Finansų
5 (100%) 1 vote

Finansų

BANKŲ ATSISKAITYMŲ FORMOS. Bankiniai atsiskaitymai-vykdomi įvairiomis formomis Atsižvelgiant kaip teritoriniu atžvelgiu išsidėsčiusios įmonės dalyvaujančios atsiskaitymuose.Atsiskaitymai skirstomi į vietinius ir nevietinius .Vietiniai atsiskaitymai – tai atsiskaitymai per tiekėjo arba pirkėjo ir ž.ū.įmonių ,kai juos aptarnauja ta pati banko įstaiga.Nevietiniai atsiskaitymai vyksta tarp ž.ū. įmonių ir tiekėjų arba pirkėjų ,aptarnaujamų skirtingų banko įstaigų:abiejų rūšių atsiskaitymai turi keletą formų: akceptinė, akredityvinė, mokėjimo pavedimais, čekiais, mokėjimo kortelėmis, vekseliais. Akceptinė atsiskaitymo forma yra pagrindinė atsiskaitymo forma už išsiųstą produkciją,atliktus darbus ir paslaugas.Pagrindinis dokumentas pagal kurį pinigai nurašomi iš pirkėjo sąskaitos yra debeto pavedimas .Šį dokumentą rašo tiekėjas ir su kt. Sutartyje numatytais dokumentais siunčia mokėtojui:Mokėtojas sutikįs apmokėti reikalaujamą sumą arba jos dalį – tai įformina 1-ąjame ir 2-ąjame dokumento egzemplioriuose ,pasirašo ir deda antspaudą .,o po to pateikia savo bankui.Pirmasis dokumento egzempliorius nurašius pinigus iš mokėtojo sąskaitos lieka bankui., 2-sis siunčiamas tiekėjo bankui ,o 3-sis grąžinamas mokėtojui.Už supirktą ž.ū. produkciją ir iš jos pagamintas prekes leidžiama atsiskaityti mokėjimo reikalavimais. Jį rašo produkcijos gamintojas arba jos perdirbėjas ir pateikia bankui kartu su pateisinamaisiais dokumentais.Jei pirkėją ir tiekėją aptarnauja skirtingi bankai ,tai 1 egzempl. Išsiunčiamas pirkėjo bankui.Jie praėjus 5-7 dienoms po mokėjimų reikalavimo priėmimo mokėtojo banke reikalaujamos sumos neapmokamos pardavėjų prašymu jų bankai siunčia paklausimą ,kokios yra neapmokėjimo priežastys.Tiek debeto pavedimas ,tiek mokėjimo reikalavimas taikomas išankstinis 3 dienų akceptas. Mokėjimo terminas kita diena po akceptui skirto laiko.Jeigu mokėtojas nesutinka apmokėti dokumentuose nurodytą sumą,jis per 3 dienas privalo pateikti bankui raštišką atsiskaitymą akceptuoti,pagrįsdamas atsisakymo priežastis .Atsisakyti mokėti visą sumą galima tuomet ,kai produkcija negauta ,reikalaujama apmokėti negu numatyta sutartyje arba pažeistos kitos sutartyje numatytos sąlygos ir pan.Atsisakyti apmokėti dalį sumos galima kaip yra aritmetinių klaidų ,nurodytos neteisingos kainos,įrašytas didesnis negu faktiškai gautas kiekis ir pan.Atsisakymas akceptuoti (mokėti) įforminamas atsisakymo akceptuoti raštu. Jei per 3 d. Atsisakymas akceptuoti nepateikiamas ,laikoma ,kad mokėtojas apmokėti sutinka. Tuomet bankas ,jei mokėtojo sąskaitoje yra pinigų,mokėjimo termino dieną iš jos mokėjimų sumas nurašo į pardavėjų ,tiekėjų sąskaitas esančias tame pačiame banke arba paveda tiekėjų bankams . Visuose mokėjimų dokumentuose žymima apmokėjimo data . Jei nepakanka pinigų visai reikalaujamai sumai apmokėti ,apmokama tos sumos dalis. Tuo metu visų mokėjimo dokumentų 2-oje pusėje įrašoma kiekvieno mokėjimo data ,apmokėta suma ir neapmokėtas likutis. Akredityvinė atsiskaitymo forma naudojama tada,kai ji numatyta sutartyje ,kai tiekėjas taiko pirkėjui sankcijas ,kai to reikalauja bankas bei atsiskaitymuose su užsieniu.Ši atsiskaitymų forma nenumatyta mokėjimų įstatyme ,tačiau ją bankai naudoja.Naudojant akredityvinę atsiskaitymų formą,tiekėjas perduoda prekes pirkėjui tik po to, kai jį aptarnaujantis bankas gauna akredityvą. Įmonė norėdama atidaryti tiekėjo banke akredityvą,pateikia savo bankui prašymą akredityvui gauti. Prašyme nurodoma suma pervedama į tiekėjo banką .Akredityvo galiojimo laikas ir sąlygos turi būti aptartas tarp įmonės ir tiekėjo sudarytoje sutartyje .Jei akredityvo sąlygos keičiamos ,pirkėjas apie tai informuoja savo banką ,o pastarasis tiekėjo banką ,kuris praneša tiekėjui.Tiekėjas išsiuntęs arba perdavęs prekes pirkėjui pateikia savo bankui dokumentus,liudijančius ,kad prekės išsiųstos arba parduotos .Tiekėjo bankas patikrina ar teisingai įforminti pateikti dokumentai.Įsitikinęs dokumentų teisingumu bei parašų tikrumu,bankas perveda pinigus iš akredityvo sąskaitos į tiekėjo sąskaitą .Akredityvinė atsiskaitymo forma palyginti su akceptine labai saugo tiekėjo interesus.Ji garantuoja tiekėjui ,kad už perduotas prekes bus tuojau atsiskaityta .Atsiskaitant pagal akceptinę formą mokėjimai gali būti uždelsti trūkstant pinigų mokėtojo sąskaitoje. Atsiskaitymams gali naudoti ir mokėjimo pavedimus .Mokėjimo pavedimas – tai įmonės įsakymas bankui nurašyti nuo jo sąskaitos pavedime nurodytą sumą ir įskaitant ją į gavėjo sąskaitą .Mokėjimo pavedimai plačiai naudojami grąžinant kreditus,mokant mokesčius ,atsiskaitant už soc.draudimą ,pervedant pinigus iš vienos banko sąsk. Šį dokumentą įmonė gali išrašyti apmokėdama už prekes ,darbus ir paslaugas .Ž.ū. produkcijos pirkėjai su jos tiekėjais taip pat dažnai atsiskaito mokėjimo pavedimais .jeigu įmonei reikia apmokėti visiems gavėjams vienu metu ,tuomet surašomas suvestinis mokėjimo pavedimas.

