Finansu sistema institucijos ir reguliavimas
5 (100%) 1 vote

Finansu sistema institucijos ir reguliavimas

Turinys

ĮVADAS 3

1. FINANSŲ VALDYMO FUNKCIJOS 4

2. FINANSŲ VALDYMO TIKSLAI 5

3. VERTĖS KŪRIMUI PAGRĮSTAS VALDYMAS 10

4. PRIDĖTINĖ RINKOS VERTĖ 11

5. EKONOMINĖ PRIDĖTINĖ VERTĖ 12

6. PINIGŲ SRAUTO PELNINGUMAS INVESTICIJOMS 15

7. LIKUTIS PINIGŲ SRAUTAS 16

IŠVADOS 17

NAUDOTA LITERATŪRA 18

Įvadas

Šio darbo temoje bandysime išsiaiškinti kas yra aktualiausia. Pirmiausia sužinosime kaip yra valdoma finansų funkcijos ir tikslai. Labai trumpai aptarsiu kas yra vertės kūrimui pagrįstas valdymas. Sužinosime kas yra MVA ir kaip jis yra apskaičiuojamas. Bet plačiau išnagrinėsime ekonominę pridėtinę vertę. Pinigų srauto pelningumas investicijoms (CFROI) yra antras populiarus vertės kūrimo matas. Bei sužinosime kaip apskaičiuojamas likutinis pinigų srautas. 1. Finansų valdymo funkcijos

Finansų valdymas siekia efektyviausiu būdu gauti ir panaudoti firmos lėšas, siekiant įgyvendinti firmos tikslus. Todėl finansinių sprendimų darymas reikalauja tikslų supratimo. Tai ir mokslas, ir menas, nes dažnai gerą sprendimą lemia intuicija. Apskaitininko funkcijas yra paruošti ir surinkti finansinę informaciją, o finansų vadovo uždavinys yra finansinių sprendimų darymas remiantis ta informacija. Korporaciniai arba įmonių finansai apima bet kuriuos sprendimus firmoje, kurie veikia jos finansus.

Didesnę dalį finansų funkcijos įmonėje sudaro apskaita – mokėtinų ir gautinų sumų skaičiavimai, sąskaitų apmokėjimai, išrašymai ir vedimas, finansinių ataskaitų sudarymas ir panaši veikla. Kai kurių apžvalgų duomenimis, net 70 proc. finansinės veiklos įmonėje yra susijusi su apskaita ir apskaitos informacijos parengimu finansų valdymu. Tik apie 20 proc. Finansinės veiklos įmonėje yra susiję su „tikru“ finansų valdymu – efektyvumo ir pelningumo skaičiavimais, rizikos valdymu, prognozavimu, investicinių projektų analize, strateginiu planavimu. Tačiau tie 20 proc. yra labai svarbūs. Visi verslo sprendimai turi finansines pasekmes, finansų funkcija apima visą įmonę ir nuo jos priklauso firmos sėkmė. Finansų valdymas išeina iš apskaitos rėmų ir jam svarbiausia ne didžiausias vienai akcijai tenkantis pelnas, bet didžiausia būsimųjų pinigų srautų vertė. Pagrindinės finansų valdymo funkcijos (sprendimai):

1. investavimas (išlaidos). Tai ne tik tie sprendimai, kurie sukuria firmai pajamos, bet ir tie, kurie taupo. Siekiama parinkti tinkamą investicinį projektą;

2. finansavimas (vidinis ir išorinis). Tai sprendimai, kaip finansuoti investicinius projektus ir kokį optimalų finansavimo derinį įmonei parinkti;

3. dividendų paskirstymas. Sprendžiama, kiek investicinių sprendimų sukurto pinigų srauto atiduoti akcininkams.2. Finansų valdymo tikslai

Pagal tradicinę ekonomikos teoriją, kiekvienas žmogus siekia maksimizuoti naudą (laimę, pasitenkinimą) sau. Tačiau tai suskaičiuoti ir įvertinti matematiškai yra sudėtinga. Todėl finansų teorija teigia, kad artimiausias pakaitalas naudai yra turtas, kurį galima išreikšti pinigais.

Firma priklauso akcininkams. Jie renka taryba, kuri samdo administraciją ir sprendžia dėl valdybos. Jei firma veikia, siekdama maksimizuoti akcininkų turtą, tai ji maksimizuoja ir jų naudą (pasitenkinimą). Akcininkų turtas kiekybiškai išreiškiamas kaip jo turimų akcijų skaičiaus ir vienos akcijos rinkos vertės sandauga. Todėl pagrindinis finansų valdymo tikslas yra maksimizuoti savininkams (akcininkams) firmos vertę, kuri ir matuojama akcijos rinkos kaina. Firmos vertė yra lygi jos būsimų pinigų srautų dabartinei vertei, diskontuotai firmos riziką ir finansavimo derinį atitinkančia diskonto norma. Kuo didesnė akcijos kaina rinkoje, tuo didesnis akcininkų turtas. Taip pat akcininkų naudos maksimizavimas gali būti apibūdinimas kaip ateities pelno akcininkams dabartinės maksimizavimas.

