Europos sąjungos programa jaunimas
5 (100%) 1 vote

Europos sąjungos programa jaunimas

Programos tikslai

Europos Sąjungos programa “Jaunimas” skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, gyvenančių pažinimui ir tobulėjimui nepalankiomis sąlygomis, o taip pat jaunimo organizacijoms ir jaunimo grupėms, veikiančioms mažose vietinėse bendruomenėse, esančiose toli nuo kultūros ir švietimo centrų, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Svarbiausias programos jaunimui tikslas – ugdyti atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią asmenybę, padedant jauniems žmonėms įgyti reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, užtikrinant lygias dalyvavimo galimybes. Kiti šios programos uždaviniai:

Skatinti jaunus žmones dalyvauti daugiakultūrės Europos kūrime, ugdant pagrindinių Europos vertybių suvokimą, pagarbą žmogaus teisėms, užkertant kelią rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos apraiškoms – sudarant jiems palankias sąlygas dalyvauti tarptautinių jaunimo mainų projektuose;

Stiprinti jaunų žmonių solidarumo jausmą – sudarant jiems palankias sąlygas dalyvauti tarptautinės savanoriškos tarnybos projektuose, vykstančiuose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose šalyse;

Skatinti jaunų žmonių saviugdą, iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, ruošiant juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime;

Stiprinti bendradarbiavimą jaunimo srityje, skatinant keitimąsi informacija ir patirtimi, jaunimo darbuotojų, jaunimo vadovų rengimą bei ugdymą – sudarant palankias sąlygas naujų veiklos formų atsiradimui.

Programa “Jaunimas” taip pat remiasi bendraisiais Europos Sąjungos politikos tikslais.

Galimos veiklos sritys

Galima skirti kelias programos “Jaunimas” tikslų bei uždavinių įgyvendinimą užtikrinančios veiklos sritis – paprogrames:

Paprogramė I: Jaunimas Europai (jaunimo mainai)

Paprogramė II: Europos savanoriškoji tarnyba

Paprogramė III: Jaunimo iniciatyvos

Paprogramė IV: Jungtiniai projektai

Paprogramė V: Parama kitose paprogramėse numatytai veiklai

Paprogramės numato įgyvendinti bei finansiškai remti tokią veiklą:

tarptautiniai jaunimo mobilumo projektai

naudojimąsi šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis skatinantys ir populiarinantys projektai

bendradarbiavimo tinklų kūrimo projektai

kalbinių įgūdžių tobulinimo ir įvairių kultūrų supratimą skatinantys projektai

projektai, skatinantys naują jaunimo darbo kokybę

Europos lygio jaunimo veiklos kriterijus atitinkantys, naujus jaunimo darbo metodus bei jaunimo politikos raidą, įgytos patirties skleidimo būdus skatinantys projektai

Paprogramė I : Jaunimas Europai (jaunimo mainai)

I.1. Europos Sąjungos valstybių jaunimo grupių mobilumo projektai

Bus remiami jaunimo mobilumo projektai, kuriuose dalyvauja Europos Sąjungos valstybių jaunimo grupės. Numatoma remti renginius, besiremiančius jaunimo aktyvaus dalyvavimo principu, kuriuose dalyvauja jauni žmonės nuo 15 iki 25 metų. Ypač skatintinas jaunimo grupių, kurioms ši veikla yra pirmoji pažintis su Europos lygmens veikla, dalyvavimas. Programa skatins inicijuoti ir rengti tuos projektus, kuriuose dalyvaus daugiau negu dviejų šalių jaunimo grupės.

I.2. Jaunimo mainai su trečiosiomis šalimis

Programa rems jaunimo mobilumo projektus, kuriuose dalyvauja jauni žmonės nuo 15 iki 25 metų iš Europos Sąjungos valstybių bei kitų Programoje dalyvaujančių valstybių. Ypač skatintinas jaunimo grupių, kurioms ši veikla yra pirmoji pažintis su Europos lygmens veikla, dalyvavimas. Jaunimo mobilumo veikla turėtų remtis tarptautinės partnerystės, aktyvaus jaunimo dalyvavimo, padėsiančio suvokti egzistuojančius socialinius ir kultūrinius skirtumus bei panašumus, principais. Programos projektai turėtų padėti trečiųjų šalių jaunimui įgyti neformalaus ugdymo patirties ir skatintų jaunimo veiklos vystymąsi jų šalyse

Paprogramė II: Europos savanoriškoji tarnyba

Programoje naudojama sąvoka “jaunasis savanoris” apibrėžiama kaip asmuo nuo 18 iki 25 metų, dalyvaujantis pelno nesiekiančioje veikloje, padedančioje vystytis jo asmeniniams ir socialiniams įgūdžiams ir gebėjimams bei skatinančioje jo tolimesnį tobulėjimą, o taip pat teikiančioje naudą vietos bendruomenei, kurioje savanoris dirba. Savanoriškos veiklos projektai vyks Europos Sąjungos valstybėse (išskyrus savanorio kilmės šalį) arba trečiosiose šalyse. Projekto trukmė negali viršyti 12 mėnesių, o jo turinys turės atitikti bendruosius programos „Jaunimas“ tikslus.

Viso projekto metu Programa suteiks jaunajam savanoriui pilną išlaikymą bei priežiūrą, sveikatos draudimą, kišenpinigius. Jaunojo savanorio darbas neturėtų būti laikomas nemokama darbo jėga ar organizacijos personalo pakaitalu.

Europos Savanoriškoji Tarnyba remiasi atsakomybės pasidalijimu tarp jaunojo savanorio, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos.

II.1 Europos Sąjungos piliečių Savanoriškoji tarnyba

Bus remiami tarptautiniai savanoriškosios veiklos projektai, trunkantys nuo 3 mėn. iki metų, kuriuose aktyviai dalyvaujantys jauni žmonės prisidėtų prie bendruomenės, kurioje vyksta projektas, socialinių, kultūrinių aplinkosaugos ir kt. problemų sprendimo, o tuo pačiu dalyvautų neformalaus ugdymo procese, kurio metu
lavintų savo socialinius bei kultūrinius įgūdžius. Savanoriškosios veiklos projektai padėtų jauniems savanoriams susipažinti su kitų šalių kultūra, išmokti tos šalies kalbą, pasisemti naujų idėjų dirbant įvairiakultūrėje aplinkoje.

Programa numato remti jaunojo savanorio paruošimą, suteikiant jam galimybę pramokti tos šalies kalbos, ir veiklą, padėsiančią jaunam žmogui lengviau integruotis į naują aplinką bei kultūrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas savanorio pedagoginei priežiūrai bei konsultavimui.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 781 žodžiai iš 1538 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.