Gyvybės draudimo rūšys
5 (100%) 1 vote

Gyvybės draudimo rūšys

Turinys

Įvadas 3

Gyvybės rizikos draudimas 4

Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma 4

Gyvybės kaupiamasis draudimas 5

Gyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atvejui 6

Studijų draudimas 7

Pensijų draudimas 8

Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu 10

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 12

Sveikatos išlaidų ir nelaimingų atsitikimų užsienyje draudimas 12

Sveikatos išlaidų Lietuvoje draudimas 12

Išvados 13

Naudota literatūra 15

Įvadas

Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM” įsteigta 2000 m. rugpjūčio 31 d.

Bendrovės steigėjai yra AB Ūkio bankas ir UAB “Ūkio banko investicinė grupė”.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5,01 mln. litų. Darbuotojų skaičius – 37. Centrinė būstinė Vilniuje, turi atstovybės Kaune ir Klaipėdoje.

Pasirašytos įmokos per 2001 metus sudarė 502 497 litų, per 2002 m. – 1 534 450 litų. Jeigu palyginus 2002 metus su 2001 metais pasirašytos įmokos išaugo 3 kartus. Lyginant su 2001 metais, 2002 metais pasirašytų gyvybės draudimo įmokų suma padidėjo 339 procentais, o ne gyvybės draudimo – 109 procentais. Per 1-ą 2003 m. pusmetį pasirašytos įmokos sudarė 1 242 057 litų.

2002 m. bendrovė išmokėjo 163 232 litų draudimo išmokų. Viena didžiausių bendrovės veiklos istorijoje išmoka – 110 000 litų buvo išmokėta pagal draudimo nuo nelaimingų atstikimų polisą. Mokumo koeficientas 2002 m. gruodžio 31 dienai sudarė 18, tai yra kiekvienas litas įsipareigojimų padengtas 18 litų nuosavų lėšų.

Gyvybės draudimo sutarčių nutraukimo procentas labai mažas – tik 2,3%. Bendrovės prisiimtos rizikos yra perdraudžiamos didžiausioje pasaulyje perdraudimo bendrovėje – MUNICH RE (Miuncheno perdraudimo kompanija), turinčioje aukščiausią AAA (aukščiausia kategorija pagal obligacijų kokybė) + finansinio pajėgumo reitingą.

Gyvybės draudimo UAB “Bonum Publicum” įstatinio kapitalo lėšos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo reikalavimus yra investuotos į pačias saugiausias sritis – nekilnojamąjį turtą, valstybės vertybinius popierius, Lietuvos banko nustatytus reikalavimus vykdančių bankų terminuotuosius indėlius. Didėjant bendrovės įsipareigojimams, įstatinį kapitalą numatoma didinti

Klientai apsidraudę gyvybės draudimu, gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatyta pajamų mokesčio lengvata. Be to, visos draudimo sutartys gali būti sudaromos su valiutine garantija. Lito devalvavimo atveju apdraustieji yra apsaugoti nuo sukauptų lėšų nuvertėjimo.

Bendrovė vykdo visus Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos nustatytus mokumo, lėšų investavimo ir kitus draudimo įmonėms taikomus reikalavimus. 2001 metais Gyvybės draudimo bendrovė UAB „Bonum Publicum“ pasirašė rėmimo sutartį su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Nuo šiol bendrovė remia Lietuvos tautinį olimpinį komitetą ir apdraudžia Lietuvos olimpiečius sveikatos išlaidų užsienyje draudimu bei draudimu nuo nelaimingų atsitikimu.

Gyvybės draudimo UAB “Bonum Publicum” veiklos spektras yra platus. Šiuo metu ji siūlo šias draudimo rūšis:

• Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma,

• Gyvybės rizikos draudimas,

• Gyvybės kaupiamasis draudimas,

• Gyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atveju,

• Studijų draudimas,

• Pensijų draudimas,

• Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu,

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,

• Sveikatos išlaidų užsienyje draudimas,

• Gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas.

Gyvybės rizikos draudimas

Mirus žmogui, „miršta“ ir jo pajamos, todėl mirtis yra skaudi šeimai ne tik moraliniu, bet ir finansiniu požiūriu. Gyvybės rizikos draudimu yra apdraudžiama asmens gyvybė ir jo artimieji yra finansiškai apsaugoti nelaimės atveju. Mirus Apdraustajam, artimiesiems yra išmokama draudimo sutartyje numatyta draudimo suma.

Gyvybės rizikos draudimu naudinga drausti darbuotojus įmonei, norinčiai suteikti darbuotojams papildomas garantijas, užtikrinti jų saugumą, paskatinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus

Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma

Tai rizikinis gyvybės draudimas, skirtas asmenims, imantiems paskolą. Šiuo draudimu garantuojamas paimtos paskolos grąžinimas mirties atveju. Draudimo sutartis sudaroma ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui, kuris yra nustatomas Draudiko (draudimo bendrovės) ir Draudėjo susitarimu, atsižvelgiant į gautos paskolos galiojimo laikotarpį. Draudimo suma priklauso nuo gautos arba negrąžintos paskolos dydžio ir gali mažėti kasmet priklausomai nuo paskolos likučio. Mirus Apdraustajam sutarties galiojimo laikotarpiu, Naudos gavėjui (paskolos davėjui) yra išmokama negrąžintos paskolos dydžio suma. Draudimo laikotarpiui pasibaigus, draudimo išmokos nenumatomos