Tikslas maksimizuoja akcininkų naudą turi keletą pranašumų. Pirmą, svarstant kiekvieną finansų valdymo sprendimą galima palyginti, ar jis atitinka šį tikslą. Jei dėl sprendimo akcijos vertė arba jos rinkos kaina tikėtinai padidės, tai sprendimas yra geras. Antra, akcininkų naudos maksimizavimo tikslas yra beasmenis. Akcininkas bet kada gali parduoti savo akcijas ir savo lėšas investuoti kitur. Trečia, finansų vadovui šis tikslas leidžia įvertinti sprendimo riziką ir tinkamiausią laiką. Tačiau šis tikslas taip pat susilaukia ir kritikos:

1. ne visada akcininkų interesai sutampa su firmos interesais. Pavyzdžiui, prasidedant Lietuvos ekonomikos persiorientavimui į rinkos ekonomiką, buvo nemažai pavyzdžių, kai naujieji privatizuotos firmos, kuri buvo gana perspektyvi, savininkai tiesiog išparduodavo firmos turtą arba neteisėtais būdais pasisavindavo bendrovės lėšas, ir ši turėdavo baigti savo egzistavimą. Tačiau tai daugiau susiję su smulkiųjų ir stambiųjų akcininkų konfliktu.

2. ne visada firma atsižvelgia į akcininkų interesus. Tai ypač aktualu smulkesniems akcininkams, kurie neturi tokių galimybių kontroliuoti vadovus, kaip stambieji akcininkai.

3. šis tikslas reikalauja efektyvių rinkų egzistavimo. Kitaip sakant, rinka (ir akcijos rinkos kaina) turi reaguoti į įmonėje vykstančius procesus. Kitaip neįmanoma operatyviai sužinoti vadovybės sprendimų įtakos akcininkų naudai.

4. šis tikslas ignoruoja vertės maksimizavimo socialinius kaštus.
Pavyzdžiui, JAV tabako bendrovės buvo labai pelningos ir turėjo aukštą akcijų vertę, tačiau pastaraisiais metais buvo pralaimėti keli teismai procesai dėl produkto (cigarečių) žalos vartotojų sveikatai, teko išmokėti dideles kompensacijas, ir akcijų vertė smuko.

Akcininkų naudos maksimizavimo tikslo alternatyvos gali būti tokios:

1. tarpiniai tikslai. Tai kintamieji, kurie yra susieti su akcininkų naudos maksimizavimas, tačiau lengviau išmatuojami. Pavyzdžiu gali būti rinko dalies maksimizavimo tikslas. Tačiau jei šis tikslas neveda į ilgalaikį firmos vertės maksimizavimą, tai šio tikslo laikymasis gali turėti fatališkų pasekmių firmai. Pavyzdžiui, jeigu siekiant rinkos dalies naudojamas dempingas, gali būti iškelta antidempingo byla ir ją pralaimėjusi firma gali patirti nemažą nuostolį.

2. pelno maksimizavimo tikslas. Tikima, kad pelną lengviau išmatuoti. Tačiau finansų valdymo sistemos firmoje siekimas maksimizuoti pelną nėra tinkamas, nes sunku palyginti trumpalaikius ir ilgalaikius pelnus, neaišku, kurio iš jų reikia siekti. Dabartiniai trumpalaikiai pelnai gali būti pasiekti ilgalaikių pelnų sąskaita. Be to, neaišku, kokio pelno – pinigine ar procentine išraiška – turi būti siekiama. Siekiant pelo maksimizavimo, negalima palyginti firmos investicinių alternatyvų rizikos. Be to, dėl apskaitos procedūrų nevienareikšmiškumo pelnu galima manipuliuoti. Pavyzdžiui, bankas gali padaryti papildomus specialiuosius atidėjimus, kurie sumažins jo pelną, o tuo pačiu ir mokėtiną pelno mokestį.

3. firmos dydžio maksimizavimo tikslas. Už akcininkų pinigus gali būti statomi gražūs dideli pastatai, steigiami nauji filialai ir panašiai. Tai rodo tik akcininkų kontrolės firmoje nebuvimą.

4. socialinės gerovės tikslas. Kai kuriose firmos, ypač valstybinės, savo tikslu pasirenka socialinę gerovę, pavyzdžiui, neatleisti net ir nereikalingų savo darbuotojų. Tai gali turėti labai sunkių pasekmių ilgalaikei firmos būklei.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1037 žodžiai iš 3451 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.