Europos sąjungos narės ir kandidatės
5 (100%) 1 vote

Europos sąjungos narės ir kandidatės

Plungės Senamiesčio

vidurinė mokykla

Referatas:

Europos Sąjungos narės ir kandidatės

Darbą atliko: XIIbkl.mokiniai: Marijus Jankauskas ir Donatas Narvaišas

Plungė

2003

Visos žiniasklaidos priemonės tik ir mirga antraštėm “Europos Sąjunga”… O kas ta Europos Sąjunga? Kokios šalys sudaro šią sąjungą? Kokios šalys siekia į ją įstoti? Viską išsiaiškinsim…

Airija: faktai ir skaičiai

Europos Sąjungos valstybė narė nuo 1973 metų.

Geografinė padėtis: Vakarų Europa, užima 5/6 dalį Airijos salos Šiaurės Atlanto vandenyne, į vakarus nuo Jungtinės Karalystės

Teritorija: 70 300 km2

sausumos: 68 890 km2

vandens: 1 390 km2

Valstybinė siena: 360 km.

siena su: Jungtine Karalyste 360 km.

Gyventojų skaičius: 3,883,159 (2002 m. liepa)

Amžius:

0-14 metai: 21.3% (vyrai 425 366; moterys 403 268)

15-64 metai: 67.3% (vyrai 1 307 469; moterys 1 305 038)

65 m. ir vyr.: 11.4% (vyrai 191 927; moterys 250 091) (2002)

Natūralus prieaugis: 1.07% (2002)

Gimimų skaičius: 14.62/1 000 gyventojų (2002)

Mirčių skaičius: 8.01 /1 000 gyventojų (2002)

Migracijos saldo: 4.12 migrantų/1 000 gyventojų (2002)

Gyvenimo trukmė: 77.17 metai

vyrai: 74.41 metai

moterys: 80.12 metai (2002)

Tautybė: airiai

Religija: Romos katalikai 91,6 %, anglikonai 2,5 %, kitos 5,9 %

Kalba: anglų ir airių

Šalies pavadinimas: Airijos Respublika, Airija

Šalies pavadinimo sutrumpinimas: EI

Etninės grupės: airiai 98 %, anglai, škotai, kiti 2 %

Politika

Valstybės santvarka: parlamentinė demokratinė Respublika

Sostinė: Dublinas

Administracinis suskirstymas: 4 provincijos, kurios suskirstytos į 26 grafystes

Nepriklausomybė: 1921 gruodžio 6 d. (nuo Didžiosios Britanijos)

Nacionalinė šventė: Šv. Patriko Diena, kovo 17 d.

Konstitucija: 1937 gruodžio 29 d.

Rinkimai: nuo 18 metų, visuotiniai

Vykdomoji valdžia:

Valstybės vadovas: Prezidentas Mary MCALEESE (nuo 1997 lapkričio 11 d.)

Vyriausybės vadovas: Ministras pirmininkas Bertie AHERN (nuo 1997 birželio 26 d.)

Ministrų kabinetas: Vyriausybės narius Atstovų rūmų pritarimu skiria ir atleidžia Prezidentas

Rinkimai: Prezidentą renka tauta 7 metų laikotarpiui; paskutiniai rinkimai – 1997 spalio 31 d. (kiti – 2004 lapkričio mėn.); Ministrą pirmininką renka Atstovų Rūmai, skiria Prezidentas

Įstatymų leidžiamoji valdžia: dviejų rūmų Parlamentą sudaro Atstovų Rūmai (Dail Eirean) (166 vietos; nariai renkami 5 metams pagal proporcinę rinkimų sistemą) ir Senatas (Seanat Eirean) (60 senatorių; 11 skiria Ministras pirmininkas, 43 renka Atstovų Rūmai, buvusieji Senato nariai ir vietinės valdžios atstovai iš kandidatų, atstovaujančių pagrindinėms visuomenės. grupėms; 6 senatorius renka šalies universitetų absolventai)

Rinkimai: Senatas – 1997 rugpjūčio mėn. (kiti – 2002 m.); Atstovų Rūmai – 1997 birželio 6 d. (kiti – 2002 m.)