Šiuo metu įmonės atsiskaitymas su tiekėjais ,transporto ir kt. Organizacijomis naudoja čekius .Čekis gali būti išrašytas ,jei sąskaitoje yra pinigų jį apmokėti.Čekio davėjas atsako už tai,kad čekio suma būtų apmokėta arba pervesta. Čekis gali būti pateiktas apmokėti
per 8d. Nuo jo išdavimo dienos .Dar viena prieš keletą metų pradėta naudoti atsiskaitymų forma ,tai atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis .Jos paprastai būna vardinės ,tačiau įmonės savo darbuotojams įvykdantiems daugkartinius vienarūšius įsipareigojimus .,(dažnai vykstantiems į komandiruotes ,perkantiems prekes ir kt.) gali suteikti galimybę įsigyti mokėjimo kortelę(ji vad. Verslo kortele). vietoja jam mokėtino avanso .Tuomet pinigai iš atsiskaitomosios sąskaitos (einamosios) ar valiutinės sąskaitos pervedami į kortelės sąskaitą .Už atskaitingą sumą darbuotojas atsiskaito bendra įstatymų numatyta tvarka.Už verslo kortelės naudojimą bankui atskaitinga įmonė.

Be jau minėtų atsiskaitymo formų atsiskaitymas galima naudoti vekselius. Vekselis – vertybinis(popierius) dokumentas,kuriuo jį išrašantis asmuo įsipareigoja teisingai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba paveda tai padaryti kt.asmeniui .vekselius galima naudoti skolai už išsimokėtinai nupirktas prekes įforminti ir banko paskolai gauti įkeičiant vekselius arba apdraudžiant paskolą ,paskolų gavėjų išrašytai vekseliais .Vekselių turėtojai gali juos parduoti bankui(diskontuoti).

BANKO SĄSKAITOSE LAIKOMŲ PINIGŲ APSKAITA. Didžioji įmonių pinigų dalis laikoma bankuose. Kadangi šie pinigai turi ne vienodą paskirtį ,jie gali būti laikomi įvairiose bankinėse sąskaitose.Iš šių sąskaitų įmonės moka įvairiomis įmonėms ,įstaigoms ir organizacijoms,bei gauna pinigus iš jų.Šie atsiskaitymai vyksta nenaudojant grynųjų pinigų ,o tik pinigų sumas įrašant į įmonės bankines sąskaitas arba nuo jų nurašant .Tokie atsiskaitymai vadinasi atsiskaitymais bankiniais pinigais arba be bepiniginiais atsiskaitymais bankiniais pinigais arba be piniginiais atsiskaitymais .Esant reikalui iš bankinės sąsk.gryni pinigai gali būti paimti į įmonės kasą,o kada kasoje susikaupia pinigų daugiau jie įnešami į atitinkamą įmonės sąskaitą banke.Operacijos bankinėse sąskaitose vykdomos pagal banko nustatytas taisykles ir įforminamos jo nustatytais dokumentais .Bankas yra ne tik įmonės pinigų saugotojas ,bet ir piniginių operacijų teisėtumo ir ūkinio tikslingumo kontrolierius.Įmonė privalo informuoti banką kokiam tikslui pinigai imami iš vienos ar kitos įmonės sąskaitos banke.Pinigų laikymas bankuose įmonėms naudingas ir patogus ,nes bankas užtikrina pinigų saugumą ,įgalina gauti ir mokėti dideles sumas nenaudojant grynų pinigų.

ATSISKAITOMOJOJE SĄSKAITOJE LAIKOMŲ PINIGŲ APSKAITA. Kiekviena savarankiška ž.ū. įmonė turi atsiskaitomąją ,o ūkininkas einamąją sąskaitą banke.Viename banke galima turėti tik vieną atsiskaitomąją sąskaitą .Joje laikomi gamybai ,investicijoms ir kitiems tikslams skirti pinigai.Sąskaitos gali būti atidarytos tik nustatyta tvarka įregistruotuose Lietuvos Respublikos bankuose.bankai įpareigoja iki kiekvieno mėn.5d. pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie praėjusį mėn.,atidarytas ir uždarytas sąskaitas .Įmonės nurodomos atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą banke jam pateikia: 1)Prašymą sąskaitai atidaryti; 2) 2 prašymų ir atspaudo pavyzdžių korteles. 3) Įmonės registracijos dokumentą ir jo nuorašą ,patvirtintą notaro arba banko arba registracijos dokumentą išdavusios įstaigos 4) Rajono soc. Draudimo organizacijos pažymą apie įmonės įregistravimą. 5) Įmonės įstatus ir jų kopiją patvirtinta notaro arba banko arba juos tvirtinusios organizacijos.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1328 žodžiai iš 4080 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.