Filosofijos kilmės šaltiniai
5 (100%) 1 vote

Filosofijos kilmės šaltiniai

ĮVADAS

Kas tai yra kilmė? Iš kur ji atsiranda? Ji gimsta savaime kažkokio proceso eigoje ar yra sukuriama specialiai atsiradus kažkam?

Kilmė nusako trunkančią paskatą, kuri paskatinantajame buvoja kaip šiojo pagrindas. Kilmė yra nuolatos dabartinė ir tuo pačiu nepraeinanti. Kilmės galas reikštų ir kildinio galą: užvertus šaltinį upelis liautusi tekėjęs. Už tat kilmė ir yra ne istorinė, o esminė apraiška.

Klausti filosofijos galima dvejopai: galima ieškoti jos laikinės pradžios ir galima žvelgti į jos nuolatinę tėkmę.Pirmuoju atveju norime patirti, kada ir kur yra prasidėjusi filosofija kaip istorinė apraiška arba “mąstymo kultūra” (K.Joel). Antruoju atveju tąją paskatą, iš kurios tarsi iš kokio šaltinio teka filosofija kaip žmogiškojo būvio apraiška.

Filosofija neatsiranda, kaip revoliucija, staigus žmogiškosios minties šuolis. Ji nuoseklios žmogaus civilizacijos vystymosi padarinys, kuris tiesiogiai įtakojo ir mūsų kultūrą.

Kiekvienam žmogui yra tekę filosofuoti. Dar vaikystėje mums kilo klausimai: Kodėl kažkas yra?, Kas aš esu?, Kas yra po mirties?, Kas yra teisingumas ir tiesa?, Kas yra laisvė?, ir daugelis kitų. Žmogus būdamas gamtos dalis gali keisti aplinką, kurioje gyvena, stebėti savo veikimo padarinius, tačiau dažnai jis negali paaiškinti: Kas?, Kaip?, Iš kur viskas atsiranda ir yra?. Tokie ir panašūs klausimai žmogui kilo jau neolite. Tuo laikotarpiu pradeda formuotis sąvokos (bandoma atskirti žodį nuo konkretaus daikto), bunda pažinimas, asociacijos vaizduotė. Pažinimui stumiantis į priekį pradedama atsisakyti pirmykščio konkretizmo, o tai dar labiau iškelia problemą: Kodėl viskas vyksta ir viskas taip atsiranda. Nesuvokiami dalykai veda į aplinkos sudvasinimą, padeda pagrindus religijai. Atsiradęs skaičiaus, kaip apstrakčios sąvokos suvokimas ( analogijos tarp pvz. trijų medžių ir trijų žmonių atradimas), sugebėjimas ja operuoti padeda žmogui susiorientuoti laike ir erdvėje. Visa tai pastūmėja į mitinį pasaulio tvarkos aiškinimo atsiradimą, o tai jau pereinamasis koridorius į filosofiją.

FILOSOFIJOS PRIEŠISTORĖ (SANTYKIS SU MITOLOGIJA IR KLAUSIMU)

Prieš filosofijos atsiradimą visuomenėje dominavo mitai ir religija.Galima daryti prielaidą, kad mitas, susijęs su magija, buvo svarbiausia visuomenės sąmonės forma, įgalinanti žmogų pažvelgti į pasaulį ir į gyvenimą visuminiame pavidale.

Mitologija – mitų rinkinys, specifinė pasaulio pajauta. Šioje pasaulio pajautoje persipina tikejimas. Mitologija žmogui bando atsakyti į klausimus apie pasaulio pradžią, jo vystymąsi Mitologija tarsi tikra sąmprata apjungianti istorijos, meno, politikos pradermes. Mitologija yra universali ir dominuojanti, vieninga ir vienintelė pasaulio samprata. Mitai remiasi analogijos principu. Pirmykščiam žmogui geriausiai buvo pažįstamas jo bendruomenės gyvenimas. Ir tas, arčiausiai žmogaus buvęs pasaulis, gyvenimo būdas perkeliamas į visą pasaulį , moduliuojama pasaulio tvarka. Žmogus sprendė apie pasaulį lygindamas su savimi. Pagal žmogaus formą moduliuojamas pasaulis – ontropologija. Patartinus gyvenimo pradmenis jis perkelia į patį pasaulį. Mitai pasižymi savitu pasaulio ir bendruomenės mąstymo būdu. Pvz Dzeusas kartu įkūnija perkūną ir žaibą. Žemė yra laikoma visos esaties simboliu. Kiekvienas mitinis vaizdinys yra be galo individualus ir konkretus. Mitai formuojami remiantis emociniu arba jausminiu žmogaus santykiu su pasauliu. Pirmykštis žmogus emociškai reaguoja į viską. Mitas išreiškia tą jutiminį pasaulio suvokimą. Todėl mitai funkcionuoja kaip tam tikri vaizdiniai. Jie paremti vaizdiniais. Todėl mitų pagrindinė paskirtis yra tarsi objektyvuoti žmogaus pergyvenimus, įspūdžius. Mite susilieja tai. kas yra objektyvu ir subjektyvu. Mitinis pasaulis yra vientisas pasaulis. Mitus žmogus kuria tenkindamas savo smalsumą. Tačiau didžiąja dalimi mitus žmogus kuria norėdamas paveikti jį veikiančias jėgas. Mitas tarsi ginklas žmogaus rankose prieš jam priešišką pasaulį. Mitus charakterizuojantis požymius – žmogaus mąstymo neapibrėžta, difuzinė būklė. Mituose žmogaus santykis su pasauliu galėtų būti išreikštas sanlykiu „AŠ ir tu“ Pasaulis laikomas tokia pačia dvasine būtybe. Mituose neskiriami išoriniai ir vidiniai dalykai. Mituose dažnai neskiriamas konkretus daiktas kaip visuma ir jo Ženklas. Pvz.: būtybė ir jo vardas. Mituose yra neskiriamas daiktas kaip visuma ir jo atskira dalis Pvz.: žmogaus Šešėlis laikomas žmogaus dalimi. Mituose gali būti ignoruojami priežastiniai ryšiai. Mituose nėra griežtos ribos tarp žmogaus ir pasaulio, tarp minties ir jausmo. Juose dar nesuvokiami kokybiniai skirtumai. Mitai atstoja reiškinių analizę, išvadą. Jie davė tam tikrų reiškinių aprašymą. Pirmykščiam žmogui buvo būdingas priežasties ir pasekmės suvokimas. Jie ieško kas tai padaro.Ieško konkrečios būtybės. Mitai buvo daugiau tikėjimo, simbolinio tikrovės supratimo, bet ne mąstymo dalis. Mitai jungia žinias dvasiškai.