Gyvybės kaupiamasis draudimas

Tai gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos. Kas tai yra Gyvybės kaupiamasis draudimas? Tai viena populiariausių klasikinio kaupiamojo draudimo rūšių, kuri suteikia galimybę sukaupti norimą pinigų sumą ir kartu turėti draudimo
apsaugą ligos ar nelaimės atveju

Tai universali gyvybės draudimo rūšis, kadangi šalia pagrindinės – gyvybės draudimo – apsaugos galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį.Į papildomą draudiminę apsaugą ieina:

• kritinių ligų draudimas , tokių kaip vėžys, insultas, infarktas ir kt.

• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų invalidumo atvejui ,stambios traumas.

• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų visų traumų atvejui, tai smulkios, vidutinės ir stambios traumas.

Toje pačioje draudimo sutartyje galima numatyti ir vaikų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Gyvybės ir papildoma draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje.

Yra šios gyvybės kaupiamojo draudimo sąlygos-viena draudimo sutartimi gali būti draudžiamos dviejų asmenų gyvybės. Vienam iš Apdraustųjų mirus, išmokama draudimo sutartyje nustatyta gyvybės draudimo suma. Apdraustajam(-iesiems) išgyvenus iki draudimo laikotarpio pabaigos, išmokama draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma išgyvenimo iki laikotarpio pabaigos atvejui (kaupimo suma).Gyvybės draudimo suma ir kaupimo suma gali būti skirtingos, tačiau kaupimui skirta suma negali viršyti gyvybės draudimo sumos.

Draudimo sutarties galiojimo metu galima keisti draudimo sumas, papildomą draudiminę apsaugą, draudimo sutarties laikotarpį, Apdraustąjį, draudimo įmokos dydį, draudimo išmokų gavėjus (Naudos gavėjus) ir kt. Pagal gyvybe kaupiamojo draudimo sutartis kaupiamoms lėšoms bendrovė garantuoja 3 proc. metines palūkanas per visą draudimo sutarties laikotarpį. Pradedant ketvirtaisiais sutarties galiojimo metais bendrovė kasmet skiriama tam tikra bedrovės pelno dalis, kuri padidins išmokamas draudimo sumas.Draudimo sutartis gali būti sudaryta su valiutine garantija. Visi mokėjimai bus apskaičiuojami pagal pasirinkta užsienio valiuta, tačiau bus mokami litais pagal oficialų lito ir tos valiutos kursą.Gyvybės kaupiamojo draudimo pavyzdys

Tarkime, kad 35 metų vyras pageidauja sukaupti 40 000 litų, be to, jis nori, kad jo mirties atveju šeima gautų 100 000 litų dydžio draudimo išmoką. Draudimo sutarties laikotarpis 20 metų. Atlyginimas ant „poperiaus“ -1135 Lt ir daugiau, neapmokestinamų pajamų dydis -290 Lt ir mokama 33% gyventojų pajmų mokestį.

Draudimo įmokos periodiškumas Draudimo įmoka Draudimo įmoka pritaikius pajamų mokesčio lengvatą Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite, pritaikius pajamų mokesčio lengvatą

Mėnesio 211,41 Lt. 141,64 Lt 50 738,40 Lt 33 993,60 Lt

Pusmečio 1257,39 Lt 842,45 Lt 50 295,60 Lt 33 698,00 Lt

Metinė 2488,74 Lt 1667,46 Lt 49 774,20 Lt 33 349,20 Lt

Gyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atvejui

Tai unikali draudimo rūšis, skirta asmenims, kurie nenori ar negali draustis gyvybės rizikos, tačiau nori taupyti, pasinaudodami gyvybės draudimui taikomomis mokesčių lengvatomis. Tai gali būti žmonės, kurie turi rimtų sveikatos problemų, vyresnio amžiaus žmonės, tai asmenys, kuriems draudimo įmokos už gyvybės riziką labai didelės arba draudimo kompanijos atsisako juos drausti (pvz..: I, II grupės invalidai, asmenys virš 70 metų ir kt..).Šia draudimo rūšimi draudžiami asmenys iki 80 metų amžiaus, asmenys turintys sveikatos problemų, visų grupių invalidai. Tai gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos. Tai universali gyvybės draudimo rūšis, kadangi galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį, apie kuria yra parašyta anksčiau.Čia taip pat galima numatyti ir vaikų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.Draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje.

Gyvybės kaupiamojo draudimo išgyvenimo atvejui sąlygos Apdraustajam išgyvenus iki draudimo laikotarpio pabaigos, išmokama draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma.

Apdraustajam mirus iki draudimo laikotarpio pabaigos, Draudėjui arba paskirtam Naudos gavėjui išmokamos visos sumokėtos draudimo įmokos arba sukauptas kapitalas, jeigu jis viršija sumokėtų draudimo įmokų sumą. Jeigu papildomai buvo pasirinktas nelaimingų atsitikimų draudimas mirties atvejui, tai Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo, papildomai išmokama ir draudimo sutartyje numatyta mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo suma.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1299 žodžiai iš 4137 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.