Homoseksualizmo priežastys ir homoseksualistų bendruomenės
5 (100%) 1 vote

Homoseksualizmo priežastys ir homoseksualistų bendruomenės

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO

AKADEMIJA

Humanitarinių mokslų katedra

HOMOSEKSUALIZMO PRIEŽASTYS IR HOMOSEKSUALISTŲ BENDRUOMENĖS

Socialinės edukologijos referatas

Tikrino: doc. dr. N. Janulaitienė

2002

VILNIUS

Turinys

Įvadas

1. Homoseksualizmas ir homoseksualistų bendruomenės

1.1. Homoseksualistų skaičius

1.2. Homoseksualistų bendruomenės

2. Homoseksualizmo priežastys

2.1. Savęs atradimas

2.2. Išėjimas į viešumą

3. Diskutuotinos koncepcijos

4. Homoseksualistų problemos ir kova su jomis

5. Homoseksualistų socialinė padėtis Lietuvoje

5.1. Viešoji nuomonė

5.2. Žiniasklaida

5.3. Smurtas prieš lesbietes ir gėjus

5.4. Karo tarnyba

5.5. Bažnyčia ir religija

5.6. Santykiai su tarptautinėmis institucijomis

6. Gėjų ir lesbiečių judėjimai pasaulyje ir Lietuvoje

7. Homoseksualistų teisinė padėtis pasaulyje ir Lietuvoje

7.1. Homoseksualizmas ir įstatymai pasaulyje

7.2.Homoseksualistų teisinė padėtis Lietuvoje

7.2.1. Baudžiamoji teisė

7.2.2. Darbo įstatymai

7.3. Šeimos teisė. Santuoka ir partnerystė

7.3.1. Turto teisinis režimas

7.3.2. Pareiga remti

7.3.3. Įvaikinimas

7.3.4. Ginčai dėl bendravimo su vaiku

7.3.5. Paveldėjimo teisė

7.3.6. Aprūpinimas būstu

7.3.7. Socialinis draudimas

Išvados

ĮVADAS

Homoseksualizmas – (graikiškai homos – vienodas, lotyniškai semalis -lytinis) yra lytinis potraukis savo „lyties atstovui. Žodį „homoseksualizmas“ pirmą kartą pavartojo šveicarų gydytojas K.M.Benkertas 1896. Homoseksualizmas yra tam tikra seksualinė nuostata, kurią sąlygoja jausmų kryptingumas. Homoseksualistai elgesiu, emocinių ryšių raidos dinamika nesiskiria nuo heteroseksua-lių žmonių, tik jie sudaro mažumą, todėl sunkiai randa partnerį. Homoseksualinės sąjungos dažniausiai būna trumpos, nes iš jų negimsta vaikai, be to, Lietuvoje jos nėra įteisintos. Apie 1/3 vyrų ir 1/5 moterų būdingi epizodiniai homoseksualiniai kontaktai, 5-6% vyrų ir 3-4% moterų seksualinė orientacija yra išimtinai homoseksualinė. Vyrų lytinis potraukis į vyrus vadinamas pederastija, o moterų lytinis potraukis į kitas moteris – lesbijizmu. Pavadinimas kilo nuo Lesbo salos vardo, kur kažkada moterų draugijoje gyveno graikų poetė Sapfo. Vyrai homoseksualistai dažnai vadinami gėjais, o moterys les-bietėmis. Homoseksualistai turi teisę būti piliečiais, turėti visas pilietines teises ir laisves. Paskutiniu metu vyksta homoseksualistų revoliucija pačių savęs identifikavime. Jie bando atmesti supratimą apie homoseksualizmą kaip apie ligą. Tarptautinio masto gėjų judėjimai yra iškėlę šūkį: „homoseksualizmas – tai jėga“. Šiuose judėjimuose terminas „homoseksualistas“, pakeistas terminu „gėjus“, kuris reiškia linksmas, nerūpestingas, pasiklydęs.

Homoseksualizmu ir lesbijizmu, kaip reiškiniu, plačiai domėjosi JAV mokslininkai R.Bayer (1981), R.M.Berger (1983), J.H.Gaydron, W.Simon (l972)

1.HOMOSEKSUALIZMAS IR HOMOSEKSUALISTŲ BENDRUOMENĖS

1.1. HOMOSEKSUALISTŲ SKAIČIUS

Tiksliai nustatyti homoseksualių žmonių skaičiaus yra neįmanoma. Teigiama, kad visuomenėje yra apie 10% homoseksualistų. Šis procentas moterų tarpe, kaip sako JAV sociologai, gali būti netgi didesnis. Dažniausiai lesbietės yra labiau pažeidžiamos, nei vyrai – homoseksualistai, todėl jos propaguoja uždarą gyvenimo būdą (R.M.Berger).

