Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų darbas
5 (100%) 1 vote

Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų darbas

TURINYS

1. Monolitinės perdangos projektavimas 2

1.1 Elementų parinkimas ir išdėstymas 2

2. Mūrinės konstrukcijos 4

2.1 Mūrinės sienos skaičiavimas 4

2.1.1 Pirmo aukšto tarpuangio skaičiavimas 4

2.1.2 Viršutinio aukšto tarpuangio patikrinimas vietiniam lenkimui 7

2.1.3 Rūsio tarpuangio skaičiavimas 7

2.2 Armuotos mūrinės kolonos skaičiavimas 10

3. Naudota literatūra 13

4. Brėžiniai

1. MONOLITINĖS PERDANGOS PROJEKTAVIMAS

1.1 Elementų parinkimas ir išdėstymas

Projektuojamas pramoninis pastatas, kurio perdangų briaunos daromos apačioje, kolonų tinklas: 6x6m. Kolonų žingsnių skaičius išilgai pastato ; o skersai pastato: .

Pramoninių pastatų tarpaukštinių perdangų monolitinių gelžbetonių plokščių mažiausias storis yra .

Grindys – 2 tipo, tai grindų konstrukcija:

1.1 pav. Grindų konstrukcija

Skaičiuoju plokštės apkrovas:

Apkrovos rūšis Apkrova

Apkrovos patikimumo koeficientas

Norminė Skaičiuojamoji

Asfaltbetonis ( ; )

1050 1155 1,1

Gelžbetoninė plokštė ( ; )

1750 1925 1,1

Nuolatinė viso: 2800 3080

Laikina apkrova:

Ilgai veikianti 5200 6240 1,2

Trumpai veikianti 1800 2160 1,2

Laikina viso: 7000 8400

Suminė apkrovaPastatas yra antros atsakingumo klasės, tai skaičiuojamoji apkrova, įvertinus pastato patikimumo koeficientą , yra

.

Labai trumpą laiką veikiančių apkrovų nėra, o pastate drėgmė , kai  3 priedas 1 lentelė.

Betono

Klasės stiprumas:

.

Apskaičiuoju perdangos plokštės aukštį:

,

čia – laikinoji apkrova.

Priimu .

1.2 pav. Projektuojamos perdangos planas

1 – pagrindinė sija, 2 – šalutinė sija, 3 – kolona, 4 – plokštės skaičiuojamoji juosta, 5 – perdangos juosta, kurią laiko šalutinė sija

Atstumas tarp šalutinių sijų .

Apskaičiuoju šalutinės sijos aukštį:

;

Priimu , o šalutinės sijos plotis:

.

Pagrindinės sijos aukštis:

;

Priimu ir .

2. MŪRINĖS KONSTRUKCIJOS

2.1 Mūrinės sienos skaičiavimas

2.1.1 Pirmo aukšto tarpuangio skaičiavimas

Bet kurio aukšto ilgio sienos ruožą (2.1 pav.), šio aukšto perdangos apačioje veikia vertikalios jėgos ir (2.2 pav.).

2.1 pav. Pastato fragmentai: a – fasado, b – pjūvio.

a) c) d) e)

b)

2.2 pav. Apkrovų ir įražų, veikiančių pirmo aukšto tarpuangį schema:

a ir c – pjūvyje, b – plane, d – lenkimo momentų, e – klupumo koeficiento diagramos.

Jėga lygi visų vertikalių jėgų, veikiančių virš nagrinėjamo aukšto, sumai ir veikia virš perdangos esančios sienos centre:

,

čia ,

– patikimumo koeficientas pastatui,

,

,

(virš pirmo aukšto esančių aukštų skaičius),

,

– stogo perdangos storis,

– parapeto aukštis,

– lango angos aukštis,

– lango angos plotis,

– sienos storis,

– silikatinių plytų sienos tankis,

– apkrovos patikimumo koeficientas mūro sienai,

– laisvo kritimo pagreitis,

– nes pastatas pramoninis, kai sienos storesnės nei 30 cm, apkrovą skirstyti į ilgalaikę ir trumpalaikę nebūtina.

