Gamybos procesas ir technologija įmonėje ab utenos trikotažas
5 (100%) 1 vote

Gamybos procesas ir technologija įmonėje ab utenos trikotažas

Turinys

Įvadas 2

Organizacijos valdymo funkcijos, kaip tyrimo objekto apibūdinimas 4

Planavimas 5

Organizavimas 6

Skatinimas 8

Kontrolė ir reguliavimas 9

Atlyginimas 10

Kokybės valdymas AB „Utenos trikotažas“ 10

Planavimas 11

Organizavimas 11

Skatinimas 12

Kontroliavimas 13

Išvados 14

Literatūra 15

Įvadas

“Utenos trikotažas” įkurta 1967 m. liepos 25 d. Jos projektinis pajėgumas siekė 17,7 mln. vienetų trikotažinių gaminių per metus. 1990 m. kovo 11 d. Lengvosios pramonės ministro įsakymu Nr. 20-k valstybinės įmonės “Utenos trikotažas” generaline direktore paskirta Nijolė Dumbliauskienė, kuri bendrovei sėkmingai vadovauja iki šiol. 1993 metais “Utenos trikotažas” tapo privataus kapitalo įmonė.

Iki privatizavimo 1991 metais, fabrikas turėjo tris filialus kituose šiaurės Lietuvos miestuose, kurie dabar tapo atskiromis nepriklausomomis bendrovėmis.

Pradiniame veiklos etape AB „Utenos trikotažas“ gamino apatinį ir viršutinį trikotažą, vyrams, moterims ir vaikams, siuvo užuolaidas, kurios turėjo nemažą paklausą. Dabar įmonė verčiasi netik apatinio, bet ir viršutinio trikotažo gamyba, taip pat teikia atskiras tekstilės pramonės gamybos paslaugas užsienio įmonėms (sukirpimas, dažymas ir t.t.)

Iki žlungant Sovietų Sąjungai, visa produkcija buvo parduodama Lietuvoje ir Rusijoje. Šiuo metu įmonė sėkmingai plečia savo rinką ne tik užsienyje, į kurį pastaruoju metu eksportuojama didelė dalis produkcijos, bet ir Lietuvoje. Taip didinamas gaunamas pelnas, kuris yra kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas.

Šiuo metu įmonė Lietuvoje pagal pardavimų kiekį užima antrą po Alytaus tekstilės fabriko.

Iki 2002 metų rugsėjo mėnesio pardavimai siekia 97,4 mln. Lt. Prognozuojama, kad iki metų pabaigos jie padidės iki 130 mln. Lt.

Šiuo metu įmonėje dirba 1372 darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra pavaizduota 1 schemoje.

1 schema

Daugiausiai tiesiogiai su kokybės vadyba susijusių darbuotojų išsilavinimą įgiję KPI, arba dabartiniame KTU, VU, bei VGTU. Čia dirba specialistai įgiję tekstilės pramonės, verslo vadybos, pramonės inžinerijos, finansų ir draudimo,verslo administravimo ir vadybos specialybes.

Teorinė dalis

Organizacijos valdymo funkcijos, kaip tyrimo objekto apibūdinimas

Yra išskiriamos dvi pagrindinės šios veiklos srities organizacijų valdymo struktūros:

• linijinio tipo

• funkcinio tipo

AB „Utenos trikotažas“ yra taikoma linijinė valdymo struktūra. Tai reiškia, kad aukštesnio rango vadovams yra pavaldūs žemesnio rango vadovai, kurie taip pat turi savo pavaldinius ir t.t. Šioje valdymo struktūroje darbuotojas gauna nurodymus iš savo vadovo ir jam atsiskaito. Vienodo rango vadovai turi vienodas teises. Trūkumas šioje struktūroje tas, kad iš aukščiausio vadovo reikalaujama didelio universalumo. Jis turi spręsti labai skirtingus klausimus. Kartais vadovui pateikiami mažareikšmiai, kuriuos lengvai galėtų spręsti kiti viršininkai, tačiau jie neturi teisės to daryti neaptarę šio klausimo su įmonės vadovu.

Valdymo funkcijos yra tokios: planavimas, organizavimas, skatinimas, kontrolė reguliavimas, atlyginimas. Jos kartu sudaro tam tikrą pasikartojantį ciklą. Schema 2

Planavimas

Planavimas turi baigtis produkto kokybės reikalavimų nustatymu kiekvienai produkto darymo technologinio proceso operacijai. Taigi kokybės planavimo operatyviam valdymui pagrindai dedami projektuojant produkto darymo technologinį procesą – parenkant gavinį, numatant jo transformavimo operacijas, kiekvienai iš jų parenkant įrengimus ir įrankius. Kiekvienos operacijos formulavimą galima laikyti baigtu tik tada, kai aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžiami visi kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti pusgaminis baigus operaciją. Dalis šių reikalavimų gali būti jau tiesiogiai atkartoti gaminio reikalavimai, dalis – tarpiniai, o dalis – technologiniai, būtini tam, kad ateityje remiantis jais būtų įgyvendinti reikalavimai keliami baigtam produktui. Tai yra pradžių pradžia, kadangi kiekviena ne vieno, o daugelio žmonių atliekama darbo operacija atneštų numatytus gavinio kokybės pasikeitimus, remiantis vien tik galutiniais produkto kokybės rodikliais, reikalautų didžiulių asmeninių vadovo pastangų, kurias reikėtų vienu metu nukreipti į keletą darbo vietų.