Mitas tarsi įkūnija savyje tam tikrą pasaulio suvokimo būdą. Mitai nekėlė žmonėms klausimų, o turėjo konkrečius alsakymus į juos. Tie atsakymai perduodami iš kartos į kartą ir virsta tradicija. Besikaupianti patirtis emocinį žmogaus santykį su pasauliu keičia racionaliu. Mitai
nustoja būti dominuojančia pasaulio samprata. Šis besiformuojantis racionalus santykis su pasauliu, protinio mąstymo atsiradimas yra kartu ir filosofijos atsiradimas. Tai, kad mitai nustoja dominuoti, nereiškia, kad jie išnyksta. Kažkokios savybės, reiškinio iškėlimas, suabsoliutinimas yra mitologinio pobūdžio. Filosofija yra savarankiško ir autentiško mąstymo forma. Filosofijos esminės kilmės ieškojo jau Platonas ir kurią jis radęs nuostaboje.

Yra ieškoma šaltinio, iš kurio filosofija nuolat teka; pagrindo, kuris ją laiko bei istorijos eigoje neša; paskatos, kuri žadina mąstantįjį filosofiškai klausti. Filosofijos literatūra dažnai kalba apie tam tikrą “pagrindnį patyrimą” iš kurio išauga tam tikras “kiekvienas tikras filosofavimas” ir kuris šį užveda tarsi laikrodį, kad eitų. Filosofuodamas žmogus dažnai klausia. bet iš vandens. Mitas buvo pakeistas logu. Filosofija esanti perėjimas nuo mito į logą, vadinasi, nuo vaizdo į atotrauką. Mito pradų esama visose filosofijose. Mitus skatina ne pats žmogaus smalsumas,o noras įsigyti ginklą prieš gamtą, noras susitvarkyti su savo pačio problemomis savo viduje, savo jausmais, kurių jis nepajėgus pats susitvarkyti.

Prieš pradėdami apmąstyti esminę filosofijos kilmę, turime išsiaiškinti filosofijos santykį su dviem dalykais, būtent su mitologija ir su klausimu, kadangi jie abu yra ne kartą taip pat laikomi filosofijos kilmės šaltiniais.

J.Burnet, T.Gomperz, P.Tanneri atstovavo pažiūrai, esą graikų filosofija yra kilusi iš lūžio su mitologija: filosofija gimusi tą akimirką, kai Talis taręs, kad visa kyla ne iš “Okeano” , bet iš vandens. Tą akimirką žmogaus mąstymas išsivilkęs iš vardinės – asmeninės lyties ir prisiėmęs savokinę – bendrinę lytį. Mitas buvo pakeistas logu. W.Nestle pagarsėjusiu savo veikalu “Nuo mito į logą”, kurio jau pats pavadinimas nusako aną pažiūrą: filosofija esanti perėjimas nuo mito į logą, vadinasi, nuo vaizdo į atotrauką, nuo asmeninės skirtybės į sąvokinę bendrybę. “Mitas ir logas ,- sako W.Nestle,- yra du poliai, tarp kurių svyruoja žmogaus dvasios gyvenimas.

K.Džoelis paprieštaravo šiai pažiūrai, regėdamas filosofijoje ne lūžį su mitologija, bet tam tikrą šiosios tęsinį, todėl ir pačią filosofiją kildindamas iš graikiškosios mistikos.

Vis dėlto W.Nestle’s minimas mito atsigavimas tą ar kitą istorijos metą turi kitą prasmę negu E.Topitscho teigimas, esą filosofija liekanti įglausta į mitą ir semiantis iš jo paskatų. Šiuo teiginiu norima pasakyti, kad filosofija anaiptol nėra mitologijos nutraukimas, o kaip tik savotiškas jos pratęsimas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1227 žodžiai iš 3932 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.