokytis.

Paprastai šio draudimo mechanizmą galima būtų aprašyti taip: jūs

apdraudžiate savo gyvybę savo naudai. Aišku, tai yra paprasčiausias studijų

draudimo variantas, bet draudimo įmonės pasiūlys jums daug įvairių

pasirinkimo variantų.

Iš karto pastebimas šios draudimo rūšies pranašumas –ramybė dėl savo

ir vaikų ateities, bet galima surasti ir daugiau pliusų, kaą męs

pasistengsime padaryti mūsų darbe.

Apsidrausti studijų draudimu dabar galima bet kurioje stambioje

gyvybės draudimo įmonėje, bet kaip pavyzdį mes pasirinkome ERGO draudimo

grupės teikiamas paslaugas šioje srityje.

1. ERGO

1.1. ERGO draudimo grupė Lietuvoje

ERGO draudimo grupė yra viena iš Lietuvos draudimo rinkos lyderių. Ji

Lietuvoje vienija bendrovės:

[pic]

1 pav. ERGO draudimo bendrovės Lietuvoje.

1991 m. gegužę įsteigta Lietuvos ir Vokietijos UAB „Drauda“ tapo

pirmąja užsienio kapitalo draudimo bendrovė Lietuvoje. Devynerius metus ji

priklausė Vokietijos draudimo grupei „Alte Leipziger“. Kartu su vokišku

kapitalu buvo perduota patirtis ir gilios draudimo tradicijos, taip pat

sudarytos sąlygos stabiliai ir efektyviai dirbti.

2000 m. sausio mėn. draudimo bendrovės pagrindiniu akcininku tapo

Vokietijos ERGO draudimo grupė. 2001 m. rugsėjo 20 d. „Drauda“ pakeitė

pavadinimą į „ERGO Lietuva“. Suvienodinti vienai iš didžiausių Europos

draudimo grupei ERGO priklausančių bendrovių pavadinimus nuspręsta siekiant

gerinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kurti bendrą identitetą. ERGO

besivadinančių bendrovių yra tiek kaimyninėse Latvijoje, Estijoje,

Lenkijoje, tiek labiau nuo Lietuvos nutolusiose Europos šalyse, tarkim,

Portugalijoje.

2001 m. vasarą Vokietijos ERGO grupė tapo pagrindine ne gyvybės

draudimo bendrovės „Preventa“ akcininke. 2002 m. pastaroji įmonė galutinai

suvienyta su „ERGO Lietuva“. Sujungus „ERGO Lietuvos“ ir „Preventos“

ilgametę draudimo verslo patirtį, patobulintos esamos draudimo paslaugos

bei sukurta naujų. „Preventa“ sėkmingai dirbo su smulkiais klientais, todėl

jiems parengti patrauklūs draudimo paketai. Šiandien ERGO grupėje

apsidrausti visomis draudimo rūšimis gali tiek privatūs asmenys, tiek

įmonės. Grupės tikslas yra išlaikyti visus klientus ir atliepti jų

lūkesčius.

ERGO pardavimų tinklas apima visus didžiausius Lietuvos miestus ir

miestelius. Grupė turi 8 regioninius centrus ir 43 atstovybes visoje

Lietuvoje, taip pat 10 skyrių pasienio postuose.

Šiuo metu tai vienas iš universaliausių ir įvairialypiškiausių

pardavimo tinklų Lietuvoje. Per daugiau nei dešimt veiklos metų „ERGO

Lietuva“ sukaupė nemenką įstatinį kapitalą, solidžius draudimo rezervus,

kitą turtą, užtikrinantį įmonės mokamąjį pajėgumą ir garantuojantį klientų

saugumą. ERGO grupės finansinį patikimumą taip pat užtikrina tarptautinės

perdraudimo kompanijos.

Šiandien ERGO grupės bendrovės yra tarp pažangiausių Lietuvos

draudikų. Finansinis patikimumas, išskirtinis dėmesys klientui, kokybiškos

paslaugos ir profesionalumas – kertiniai akmenys, leidžiantys „ERGO

Lietuvai“ siekti teigiamų rezultatų šalies draudimo rinkoje.

1.2. ERGO įmonės Lietuvoje

Vokietijos ERGO draudimo grupei Lietuvoje priklauso šios bendrovės:

➢ „ERGO Lietuva“

➢ „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“

➢ „ERGO Lietuva investicija“

➢ „Draudos asistavimas“

[pic]

„ERGO Lietuva“, rinkoje veikianti dešimt metų, yra antra pagal dydį

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė. Įmonė yra apdraudusi beveik 400 000

Lietuvos gyventojų. „ERGO Lietuva“ teikia visas ne gyvybės draudimo

paslaugas fiziniams asmenims: transporto priemonių, turto,
sveikatos,

civilinės atsakomybės, vykstančiųjų į užsienį draudimą ir draudimą nuo

nelaimingų atsitikimų. Juridiniams asmenims „ERGO Lietuva“ siūlo šias

paslaugas: transporto priemonių, civilinės atsakomybės, turto, sveikatos,

mašinų, vežamų krovinių, statybos darbų draudimą, draudimą nuo finansinių

nuostolių ir nelaimingų atsitikimų, taip pat montavimo darbų ir

elektronikos draudimą.