Teisminė valdžia: Aukščiausiasis Teismas; teisėjus Vyriausybės pritarimu skiria Prezidentas

Politinės partijos ir lyderiai: Kairieji Demokratai; Fianna Fail; Leiboristų Partija; Fine Gael; Airijos Komunistų Partija; Sinn Fein; Progresyvieji Demokratai; Darbininkų Partija; Žaliųjų Aljansas

Ekonomika

BNP: perkamosios galios paritetas – $104,7 mlrd. (2001)

BNP augimas: 5,6% (2001)

BNP vienam žmogui: perkamosios galios paritetas – $27,300 (2001)

BNP pagal sektorius:

žemės ūkis: 4%

industrija: 38%

paslaugos: 58% (2000)

Infliacijos lygis (vartotojų kainų indeksas): 5.6% (2000)

Darbo jėga: 1.8 mln. (2001)

Darbo jėga pagal užsiėmimą: paslaugos 64%, industrija 28%, žemės ūkis 8%, kita (2000)

Nedarbo lygis: 4.3 % (2001)

Biudžetas:

pajamos: $34 mlrd.

išlaidos: $27 mlrd. (2001)

Pramonės gamybos augimas: 6.5% (2001)

Elektros energija – gamyba: 22.285 mlrd. kWh (2000)

Elektros energija pagal sektorius:

naudingos iškasenos: 94.86%

hidro: 3.77%

branduolinė: 0%

kitos: 1,37% (2000)

Elektros energija – suvartojimas: 20.823 mlrd. kWh (2000)

Elektros energija – eksportas: 71 mln. kWh (2000)

Elektros energija – Importas: 169 mln. kWh (2000)

Eksportas: $75.9 mlrd. (2001)

Eksporto šalys: ES 63% (D. Britanija 20%, Vokietija 11%, Prancūzija 8%), JAV 20% (2000)

Importas: $49.5 mlrd. (2001)

Importo šalys: ES 61% (D. Britanija 33%, Vokietija 6%, Prancūzija 5%), JAV 16%, Japonija 4% (2000)

Skolos – užsienio: $11 mlrd. (1998)

Tarp Airijos ir Lietuvos yra įdomių paralelių. Airija tik 5000 kvadratinių kilometrų didesnė už Lietuvą. Airijoje gyvena beveik tiek pat žmonių (3,7 mln.), kiek ir Lietuvoje. Airija, kaip ir Lietuva, yra katalikiškojo pasaulio paribyje – jos kaimynystėje išsidėsčiusios kitų religijų šalys. Airijai, kaip ir dabar Lietuvai, narystė Europos Sąjungoje reiškė naujas galimybes.

Neturtinga agrarinė šalis, per savo istoriją patyrusi skriaudų iš didesnės kaimyninės valstybės. Tai – Airija 1973 metais, kai ji įstoja į Europos Bendrijas. Turinti sparčiausiai Europos Sąjungoje besivystančią ekonomiką, bendruoju vidaus produktu vienam gyventojui lenkianti buvusią metropoliją (Didžiąją Britaniją), užimanti 60 procentų kompiuterinių programų rinkos Europoje – tai Airija šiandien. Beveik 30 narystės Europos Sąjungoje metų nenuėjo perniek.

Airiai neturėjo geresnio
pasirinkimo, kaip tik stoti į Europos Bendrijas. Jeigu 1973 metais į Bendrijas būtų įstojusi tik Didžioji Britanija, o Airijai likusi nuošalyje, tarp Didžiosios Britanijos ir Airijos būtų išdygusi išorinių Bendrijos muitų siena. Airijai būtų grėsusi ekonominė izoliacija, nes jos ūkis labai priklausė nuo Didžiosios Britanijos ekonomikos. Tuo tarpu narystė Europos Bendrijose atvėrė Airijai bendrąją rinką, ir jos ekonominė priklausomybė nuo Didžiosios Britanijos sumažėjo.

Įstojusi į Bendrijas Airija buvo viena neturtingiausių jų valstybių. Bet narystė įgalino ją be suvaržymų prekiauti su išsivysčiusiomis Bendrijos šalimis. Airija atsidūrė investuotojų taikinyje. Investuotojus taip pat “papirko” nepaperkama Airijos valdininkija – korupcija šioje valstybėje yra viena iš mažiausių Europos Sąjungoje. Patyręs tiesioginius ir šalutinius narystės postūmius, Airijos ūkis supulsavo.

Airių patirtis liudija, kad narystė Europos Sąjungoje ypač pravarti neturtingoms valstybėms. Per 1994-1999 metus Airija sulaukė 5,7 milijardų eurų finansinės Sąjungos paramos. Narystė taip pat išgarsina mažos valstybės vardą Europoje ir pasaulyje, ypač kai ji pirmininkauja Europos Sąjungai.

Būdami nedidelė tauta airiai beveik per 30 narystės metų neištirpo didelėje Europoje. Greičiau priešingai. Kiek teko patirti iš pačių airių, Europos Sąjungoje jie išsivadavo iš nedidelės tautos kompleksų ir tarsi iš naujo atrado save.

Kas Airiją skiria iš kitų ES šalių?

