Fiziniai asmenys jų teisnumas ir veiksnumas
5 (100%) 1 vote

Fiziniai asmenys jų teisnumas ir veiksnumas

Turinys

1. Įvadas

2. Civilinės teisės sąvoka

3. Fiziniai asmenys

4. Civilinis veiksnumas

5. Civilinio veiksnumo apribojimas

6. Fizinių asmenų teisnumas

7. Išvados

8. Literatūra

1. Įvadas

Civilinė teisė yra labiausiai paplitusi teisės šaka. Civilinė teisė su kitomis teisės šakomis sudaro bendrą teisės sistemą. Tai viena pagrindinių teisės šakų, kuri yra skirstoma į savarankiškus civilinės teisės institutus. Su šios teisės reguliuojamais santykiais mes susiduriame kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo to, kokia veikla užsiimame, kokį darbą dirbame. Todėl kiekvienas asmuo turėtų būti susipažinęs su civilinės teisės normomis, jos reguliuojamais teisiniais santykiais bei atskirais institutais. Civilinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, taip pat ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius.Studijuojant civilinės teisės kursą, reikėtų suprasti jos pagrindinių institutų sandarą: fizinius bei juridinius asmenys, daiktinės teisės elementus, paveldėjimo teisės pagrindus.

Referate daugiausia dėmesio skirsiu fiziniam asmeniui, jo teisnumui ir veiksnumui. Be to apžvelgsiu Civilinio Kodekso fizinių asmenų kai kurias civilines teises ir jų įgyvendinimą.

2. Civilinės teisės sąvoka

Civilinė teisė yra viena iš teisės šakų. Jos reikšmė mūsų gyvenime labai didėlė, nes su kiekviename žingsnyje visiems mums tenka susidurti šios teisės reguliuojamais santykiais. Tokie santykiai yra gyventojų nuolat sudaromos maisto prekių, pramonių prekių, valgyklose patiekalų pirkimo-pardavimo sutartys, rangos sutartys dėl avalynės, rūbų taisymo, valdymo, pervežimo sutartys ir pan.

Civiliniai teisiniai santykiai visuomenėje plačiai paplitę.

Jie gali būti:

1. tarp fizinių asmenų:

2. tarp fizinių ir juridinių asmenų:

3. tarp juridinių asmenų.

Civilinė teisė iš esmės yra reguliacinio pobūdžio, tačiau ji vykdo ir apsaugos funkciją. Pažeidus civilinės teisės normas bei kitų asmenų subjektines teises, tos normos numato ir sankcijas, kurių tikslas – atstatyti padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo.

Civiline teise – tai teises normų sistema, skirta teisiškai reguliuoti vienas kitam nepavaldžių subjektų turtinius santykius, kurių objektas turi tiesiogiai išreikštą ar numatomą vertę, taip pat tiek su turtiniais susijusius, tiek ir nesusijusius asmeninius neturtinius bei organizacinius santykius, siekiant sukurti privatine nuosavybe pagrįsta visuomenės ekonominę bazę, kuri sudarytų sąlygas vis geriau patenkinti fizinių bei juridinių asmenų materialinius bei dvasinius poreikius.

Civilinio teisinio santykio subjektai yra tie asmenys tarp kurių susidaro civilinis teisinis santykis.

Civilinio teisinio santykio subjektai yra:

1. fiziniai asmenys

2. juridiniai asmenys

3. valstybė ir savivaldybė.

Dabar plačiau išnagrynėsim fizinius asmenys.

3. Fiziniai asmenys

Civilinė teisė ankščiau vartojo ne „fizinio asmens“, o „piliečio“ terminą.

Pilietis yra tam tikros valstybės narys, o civiliniame teisiniame santykyje subjektas gali būti atitinkamos valstybės pilietis, kitos valstybės pilietis ir žmogus be pilietybės. Todėl jį tiksliau apibūdina „fizinio asmens“ terminas.

Teisinėje literatūroje vyrauja nuomonė, kad fizinių asmenų teisinį subjektiškumą sudaro civilinis teisnumas ir veiksnumas. Draudžiama riboti teisnumą ir veiksnumą kitaip negu įstatymo numatomais atvejais ir tvarka. Asmens teisnumas ir veiksnumas pripažįstami svarbia sutarties galiojimo sąlyga. Negalioja sandoriai kuriais siekiama riboti teisnumą ir veiksnumą. Šios normos įtvirtina du principinius dalykus. Pirma, teisnumo ir veiksnumo ribojimo galimybę ir, antra, reikalavimą, kad būtų ribojama tik įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. Vadinasi teisnumo ar veiksnumo negali riboti nei Vyriausybės, nei kiti įstatymo galios neturintys aktai.