[pic]

„ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ yra ilgiausiai Lietuvos rinkoje

veikianti gyvybės draudimo įmonė. Ji buvo įsteigta 1995 metais. Jos

įstatinis kapitalas 6 mln. Lt . „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ siūlo

gyvybės, pensinio ir studijų draudimo paslaugas, teikiančias galimybę

taupyti lėšas ir gauti finansinę paramą nelaimės atveju. Bendrovės steigėja

yra seniausia Vokietijos draudimo kompanija „Alte Leipziger“, sėkmingai

veikianti nuo 1819 metų. 2000 metais pagrindiniu šio Vokietijos draudiko

akcininku tapo didžiausia pasaulyje perdraudimo kompanija „Münich Re“, ji

perdraudžia ir bendrovės „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ sudarytas

sutartis.

Iš viso „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ 2003 m. Tiesioginio draudimo

įmokos sudarė 43,3 mln. Lt, bendrovė neaudituotais duomenimis uždirbo 0,85

mln. Lt pelno (2002 m. –0,53 mln. Lt).

Bendrai įmonės pasirašytų įmokų suma 2003 m. siekia 43,29 mln. Lt, o

tai yra labai didelis įmonės augimas palyginus tai su praėjusiais metais.

Viso augimas sudaro 47,2 proc. Tai matyti ir pateiktame 2 paveiksle:

Pasirašytos tiesioginio draudimo įmokos, mln. Lt.

[pic]

2 pav. Pasirašytos tiesioginio draudimo įmokos, mln. Lt.[pic]

„ERGO Lietuva investicija“ pradėjo veiklą 1999 metų rugsėjo mėnesį.

Šiuo metu įmonėje dirba 14 darbuotojų. Pagrindinė bendrovės veikla – ERGO

grupės Lietuvoje ilgalaikio turto valdymas, administravimas ir nuoma,

informacijos apie padėtį nekilnojamo turto rinkoje rinkimas ir

analizavimas,kas suteikia galimybę prognozuoti ir paruošti realius

bendrovės verslo planus. Bendrovės veiklos strategija ir pagrindiniai

planai – naujų pastatų ir žemės sklypų įsigijimas, statyba ir nuomos

paslaugų teikimas visoje Lietuvoje.

[pic]

ERGO strategija Baltijos šalyje paremta susitelkimu į pagrindinį

verslą – draudimo veiklą. Todėl, pasitelkus Vokietijos ERGO patirtį,

„Draudos autocentras“ ir „Preventai“ priklausiusi įmonė „Dekra“ buvo

reorganizuota į draudimo asistavimo bendrovę „Draudos asistavimas“. Įmonė

asistuoja draudiminius įvykius bei administruoja bendradarbiavimą su

automobilių remonto įmonėmis. „Draudos asistavimas“ yra pirmoji tokio

pobūdžio asistavimo kompanija Lietuvoje.

1.3. Visuomeninė veikla

Nuo pat įkūrimo ERGO draudimo grupė siekia rūpintis aplinka, kurioje

ji veikia. Įmonė, kaip verslo atstovė, vadovaujasi verslo etikos principais

ir dalijasi savo laimėjimais su bendruomene – investuoja į jaunimą,

socialinės rūpybos programas, remia kultūrą bei sportą.

ERGO stengiasi remti pažangias švietimo iniciatyvas, skatinti jaunos

kartos užimtumą ir sąmoningumą. 2001 m. ERGO rėmė grupės SKAMP dalyvavimą

„Eurovizijos“ konkurse. Taip pat ši įmonė remia Vilniaus universiteto

Matematikos ir Informatikos fakultetų studentų dienas „Midi“.

ERGO pasisako už socialinio teisingumo įtvirtinimą mūsų visuomenėje ir

siekia remti tuos, kurių gyvenimo sąlygos yra prastesnės. Finansinę paramą,

darbuotojų laiką ir kūrybiškumą skiria tam, kad būtų pagerintas likimo

nuskriaustų vaikų gyvenimas. Todėl daugybę metų grupė remia Kauno vaikų

pensionatą.

Remti kultūrą yra ilgametės ERGO grupės tradicijos. Bendrovė kasmet

remia Klaipėdos džiazo festivalį, o 2002 m. ji finansavo tarptautinį džiazo

festivalį „Mama Jazz 2002“. ERGO ir dar keleto vokiško kapitalo bendrovių

iniciatyva Rusų dramos teatre buvo atkurta ir pastatyta Edvino Geisto

muzikinė drama „Dioniso sugrįžimas“.