;

.

Pavojingiausias pjūvis “n-n” (2.2 pav.) yra ties tarpuangio viršūne, t.y. 0,5 m žemiau perdangos:

.

Pavojingajame pjūvyje veikianti suminė jėga:

;

lenkimo momentas:

;

čia ,

– šalutinės sijos atrėmimo ant sienos ilgis;

;

jėgos ekscentricitetas:

.

Gautas , dėl to sienos atsparumo supleišėjimui skaičiuoti nereikia.

Iš ekscentriškai gniuždomo nearmuoto mūrinio stačiakampio skerspjūvio elemento stiprumo sąlygos galima apskaičiuoti reikalingą skaičiuojamąjį mūro stiprumą:

;

čia , nes sienos storis daugiau 30 cm,

, ir reikšmės parenkamos pagal ir  7 priedas:

, kur ,

– silikatinių plytų, kai skiedinio markė 200:25  7 priedas, 3 lent.,

Pagal 7 priedo 4 lentelę interpoliuojant randamas .

Apskaičiuoju :

, čia ,

,

randamas interpoliuojant pagal 7 priedo 4 lentelę.

Taigi,

;

, čia ;

stačiakampio skerspjūvio elementui:

.

Tada:

.

Pagal reikalingą skaičiuojamąjį mūro stiprumą parenkamos plytų ir skiedinio markės iš 7 priedo 1 lentelės: plytų – 125, o skiedinio – 50. Tokio mūro .

2.1.2 Viršutinio aukšto tar[uangio patkrinimas vietiniam lenkimui

Jeigu viršutinio (ketvirto) aukšto tarpuangio matmenys tokie patys, kaip pirmo aukšto, o pastarasis atlaiko vertikalias jėgas, tai viršutinio aukšto stiprumo vertikalioms jėgoms galima neskaičiuoti. Viršutinio aukšto tarpuangio tikrinimas vietiniam lenkimui, kurį sukelia horizontali vėjo apkrova. Tačiau sienos stiprumo vietiniam lenkimui galima ir neskaičiuoti, jei mūrinyje (kai skiedinio stiprumas ) įtempimai nuo vėjo spaudimo ne didesni kaip .

Ribinis aukšto aukštis, iki kurio įtempimai sienoje ne didesni kaip , apskaičiuojamas:

;

čia – norminis vėjo slėgis nagrinėjamo aukšto aukščio viduryje.

Atstumas nuo žemės paviršiaus iki ketvirto aukšto sienos vidurio yra:

.

Klaipėdos miestui vėjo slėgis iki 10 m aukščio .
Ketvirto aukšto aukščio viduryje šis slėgis didesnis, nes . Kai , pastatas statomas mieste, t.y. nuo vėjo dalinai apsaugotoje teritorijoje ir įvertinant tai, kad vėjas slegia vertikalią sieną, norminis vėjo slėgis (aerodinaminis koeficientas lygus 0,8):

.

Apskaičiuoju ribinį aukšto aukštį:

, t.y. sienos stiprumas pakankamas.

2.1.3 Rūsio tarpuangio skaičiavimas

Rūsio perdangos apačioje lygyje ilgio sienos ruože vertikalio jėgos veikia kaip pirmo aukšto sienoje.

Suminė jėga, veikianti rūsio perdangos apačioje (2.3 pav.):

.

Koeficientas – pramoniniam pastatui.

Lenkimo momentas, veikiantis tame pačiame lygyje:

,

čia ,

taigi:

;

kiti dydžiai: , , , , , , , , – paimti iš pirmo aukšto tarpuangio skaičiavimo.

a) b) c) d)

2.3 pav. Rūsio siena:

a – pjūvis; b ir c – skaičiuojamosios schemos; d – lenkimo momentų diagrma.

Gruntas rūsio sieną veikia tiesiogiai arba jo slėgis į tarpuangį perduodamas per švielangio konstrukciją. Skaičiavimams tai neturi didesnės įtakos, todėl tarpuangį galima skaičiuoti, tartum gruntas slegia tarpuangį betarpiškai.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 819 žodžiai iš 1555 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.