· sparčiausias ūkio augimas per pastarąjį dešimtmetį

· mažiausias BVP procentas, skiriamas karinėms išlaidoms (0,75 proc., 2001)

· tarp dirbančiųjų didžiausias visoje ES vyrų procentas

· proporcingai mažiausias ligoninių lovų skaičius (1 lova 200 gyventojų)

· mažiausias kelių tinklo tankumas (1,4 km/tūkst. kv. Km, 2001)

· didžiausias gimimų skaičius 1000 gyventojų (14,57, 2001)

· mažiausias mirčių skaičius 1000 gyventojų (8,07, 2001)

· jauniausi gyventojai (22 proc. airių yra jaunesni nei 14 m., 2001)

· mažiausiai senyvo amžiaus žmonių (11 proc. airių vyresni nei 65 m., 2001)

· bet kuri vieta Airijoje nuo jūros nutolusi ne toliau kaip 110 km

· 81 proc. Airijos teritorijos yra žemės ūkio paskirties žemė

· pasaulyje gyvena apie 7,8 mln. airių, iš jų Airijoje tik 3,8 mln.

· dauguma airių pavardžių turi priešdėlį “Mc” (Mak) ir “O”; pirmasis priešdėlis yra skiriamas sūnui, antrasis – anūkui

· 95 proc. airių – katalikai

· airiai pirmauja pasaulyje pagal suvalgomų pusryčių dribsnių kiekį vienam asmeniui

· airiai užima 6 vietą pasaulyje pagal suvalgomų saldumynų kiekį vienam asmeniui (1994 m. 12,43 kg)

· airiai praktikuoja apie 70 sporto šakų, labai populiarus žirgų sportas, tačiau tipiški airiški sporto užsiėmimai beveik nežinomi užsieniečiams, pvz., galų futbolas, herlingas

Ar žinai, kad:

· Airijoje mokesčiai vieni mažiausių ES?

· Airijos BVP nuo 1973 m., šaliai įstojus į ES, iki 2000 metų išaugo 285 procentais?

· Dublino pavadinimas kilęs iš žodžių junginio Dubh Linn, kuris išverstas reiškia “juoda bala”?

· XIX a. viduryje šalyje neužderėjus bulvėms (pagrindiniam airių maistui), badu mirė 1 mln. žmonių?

· automobilių kompanijos “Ford” įkūrėjas Henris Fordas gimė Airijoje?

· 1951 m. Airijos “Shannon” oro uoste pasirodė pirmoji pasaulyje neapmokestinama (duty-free) parduotuvė?

· 1979 m. į pirmą grupės U2 viešą pasirodymą Dubline atėjo tik 400 žmonių, o 1993 m. Marselyje – 65 tūkst.?

· 1870 m. airių daugiau gyveno Londone nei pačiame Dubline?

· didžiausias pasaulyje šuo, pravardžiuojamas švelniuoju gigantu, yra airių vilkšunis (ilgis 122 cm, svoris 67 kg)?

Kas siejama su Airija?

· Alus (eilas)

· Guinness

· Žalia spalva

· Keltiškas dizainas

· Šv.Patriko diena

· U2

· Airiškas pabas

· Dublinas

· Airių imigrantai

· Oskaras Vaildas, Bernardas Šo

· airių savybės: paprastumas, vaizduotė, romantizmas ir idealizmas, ironija, humoras, neoficialumas

Žalia. Žalia – nacionalinė airių spalva. Kodėl žalia? Tai ir nuostabios žalios pievos, kurių Airijoje apstu (neveltui Airija yra dar vadinama “smaragdo sala”), nacionalinė futbolo komanda dėvi žalios spalvos marškinėlius. Žalia spalva dominuoja Šv. Patriko dieną.

Literatūra. Airiai turi gilias literatūros tradicijas. Keturi airiai yra Nobelio premijos laureatai: poetas Williamas Butleris Yeatsas (l865-l939), dramaturgai George’as Bernardas Shaw (1856-1950) ir Samuelis Beckettas (1906-1989), poetas Seamusas Heaney (1865-1939). Kiti žymūs žmonės yra rašytojas Jamesas Joyce’as (1882-1941), dramaturgas Oscaras Wilde’as (1854-1900), rašytojas Oliveris Goldsmithas (1728-74) ir satyrikas Jonathanas Swiftas (1667-1745), “Guliverio kelionių” autorius.

Šv. Patriko diena – Airijos nacionalinė diena, švenčiama kovo 17-ąją. Šv. Patrikas yra Airijos globėjas, V a. viduryje įvedęs krikščionybę. Pasak legendos, Patrikas išvijo visas gyvates iš Airijos į jūrą. Kovo 17-oji yra jo mirties diena, kartu tai “buvimo airiu diena”.