Tai ne viskas – operatyviam produkto kokybės valdymui dar reikia suplanuoti, kuriose darbo vietose ir kurie darbuotojai tai atliks, tik tada kokybės užduotis bus nustatyta aiškiai, galutinai ir galės būti pagrindas kitoms valdymo funkcijoms. Kadangi visas operatyvus įmonės veiklos valdymo procesas turi remtis gavinio vertimo produktu procesu, kuris apima techninius, materialinius, energetinius, darbo ir informacinius išteklius, tai ir planuojant kokybę būtina informacija gaunama iš produkto darymo operatyvaus plano, kuris baigiamas individualiomis užduotimis, skiriamomis visiems produkto darymo proceso dalyviams. Darbuotojas gaudamas konkrečią užduotį, kokius darbus tam tikru laiku turi atlikti, kartu turi gauti ir techninius darbo kokybės reikalavimus, taigi ir su kokybe susijusią užduotį. [3 p. 90]

Planavimas – numatyti būsimąją būklę bei veiksmų jai pasiekti
eilę ir derinimą. Planavimo uždaviniai:

• suteikti kryptį organizacijos narių veiksmams

• suderinti organizacijos padalinių ir jos narių pastangas

• įvertinti galimas kliūtis bei numatyti būdus joms įveikti

• sudaryti sąlygas nuolat sekti veiklą, pastebėti jos trūkumus ir laiku juos šalinti

• išvengti atsitiktinių nepamatuotų sprendimų pavojaus [1 p 70]

Organizavimas

Tai valdymo funkcija, taip pat labai susijusi su operatyviu produkto darymo proceso valdymu. Atsakingi už produkto darymo procesą darbuotojai turi garantuoti, kad kiekviena darbo vieta būtų aprūpinta reikalingais gaviniais, darbo priemonėmis, informacija, energija, pagalbinėmis medžiagomis, kad darbuotojui būtų sudarytos optimalios darbo sąlygos. Darbuotojų, atsakingų už produkcijos kokybės valdymą įmonės mastu, pareiga pasirūpinti, kad visa tai, kuo disponuoja produkto darymo operaciją atliekantis darbuotojas, atitiktų reikalavimus, būtinus garantuoti produkto kokybę. Gaviniai turi atitikti visus jiems keliamus kokybės reikalavimus, įrengimai ir įrankiai turi laiduoti reikalingas technologinio proceso kokybės charakteristikas: tikslumą, glotnumą ir kitas, energetiniai ištekliai taip pat turi atitikti technologiniam procesui būtinas kokybės charakteristikas, darbuotojas, kuriam pavestas darbas, turi turėti visas darbui reikalingas žinias ir įgūdžius. Visi šie dalykai, siejant kiekvieną jų su tam tikra užduotimi atskiriems darbuotojams, sudarytų labai sunkiai įveikiamą darbų kompleksą, todėl jie koncentruojami ir atliekami profilaktiškai tam tikru rėžimu, atkreipiant į juos išskirtinį dėmesį tik atsiradus nesklandumams. Kokybės valdymu užsiimantys darbuotojai kuria ir įgyvendina visų gavinių kokybės kontrolės sistemą, literatūroje dažnai vadinamą įėjimo kontrole (incoming inspection); įrengimų techninės būklės kontrolės sistemą. Atkreiptinas dėmesys, kad kokybės valdymo dalinai ir pareigūnai pasilieka tik sistemos kūrimo ir jos funkcionavimo kontrolės funkciją , o deramos kokybės laidavimas ir rastų trūkumų šalinimas yra linijinių, funkcinių komercijos, įrenginių priežiūros ir kitas funkcijas atliekančių dalinių ir pareigūnų darbas. Kokybės valdymo daliniams ir pareigūnams, žinoma, lieka atsakomybė už visų reikalingų laiduoti kokybei veiksmų paskirstymą, kad neliktų niekam nepaskirstytų būtinų darbų, kadangi praktikoje tai atsitinka neretai nepakankamai išnagrinėjus visus produkto kokybei laiduoti būtinus darbus ir nesukūrus adekvataus mechanizmo tiems darbams atlikti. [3 p 90-91]

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1084 žodžiai iš 3539 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.