Teisnumo ir veiksnumo sąvokos vartojamos ne visuose valstybėse. Kai kuriose iš jų asmens teisinis statusas apibrėžiamas viena – veiksnumo sąvoka, kai kuriose kalbama apie pasyvujį ir aktyvujį veiksnumą, trečiose teisnumas ir veiksnumas analizuojami kaip savarankiški institutai. Daugumoje valstybių asmens teisnumą ir veiksnumą nustatančios normos išdėstytos asmens teisinį statusą reglamentuojančiose teisės aktų dalyse. Pavyzdžiui, kodifikuotos civilinės teisės valstybėse asmens teisnumą ir veiksnumą reguliuoja civilinių kodeksų normos, esančios fizinių ir juridinių asmenų teisinį statusą nustatančiuose skyriuose ar knygose. Naujojo Civilinio kodekso

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse antrame skirsnyje, draužiama riboti fizinio asmens civilinį teisnumą ar veiksnumą kitaip, kaip tik įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. To paties straipsnio antroji dalis numato, kad sandoriai, valstybės institucijų aktai, kuriais nateisėtai siekiama riboti civilinį teisnumą ar veiksnumą, negalioja, išskyrus atvejus, kai tokius sandorius leidžia įstatymas.

Fizinio asmens samprata atsirado naetsitiktinai ir ne vien dėl teisnumo ir veiksnumo apibūdinimo būtinumo. Daugelio šalių civiliniai kodeksai, kalbėdami apie fizinius asmenis, atsižvelgdami į šalies interesus pabrėžia piliečio statusą.

Žemiau yra pateikta
supaprastinta fizinių asmenų teisnumo ir jų teisių schema, kuri leis papraščiau suprasti nagrinejamą temą.

4. Civilinis veiksnumas

Civiliniu veiksnumu vadinamas galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas, pavyzdžiui, sudarinėti ir vykdyti sutartis, priimti palikimą ir t.t. Tam reikia, kad žmogus sugebėtų sąmoningai vertinti savo veiksmus, suprasti jų reikšmę ir numatyti jų padarinius. Toks sugebėjimas priklauso nuo žmogaus amžiaus ir psichinės būklės. Tik ką gimęs žmogus nesuvokia aplinkos, bet jis jau gali turėti civilines ir pareigas, t.y. būti civilinių teisinių santykių dalyvis, tačiau teisių ar pareigų jis negali įgyti savo veiksmais.

Fiziniai asmenys pagal jų veiksnumo apimtį skirstomi į keturias grupes:

1) Visiškai veiksnūs asmenys (sulaukę 18 metų);

2) Iš dalies veiksnūs asmenys (nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus);

3) Ribotai veiksnūs asmenys (jų veiksnumą teismas apribojo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis);

4) Neveiksnūs asmenys (asmenys iki 14 metų ir asmenys, kuriuos dėl silpnaprotystės ar kitos psichikos lygos teismas pripažino neveiksniais).

Nepilnamečiai iki 18 metų gali tapti visiškai veiksnūs, jei jie įstatymo numatyta tvarka sudaro santuoką. Nuo santuokos sudarymo momento, kai vadovaudamasis CK 3.14 straipsniu teismas sumažina santuokinį amžių, nepilnametis tampa visiškai veiksniu. Jeigu vėliau ši santuoka nutraukiama arba pripažįstama negaliojančia dėl priežaščių, nesusijusių su santuokiniu amžiumi, nepilnametis įgyto veiksnumo nenustoja.

Nepilnametis gali įgyti visišką veiksnumą ir emancipacijos būdu, t.y. nepilnametis asmuo gali būti pripažintas veiksniu tais atvejais, kai yra pagrindas leisti nepilnamečiui, sulaukusiam šešiolikos metų amžiaus, savarankiškai įgyvandinti visas pilnamečio asmens teises ir vykdyti pareigas. Pavyzdžiui, nepilnametis gauna darbo užmokestį, turi pakankamai lėšų, iš kurių gali įsigyti nekilnojamojo turto ar kitaip savarankiškai dalyvauti civilinėje apyvartoje. Tokio nepilnamečio asmens, norinčio įgyti visišką veiksnumą, jo tėvų, globos (rūpybos) institucijų pareiškimu teismas, vadovaudamasis CK 2.9 straipsniu, gali nepilnametį pripažinti visiškai veiksniu (emancipuoti). Visais atvejais nepilnametis gali būti pripažintas visiškai veiksniu tik esant paties nepilnamečio sutikimui. Jeigu emancipuotas nepilnametis įgyvendindamas savo teises ar vykdydamas pareigas daro žalos sau ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams, teismas, remdamasis nepilnamečio tėvų, rūpintojo ar globos institucijos pareiškimu, gali panaikinti tokį visiško veiksnumo pripažinimą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1142 žodžiai iš 3658 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.