Daugelis lesbiečių yra nepasiekiamos jokiems tyrimams, o dar mažiau statistikams. Bet asmeninių kontaktų pagalba, bendraujant su lesbietėmis, kurios negyvena atsiskyrėlių gyvenimo, buvo nustatyta, kad lesbiečių esti visuose visuomenės sluoksniuose, visose etninėse ir amžiaus grupėse. Šiuolaikiniai biografiniai leidiniai, autobiografijos ir grožinės literatūros leidiniai apie įvairų homoseksualistų gyvenimą. Socialiniams darbuotojams svarbu suprasti, koks įvairus yra gėjų ir lesbiečių gyvenimo būdas, kiek daug yra įvairių gėjų ir lesbiečių pogrupių, kokie įvairūs jų interesai.

1.2. HOMOSEKSUALISTŲ BENDRUOMENĖS

Kiekviename dideliame JAV mieste veikia gėjų ir lesbiečių bendruomenės. Skirtingas tik jų organizuotumo lygis. Pavyzdžiui, San Franciskas yra visų pasaulio gėjų sostinė. Tyrimai rodo, kad būtent šie (20% gyventojų) gėjai ir duoda toną visų kitų gėjų gyvenimo stiliui. Tokioje bendruomenėje lengva legalizuotis, ir daugelis čia atvyksta tai žinodami. Išėję į viešumą, šie žmonės didesnę laiko dalį praleidžia „gėjų scenoje“, kuri yra palyginti jaunatviška. Sendami gėjai paprastai apsiriboja artimų draugų raiu. Nemažai jų gyvena su savo meilužiu ar partneriu. Moterys ypač linkusios į ilgalaikius ryšius su viena partnere.

Skirtingos lesbiečių bendruomenės vienija skirtingo am˛iaus moteris, turinčias skirtingų problemų, interesų, skirtingą gyvenimo būdą, gyvenimo patirtį.

Turinčioms vaikų lesbietėms yra daug sunkiau, nes, joms prisipažinus, gali būti atimtos motinystės teisės. Kad to išvengtų, kai kurios bendruomenės yra sukūrę slaptas „socialinių ir kitų problemų sprendimo grupes“. Yra ir kitų specifinių grupių, kurios sprendžia problemas, susijusias su
moterų materialine padėtimi, socialiniu aprūpinimu, padeda įsigyti išsilavinimą, gina jų teises. Moterys, kurios turi savo porą, nenoriai bendrauja su pavieniui gyvenančiomis lesbietėmis. Tos, kurios gyvena atskirai, suformuoja grupeles, dažnai negaunančias jokios išorinės pagalbos. Tai yra vienas iš faktorių, kurio pasėkoje formuojasi neigiamas požiūris viena kitos atžvilgiu.

2. HOMOSEKSUALIZMO PRIEŽASTYS

Homoseksualizmas yra vienodai paplitęs visose šalyse ir kultūrose. Manoma, kad jį lemia biologiniai veiksniai, įgimti polinkiai, o taip pat neatitikimas tarp vaisiaus genetinės lyties ir androgenų koncentracijos kritiniu smegenų diferenciacijos periodu. Pvz., nėščiosios kraujyje dėl streso gali sumažėti testosterono koncentracija. Pastaruoju metu pastebėta, kad vaisiaus smegenų seksualinei diferenciacijai ir suaugusio lytiniam elgesiui turi įtakos sintetiniai nesteroidiniai moteriškieji lytiniai hormonai. Berniukams gali užtrukti arba sutrikti seksualinės orientacijos formavimasis. Tokie berniukai gerai jaučiasi moterų draugijoje. Vyriškumą laiko tartum nepasiekiamu idealu, o bręsdami ieško kontaktų (nebūtinai lytinių) su moteriškesniais berniukais, šalia kurių gali jaustis vyriškesni.

Homoseksualizmas plinta taip pat ir dėl aplinkos sąlygų: lytimo tvirkinimo, mados, vyrų ilgalaikių izoliuotų sambūrių (internatuose, darbo stovyklose, kariuomenėse, kalėjimuose), vyro ir moters visuomeninių vaidmenų kitimo, auklėjimo, heteroseksualinių kontaktų draudimo.