Airiškas pabas. Visas pasaulis žino airių aludes, pabus, kur žmonės renkasi gerti gero alaus ir smagiai praleisti laiką. Airijoje 2/3 suvartojamo alkoholio sudaro alus, tačiau alkoholio šalyje išgeriama
kitose Europos valstybėse. Airijoje pabams išduodamos licencijos žiemą dirbti iki 23 val., o vasarą – iki 23.30 val.

Didžioji Britanija: faktai ir skaičiai

Europos Sąjungos valstybė narė nuo 1973 metų

Geografinė padėtis: vakarų Europa, tarp Šiaurės Atlanto vandenyno ir Šiaurės jūros, į šiaurės vakarus nuo Prancūzijos

Teritorija: 244 820 km2

sausumos: 241 590 km2

vandens: 3 230 km2

Valstybinė siena: 360 km

siena su: Airija 360 km.

Gyventojų skaičius: 59 778 002 (2002 liepos mėn.)

Amžius:

0-14 metai: 18.7% (vyrai 5 732 385; moterys 5 443 900)

15-64 metai: 65.5% (vyrai 19 803 478; moterys 19 381 734)

65 m. ir vyr.: 15.8% (vyrai 3 931 463; moterys 5 485 042) (2002 liepos mėn.)

Natūralus prieaugis: 0.21% (2002)

Gimimų skaičius: 11.34/1 000 gyventojų (2002)

Mirčių skaičius: 10.3/1 000 gyventojų (2002)

Migracijos saldo: 1.06 migrantų/1 000 gyventojų (2002)

Gyvenimo trukmė: 77.99 metai

vyrai: 75.29 metai

moterys: 80.84 metai (2002)

Tautybė: britai

Etninės grupės: anglai 81.5%, škotai 9.6%, airiai 2.4%, velsiečiai 1.9%, ulsteriečiai 1.8%, imigrantai iš Azijos ir kiti 2.8%

Religija: anglikonų 27 mln., Romos katalikai 9 mln., musulmonai 1 mln., Presbetirionai 800 000, metodistai 760 000, sikhai 400 000, indusai 350 000, žydai 300 000 (1991)

Kalba: anglų, velsiečių, škotų

Šalies pavadinimas: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Jungtinė Karalystė

Šalies pavadinimo sutrumpinimas: UK

Politika

Valstybės santvarka: konstitucinė monarchija

Sostinė: Londonas

Administracinis suskirstymas: 47 apygardos, 7 metropolijos apygardos, 26 rajonai, 9 regionai

Nepriklausomybė: kaip nepriklausoma valstybė egzistuoja nuo 10 amžiaus

Nacionalinė šventė: karalienės gimimo dienos šventimas (antras birželio šeštadienis)

Konstitucija: nerašyta; dalinai statutai, dalinai bendroji teisė ir praktika

Rinkimai: nuo 18 metų, visuotiniai

Vykdomoji valdžia:

Valstybės vadovas: Karalienė ELIZABETH II (nuo 1952 vasario 6 d.); Sosto paveldėtojas Princas CHARLES (gimė 1948 lapkričio 14 d.)

Vyriausybės vadovas: Ministras pirmininkas Tony BLAIR (1997 gegužės 2 d.)

Ministrų kabinetas: Ministrų kabinetą skiria Ministras pirmininkas

Rinkimai: nėra; sostas paveldimas; Ministras pirmininkas yra partijos, daugiausia laimėjusios vietų rinkimuose į Bendruomenės rūmus, vadovas, gaunantis karalienės pritarimą

Įstatymų leidžiamoji valdžia: dviejų rūmų Parlamentą sudaro Lordų Rūmai (1 200 vietų; 4/5 senatorių titulą paveldi, du arkivyskupai, 24 žemesnio rango vyskupai, kiti lordai) ir Bendruomenės Rūmai (659 vietos; nariai renkami tiesiogiai pagal paprastąją mažoritarinę sistemą kiekvienoje grafystėje 5 metams)

Rinkimai: Lordų rūmai – nėra; Bendruomenės Rūmai – 1997 gegužės 1 d. (kiti – 2002 gegužės mėn.)

Rinkimų rezultatai: Bendruomenės Rūmai (pagal partijas) – Leiboristai 44.5%, Konservatoriai 31%, Liberalai Demokratai 17%, kitos 7.5%; vietos Parlamente – Leiboristai 418, Konservatoriai 165, Liberalai Demokratai 46, kiti 30

Teisminė valdžia: Lordų Rūmai

Politinės partijos ir lyderiai: Konservatorių Partija; Leiboristų Partija; Liberalų Demokratų Partija; Škotų Nacionalinė Partija; Velso Nacionalinė Partija; Ulsterio Junionistų Partija; kitos

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1761 žodžiai iš 5845 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.