Finansų kontrolės teisinis reglamentavimas
5 (100%) 1 vote

Finansų kontrolės teisinis reglamentavimas

Įvadas

Finansų kontrolė yra neatskiriama valstybės ir savivaldybių finansinės

veiklos dalis. Finansų kontrolė – tai visų ekonominių subjektų finansinės

veiklos kontrolė, vykdoma įstatymų leidžiamosios ir vykdmosios valdžios

organų, taip pat specialiai tam sukurtų institucijų. Finansų kontrolės

turinį sudaro organizacijų ir piliečių pareigų, valstybės ir savivaldybės

atžvilgiu, laikimosi patikrinimas, valstybės institucijoms skirtų piniginių

lėšų panaudojimo teisėtumo patikrinimas, įmonės vykdomų fiansinių operacijų

atsiskaitymų ir piniginių lėšų saugojimo teisėtumo patikrinimas ir

finansinės disciplinos pažeidimų prevencija. Finansų kontrolės objektas

visų pirma yra piniginiai santykiai kilantys formuojant ir panaudojant

finansinius resursus gamyboje. Dėl to finansų kontrolė yra daugialygė ir

visapusiška. Finansinės kontrolės objektas neapsiriboja vien tik piniginių

lėšų patikrinimu. Bendriausia prasme ji reiškia šalies materialinių ir kitų

resursų panaudojimo kontrolę. Finansinė valstybės sistema apima visų rūšių

piniginius fondus, tiek valstybsė ir savivaldybės lygio, tiek pavienių ūkio

subjektų. Finansų kontrolė įsteigta tam kad būtų apsaugoti visų finansinių

santykių dalyvių interesai ir teisės. Bet koks pažeidimas užtraukia

sankcijas ir baudas. Finansinė disciplina – tai tikslus valstybės,

savivaldybių, įstaigų ir organizacijų piniginių fondų sudarymo, kaupimo ir

panaudojimo, nustatytų nurodymų ir tvarkos laikymasis. Finansinės

disciplinos reikalavimai taikomi ne tik visiems ūkio subjektams bet ir

valstybinės valdžios institucijoms. Finansinė disciplina užtikrina

finansinę kontrolę. Priklausomai nuo vykdomo subjekto išskiriamos tokios

finansų kontrolės rūšys:

– valstybinė kontrolė

– vidaus tvarkos kontrolė

– vieša kontrolė

– nepriklausoma audito kontrolė

Be to dar finansų kontrolę galima suskirstyti į dvi sąveikaujančias bet

savarankiškas dalis: tai valstybinė finansų kontrolė ir nevalstybinė

finansų kontrolė. Valstybinė finansų kontrolė – tai būdas realizuoti

valstybės finansinę politiką, kuri sudaro sąlygas finansiniam stabilumui.

Nevalstybinę finansų kontrolę sudaro vidinė ir audito kontrolė. Vidinę

kontrolė atlieka pati įmonė savo viduje. Audito kontrolė – tai

nepriklausoma finansinė kontrolė, kurią gali atlikti tiek fiziniai asmenys,

registruoti kaip auditoriai, tiek audito firmos. Be to finansų kontrolę dar

galima skirstyti pagal atlikimo laiką, pagal kontroliuojamus subjektus,

pagal finansinės veiklos sritis, pagal atlikimo formą ir metodus.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji valstybinio audito institucija,

vadovaudamasi Valstybės kontrolės įstatymu jai nustatyta kompetencija,

atlieka finansinį ir veiklos auditą. Valstybės kontrolė audituoja valstybės

biudžeto vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės turto

valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto vykdymą, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

vykdymą ir t.t. Valstybės kontrolė – institucija, atliekanti valstybinį

auditą.Valstybės kontrolė turi teisę audituoti savivaldybių biudžetų

vykdymą, savivaldybių turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo.

Pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai yra:

1) prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas

valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas;

2) užtikrinti, kad valstybinis auditas atitiktų Tarptautinės

aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI priimtus

tarptautinius standartus ir įtvirtintų teigiamą valstybinio audito vaidmenį

bei poveikį valstybei ir visuomenei.

Valstybinis auditas grindžiamas šiais principais: tarptautinių ir

nacionalinių audito standartų pritaikomumo, nuomonės nepriklausomumo,

viešosios atsiskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės,

nuoseklių apskaitos standartų taikymo, vidaus kontrolės, duomenų

prieinamumo, audito metodų tobulinimo, viešųjų ir privačių interesų

konflikto vengimo. Valstybės kontrolė atlieka finansinį ir veiklos auditą.

Finansinio audito tikslas yra nustatyti, ar audituojamo subjekto finansinės

ataskaitos parodo tikrą bei teisingą finansinę būklę ir ar jos sudarytos

remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais; atlikti

finansinės atskaitomybės ir sandorių auditą, apimantį teisės aktų laikymosi

priežiūrą. Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto

viešojo ir vidaus administravimo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir

rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo veiklos auditas.

Finansinis ir veiklos auditas gali būti atliekamas kartu, kai finansinio ir

veiklos audito procedūros sutampa. Tokiu atveju auditas priskiriamas vienam

ar kitam tipui pagal auditui iškeltą pirminį
tikslą. Finansinio audito

subjektai yra valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat įmonės, kai

pagal atitinkamą įmonės rūšį reglamentuojantį įstatymą finansinio audito

neatlieka audito įmonė. Veiklos audito subjektai yra valstybės institucijos

ir įstaigos bei savivaldybės; visų rūšių įmonės, kuriose valstybei

priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/2 balsų; įstaigos,

organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybės institucija ar

savivaldybė suteikė lėšų arba perdavė turto. Taip pat gali būti atliekamas

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto vykdymo veiklos auditas.

Dabar pereikime prie audito. Auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos

ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 772 žodžiai iš 2554 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.