Sportas suburia žmones ir skatina atsirasti sienas peržengiantį

dialogą tarp tautų ir kultūrų. ERGO grupė, remdama sportą, siekia dar

labiau paskatinti šiuos procesus. Įmonė yra viena iš pagrindinių vyrų

krepšinio komandos „Alita“ rėmėjų, pagrindiniai Lietuvos krepšinio A lyga

rėmėjai, remia dviračių sporto federaciją „Fortūna“, Lietuvos irklavimo

federaciją ir oreivystės centrą, – pastarasis šiemet organizavo Europos oro

balionų prieščempionatį. 2002 m. rėmė Europos autokroso čempionate

dalyvavusią mūsų šalies ekipą. Kasmet ERGO remė „Metų automobilio“

rinkimus, remia BMW vairavimo akademiją.

„ERGO Lietuva“ kiekvienais metais organizuoja daugybę visuomeninių

akcijų. 2001-aisiais bendrovė kartu su Valstybine kelių inspekcija rengė

akciją „Važiuok žiemą saugiai“. Praėjusiais metais organizuota draudimo

akcija „ERGOpolis“, taip pat kartu su „Statoil“ degalinių tinklu rengė

akciją „Patogiausias būdas apsidrausti“.

1.4. ERGO draudimo veikla

ERGO grupės draudimo veikla apima šias draudimo rūšis:

➢ Asmens
civilinės atsakomybės draudimas;

➢ Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;

➢ ERGO pensijų fondai;

➢ Gyventojų turto pirmosios rizikos ir asmens civilinės

atsakomybės draudimas;

➢ Gyvulių draudimas;

➢ Gyvybės rizikos draudimas;

➢ Kaupiamasis gyvybės draudimas;

➢ Kelionės draudimas;

➢ Kompleksinis transporto priemonės draudimas;

➢ Mobilių mašinų ir aparatų draudimas;

➢ Namų turto draudimas;

➢ Pastatų draudimas;

➢ Pensinis draudimas;

➢ Statybos darbų draudimas;

➢ Studijų draudimas;

➢ Transporto priemonės savininkų privalomasis civilinės

atsakomybės draudimas;

➢ Užsieniečių gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas;

➢ Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas vykstant į užsienį

(„žalia kortelė“).

Taigi kaip matome ERGO grupės draudimo veikla yra gana plati, o viena

iš jos draudimo rūšių yra studijų draudimas. Šią draudimo rūšį aptarsime

kiek plačiau.

2. ERGO STUDIJŲ DRAUDIMAS

Vaikai užauga ir pradeda savo gyvenimą. Geriausias kapitalas gyvenimo

pradžiai – tinkamas išsilavinimas. Tėvai kiek galėdami padeda vaikams

siekti mokslo, tačiau studijos kainuoja brangiai. Be to, tėvams visada gali

kas nors nutikti.

Šio draudimo esmė – sulaukęs pilnametystės vaikas yra aprūpintas

lėšomis mokytis.

Galimi du studijų draudimo variantai: Studijų stipendijos draudimas ir

studijų stipendijos bei našlaičio pencijos draudimas.

Studijų stipendijos atveju sutartu dažnumu mokamos įmokos. Sulaukus

pasirinkto termino, šešis metus kas mėnesį vaikui mokama stipendija arba

pasirinktinai vienkartinė lygiavertė išmoka.

Studijų draudimą galima papildyti našlaičio pensijos draudimu. Mirus

apdraustajam asmeniui, vaikui (arba jo globėjams) iki draudimo laikotarpio

pabaigos papildomai mokama našlaičio pensija. Pensija mokama kiekvieną

mėnesį ir yra pusės studijų stipendijos dydžio. Studijų stipendija arba

lygiavertė vienkartinė išmoka bus išmokėta neatsižvelgiant į tai, buvo ar

nebuvo mokama našlaičio pensija.

Apdraudžiami asmenys, kurie draudimo sutarties sudarymo metu yra nuo

14 iki 64 metų amžiaus.

Viena draudimo sutartimi gali draustis ir du asmenys, pavyzdžiui, abu

tėvai. Mirus bet kuriam apdraustajam įmokų mokėti nebereikia, o vaikui

išmokamos sutartos draudimo išmokos.

Mažiausia studijų stipendija yra 100 Lt per mėnesį. Trumpiausia

draudimo trukmė – 3 metai. Draudėjas gali pasirinkti didesnę stipendiją ir

ilgesnę draudimo trukmę.

Garantuota draudimo suma didinama kasmetiniais atskaitymais iš

draudimo bendrovės pelno, todėl, sutarties terminui pasibaigus, išmokama

kur kas didesnė suma nei garantuota draudimo sutartyje. Pvz.: apsidraudus

15 metų laikotarpiui draudimo išmokos gali būti didinamos iki 25%.

Draudimo įmokos priklauso nuo apdraudžiamo asmens lyties, amžiaus,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1748 žodžiai iš 5795 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.