2.1. SAVĘS ATRADIMAS

Lesbijizme biologiniai faktoriai išsiskiria daug rečiau nei tarp vyrų. Be to, moterys daugiau dėmesio skiria asmeninėms problemoms, o ne lytinėms, todėl moterų homoseksualizmas pasireiškia daug vėliau, nei vyrams: moterims vėlyvoje paauglystėje arba suaugus, o vyrams homoseksualinių požymių atsiranda jau vaikystėje. Moterys gali turėti potraukį viena kitai, bet tuo pačiu gali ir jausti, jog neįmanoma lytiškai bendrauti viena su kita arba nenori patirti šio jausmo, todėl jos dažnai sukuria šeimas su vyrais. Jos gali ištekėti ir susilaukti vaikų, bet visą laiką jausti, kad kažko trūksta. Kažkuriuo metu sustiprėjus šiam jausmui, sustiprės ir susidomėjimas savo lyties asmeniu. Didesnę reikšmę moters gyvenime gali įgauti lygybės ir asmeninės nepriklausomybės teorijos. Moterys labiau vengia joms klijuojamų „lesbietės“ etikečių. Jos nenori būti suvaržytos, įspraustos į rėmus. Termino „lesbietė“ vartojimas, pačių moterų nuomone, – tai visuomenės noras kaip nors apriboti asmenybės saviraišką, o ne seksualinės orientacijos apibūdinimas Be to, pati moteris lyties at˛vilgiu visuomenėje turi kai kurių apribojimų, o moterims – lesbietėms tie apribojimai dar didesni. Visuomenėje, kur mažai paisoma įstatymų, tai gali būti priežastimi netekti darbo, materialinės paramos, gyvenamojo ploto. Informacija moterims apie tai, kad lesbietės yra persekiojamos, kova, kurią pradėjo šios moterys už savo teises, sukelia realią arba menamą baimę. Lesbietės visuomenėje suvokiamos kaip svetimos ir netgi jų draugės turi vengti jausmų, kurie gali asocijuotis kitiems kaip „lesbietiškas“ poelgis. Netgi elementaraus atstumo nesilaikymas nuo moterų – lesbiečių dažnai būna stimulu formuotis neigiamam stereotipui.

2.2. IŠĖJIMAS Į VIEŠUMĄ

Svarbiausias gėjo gyvenimo įvykis, pasak R.M.Bergen (1983), eiti į viešumą ir ginti save kaip asmenybę. Šie žmonės nori viešai susitikinėti su panašiais į save, nesivaržyti dėl homoseksualizmo ir gyventi pagal savo principus. Tai gali įvykti bet kuriame amžiaus tarpsnyje, ypač vėlyvoje paauglystėje bei sulaukus dvidešimties metų. Jie realizuoja tai:

1. skaitydami knygas, gėjų žurnalus ir susirašinėdami;

2. kalbėdami paguodos telefonu, susitikinėdami su gėjų agentūrų darbuotojais, dalyvaudami moterų lesbiečių organizacijų veikloje;

3. lankydamiesi gėjų baruose, susirinkimuose, diskotekose.

Anksčiau gėjoms buvo daug sunkiau legalizuotis, bet devintame, dešimtame dešimtmečiuose ypač dideliuose miestuose, kur yra nemažos viešos gėjų bendruomenės, tai padaryti tapo lengviau.

2. DISKUTUOTINOS KONCEPCIJOS APIE HOMOSEKSUALIZMĄ

Dauguma žmonių neteisingai galvoja apie homoseksualistus, todėl pastaieji dažnai būna apkalbų ir šmeižto objektais. Apžvelgsime keletą labiausiai pailitusių koncepcijų, kurias pateikia R.M.Berger.

l. Daugelis psichologų galvoja, jog vyriškas homoseksualizmas atsiran-da tik dėl baimės moteriai. Jie galvoja, kad nekenčiant motinos, atsiranda neapy-kanta ir moteriai, todėl pradeda joms jausti panieką ir stengiasi nuo jų būti nepri-klausomi. Psichologų nuomone, kai kūne homoseksualistai bijo moterų todėl, kad bijo netekti lytinio organo heteroseksualinio santykio metu.

Klaidinga manyti, jog heteroseksualios vedybos išgydo nuo homoseksualizmo. Tai tampa nelaimingų santuokų priežastimi. Daugelis vyrų homoseksualistų turi ir hetero-seksualinę patirtį ir netgi daugelis turi lytinius santykius tiek su moterims, tiek suvyrais.

Baimė moteriai gali būti viena iš homoseksualizmo priežasčių, bet ji nevaidina lemiamo vaidmens.

2. Homoseksualizmo priešininkai neigiamai nusiteikę jų atžvilgiu. Jie teigia, kad gėjai ir lesbietės nusipelno tų teisių, kurias turi rasinės ir etninės mažumos, nes
homoseksualistai patys pasirinko savo statusą. Kyla klausimas- ar homoseksualistu tampama pagal savo pasirinkimą? Kai kurie sako, kad pasirinkimo problema jiems nebuvo iškilusi Homoseksualistais jie tapo todėl, jog atsirado toks potraukis. Manoma, kad paslėpta orientacija gali sukelti psichologines problemas, nes homoseksualinio potraukio slopinimas pakenkia savigarbai. Jų tėvai, kaip taisyklė – heteroseksualai ir jie užaugę tokiose šeimose. Daugelis homoseksualistų (nuo 1/3 iki 1/5) taip pat sudaro heteroseksualias santuokas, auklėja vaikus. Kai kurie homoseksualistai kuria netradicines šeimas su savo lyties žmogumi, kiti įregsitruoja homoseksualią santuoką ir auklėja vaikus iš pirmosios santuokos. Yra atvejų, kai įsivaikindavo mažylius. Homoseksualistai gali ir kitokiu būdu dalyvauti šeimyniniame gyvenime. Jų tarpe egzistuoja toks reiškinys, kaip „homoseksualinis dėdė“, kuris gali dalyvauti heteroseksualios poros vaikų auklėjime. Tai gali būti koks nors giminaitis, draugas.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1617 žodžiai iš 4872 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.